Hinder

Alle hinder er mulig å åpne om man er målbevisst og har tålmod!

Motgang og råd

Det sies at motgang gjør deg sterkere, men det finnes motgang man ikke kommer seg ut av!

Når motgangen herjer får man mange gode råd; hvis andre vet om den. Det er så lett i stenge seg inne å lide i stillhet. Gå rundt som en skygge av seg selv; tro at man klarer alt selv.

Selv om rådene kommer, er det allikevel ikke så lett å følge dem......så lenge man har litt stolthet igjen. Og det hender at de kommer fra mennesker som ikke vet hva du kjemper mot; de har aldri selv vært der.

Så kommer du tilsynelatende ut av motgangen og man får høre: Motgang gjør deg sterkere!

Javisst, gjør den det på en måte; ihvertfall lærer den deg en måte å komme ut av motgangen neste gang;  men det finnes faktisk motgang man aldri kommer seg ut av! Kjemper hver dag i taushet, for man er lei av alle de «gode rådene» man får. Og blir som stengsel for all sosial aktivitet!

Ketil