Utnyttelse

En god leder styrer ikke, men leder med en bestemt og vennlig hånd.  Folk flest utnytter sine ressurser best
når de blir møtt med tillit,
får utfordrende oppgaver og frihet
til å planlegge dem slik de selv mener er best,
i lys av det ansvar for resultatet de har påtatt seg.
Peter DrukerÅ lede er å arbeide gjennom andre.


Respekt, ydmykhet og åpenhet former bruer over til hverandre istedenfor murer oss imellom
Beslutninger er noe en sjef må treffe når den informasjonen han har er så ufullstendig at svaret ikke gir seg selv.

Den beste sjefen er han/henne som har vett nok til å velge dyktige personer til å gjøre det han/hun vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være og blande seg opp i arbeidet når de gjør det.
En god leder går ikke bare foran, men også bak og ved siden av sine folk!!

Medarbeiders 5 behov:

* Fortell meg hva du forventer av meg
* Gi meg forutsetninger for å utføre oppgaven
* Fortell meg underveis hvordan det går
* Hjelp meg når og hvor jeg behøver det
* Bedøm og belønn min innsats rettferdig.

Å være leder

Sjefen driver sine folk
Lederen inspirerer sine medarbeidere
Sjefen er avhengig av sin autoritet
Lederen er avhengig av tillit
Sjefen vekker frykt
Lederen utstråler forståelse
Sjefen sier "jeg"
Lederen sier "vi"
Sjefen viser hvem har feil
Lederen viser hva er feil
Sjefen vet hvordan det er gjort
Lederen vet hvordan det skal gjøres
Sjefen forlanger respekt
Lederen får respekt
Så: Vær leder, ikke sjef
Fra en plakat i et regjeringskontor i Harare, Zimbabwe