Afrika

Adelsmannen er slave når han begjærer; slaven er adelsmann når han nøyes.
(Algérie)

Alle dødens forskjellige former er den samme død.
(Ghana)

Allemanns venn er ingenmanns venn.
(Sør-Afrika)

Alle mennesker går ikke på den samme veien.
(Madagaskar)

Alle og enhver vil gjerne regne en skjønn kvinne for sin søster.
(Uganda)

Angeren kommer alltid for sent.
(Sør-Afrika)

Angeren kommer ikke først.
(Kamerun)

Angsten slår ikke døden ihjel.
(Mali)

Antilopen hopper og hopper, men lander alltid på jorden.
(Etiopia)

Apen sier: "Den tapre dør på grunn av sin tapperhet."
(Ghana)

Arbeideren er alltid ute i solen, plantsjeeieren er alltid i skyggen.
(Nigeria)

Arbeidet er den sorte kvinnes, æren får hennes frue.
(Marokko)

Arbeid, og du vil bli sterk; sitt stille, og du vil stinke.
(Morokko)

Av ild kommer det ikke ild, men aske.
(KiSwahili)

Av sult og gjeld er gjeld å foretrekke.
(Ghana)

Bak hodet ser man ingenting.
(Sør-Afrika)

Baktalelse er som et egg: Når det blir ruget ut, har det vinger.

Bare det du har spist, er ditt - andre ting blir det kanskje aldri.
(Rhodesia)

Bare din egen hånd skaffer deg hva du vil ha.
(Marokko)

Bare døden beseirer den hvite.
(Masambique)

Bare en hund biter i sitt eget hus.
(Marokko)

Bare hundens herre kan ta benet fra dens munn.
(Elfenbenskysten)

Barken  at ett tre vil ikke sitte fast på et annet.
(Masai)

Barndom er en streng sykdom.
(Kongo)

Barnets hjem er dets mave.
(Sør-Afrika)

Bavianer slåss om maten, men hjelper hverandre når det er fare på ferde.
(Mozambique)

Best blant mennesker er den som gleder seg når det går andre godt.
(Egypt)

Betror du katten nøkkelen til spisekammeret?
(Egypt)

Blant fremmede spiser man forsiktig.
(Kru,Liberia)

Blir alle egg ruget ut?
(Uganda)

Bring ikke ekteskapelig strid til tors.
(Kamerun)

Brorskap kan hverken kjøpes eller selges.
(Marokko)

Bruk den åren du finner i kanoen.
(Liberia)

Bygg heller sammen med en heks enn med en tvetunget mann, for han ødelegger et samfunn.
(Rhodesia)

Daggryet kommer ikke to ganger for å vekke en mann.
(Nigeria)

De hvite forstår å klare seg, de ligner mauren som eter hakken, men lar skaftet ligge igjen.
(Kongo)

Dekk øynene på den oksen du vil stikke.
(Kenya)

Den du ikke kjenner meget godt, viser du ikke ditt hjerte.
(Kamerun)

Den ene fluen sørger ikke for den andre.
(Sør-Afrika)

Den ene fødsel ligner den annen. Som den frie mann ble også slaven født.
(Nigeria)

Den fattige manns kyllinger er hans kveg.
(Nigeria)

Den fremmede er blind, selv om han kan se.
(Egypt)

Den første hesten drikker ikke skittent vann.
(Nigeria)

Den gjerrige er som enken, begge er uten glede.
(Sørvest-Afrika)

Den Gud som taler, er den som får offer-lammet.
(Rhodesia)

Den hvite mauren sier: "Intet er for tungt for en stor folkemengde."
(Kru, Liberia)

Den man er vokst opp med, tar man ikke alvorlig.
(Etiopia)

Den mann som ikke drikker kamelmelk, er ingen mann.
(Somalia)

Den mann som i tankene er i sitt hjem, lar seg ikke lokke av rikelig grøt.
(Rhodesia)

Den som bringer en konge til makten, regjerer aldri med ham.
(Sør-Afrika)

Den som blir fet, må bli tynn, og den som flyr, må komme ned.
(Marokko)

Den som belærer deg, skjenker deg livet.
(Algérie)

Den som ber, blir aldri trett.
(KiSwahili)

Den som ekter en fremmed,, er en tåpe, når hans kusine venter ham.
(Tunis)

Den som elsker deg, om det så er en hund, vil du også elske.
(Tuareg)

Den som er bitt av en slange, frykter selv skyggen av et rep.
(Algéri)

Den som er doven, må spise sin dovenskap.
(Sør - Afrika)

Den som er en natt eldre enn du, kjenner en list mer enn du.
(Algérie)

Den som er for snar til å kaste, rammer ikke.
(Liberia)

Den som er uten skam, er et esel.
(Somalia)

Den som etterlater seg en sønn, dør ikke.
(Algérie)

Den som forakter den fattige, blir ikke rik.
(Etiopia)

Den som fryser, behøver ingen lang forklaring for å finne frem til ilden.
(Rhodesia)

Den som fyller sitt hode med andre folks ord, kan ikke noe sted hvor han kan anbringe sine egne.
(Marokko)

Den som gir til en annen, samler til seg selv.
(Rhodesia)

Den som gjør seg selv til en søppeldynge, blir spist opp av hønsene.
(Egypt)

Den som Gud har tildelt seksti år, dør ikke som førti-åring.
(Algérie)

Den som går ut på eventyr, blir ikke gammel.
(Sudan)

Den som har en herre, er ikke herre over det han bærer på hodet.
(Fulbe)

Den som har en ny hodepute, støtter også sitt hode når han går.
(Etiopia)

Den som har fem koner, har fem tunger.
(Ghana)

Den som har forrådt den første, forråder også den annen.
(Algéri)

Den som har liten forstand, får trette føtter.
(Egypt)

Den som har parasoll, kan velge om han vil gå i solskinn eller skygge.
(Algérie)

Den som har sett en slange, gjemmer seg for en slangeham.
(Etiopia)

Den som har stjålet en kamel, dukker seg.
(Etiopia)

Dwen som ikke barberer deg, skjærer deg ikke.
(Somalia)

Den som ikke belæres av sin mor, vil bli belært av verden.
(KiSwahili)

Den som ikke drar ut i verden, får ingen erfaring.
(Somalia)

Den som ikke går vill om natten, går heller ikke vill om dagen.
(Niger, Nigeria)

Den som ikke kan nå drueklasen, sier: "Sur!"
(Marokko)

Den som ikke kjenner den hvite mann, inviterer ham hjem.
(Rwanda)

Den som ikke skryter, blir ikke til skame.
(Kamerun)

Den som ikke tålmodig finner seg i røken, får ingen trekull.
(Fulbe)

Den som ikke vil be, sier at moskédøren er låst.
(Algérie)

Den som ikke vil ta imot råd, lærer når motgangen innhenter ham.
(Sør-Afrika)

Den som kjøper pepper, kjøper svie til sin munn.
(Kongo)

Den som klatrer opp en stige, må også komme ned igejn.
(KiSwahili)

Den som kommer bakfra på deg, skal du komme bakfra på, og den som kommer forfra til deg, skal du møte forfra.
(Sørvest - Afrika)

Den som kommer først, drikker ikke grumset vann.
(Kongo)

Den som ler av elven, vil omkomme.
(Kongo)

Den som ler uten grunn, er en narr.
(Etiopia)

Den som liker honning, må finne seg i bistikk.
(Marokko)

Den som reiser, ser mer enn den eldste hjemmesitter.
(Kru-folket, Liberia)

Den som selv går til det sted hvor han må omkomme, er en narr.
(Somalia)

Den som setter en løgn i omløp, betaler ikke; den som betaler, er den som ler.
(Nyasaland)

Den som slikker honning, nøyer seg ikke med én gang.
(KiSwahili)

Den som sluker en stor sten, har tiltro til sin hals.
(Mozambique)

Den som slår deg, belærer deg.
(KiSwahili)

Den som spiser belger, glemmer ikke; den som glemmer, er den som spiser bønner.
(Nyasaland)

Den som spytter ut, skal ikke etterpå slikke opp.
(Egypt)

Den som stiller mange spørsmål, øker manges visdom.
(Kongo)

Den som stjeler med et barn på ryggen, lærer barnet å stjele.
(Rwanda)

Den som sår torner, kommer til å gå barføtt på dem.
(Marokko)

Den som tar med makt, fanger intet med en felle.
(Uganda)

Den som tilbringer natten i en sump, våkner som fetter til froskene.
(Tunis)

Den som vanærer sine foreldre, stinker.
(Etiopia)

Den som vil oppnå store ting, må våge mange netter.
(Tunis)

Den stokk som er i din venns hus, driver ikke leoparden vekk.
(Uganda)

Den stumme nynner sin sang for seg selv.
(Madaganskar)

Den sultne mann hører ikke.
(KiSwahili)

Den unge pike vil gjerne belære sin mor om fødsler.
(Etiopia)

Den uvitende er sin egen fiende - hvordan skulle han så være en annen tro?
(Algéri)

Den vind som velter grønne trær, skåner ikke tørre.
(Sierra Leone)

Der er ingen legemidler for den som skjuler sin sykdom.
(Etiopia)

Der er medisin for galskap, men ingen for tåpelighet.
(KiSwahili)

Der hvor det er en gammel mann, behøver intet gå galt.
(KiSwahili)

Der hvor det går meg godt, er mitt hjem.
(Somalia)

De som følger høvdingen, blir mette, men får også nok å gjøre.
(Kamerun)

De som ikke ærer loven, roser dem som bryter den.
(Elfenbenskysten)

Det blåser ingen vind som ingen har nytte av.
Sør-Afrika)

Det ekteskap som har født barn, dør ikke.
(Kongo)

Det er bare den late som blir utrett.
(Madagaskar)

Det er bedre at øynene dør enn hjertet.
(KiSwahili)

Det er bedre å begå ti synder for Guds åsyn enn én for menneskets.
(Tunis)

Det er bedre å dø i krig enn av sult.
(Etiopia)

Det er bedre å hjelpe en kriger enn en hungrende; for den hungrende kjenner ingen takknemlighet.
(Rhodesia)

Det er bedre å tilbringe natten med vrede enn med anger.
(Tuareg)

Det er den frukt du har plukket, du vil spise.
(Elfenbenskysten)

Det er hønen med kyllinger, som er redd for høken.
(Niger, Nigeria)

Det er ikke sladder å fortelle retten hva man har sett.
(Liberia)

Det er lett å partere en død elefant.
(Nigeria)

Det første slaget gjør ikke så vondt som det andre.
(KiSwahili)

Det man sier ved et løvekadaver, sier man ikke i en levende løves nærvær.
(Mali)

Det nye kommer ikke til ham som sitter, men til ham som reiser.
(Rhodesia)

Det skapte glemmer - Skaperen glemmer ikke.
(Rhodesia)

Det som er dødskamp for musa, er tidsfordriv for katten.
(Etiopia)

Det som er lett, blir tatt av et vindpust.
(Somalia)

Det som er stygt i andres øyne, finner barnets mor vakkert.
(Rhodesia)

Det som er tåpelig å slege, er ikke dumt å kjøpe.
(KiSwahili)

Det som får den ene til å gråte, får den andre til å le.
(Mali)

Det som har skjedd før, vil skje igjen.
(Sør-Afrika)

Det som smaker dyret godt, kan være bittert for et menneske.
(Kenya)

Det tre som ikke er høyere enn du er, kan ikke gi deg skygge.
(Wolof)

Det verste dyr er skorpionen, det ondeste menneske er den lærde.
(Etiopia)

Din fars fiende er din fiende.
(Egypt)

Din Gud hjelper deg når du løper alt du kan.
(Uganda)

Din nabos hus kan du spise i, men ikke forspise deg i.
(Kongo)

Dovenskapen kommer trettheten til hjelp.
(Nigeria)

Du får ingen pryl når du tenker før du handler.
(Masai)

Dugg tørker hurtig.
(Rhodesia)

Du kan vaske deg helt ren, men du er allikevel slave.
(Rhodesia)

Du pryler meg og hugger hodet av meg; du forsoner deg med meg - hvordan kan du sette hodet på meg igjen?
(Egypt)

Du skal ikke si til den som bærer deg på skuldrene at hans hode stinker.
(Sierra Leone)

Døden er nærmere enn et blikk med øynene.
(Marokko)

Døden frykter intet menneske.
(Kamerun)

Døden har nøkkelen til gjerrigknarkens skattekiste.
(Ghana)

Døden kjenner ikke til måtehold.
(Sør-Afrika)

Døden kommer alltid uventet.
(Basutoland)

Døden spiser andre, men den glemmer ikke deg.
(Rwanda)

Dør alt fordi én dør?
(Kamerun)

Ekteskap er ikke noe å spøke med.
(Sudan)

Ekteskap med bare én kvinne gjør en mann fattig.
(Liberia)

Elefanten merker ikke vekten av sin snabel.
(Mozambique)

En behagelig smak lever ikke evig på leppene.
(Kenya)

En brann fortærer eieren.
(Rhodesia)

En budbringer blir aldri slått ihjel.
(KiSwahili)

En elv fylles av sine bielver.
(Rhodesia)

En erfaren manns råd er mer verd enn en liten skytshelgen.
(Ghana)

En dårlig kone er bedre enn et tomt hus, for hun vil iallfall fyre opp.
(Nigeria)

En familiefeide skal man ikke blande seg bort i.
(Sør-Afrika)

En forsiktig hyene lever lenge.
(Rhodesia)

En forsiktig manns hus brenner ikke.
(Kongo)

En fot har ingen nese.
(Rhodesia)

En fremmed tar ikke del i en krig, hans styrke er hjemme i hans egen by.
(Kongo)

En gammel ape lærer ikke å danse.
(Algérie)

En gave blir aldri gammel.
(Kenya)

En god geit føder ikke midt i hjorden.
(Mozambique)

En god vare selger seg selv, en dårlig vare fallbyr seg selv.
(KiSwahili)

En gutt som streifer omkring, er aldri hjemme når det er noe i veien.
(Liberia)

En hund som er oppdratt av et edelt menneske, er bedre enn et menneske som er oppdratt av dårlige mennesker.
(Etiopia)

En hund som stoler på sin herre, tør løpe til vannet mens kua blir slaktet (den er ikke redd for å gå glipp av sin andel).
(Etiopia)

Enhver selger sine gamle klær på sitt marked.
(Marokko)

En klok mann taler ikke om sin visdom.
(Nigeria)

En knis er aldri så skarp at den kan skjerpe sitt eget skaft.
(Nigeria)

En kniv kjenner ikke sin eier.
(Mosambique)

En kone skal ikke prøves som en fiskekrok.
(Sudan)

En kopp vann er det åpne hav for en lus.
(KiSwahili)

En kvinne uten skam i livet er som mat uten salt.
(Algéri)

En list eter sin herre.
(Basutoland)

En liten fugl til et lite bur.
(KiSwahili)

En liten gryte er god, når man ikke har noen annen.
(Rwanda)

En lunefull hersker er bedre enn ustanselig opprør.
(Algérie)

En løgn i nød er så god som et stykke brød.
(Sør-Afrika)

En løgn smerter mer enn et sår.
(Nigeria)

En løve som brøler, får intet bytte.
(Uganda)

En malteser og en mus, vis dem ikke døren til ditt hus.
(Marokko)

En mann ekter skjønnhet, han ekter ikke en kvinne.
(KiSwahili)

En mann kan ikke frelses hvis han vil kaste seg i ilden.
(Kenya)

En mann løper ikke inn i tornekratt uten grunn; enten forfølger han en slange, eller en slange forfølger ham.
(Nigeria)

En manns navn er hans tømme - hans stanser når man kaller; en tyvs navn er hans spore - han løper når man kaller.
(Nigeria)

En mann som alltid skriker opp, er det ingen som hører på.
(Kenya)

En nåls levetid avhenger av hvordan man passer på den.
(Kongo)

En ond manns rykte går langt.
(Sierra Leone)

En prest som danser, en kvinne som filosoferer og en høne som galer, får det ikke godt.
(Nigeria)

En rik fangst får garnet til å briste.
(Kamerun)

En rullende sten stanser ikke før bunnen er nådd.
(Madagaskar)

En slakter som ikke bader, er ikke populær.
(Kamerun)

En slave bestemmer ikke selv om han vil i krig.
(Ghana)

En slave elsker ros over alt.
(Somalia)

En som er svært sulten, kan ikke le, og en som er helt mett, sier ikke et ord.
(Fulbe)

En steppebrann stanses av en elv.
(Kenya)

En stige stilt oppå en stige - en venns venn.
(Niger, Nigeria)

En stor hane lar ikke en liten hane gale.
(Nigeria)

En sulten mann kjenner ikke forgiftet mat.
(Nigeria)

En tann får alle tennene til å stinke.
(Kamerun)

Enten kongen har rett eller urett, har han alltid rett.
(Mali)

En tigger er ikke redd for å bli utskjelt.
(Kamerun)

En tom hånd blir ikke slikket.
KiSwahili)

En tom hånd går ikke til marked.
(Ewe)

En tom sekk vil ikke stå alene.
(Sierra Leone)

En tyr kan ikke brøle to steder på en gang.
(Masai)

En tyr nyter ikke respekt i to hjorder.
(Rhodesia)

En tyv holder ikke tale.
(Kamerun)

En ulv som snuser seg frem, er mer verd enn en løve som sover.
(Algérie)

En virkelig tilfreds mann kommer fra Allah
(Niger)

En vriompeis viker ikke fra sin herre, men han hindrer andre i å komme til ham.
(Uganda)

Er din venn din fiendes venn, så stol på Gud og ikke på ham.
(Fulbe)

Er du barn av en mektig mann, så bli sittende. La være å arbeide - rikdommen kommer til deg av seg selv.
(Kongo)

Er du pepper, er jeg sennep; er du en nål, er jeg en kniv.
(Etiopia)

Et barn som ikke gråter, dør på sin mors rygg.
(Sør-Afrika)

Et brev er et halvt møte.
(KiSwahili)

Et firfisleåtsel er og blir et firfisleåtsel, enten du ergrer deg over det eller ikke.
(Kamerun)

Et gammelt menneske er lutter øyne.
(Fulbe)

Et gevær kan klikke, en kniv ikke.
(Kamerun)

Et krus kunne bli fullt av det vann som skal til for å skylle en krukke.
(Etiopia)

Et lukket hus bør bare åpnes av eieren selv.
(Kenya)

Et mannfolks grav er på steppen.
(Uganda)

Et sant ord er ikke frekt.
(Kamerun)

Et skip som har to kapteiner, går under.
(Egypt)

Et strutseegg er mer verd enn tredve perlehønseegg.
(Fulbe)

Et svin som har rotet i sløen, leter etter en som er ren å gni seg oppetter.
(Nigeria)

Et tre råtner, men en rettsak råtner ikke.
(Kongo)

Et tre uten røtter står ikke fast.
(Kamerun)

Etterat du har fått en torn o foten, tar du sandaler på.
(Nigeria)

Et øye og en venn såres av selv den minste ting.
(Etiopia)

Europeerne beskytter og slår ihjel.
(Sør-Afrika)

Fanatisk vennskap ender med uvennskap.
(Rhodesia)

Fanger han fisk, spiser han lykkelig; får han en utdannelse, dør han i elendighet.
(Bengali)

"Far," sa barnet, "la oss late som vi er adelige!" --- "Mitt barn," sa faren, "la oss vente til de som kjenner oss er døde."
(Algérie)

Fattigdom uten gjeld er sann rikdom.
(Egypt)

Fisken i garnet begynner å tenke.
(KiSwahili)

Fluen sier at verden er meget stor, edderkoppen at den er meget liten.
(Nigeria)

Flytter jorden seg fordi man skyter ut en pil?
(Nigeria)

Folk som lever, møtes ofte.
(Tuareg)

Folk teller ikke det de får, de teller det de blir nektet.
(Kenya)

Forbrytelse er ikke uten følger.
(Kongo)

Forhør deg om nabolaget før du kjøper huset, og om reisefellen før du slår følge med ham.
(Algérie)

Forlat den by hvor man ler av deg, selv om den er bygget av rubiner.
(Marokko)

For meget omtanke legger et rep om hendene.
(Bengali)

For mye pryl lærer eselet å sparke bakut.
(Egypt) 

For stor godhet vekker ringeakt.
(Sudan)

Forunderlig tid! Danser presten når legmann er til stede?
(Etiopia)

Forvirring overvinner den sterke.
(Sydvest-Afrika)

Fra en oldings munn kommer bedervet ånde, men ikke bedervede ord.
(Sydvest-Afrika)

Fra en venns hånd er en sten et eple.
(Marokko)

Froskenes øyne hindrer ikke kuene i å drikke.
(Kenya)

Frosken sier: "Jeg eier ingenting, men jeg har mitt hopp."
(Liberia)

Frykt følges av latter, harme av sorger.
(Nyasaland)

Følg løgneren til hans dør!
(Egypt)

Først møye, så lykke.
(Rhodesia)

Først når man blir fattig, husker man overflodens dager.
(Masai)

Får han lov å sitte ned, vil han også ligge ned.
(Bengali)

Gammel kjærlighet ruster aldri.
(Sør-Afrika)

"Gid ikke gresset ikke må gro etter min død," sa eselet.
(Etiopia)

Gi din bror det ben du ikke selv gnager på.
(Marokko)

Gir du ditt hjerte til en kvinne, vil hun myrde deg.
(Niger, Nigeria, Tchad)

Gir man kongen gaver med glede?
(Etiopia)

Gjør ikke i stand et teppe til å bære barnet i før det er født.
(Masai)

Gjør ikke ondt mot åndene mens du lever, for det er dem du går til ved din død.
(Kongo)

Gleden har liten kropp.
(Nigeria)

Glede varer syv dager, men sorg varer livet ut.
(Tunis)

Gribben kretser ikke over stedet uten grunn.
(Kenya)

Gribben lukter åtselet, hvor høyt den enn svever.
(Nigeria)

Grip ikke leopardens hale, men hvis du har fått tak i den, så slipp den ikke.
(Etiopia)

Gud har ikke hastverk.
(Nigeria)

Gud kjenner ikke persons anseelse.
(Sør-Afrika)

Gud skapte havet, vi lager skipet; Han skapte vinden, vi seilte; Han skapte vindstille, vi lager årene.
(KiSwahili)

Går hånd, kommer hånd.
(Elfenbenskysten)

Hadde ikke du vært, min tunge, så var ikke du blitt slått, mitt hode!
(Egypt)

Han er som en européer; han har skrøpelig helbred, men er allikevel sterk.
(Sierra Leone)

Han flykter for sverdet og skjuler seg i skjeden.
(Nigeria)

Harde ord blir til en nøtt som aldri råtner.
(Liberia)

Har han sin mor hos seg, behøver du ikke å bære hans sorger.
(Egypt)

Har man en dårlig følgesvenn, bør man heller reise alene.
(Fulbe)

Har man vann i munnen når man vil puste til ilden?
(Kongo)

Heller en dårlig fyrste enn et vidløftig demokrati.
(Tunis)

Heller en klok fiende enn en venn som svikter.
(KiSwahili)

Heller etes av løver enn plages av hyener.
(Marokko)

Heller halt enn i graven.
(Rwanda)

Heller tilbringe natten i ørkenen enn å motta en gniers gjestfrihet.
(Marokko)

Heller være fattig og leve lenge enn være rik og leve kort.
(Masai)

Herr "Jeg-ser-etter-solen" gikk vill - herr "Den-som-spør" kom frem til landsbyen.
(Nyasaland)

Hestens feil kommer fra rytteren.
(Egypt)

Himmelens himmel må vente - vi lever på jorden!
(Etiopia)

Hjelp ikke en tyv, selv om han holder på å drukne.
(Marokko)

Hjelp i tide er dobbel hjelp.
(Sør-Afrika)

Hjertet er en markedsplass.
(Uganda)

Hjertets lidelse kjennes bare av en.
(Sør-Afrika)

Hjertets vilje er medisin.
(KiSwahili)

Hjorten sier: "Hvis du er redd, blir dine horn grå."
(Liberia)

Holder du av meg, så hold også av min hund.
(Kongo)

Hunden dør; den blir en riddersmann.
(Egypt)

Hunden gjør når hyenen er borte.
(Etiopia)

Hunden har fire ben, men den kan ikke gå på to veier samtidig.
(Kongo)

Hunden sier: "Det er ikke bare den som blir forfulgt, som mister pusten."
(Liberia)

Hva betyr det om han er ditt eget eller annens barn, når han gjør sin plikt?
(Masai)

"Hva eter løven?" - "Det den tar."
"Hvem betaler?" . "Hvem krever betaling?"
(Etiopia) 

Hva høvdingen fortærer, må slavene betale.
(Kongo)

Hvem skal man appellere til når kongen er død?
(Etiopia)

Hver bydel har sin krangel.
(Egypt)

Hver dør har sin nøkkel.
(KiSwahili)

Hver mann kjenner sin egen plage.
(Rhodesia)

Hvert dyr brøler i sin egen hule.
(Sør-Afrika)

Hvis byrden er for tung for deg, så skyld ikke på ditt hodeplagg.
(Nigeria)

Hvis det første tall er galt, blir regnestykket galt.
(Fulbe)

Hvis det var bare ett eneste barn her, ville man beundre det grenseløst.
(Fulbe)

Hvis din svigermor er kranglevoren, skill deg fra hennes datter!
(Egypt)

Hvis du blir forfulgt av en elefant, klatrer du opp i selv et tornetre.
(Kamerun)

Hvis du deler kokosnøtter med din svoger, så hold øynene åpne.
(Kongo)

Hvis du elsker, elsk den som er god; hvis du hater, hat den som er ond.
(Fulbe)

Hvis du gir dem lov til å gre deg, vil de lugge deg med kammen.
(Marokko)

Hvis du har noe, vet folk om det.
(Elfenbenkysten)

Hvis du hverken vil melke kua eller holde kalven, bør du ikke skumme fløten.

Hvis du ikke har oppdratt en hund, kan du ikke oppdra en mann.
(Kongo)

Hvis du ikke vet hva som smerter deg selv, vet du også hva som smerter andre.
(Madagaskar)

Hvis du kjenner begynnelsen godt, vil slutten ikke bekymre deg.
(Wolof)

Hvis du leker med barn, kaller de deg sin fars tjener.
(Elfenbenskysten)

Hvis du nekter å bo sammen med en baktaler, hvem vil du så overhodet bo sammen med?
(Niger, Nigeria)

Hvis du prøver å oppnå med makt det Vårherre ikke har gitt deg, får du det ikke.
(Niger, Nigeria, Tchad)

Hvis du ser en maur på trappen, så gå ut fra at det er hvetegryn på den.
(Marokko)

Hvis du sier "løve", kryp opp i et tre.
(Nyasaland)

Hvis du slår, bring lidelse; hvis du bespiser, gjør mett!
(Algéri)

Hvis du spiser alt idag, hva har du så igjen til imorgen?
(Etiopia)

Hvis du spiser en hund, kan du like godt spise den opp.
(Kongo)

Hvis du vet hva som smerter deg selv, vet du også hva som smerter andre.
(Madagaskar)

Hvis du vil låne, må du være tålmodig.
(Kongo)

Hvis en firfisle ligger på ryggen, er det fordi den er død.
(Fulbe)

Hvis en flue er død på et sår, er den død der hvor den bør død.
(Fulbe)

Hvis en kvinne elsker en mann, vil hun hengi seg til ham, selv gjennom et hull i døren.
(Marokko)

Hvis en rik mann slipper en fjert, priser man lyden som kanarifuglsang; hvis den fattige gjør det, blir han utskjelt og får pryl i tillegg.
(Marokko)

Hvis en tyv kan sove, har han brakt sine tyvekoster i sikkerhet.
(Fulbe)

Hvis fluen ikke forlater liket, kommer den med i graven.
(Ghana)

Hvis Gud lover deg det, vil selv fjellene bøye seg for deg.
(Algérie)

Hvis han først stjeler en nål, vil han senere stjele en ku.
(Marokko)

Hvis hodet er hugget av, er det forbi med alle drømmer.
(Kamerun)

Hvis hunden ikke er hjemme, gjør den ikke.
(Wolof)

"Hvis jeg ikke eter deg, eter duu meg," sa hyenen til lammet.
(Etiopia)

Hvis kniven er for skarp, skjærer den sliren.
(Nigeria)

Hvis man ikke kunne bruke gullstøv, ville man bare kalle det sand.
(Ghana)

Hvis negeren ikke smaker stokken søndag etter søndag, vil han si at der er ingen som han.
(Marokko)

Hvis noen overgår deg, så la ham overgå deg; han har selv en som overgår ham.
(Ghana)

Hvis villsvinet ikke kan knekke kokosnøtten, hvordan skal så grisen kunne gjøre det?
(Kongo)

Hvordan røken slipper ut av huset, og hvordan et barn vil vokse opp, kan man ikke vite.
(Etiopia)

Hvor der er begynnelse, er der en slutt.
(Sør-Afrika)

Hvor god en slave enn er, kan han ikke måle seg med en dårlig sønn.
(Tchad, Niger, Nigeria)

Hvor høyt baktaleren enn vil stige, vil han finne sannheten over seg.
(Marokko)

Hvor kveger er, skal ulven dø.
(Wolof)

Hvor lang vinternatten enn er, kommer solen.
(Tuareg)

Hvor nålen går, følger tråden etter for å veve.
(Kongo)

Hyenen sa: "Det er ikke bare at jeg har hell med meg, men mine ben er sterke."
(Masai)

Hyenen spiser alt som er dødt, men når hyenen er død, er det ingen som vil spise den.
(Fulbe)

Hyener fra samme hule hater hverandre.
(Kenya)

Høkene flyr bort i yngletiden, og dårene tror at de aldri kommer igjen.
(Nigeria)

Høna faller ikke to ganger i ildstedet.
(Kamerun)

Høna galer ikke når hanen er i nærheten.
(Rwanda)

Høna har aldri sverget at den vil gi sine kyllinger melk.
(Liberia)

Høyre hånd skjærer ikke av venstre.
(KiSwahili)

Håndflaten fordunkler ikke solen.
(Tuareg)

Håp nedlegger ingenting.
(Sør-Afrika)

Ikke å hjelpe en i nød er å drepe ham i ditt hjerte.
(Nigeria)

Ilden brenner ham som roter i den.
(Sør-Afrika)

Ild og krutt sover ikke sammen.
(Ghana)

I måneskinn kan man ikke fjerne en flis.
(Nyasaland)

Ingen er så blind som den som ikke vil se.
(Sør-Afrika)

Ingen i verden elsker sitt avkom mer enn en kvinnelig slave og et esel.
(Niger, Nigeria, Tchad)

Ingen kan koke to krukker uten at den ene blir brent.
(Kenya)

Ingen kan si at han har slått seg ned et sted for bestandig; bare fjellene flytter seg ikke.
(Masai)

Ingen okser beiter sammen.
(Sør-Afrika)

Ingen skal skjære sin spaserstokk høyere enn han selv er.
(Elfenbenskysten)

Ingen vil slukke den ild som varmer.
(Rwanda)

Intet er så stort som en klippe, men fordi den ikke kan snakke, blir den tråkket på og tilsvinet av fuglene.
(Madagaskar)

Intet godt uten sannhet.
(Wolof)

Intet som sies er uten dobbelt mening.
(Kenya)

Irettesett den kloke, og han holder av deg.
(Elfenbenkysten)

Irriter dine leger, og sykdommene kommer til deg i trumf.
(Rhodesia)

I sin mors øyne er billen en gaselle.
(Tuareg)

"Jeg er i nød, forsørg meg!" Slik ble noen slaver.
(Ghana)

Jeg lærte ham hurtighet, og han kastet meg ut og smelte døren igjen.
(Marokko)

"Jeg selv", sa hun - hun sa ikke: "Min mann."
(Etiopia)

Jern rasler ikke alene.
(Madagaskar)

Kall ikke den for bror som ikke er som en bror for deg.
(Etiopia)

Kalvene frykter ikke sin mors horn.
(Etiopia)

Kalvene følger sine mødre.
(Sør-Afrika)

Kamelen ser ikke sin egen pukkel, men bemerker godt nok sin brors.
(Algérie)

Kamelen tar i én munnfull det mauren har brukt ett år til å samle.
(Algérie)

Kjenn deg selv bedre enn han som taler om deg.
(Wolof)

Kjenner du ikke en manns opphav, så legg merke til hva han gjør.
(Marokko)

Kjærligheten velger ikke hvilket gresstrå den vil falle på.
(Sør-Afrika)

Kniven eter slipestenen, og slipestenen eter kniven.
(Kamerun)

Kornet ved veikanten blir aldri modent.
(Sør-Afrika)

Krepsen liker vann, men ikke det kokende.
(Fulbe)

Krigen er en ku som man melker blant torner.
(Basutoland)

Krig har ikke øyne.
(KiSwahili)

Krokodillen har sin styrke i vannet.
(Mozambique)

Kua holder melken tilbake når man tukter den, men gir meget når man lokker den.
(Sør-Afrika)

Kua kjenner sin hyrde, men ikke sin eier.
(Etiopia)

Kua sa: "Lån meg ikke ut, gi meg bort!"
(Masai)

Kullet ler av asken, uten å vite at det kan vente seg samme skjebne.
(Masai)

Kvinnens tunge er hennes sverd, det ruster aldri.
(Somalia)

Kyllingen hadde en gresshoppe, men man tok den fra kyllingen og ga den til et barn.
(Kongo)

Kyss hunden på munnen til du får hva du ønsker av den.
(Marokko)

Leoparden sier til sin sønn: "Hvis du er redd, får du intet bytte å spise."
(Kamerun)

Let ikke etter Gud, Gud kan ikke sees.
(Kongo)

Let ikke etter lus på leopardens hale.
(Kongo)

Lev tålmodig i verden; de som hater deg, er tallrikere enn de som elsker deg.
(Niger, Nigeria)

List dreper ikke fisken; det som dreper fisken, er garnet.
(Nyasaland)

Litt regn hver dag fyller elvene.
(Liberia)

Lydighet mot en kvinne er veien til helvete.
(Tunis)

Løgnen når hurtig en moden alder, men lever ikke lenge.
(Fulbe)

Løgner er ikke gjeld.
(Kenya)

Lønn på forskudd stanser arbeidet.
(Morokko)

Løver fra samme kratt kjenner hverandre.
(Basutoland)

Lånet er fattigdommens førstefødte.
(Fulbe)

Lånte klær varmer ikke.
(Egypt)

Mais kommer i rikt mål til den tannløse mann.
(Nyasaland)

Makt mangler aldri plass når den vil sitte.
(Nigeria)

Man behøver ikke å fortelle et barn at der er en Gud.
(Elfenbenskysten)

Man besvarer ikke uvilje mot en død.
(Sør-Afrika)

Man binder ikke en leopard sammen med en geit.
(Sør-Afrika)

Man blir ikke fengslet uten grunn.
(Somalia)

Man blir ikke stor av å kalle seg stor.
Sør-Afrika)

Man kan bli nødt til å sove på et dårlig sted hvis man blir overrumplet av natten.
(Kenya)

Man kan gå utenom en fjellkløft eller utenom en bakke, men man kan ikke gå utenom Gud.
(Nigeria)

Man kan ikke barbere en mann i hans fravær.
(Nigeria)

Man kan ikke slippe bort fra sin egen skygge.
(Nigeria)

Man kan ikke sove i en skrythals' hus - der er det lopper.
(Kenya)

Man kjøper ikke en skilpadde i sekken.
(Kamerun)

Man klapper kua før man begynner å melke den.
(Niger, Nigeria)

Man leter ikke etter rent vann for å slukke en brann.
(Ghana)

Man prøver ikke en elvs dybde med begge føtter.
(Ghana)

Man prøver ikke å mase seg gjennom skogen med begge hender fulle.
(Liberia)

Man reiser og reiser og ender hjemme; man lever og lever og ender i jorden.
(Etiopia)

Man sa til hundene: "Løp og gjø!" De svarte: "To håndsverk i én hånd - det går ikke an."
(Egypt)

Man sier ikke til en leopard: "Gå og hent en geitekilling!"
(Kamerun)

Man slipper ikke fri fra nettet ved å flakse med vingene.
(Sierra Leone)

Mat bør heller være rå enn brent.
(KiSwahili)

Medisinmannen er ikke aktet i sin egen landsby.
(Kenya)

Med krigen kommer ryktene.
(Ghana)

Megen latter skaper ufred.
(Somalia)

Menneskets hjerte er ikke av sten, men av gummi.

Menn kan være venner, og de kan spise av samme fat, men de kan ikke si hva som går gjennom hverandres hoder.
(Masai)

Menn og kvinner er hverandres øyne og hjerter.
(Tuareg)

Midt under sykdommen lover du å ofre en geit, men når du er frisk igjen, synes du at en kylling er nok.
(Nigeria)

Min mave er ikke din - kan du likevel se hvor syk jeg er?
(Kongo)

Min stygge kone, som jeg er vant til, er meg kjærere enn en vakker, men ukjent kvinne.
(Etiopia)

Misunnelse begynner ved øyet.
(Sør-Afrika)

Modent korn er ikke redd for solen.
(Uganda)

Må Gud velsigne den som avlegger et besøk og gjør det kort.
(Marokko)

Mål før du skjærer til!
(Egypt)

Månen skinner i alle land.
(Kamerun)

Negeren har et ribben og en kopp blod mer enn den hvite mann.
(Marokko)

Nesen har man til å lukte med.
(Mozambique)

Noen spiser dadlene, andre får stene i hodet.
(Egypt)

Nye redskaper gir vabler.
(Rwanda)

Nød lærer å stjele.
(Algérie)

Når apens arm er for kort til å nå lianens frukt, sier den at frukten er sur.
(Mali)

Når den voksne fuglen dør, råtner eggene.
(Sør-Afrika)

Når de spiser en rovfugl, kaller de den en perlehøne.
(Etiopia)

Når det ikke er din mor som står i fare for å bli spist av et villdyr, kan saken saktens vente til imorgen.
(Uganda)

Når det regner på en leopard, blir den våt, men flekkene går ikke av.
(Ghana)

Når du kaster en sten, så gjem ikke hånden etterpå.
(Nigeria)

Når du spiser grisehodet, så tenk ikke på hva trynet åt.
(Kongo)

Når du utnytter en tåpe, står det en vismann og iakttar deg.
(Ghana)

Når en høvdings kone stjeler, får slvene skylden.
(Rhodesia)

Når en mann av høy byrd er gal, sier man at han bare er full.
(Ghana)

Når en mann er dårlig likt, får han skylden for alt mulig.
(Ghana)

Når en mann fødes, er hans fiende allerede født.
(Ghana)

Når en mann først er på stedet, er det likegyldig om han ble tilkalt eller kom frivillig.
(Masai)

Når en muhammedaner ikke plages av sult, sier han: "Jeg spiser aldri apekjøtt."
(Nigeria)

Når én taler, lytter alle; men hvis alle taler, hvem lytter da?
(Etiopia)

Når hanen er full, glemmer den høken.
(Ghana)

Når høvdingen slipper en fjert, bør folket ikke bemerke det.
(Sør-Afrika)

Når katten er borte, er rotten konge.
(KiSwahili)

Når katten er mett, sier den at musas rumpe stinker.
(Fulbe)

Når løven blir gammel, ler hundene mot den.
(Algérie)

Når man er under vannet, trekker man ikke pusten.
(Kru,Liberia)

Når man har fakket tyven, er det ikke lenger grunn til å følge hans spor.
(Nigeria)

Når man ligger på ryggen og spytter, får man spyttklasen i munnen igjen.
(Etiopia)

Når morteren slåss med morteren, bør leirfatet holde seg i ro.
(Nigeria)

Når motgang ser en liten mann, blir den verre.
(Liberia)

Når musa ler av katten, er det et hull i nærheten.
(Wolof)

Når månen er med deg, hva betyr så stjernene?
(Tunis)

Når månen ikke er full, skinner stjernene klart.
Niger, Nigeria)

Når noe skjer, siver bare en del av sannheten ut, resten holdes tilbake.
(Masai)

Om man så brukte et helt år til å hugge i vann, ville det allikevel bare sprute.
(Niger, Nigeria)

Oppdra ditt barn selv, det er ikke sikkert det lar seg oppdra av andre.
(Sørvest-Afrika)

Oppgi aldri hva du har sett til fordel for hva du har hørt.
(KiSwahili)

Oppholder du deg under rødtreet, blir du rød på huden.
(Sierra Leone)

Overveielse er en lenke om benet på kujonen.
(Tuareg)

Padden sier: "Jeg vil heller sulte enn forlate mitt land."
(Algérie)

Pengegriskheten kom fra Europa.
(Kongo)

Pisken som driver bølingen, dreper ikke.
(Ewe)

Profitt skader ikke.
(KiSwahili)

På bunnen av tålmodigheten er himmelen.
(Nigeria , Tchad)

På de foreldreløses hoder lærer barberene.
(Marokko)

På grunn av sine mange friere ble hun ikke gift.
(Egypt)

På seierens dag er det ingen tretthet.
(Egypt)

Rasehesten sier: "Gi meg mat som din bror, og rid meg som din fiende."
(Algérie)

Rekk ham din hånd til hilsen og tell dine fingre.
(Egypt)

Reparer ikke en annen manns gjerde, før du har sett etter ditt eget.
(Masai)

Rikdom kjøper slaver, men ikke liv.
(Ewe)

Rotten kommer ikke ut i dagslyset.
(Ewe)

Røk kan ikke sperres inne.
(Nigeria)

Råd kommer ikke til deg på én gang.
(Somalia)

Salt blir ikke ormspist.
(Marokko)

Sannheten er undersøkelsens datter.
(Algérie)

Sannheten og morgenen demrer litt etter litt.
(Etiopia)

Sannhetens stemme kjennes lett.
(Wolof)

Sannhet holder hendene renere enn såpe.
(Nigeria)

Sebraen kan ikke bli kvitt sine striper.
(Masai)

Selg dine dårlige bønner langt borte.
(Kongo)

Selv den kronglete veien bringer deg til slutt til kysten.
(KiSwahili)

Selv et stort skip kan lide skipbrudd i mørke.
(Mozambique)

Selv helvete avskyr vanære
(Tuareg)

Selv hvor det ingen hane er, gryr dagen.
(Sør-Afrika)

Selv i en høvdings tjeneste kan man finne tid til å jage sine egne lopper.
(Rhodesia)

Selv ikke en hund løper bort fra sitt telt.
(Marokko)

Selv om din venn er honning, så spis ham ikke helt.
(Algérie)

Selv om du er aldri så klok, kan du se din egen nakke?
(Kenya)

Selv om du er fattig, skal du ikke henge deg.
(Nyasaland)

Selv om du kan komme inn i huset, kan du ikke alltid komme inn i hjertene.
(Nigeria)

Selv om en fugl dør i luften, faller fjærene til jorden.
(Ghana)

Selv om en mann er dårlig likt, kan han alltid finne en som vil klippe hans hår.
(Kenya)

Selv om en mus er aldri så drukken, legger den seg ikke til å sove på kattens leie.
(Ghana, Togo)

Selv om Jesu død var uunngåelig, gjør det ikke Judas' skyld mindre.
(Etiopia)

Selv om løven brummer, eter den ikke sin unge.
(Rhodesia)

Selv om musa var så stor som en ku, ville den allikevel være kattens slave.
(Ghana)

Sett ikke et ornament over skitt.
(Madagaskar)

Si ikke det første som faller deg inn.
(Kenya)

Skal du be en hund om noe, så tiltal den "Min herre!"
(Egypt)

Skal man være redd for vannet fordi krokodillen har tatt noen?
(KiKongo)

"Skar de min hals over, ville de ikke drepe meg, men jeg omkommer i kokende vann," sa loppen.
(Etiopia)

Skilpadden krabber og dens barn krabber, og hvem av dem vil lære den annen å gå oppreist?
(Ghana)

Skilpadden sier: "Hastverk er godt, men ettertenksomhet er også godt."
(Ghana)

Skjær ikke bæreselen til barnet, det er ikke født ennå.
(Kenya)

Skyld råtner ikke.
(Basutoland)

Sladder drepte landsbyen.
(Kongo)

Slangen og rotten sover ikke i samme hull.
(Kongo)

Slangen sier: "Den som vil sluke en ufordøyelig nøtt, må ha tillit til sin endetarm."
(Kru, Liberia)

Slangen tar farve etter det land den bor i.
(Tuareg)

Slaven bryr seg ikke om dem som deler hans skjebne.
(Etiopia)

Slue folk er aldri naboer.
(Sør-Afrika)

Slå ikke med to kjepper, og forsvar ikke din sak for to dommere.
(Etiopia)

Slår man på en gren hvor det sitter en fugl som er i ferd å lette, får man den bare til å lette desto hurtigere.
(Sierra Leone)

Smuler er også brød.
(Sør-Afrika)

Snylteren elsker ikke sine foreldre.
(Fulbe)

Solen går aldri ned uten ferske nyheter.
(Sør-Afrika)

Spill ikke ditt beste kort først.
(Sør-Afrika)

Spis din venns brød, så gleder du ham; spis din fiendes brød, så ergrer du ham.
(Egypt)

Spør din kone til råds og gjør det motsatte av hva hun sier.
(Tunis)

Stikker skorpioner sten?
(Nigeria)

Stillhet gir fred, og fred sikkerhet.
(KiSwahili)

Stol ikke på det som er i din venns gryte.
(Liberia)

Stol ikke på hjelp fra andre.
(Sudan)

Stol på Gud og sov med en slange.
(Marokko)

Styrke beskytter ikke en mann fra å dø.
(Kenya)

Sykdom ødelegger selv den verdigste.
(Ghana)

Så enhver sæd; den vil gavne deg - så et menneske; det vil fordrive deg.
(Egypt)

Så lenge det bor fehoder i landet, tar det ikke lang tid å finne slaver.
(Liberia)

Så lenge ditt tøy ikke er fritt for lus, er dine negler ikke fri for blod.
(Nigeria)

Ta deg av den svake, imorgen tar han seg av deg til gjengjeld.
(Sør-Afrika)

Tale er halsarbeide, som følger deg overalt.
(Somalia)

Tapperhet er ikke alt, og hvor tapper en mann kan være, er to tapre menn bedre.
(Masai)

Tar du en brann fra ilden, får du røken med.
(Kamerun)

Tar du en kniv fra et barn, så gi det et trestykke istedet.
(Kenya)

Tatoveringen på ryggen kjenner bare tatovøren.
(Mozambique)

Tatovøren vegrer seg mot selv å bli tatovert.
(Kamerun)

Tenk ikke på dagens korthet, men på årets lengde.
(Madagaskar)

Tenk over alt hva du ser.
(Somalia)

Tiden er lenger enn et rep.
(Nigeria)

Tobakk fra en fremmed - visdomsord fra en tåpe!
(Etiopia)

To haner hjelper ikke hverandre med å skrape jorden.
(Basutoland)

To hundre rotter kan ikke åle seg med én katt.
(Nigeria)

Tre ting her i verden kan adsprede tungsinn: Kvinner, hester og bøker.
(Algérie)

Trommen lyder høyest når den brister.
(Rhodesia)

Tru med maktens stav, men slå ikke med den!
(Egypt)

Tungen glemmer ikke hvor tannen satt.
(Kongo)

Tyver røper ikke hverandre.
(Liberia)

Tålmodigheten leger alt, men for mangel på tålmodighet er der ingen legedom.
(Egypt)

Tålmodighet er av Gud og hastverk av Satan.
(Algérie)

Undertrykkeren vil Gud ikke hjelpe.
(Marokko)

Ung kone - dårlig kokk.
(Madagaskar)

Vann løper aldri vill.
(Kamerun)

Velg den trygge veien, selv om den er kronglete.
(Marokko)

Vender man tilbake for å se hva man har kastet opp?
(Uganda)

Vennskap er trinn.
(Kenya)

Verden er foranderlig; den ene dagen honning og den neste dagen løk.
(Egypt)

Verden har ikke gitt løfter til noen.
(Marokko)

Vil du bevare din venn, så lån ham intet og lån intet av ham.
(Algérie)

Vil du ha det som er under sengen, må du bøye deg.
(KiSwahili)

Viltet blir ikke nedlagt av den som har jaget det opp.
(Basutoland)

Visdommen bor ikke bare i ett hus.
(Basutoland)

Vis ikke en hyene hvor godt du kan bite.
(kenya)

Vokt deg for adelsmannen hvis du forakter ham; vokt deg for den ubetydelige hvis du ærer ham.
(Tuareg)

Vrede er ulykke.
(Kenya)

Vær ikke som en skyggen; en stadig følgesvenn, men ingen venn.
(Madagaskar)

Ønsker en rik mann seg barn, kommer det penger til ham; ønsker en fattig mann seg penger, kommer det barn til ham.
(Marokko)

Øre, hør den annen før du dømmer.
(Nigeria)

Å akte et menneske er bedre enn å gi ham mat med forakt.
(Sierra Leone)

Å gi er å skape seg berømmelse.
(Sør-Afrika)

Å lære blindhet er lett; man skal bare lukke øynene.
(Fulbe)

Å, menneske, prøv ikke å belære din mor, prøv andre.
(Rhodesia)

Å miste en mor og å sitte på en sten gjør først vondt etterhvert.
(Etiopia) 

Å prøve uten hell er ikke dovenskap.
(Sierra Leone)

Å spise meget er ingen styrke.
(Etiopia)

Å vente lenge med å flå skinnet av dyret betyr at du ikke vil få noe kjøtt.
(Rhodesia)

Å vise takknemlighet er å sørge for sin fremtid.
(Sør-Afrika)

Å være gavmild er å spare opp, å være gjerrig er å kaste på ilden.
(Nyasaland)

Å være rik er som å være halen på en rotte.
(Nyasaland)

Å være to er godt, ensomhet kan ikke skrubbe seg på ryggen.
(Nyasaland)
 

Danmark

Aftenrød er morgensøt, men morgensøt er aftenbløt.

Alderdom gjør blekere, men ikke blidere.
 

Alderdom og dårligdom følges ofte ad.

Alderdom og fattigdom er vanskelig å skjule.

Alderdommen kommer sjelden alene.

Alderdom smaker av ungdom som eple av tre.

Aldri blir kjerringa så gammel at hun ikke løper hvis hun får en gnist på seg.

Aldri bor lammet trygt hos ulven eller gutten hos jenta.

Aldri så galt at det ikke kunne ha vært verre.

Aldri så sort et hjerte at det ikke har en hvit flekk.

Alle blomster er ikke bra nok i en morsdagsbukett.

Alle gjemmer seg, og fanden tar den bakerste.

Alle gode ting er tre, unntatt ørefiker - færre av dem er nok.

Alle knep gjelder når de blir brukt.

Alle knep gjelder, og noen gjelder dobbelt.

Alle knep er tillatt, sa jenta, hun fikk gutten til sengs for en hanefjær.

Alle kvinner er gode lutheranere, de preker heller enn de hører messe.

Alle lemmer svekkes på den gamle, unntagen tungen.

Alle merker kan slå feil, unntatt blåmerker.

Alle nye ideer begynner med en som tar feil, mens resten har rett.

Alle rever havner til sist hos buntmakeren.

Alle svin er svarte i mørket.

Alle vil gjerne til himmelen, men ikke til veien som går dit.

Alle vil ha sin rett uten skjøgen og tyven: Skjøgen vil ikke ha barn og tyven ingen straff.

Alle vil styre i godt vær.

All hovmodighet ender galt.

Alltid foran, sa trillbåren.

Alltid spør den rike hvordan den fattige kan forsørge seg.

Allting forgås, men aldri får en gås tresko.

Allting på sin plass, og plass til allting.

Alt ditt er også mitt, og det som er mitt angår ikke deg, sa mannen til kona.

Alt er en vitenskap, sa gutten, han blåste ut lyset med baken.

Alt forandres unntatt strømpens åpne ende, den er alltid øverst.

Alt forgår unntatt Guds nåde.

Altfor spiss blir hurtig knekt.

Alt får sin ende, unntatt husmorarbeid og helvetes pine.

Alt godt er enten forbudt, umoralsk eller fetende.

Alt hva som tilkommer en, faller i ens lodd.

Alt med måte, sa mannen, han drakk brennevin av måleglasset.

Alt skal prøves, sa piken, hun skulle giftes.

Alt som er blitt borte i kjøkkenet, har katten tatt.

Alt som fødes, skal dødes.

Alvor og glede kommer sammen tilstede.

Ambolten er ikke redd for hammeren.

Arbeide seg trett og spise seg mett, sove seg lett og gjøre det som er rett.

Arbeid og lære gir brød og ære.

Arvingers gråt er halvveis latter.

Atten håndverk er nitten ulykker.

Av barn og fulle folk skal man høre sannheten.

Av dovenskap får en ikke annet enn lus og lange negler.

Av dårlige etterretninger får man en god porsjon nyheter.

Av et lite frø blir et digert tre.

Av et åpent skrin blir den dristige tyv.

Av god varme blir kokken kvikk.

Av litt og litt bygger fuglen rede.

Av litt og litt samler fattige høns egg.

Av mange hugg blir øksa sløv.

Av milde piker blir det gale kjerringer.

Av og til må man ha øyne i nakken.

Av rike kjøpmenn blir det fattige herrer, og av fattige herrer fornemme tiggere.

Av skade blir man klok, men sjelden god.

Av skade blir man klok, men sjelden rik.Bare vinden vil snu til vi skal tilbake, sa kjerringa i motvind.

Barmhjertighet ser på behovet, ikke på årsaken til det.

Barn er barn hvor de enn ferdes.

Barn er barn om det så er kongebarn

Barn er dårlig medgift i nysatt bo.

Barn er Guds gave, men en fandens plage.

Barn er lett lokket.

Barnet forteller gjerne hva det får, men ikke hva galt det gjør.

Barnet går dit hvor det finner sin like.

Barnet har ikke magemål.

Barnet må krype før det kan gå.

Barn og fulle folk, dem passer Vårherre best på.

Barn sier gjerne sannheten.

Bedre er egen røyk enn andres ild.

Bedre er en snill tunge enn et velkjemmet hode.

Bedre er en venn som er nær, enn en bror langt borte.

Bedre er ungt hønsekjøtt enn presset kalkun.

Bedre er å tie enn ingenting sige.

Bedre et egg i dag enn ei høne i morgen.
 

Bedre ett ord først enn ti ord etterpå.

Bedre grov tråd enn nakent lår.

Bedre husløs enn manneløs.

Bedre løs på vidda enn bundet ved en grønn tornebusk.

Bedre med krok enn åpen dør.
 

Bedre med taushet enn tankeløs tale.

Bedre storsnutet enn neseløs.

Bedre urettferdig fred enn rettferdig krig.

Bedre å fastslå: Heftig løper han, enn: Her ligger han.

Bedre å flykte enn å fekte mot ild.

Bedre å gi ulven enn sauen.

Bedre å kjøpe en gang for alle enn alltid å låne.

Bedre å løpe enn å svare alene for skaden.
 

Bedre å spørre to ganger enn å ta feil en gang.

Bedre å tie enn tankeløst tale.

Bedre å treffe siden av enn ikke i det hele tatt.

Bedre å trekke to fugler til redet enn én.

Bedre å være skjeløyd enn blind.

Begge deler er goder, sa presten da man spurte om han ville ha fløten eller osten.

Begynn reisen ved morgensol og søk ly ved aftensol.

Bestikkelse bryter stein.

Best å bade i gammel stamp, for da får en ikke flis i rumpa.

Besværlig er den søvn som soves med synd.

Bien mister brodden når den stikker.

Bikkja er rikest hjemme.

Bikkjer er verst mot fattigfolk.
 

Bit dem i to, sa mannen til kjøpmannen, han veide kaffebønner og fikk ikke vekten til å stemme.

Blind er barnemage.

Blyg som en brud, sa piken, hun sprang til sengs med begge skoene på.

Bonden får ikke hønsekjøtt med mindre dyret drukner først.

Bonden kan saktens - mens han sover gror gresset.

Borte - engler og hjemme - djevler, dem er det mange av.

Borte er snøen som falt ifjor.

Bort med all bedrøvelse, sa gutten, læreren hans var død.

Bort med skyggen, la solen skinne, sa mannen til kona, hun sto i veien for lyset.
 

Brann og advokater skal en be Gud bevare seg for.

"Bra nok" er halvt fordervet.

Brennesler får sjelden pest.

Bruk mange til strid og få til råd.

Bryr smør seg om hva fett koster på torvet?

Brødre har nok ett blod, men sjelden ett sinn.

Byrden er lett på andres skuldre.

Bær deg ille, så huskes du lengst.

Bønder er også folk.

Bøy deg for blesten.Dagen er aldri så lang, det kommer dog kveld engang.

Dagen har gått makelig når man trekker fra arbeidet.

Daglig håndverk gir kyndig mester.

Da jeg var ung, var det piker til, sa kjerringa.

Damene først! sa matrosen, han skulle kaste noe overbord for å lette båten.

De dovne står alltid for tidlig opp.

De dummeste bønder har de største poteter.

De er alle vakre, de som Vårherre har skapt.

De er ikke syke alle som stønner.

De er stakkarslige som teller penger mens de spiller.

De finner da på alt mulig nytt, sa gutten, han skulle lære å lese.

De gamle er de eldste, men de unge er de klokeste.

De gamle kjepper tar så lett fyr.

De gamle varsler slår ikke alltid til, men det gjør albuestøt og spark på skinnleggen.

De grå morgener og de onde koner blir bedre som dagen lir.

De går på rekke som Per sine høner, han hadde bare én.

De har sett det som var verre, sa nudisten da jenta satte seg på brillene hans.

De hunder som løper med alle, vil ingen forsørge.

De kan saktens lyve som kommer langveisfra.

De kyllinger som er i kurven, vil gjerne ut, og de som er utenfor, vil gjerne inn.

De ler ikke alle i år som hadde bryllup ifjor.

De lever rolig som ingenting vet.

De nakne aks står i været, men de fulle heller nedad.

Den arbeidssky bygger ikke mange hus.

Den banker gjerne på som kommer med godt buskap.

Den behøver ikke lete etter ord som alltid sier sannheten.

Den blir godt hjulpet som får hjelp av Gud.
 

Den brenner først som er nærmest ilden.

Den bytter brød som har brød.

Den dag kommer nok da kua har bruk for halen.  

Den danser lett som lykken spiller for.

Den, der ikke vil høre, må føle.

Den dovne kommer aldri til, unntatt ved bordet.

Den dovne står alltid for tidlig opp.

Den døde får ofte mange venner.
 

Den dør ikke som kjøper dyrt.

Den ene dag bedømmer den forrige, og den siste dømmer dem alle.

Den ene djevel tar ikke den annen.

Den ene får arbeid, den andre tar lønna.
 

Den ene saler hesten, den andre rir den.

Den enes kniv holder den andres i skjeden.

Den ene sorgen slukker den andre, sa kona, igår døde min mann og idag mistet jeg synålen.

Den ene stakkar har vondt av at den andre har to poser.

Den ene støper kulene, den annen avfyrer dem.

Den ene ulykken rekker den andre hånden.

Den er en ordentlig mester som kan gjøre et mesterstykke.

Den er ennå ikke født som kan være alle til pass.

Den er god som er god for Gud.

Den er hardt kuet som ikke tør slippe en fjert på åpen mark.

Den er klein som ikke kan snyte en bonde for en tier.

Den er mor som gir barnet mat.

Den fattige er hvermanns dørmatte.

Den fattige leter etter maten, den rike etter lysten til å spise den.

Den fattige mangler mye, den gjerrige mangler alt.

Den fattige mann har bare en hånd til munn.

Den fugl blir sjelden fet som har mange unger.

Den fuglen som flyr fra redet, får motvind.

Den første fugl får det første korn.

Den første halvdel av livet blir ødelagt av våre foreldre, den andre halvdel av våre barn.

Den første million er den verste.

Den får mager mat som skal leve av håp.

Den gamle lever så lenge Gud vil.

Den gamle purka har det harde trynet.

Den gir ofte mest som har minst.

Den gjemmer til mus som gjemmer til i morgen.

Den gode pressing betyr alt, sa skredderen, han hadde sydd lommene i armhulene.

Den gren skal tidlig bøyes som god krok skal bli.

Den Gud vil hjelpe, blir hjulpet.

Den har lettest for å faste som ikke sulter.
 

Den har lett for å finne unnskyldninger som ikke vil gjøre noe godt.

Den har mange unnskyldninger som ikke vil føye seg etter andre.

Den hest som aldri har hatt seletøy, vet ikke hvor tung plogen er å trekke.
 

Den høna som har mange kyllinger, får selv sjelden gryn.

Den ilske purke er ikke god mot smågriser.

De nitten håndverk gjør ulykke av det tjuende.

Den kan ikke bli smed som er redd for gnister.

Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv.

Den katastrofen er ille som ikke behager noen.

Den katt jager vel som har mange unger.

Den klokeste får alltid overtaket.

Den kunne ikke vare evig, sa kona, hun hadde kjøpt ei krukke og slo den i stykker på hjemveien.

Den kvinne som taler sant, har få venner.

Den lyver iblant som utrettelig taler.

Den minste gnist kan også lyse i mørke.

Den misunnelige tror at høna til naboen er så stor som ens egen gås.

Den må vel et esel være som tar mer enn han kan bære.

Den pose revner ikke som er åpen i begge ender.

Den saken er dårlig som må skjønnmales.
 

Denne salmen kan vi alle, sa klokkeren, han var alene i kirken.

Den pike som ikke er flink med katten, blir heller ikke god mot sin mann.

Den regnes for mann, som kan beherske seg.

Den rette vei er kortest, men ikke alltid best.
 

Den savner ikke gull som aldri har eid gull.

Den selvsikre blir aldri klokere.

Den siste dagen i året råder kona.

Den sitter som den sitter som den satt da den ble satt.

Den skal ha rene fingre som vil snyte nesen til andre.

Den skal ha sterke bein som skal bære gode dager.

Den skal stå godt, som ikke kan falle.

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

Den skal være plettfri som skal skjelle ut andre.

Den skilling er vel anvendt som sparer en daler.

Den skilling som kona sparer er like så god som den mannen tjener.

Den skjuler seg gjerne som skitten er.

Den som aldri er rådvill, blir aldri gift.

Den som alltid vil si sannheten, får av og til en kul i pannen.

Den som bestiller musikken, skal også betale den.

Den som blir snart sint, blir snart blid.

Den som blåser til ilden, kan få gnister i øynene.

Den som bringer mange nyheter inn i huset, tar også noen med seg ut.

Den som det ikke blir snakket om, er det ikke noe ved.

Den som dør av trusler, skal bøtes for med fjerting.

Den som dør av trussel, skal begraves i en mødding.

Den som er alene om rådet, er alene om sorgen.

Den som er blitt frisk, vet ikke hvordan den syke lider.

Den som er født av ugler, lærer nok å tute.

Den som er redd for en busk, skal ikke gå i skogen.

Den som er mest trengende, roper sjelden høyest.

Den som er sunn og frisk, savner mangt og meget, men den som er syk, savner bare én ting.

Den som fisker, får enten fisk eller revnet garn.

Den som flykter, erkjenner seg skyldig.

Den som forakter det mindre, får ingenting av det store.

Den som forer høna, bør også få egget.

Den som forkaster småting blir sjelden rik.

Den som får en dårlig svigersønn, har mistet sin datter.

Den som får en enke, får bord og benke og mye å betenke.

Den som får en enke i sengen, får en død mann i huset.

Den som får en god svigersønn, har både sønn og datter.

Den som får smekken, behøver ikke lete etter spotten.

Den som får stemor, får også stefar.

Den som galt hører, han galt fører.

Den som gjemmer det beste til sist, skal dø når det er best å leve.

Den som graver en grav for andre, er bra dum.

Den som graver en grav for andre, skal ha skikkelig tarifflønn.

Den som graver en grav for andre, skal tilhøre et anerkjent trossamfunn.

Den som går i lære hos en skurk, kan snart bli mester.

Den som går til sengs med hunden, står opp med lopper.

Den som går ut av huset på ryggen, kommer aldri inn igjen.

Den som har beina på bakken, behøver aldri å være redd for å ramle.

Den som har en hvit hest og en deilig kvinne, er sjelden sorgfri.

Den som har en tispe i huset, har hund utenfor døren.

Den som har et uhell, trenger ikke lete etter det andre.

Den som har geiter i stua, har bukker på taket.

Den som har lett for å vrenge lommene, har sjelden noe i dem.

Den som har sju brød, vet at når seks er spist, er det kun ett igjen.

Den som havner i sjøen, må enten synke eller seile.

Den som hvisker mye, lyver mye.

Den som ikke arbeider om sommeren, må sulte om vinteren.

Den som ikke er fornøyd med lite, får aldri mye.

Den som ikke er noen ting og ikke regner seg som noen ting, er to ganger ingenting.

Den som ikke får malt melet sitt hos én møller, går til en anen.

Den som ikke har skamvett, er kvitt mange sorger.

Den som ikke hører rett, kan heller ikke svare rett.

Den som ikke kan få flesket, må nøye seg med kålen.

Den som ikke kan hjelpe seg selv, kan heller ikke hjelpe andre.

Den som ikke har penger, trenger ikke kjøpe pung.

Den som ikke passer på sitt eget, vil passe på andres.

Den som ikke tror en løgn, vil selv ikke fanden kjennes ved.

Den som ikke tåler gode dager, trenger bare å gifte seg.

Den som ikke vil gjøre gjengjeld, vil heller ikke gjøre rett.

Den som ikke vil rådes, kan man ikke hjelpe.

Den som ikke vil tro en løgn, er det ikke verdt å fortelle noe.

Den som intet gir, skal intet gives.

Den som intet våger intet vinner, sa gutten - han brukte kniven som seilbåt.

Den som kan ni håndverk, kan ernære seg av det tiende, som er stempling.

Den som kan strø salt på halen til storken, han kan også fange den.

Den som kan tie, er ikke lett å sette til veggs.

Den som kjører forsiktig, kjører lengst.

Den som kommer først til speilet, blir først malt.

Den som lar seg kikke i kortene, taper spillet.

Den som legger seg i rennesteinen, ber om å bli pisset på.

Den som lever lenge, blir omsider gammel.

Den som lever som flest, ham spotter færrest.

Den som ligger på bakker, faller ikke ned fra taket.

Den som liker seg selv, likes av få.

Den som lover så mye, holder så lite.

Den som lærer flere håndverk, lærer ingenting til bunns.

Den som meget spør, blir meget vis.

Den som mister en kvinne eller en skilling, mister en bagatell.

Den som omgås ulver, lærer å tute.

Den som putter fingeren i ethvert hull, kan få den ut med skitt på.

Den som rir i ro og mak, blir ikke kastet av hesten.

Den som sender barn til byen, må selv gå etter.

Den som sier alt han vet, han vet til slutt ingenting.

Den som sier alt han vet, må gråte når andre ler.

Den som sitter i garnet, vikler seg mer inn.

Den som skammer seg over å spørre, skammer seg over å lære.

Den som skuer høyt, faller ofte.

Den som skvaldrer mye, lyver ofte.

Den som sladrer skal bære ut barnets lort med tungen.

Den som snakker ille om sin slekt, skjærer nesen av seg selv.

Den som snakker med seg selv, får svar etter behag.

Den som snuser mest omkring, får oftest minst gjort.

Den som sover om høsten, skal sulte om vinteren. 

Den som spiller sau, blir tatt av ulver.

Den som spytter i kålen, skal selv slurpe den.

Den som spør for meget, får høre mange løgner.

Den som spår, han enten lyver eller taler sant.

Den som stikker nesen sin overalt, får den ofte i klemme.

Den som sverter andre, blir ikke hvit av den grunn.

Den som synder, sover ikke.

Den som sørger før og etter tiden, blir aldri kvitt sorgen.

Den som sår erter langs allfarvei, får ikke alle belger i hus.

Den som sår penger, høster armod.

Den som taler ille om kvinner, vet ikke om sin mor.

Den som tar i bek, blir skitten på fingrene.

Den som tar ulla, bør la sauen beholde skinnet.

Den som tier stille, sier ikke for mye.

Den som tier, tenker sitt.

Den som vedkjenner seg arv, vedkjenner seg gjeld.

Den som venter på arv, blir ofte narret.

Den som vil arbeide, kan alltid få noe å bestille.

Den som vil bygge feller og fallgruver for en annen, faller vanligvis i dem selv.

Den som vil bygge hus må ha god pung.

Den som vil danse, skal se etter hvem han tar i hånden.

Den som vil fange store fisker, må ha store kroker.

Den som vil finne en feilfri pike eller kjøpe en lytefri hest, han bør bli hjemme.

Den som vil gjøre seg selv til latter, finner mange som vil hjelpe.

Den som vil ha alt for seg selv, får ingenting av andre.

Den som vil henge seg, finner nok et rep.

Den som vil lyve, vil også stjele høns.

Den som vil kjøpe pølse av en hund, må gi den flesk i stedet.

Den som vil noe, må lide noe.

Den som vil smake på alle supper, brenner av og til tunga.

Den som vil spise kjernen, må knekke nøtta.

Den som vil stoppe alle hull, stopper alle kilder.

Den som vil synge, savner sjelden ei vise.

Den som vil være med å leke, må ta det som følger med.

Den som vil være med på leken, må smake steken.

Den statsmann har få venner som har mange grønne graver.

Den syke gjør et dårlig valg, hvis han gjør sin lege til enearving.

Den tid, den sorg.
 

Den tyngste bør er en lett pung.

Den varme seng og den dovne dreng skilles ikke gjerne ad.

Den vei skal vi alle, sa kona, hun så sin sønn bli kjørt til galgen.
 

Den vendbare kappe er et uoppslitelig innslag i årets mote.(politikk)

Den vesle kan lettere løfte en stein fra bakken enn den store kan hente en stjerne fra himmelen.

Den vitner dårlig som er sint uten grunn.

De onde hører hjemme i verden, derfor går det dem godt; de fromme er gjester, derfor har de det verst.

Der det bygges en kirke, bygger fanden en kro.

Der det er dans, er det djevlesvans.
 

Der det er ei sladrekjerring, kommer det snart flere.

Der det er godtfolk, kommer det godtfolk, sa bøddelen til nattmannen.

Der det er røyk må det være ild, sa jyden, han tente pipa med en gåselort.

Der det felles trær, faller også spon.

Der det fins vilje, fins en vei.

Der det gror tistler, kan også andre ting gro.
 

Der det handles ødsles det også, sa kona, hun tapte alt hun hadde.

Der det ryker er det også ild, sa reven, han feis i høvelsponene.

Der gryta koker, bor det vennskap.

Der mange rår, står det ille til.

De ringer og kaller, vi kommer og knaller.

Der ligger redeligheten, sa tyven, han kastet kostene da han møtte eieren.

Der loven slutter, bør heder møte frem.

Der lurte du en gammel rev, sa hestehandleren, han helte snapsen tilbake på flaska da han hadde spist grøten.

Der man har fått en skade, skal man også ha sin oppreisning, sa jenta, hun lot karen ligge hos seg enda en gang.

Der slapp den ut, sa presten da kua kalvet.

Dersom enhver kjente seg selv, så spottet ingen meg.

Dersom min tante hadde hatt hjul, så hadde hun vært en gyngehest.

Dersom noen visste hva noen sier om noen, så sa ikke noen så mye om noen.

Dersom min tante hadde hatt skjegg, så hadde hun vært min onkel.

Der stoltheten sitter til hest, sitter narren bakpå.

Der tilstrekkelig ikke er nok, er for mye ikke fetende.

De små komer til slutt, akkurat som det tynne ølet.

De som har barn, er aldri sorgløse.

De som ikke vil ha én skilling, får aldri to.

De som kler seg på fransk må fryse på dansk.

De som passer seg best, er ofte sykdommen nærmest.

De som prøver noe, vet noe.

De som stjeler talentfullt, kalles mestre, de andre tyver.

Dess eldre sau, dess tykkere ull.

Dess mer de har, dess mer gaper de.

De store stanges.

Det beste skal man gjemme til slutt.

Det betaler vi klokkeren for, sa mannen, de spurte om hvorfor han ikke sang med i kirken

Det biter ingen sverte på en ren samvittighet.

Det blir da litt i grisetroa, sa kona da mannen brakk seg.

Det blir gjerne regnvær når fattigfolk skal skjære torv.

Det blir i familien, sa mannen, han snøt seg i grisetroa.

Det blir ikke bra før man sletter over med skyffel og spade.

Det blir ikke før dag om man står tidlig opp.

Det blir ikke steik på katta før den har vært i ovnen tre ganger.

Det blir jul igjen til neste år.

Det brenner ofte i spotterens hus.

Det bruser i hamnehagen, sa kjerringa, hun hadde bare en hyll og en pil.

Det bør ikke være mer enn én doven på gården, og det skal være meg, sa mannen.

Det ene djevelskap tar ikke det andre.

Det ene gode kaster ikke bort det andre.

Det ene svinet ligner det andre, for de roter i alt.

Det er aldri en krukke så skeiv at det ikke finnes et lokk som er like skeivt.

Det er aldri så bra reparert at det ikke var bedre helt.

Det er andre enn fanden som har horn i panna.

Det er bare en overgang, sa reven da han ble flådd.
 

Det er bare en overgang, sa tyven, han skulle henges.

Det er bare fattiglemmer som teller pengene sine.

Det er bedre å bli godt lurt enn dårlig gift.

Det er bedre å bøye hodet enn å stange i karmen.

Det er bedre å demme opp bekken enn elven.

Det er bedre å gå utenom to ganger enn å drukne én gang.

Det er bedre å ha elsket og tapt enn å ha forspilt et helt liv sammen med ham.

Det er bedre å ha litt ro enn mye uro.

Det er bedre å hente riset til barna enn doktoren.

Det er bedre å holde kjeft enn å baksnakke.

Det er bedre å kjøpe dyrt enn å sulte sterkt.

Det er bedre å komme for tidlig enn å komme for sent.

Det er bedre å legge en trett arm til en fylt tarm enn uthvilt arm til utsultet tarm.

Det er bedre å se smilende enn gråtende øyne rundt seg.

Det er bedre å sitte på kroen og tenke på kirken enn å sitte i kirken og tenke på kroen.

Det er bedre å slites opp enn å ruste opp.
 

Det er bedre å spise melken enn kua.

Det er bedre å ville spise, men ingenting ha, enn å ha, men ikke kunne.

Det er bedre å være alene enn å ha dårlige venner.

Det er bedre å være frisk og fattig enn rik og syk.

Det er bedre å være frisk og rik enn syk og fattig.

Det er bedre å være noe enn ingenting, sa mannen, de kalte ham tyv.

Det er bedre å være rundhåndet enn hjulbeint.

Det er benene som bærer kjøttet.

Det er best å bli ved jorden.

Det er best å fare forsiktig frem om man har makt.

Det er best å kalle alle ting ved sitt rette navn.

Det er best å tie om den stryk man fikk.

Det er bra å være på fattighuset om det ikke var for maten, sa kjerringa.

Det er brodne kar i alle folks hus.

Det er både godt og dårlig å være betrodd.

Det er det siste man skal merke seg, sa smeden, de lovet ham gode ord og betaling.

Det er dumt å bli sint over sannheten.

Det er dyr helse som hentes på apoteket.

Det er dyrt å være fattig.

Det er edlere å gi enn å motta, sa presten, han ga klokkeren en på øret.

Det er ei slem purke som eter sine grisunger.

Det er en av mine sangfugler, sa fanden om padda.

Det er en dårlig bonde som brenner plogen om grøden ikke slår til et år.

Det er en dårlig fugl som ikke orker å løfte vingene.

Det er en dårlig fugl som skiter i eget rede.

Det er en dårlig gård som ikke kan forsørge en driver.

Det er en dårlig hest som ikke tjener til fôret.

Det er en dårlig kusk som aldri har veltet.

Det er en dårlig smed som er redd for gnister.

Det er en dårlig soldat som ikke tror han kunne bli general.

Det er en fin fyr, sa presten om kløver ess.

Det er en god mann som gir mer enn han har.

Det er en god prest som lever som han lærer.

Det er enkle mennesker som ikke ikan bli vrede.

Det er en kunst å le når det går en ille.

Det er en mørk krok i ethvert hjem.

Det er en stakkarslig mann som kommer gråtende til en by.

Det er en veigrøft på begge sider - når folk går opp av den ene, går de ned i den andre.

Det er et dårlig føll som hverken ligner far eller mor.

Det er et pokkers arbeid å foreta seg noe.

Det er enkle mennesker som ikke kan bli vrede.

Det er et grep i lommen og tak i fôret.

Det er feigt å slå en som er mindre enn seg selv.

Det er flere dager enn vi har bruk for.

Det er flere lyder enn dyder.

Det er flere pikker enn prestens, klokkeren har også en.

Det er flere tyver enn galger.

Det er flinke barn som synger seg selv i søvn.

Det er for sent å jage katten når den har drukket fløten.

Det er for sent å rope katt når flesket er spist.

Det er for sent å sy kjolen når barnet er laget.

Det er forskjell på fisk, sa mannen, han dro til torgs med tordivler.

Det er forskjell på fisk, sa mannen, han kjørte omkring med padder.

Det er forskjell på mort og makrell, men begge er fisk.

Det er fælt å være gift og aldri være glad.

Det er gode gutter som ligner sin mor, og det er flinke piker som ligner sin far.

Det er godt alt Gud gir, unntatt tynn suppe og treskje med hull i.

Det er godt at ikke Vårherre hører bikkjas bønn og kattas velsignelser. 

Det er godt for de små at mesteparten av arbeidet foregår nær jorden.

Det er ikke godt å være der hvor gode gjerninger skal belønnes.
 

Det er godt å ha en ledig fot å stå på.

Det er godt å ha en venn med på reise.

Det er harde tider vi lever i; De rike må lage sine barn selv, man får ingen til å gjøre grovarbeidet.

Det er hardt for en gammel mann å pisse mot vinden.

Det er hardt å slåss mot skjebnen.
 

Det er ikke alle ord man skal svare på, og ikke alle fester man skal fare på. 

Det er ikke alle som kan skjære løk uten å få tårer i øynene.

Det er ikke alltid heldig å følge den fura som far pløyde.

Det er ikke alltid på fargen man kjenner reven.

Det er ikke alltid riktig det som ropes høyest.

Det er ikke alt man skal feste lit til, sa mannen, de kalte ham en tyv.

Det er ikke barnelek nr gamle kjerringer danser.

Det er ikke bra om alle hadde makt som de har akt.

Det er ikke dag fordi én fugl synger.

Det er ikke det beste å legge hesten i vogna.

Det er ikke godt for fattig mann å ha fager kone eller feit stur.

Det er ikke godt når konavil gå med bukser.

Det er ikke godt når kvinner skal råde.

Det er ikke godt å sitte under sine barns vinger.

Det er ikke godt å vite hvor man skal finne sitt brød og sin død.

Det er ikke godt å være høyere enn den døren man skal gå gjennom.

Det er ikke ild i alt som ryker.

Det er ikke lett for en enslig kar å stable erter i mørket.

Det er ikke lett å bære vann i hullet spann, og holde hus med ødsel kvinne.

Det er ikke lett å fange lopper med høysvans.

Det er ikke lett å få mange hoder under én hatt.

Det er ikke lett å få ut av ulvemunn det som først har havnet der.

Det er ikke lett å kjenne igjen eget smør i andres kaker.

Det er ikke lett å låne sadel når alle vil ri.

Det er ikke lett å slå opp store brød av en liten deig.

Det er ikke mistet det som renner fra nesen og inn i munnen.

Det er ikke mye arbeid man blir tykk og fet av.

Det er ikke penger man mangler, men tid til å bruke dem.

Det er ikke så bentfrem å være skeiv.

Det er ikke så lett å se med andres øyne.

Det er ikke så liketil å gå rett når en er skeiv på begge sider og halt i tillegg.

Det er ikke verdt å gjøre en fjert til et tordenskrall.

Det er ikke verdt å sørge over en dag som kanskje aldri kommer.

Det er ile ikke å ha penger, for da tror folk at man er fattig.

Det er ille å bli sint dersom ingen blir redd.

Det er ille å ha en kjæreste og aldri få et kyss, det er verre å være gift og aldri være glad.

Det er ille å sitte mellom to bål.

Det er ille å være bonde, men verre å være storkar uten å ha penger.

Det er i lotteri som i kjærlighet - man kan ikke satse på halvlodd og få hele gevinsten.

Det er ingen kunst å sky den last man ikke er befengt med.

Det er ingen kunst å være tålmodig i medgang.

Det er ingen pike som er så god at det ikke er en passende mann til henne.

Det er ingen sak med det smusset som man kan feie vekk og vaske av seg.

Det er ingen sak å gi et menneske et økenavn, men det er en kunst å ta det bort igjen.

Det er ingen sak å holde den døren lukket som ingen banker på.

Det er ingen sak å kjøre raskt med en annen manns bil.

Det er ingen sak å skite, når man har ræva full.

Det er ingen sak å være kattunge så lenge katten vil slikke en.

Det er ingen som har så mange karnevalsdrakter som misunnelsen.

Det er ingen støttebjelker under isen.

Det er ingenting som arbeid, man kan stå og se på det i timevis.

Det er jul bare en gang i året.

Det er kun ett skritt mellom liv og død.

Det er langt ennå, sa kjerringa, hun så seg tilbake.

Det er langt til hundre når man begynner å telle på én.

Det er lettere å lage et pølsespidd av en bjelke enn en bjelke av et pølsespidd.

Det er lettere å rive ned enn å bygge opp.

Det er lett som en fjær å låne, men tungt som en stein å gi tilbake.

Det er lett å ha venner ved gryta når mat og øl deles.

Det er lett å holde hus når det finnes noe å holde hus med.

Det er lett å rape på en fullmett mage.

Det er lett å seile med strøm og vind.

Det er lett å skryte når en har lomma full.

Det er lett å svømme når en annen holder hodet oppe.

Det er like lett å få honning fra en klegg som penger fra en gjerrig mann.

Det er liv i leiren, sa mann, han plukket lus av frakken.

Det er lyn og ikke torden som slår folk i hjel.

Det er mange løgner, og mange som løper rundt med dem.

Det er mange melodier i fiolinen om man bare kan finne dem.

Det er mange slags vær på fem dager, men flere på en måned.
 

Det er mengden som gir profitten, sa kona, hun tapte bare ei krone på hver tier.

Det er med løgn som med snøballer - jo lenger de ruller, dess større blir de.

Det er med penger som med sex - selv litt er godt.

Det er mennesker som tror at de kan vaske seg rene i andres rennestein.

Det er mer breking enn ull.

Det er morsommere å få det inn enn å få det ut.

Det er mye i veien når fattigfolk skal i bryllup.

Det er mye som ligner noe annet, sa mannen, han stjal ei ku.

Det er måte med alt, unntatt å gi stakkarer brennevin - enten får de for mye, eller så får de for lite.

Det er nesten som på teater, sa byfrua, hun så solnedgangen.

Det er noe dritt å være fattig, for man har bare plager av det.

Det er noe godt i alt, sa gutten, han satte seg i møkkahaugen.

Det er noe godt med alle, og forferdelig mye dritt.

Det er noe i veien hvor man enn kommer.

Det er noe med alt, men det er ikke alt som det er noe med.

Det er noe svineri med snørr i øllebrød.

Det er noe svineri å leke med lort i regnvær.

Det er nød å ha barn og ikke brød.

Det er pengene som driver verket.

Det er ros å bli rost av den som også tør kritisere.

Det er råd for allting, unntatt for pølsa, som er for kort.

Det er råd for ethvert uråd hvis man bare visste om dem.

Det er siste ordet man skal legge merke til, sa mannen, de kalte ham en tyv.

Det er skammelig å klage over helt hode.

Det er skitten som bringer kake på bordet.

Det er skitt å vinne i begynnelsen, sa gutten, han vant aldri.

Det er slitsomt arbeid å vaske svart ull hvit.

Det er sorg under enhver skorstein.

Det er syn for sagn, sa piken, hun mistet et barn midt i dansen.

Det er søplet som regjerer verden.

Det er sørgelig å leve kristelig - ha en kjæreste og ikke få kyss.

Det er tanken som teller.

Det er tidsnok med plaster når det blør.

Det er tungt å drive gammel gås fra dammen sin.

Det er tungt å slåss med døden, sa molboen, han ville drukne ålen.

Dét er underlig som ikke er evig.

Det er vanskelig å gjøre nye ordspråk gamle.

Det er vanskelig å kjenne veien skipet følger over havet.

Det er vanskelig å lære den som ikke vil lystre.

Det er vanskelig å pløye med rever, de går ikke rett i furene.
 

Det er vanskelig å skjule det alle vet.

Det er vanskelig å stjele fra en som selv er tyv.

Det er vanskelig å ta klærne fra den nakne.

Det er vanskelig å tørke fliret av en med kjepp.

Det er verden som lærer oss.

Det er verre å bli grått over enn ledd av.

Det er ynkelig å høre lusa hoste, men det er verre å høre ei loppe gjø.

Det er øvelsen som gjør det, sa piken, hun blåste ut lyset med baken.

Det finnes ingen bedre mennesker enn kvinnfolk og mannfolk.

Det finnes kun én ond kone i verden, og hver mann mener at han har henne.

Det finnes råd for ei pølse som er for lang.

Det finnes så mye godt, fordi enhver syns nettopp hans er det beste.

det fins ingen fisk uten ben, og ingen mann uten mén.

Det fins mer enn nok, sa mannen, han gjorde i buksene.

Det fins to slags gode folk - de som er døde, og de som ikke er født ennå.

Det forsinker ikke å ta en hvil.

Det forstår seg - den som faller, slår seg.

Det fryser hardt når det fryser mellom mann og kone.

Det første bud er å elske riksdaleren over alt, sier vestjyden, og det annet; elsk dine stuter som deg selv.

Det gikk galt for færre om dårlige råd var som gode råd.

Det gjør vondt å renne hodet i veggen.

Det gode glemmes snart, men det vonde husker man lenge.

Det gode tar alltid slutt for fort.

Det gode varer sjelden lenge.

Det går alltid ut over de fromme, sa fanden, han skadet nesen på en spiker.
 

Det går an, sa Mikkel, han stjal et kyss fra kjæresten.

Det går gevaldigt til når de store kommer sammen.

Det går ikke alltid slik presten prediker.

Det går opp og ned som kong Volmers bak.

Det går seg nok til, sa skredderen, han hadde sydd ermene fast i lommehullene.

Det går som fot i hose.

Det går som smurt, sa bonden, han var ute og seilte.

Det går til samme formål, sa mannen, han spiste også sin kones frokost.

Det har ingen hast, sa skomakeren, han spiste suppe med syl.

Det har man sett før, at en pike får et guttebarn.

Det haster ikke, sa gutten, han skulle få ris.

Det hjelper ikke å ta etter hva folk sier, man må heller ta etter hva de gjør.

Det hjelper ikke å true med knyttneven i lomma.

Det holder til evig tid, og enda kan det brukes til underskjørt når det blir slitt, sa kjøpmannen om sine stoffer.

Det høyeste tre har det største fall.

Det kan det være noe i, sa mannen, han pisset i Øresund.

Det kan godt være få penger i en stor pung.

Det kan ikke nytte å la pikken falle, man må ta hånd om den.

Det kan ikke skade, sa piken til presten, hun var i begravelse med rød kjole - når bare hjertet er sort, ikke sant?

Det kan lett skje som ikke må skje.

Det kan nok hende at en gammel kone kan hete Kirsten, og helt sikkert hvis det er på landet.

Det kan vente til en annen gang, sa mannen, han lot være å gå i sin fars begravelse.

Det kan være noe i det, sa gutten, han skulle ha pryl.

Det kan nok være noe i det, sa karen, han måtte treske om igjen.

Det kommer alltid en trikk og en pike til.

Det kommer av seg selv slik som sult.

Det kommer fisk på torget igjen i morgen.

Det kommer gjerne en raus arving etter en gnien eier.

Det kommer i drømmen som tidligere var i tanken.

Det kommer sjeler til himmelen så vel fra galgen som fra kirkegården.
 

Det kvinnfolk finnes ikke som ikke vil ha en mann.

Det lar vi nok stå, sa bonden om Rundetårn.
 

Det lettet, sa jenta, hun fikk tvillinger.

Det lettet, sa mannen, han kjørte det første av 100 lass med gjødsel, så hadde han bare 99 igjen.

Det ligger et godt anker hjemme på loftet, sa skipperen, han var i havsnød.

Det liker jeg godt, sa piken, de kysset henne.

Det lindret, sa kona, hun fikk tvillinger og en dreng.

Det luner litt, sa kjerringa, hun sto i ly bak stokken.

Det man eter fra gryta, får man ikke på fat.

Det mange kan erverve, kan én forderve.

Det man ikke hører av sin venn, må man ofte høre av sin uvenn.

Det man kan gjøre med én hånd behøver man ikke to til.

Det man sparer for sin munn, eter katt og hund.

Det man taper i tango, vinner man i vals.

Det møreste kjøtt sitter mellom beina.

Det må ikke stå penger mellom gamle venner.

Det må være mye godt i ham, for det har aldri kommet noe godt fra ham.

Det nytter ikke å byde der ingen vil lyde.

Det nytter ikke å forlange sommer ved juletider.

Det nytter ikke å klage over maten i sin egen husholdning.

Det nytter ikke å stampe mot spydet.

Det ordet du sa, prøv om du kan ta det tilbake!

Det ordner seg i finpussen, sa mureren.

Det rant i hvert fall ikke ut i sanden, sa mannen, han veltet et lass høy i sjøen.

De trenger ikke alltid mest de som skriker høyest.

Det regner ikke fra enhver sky på himmelen.

Det renner masse vann mens mølleren sover.

Det ryktes nok, sa gutten, han fikk et par nye bukser.

Det ryktes vel i hus hva som skjer i byen.

Det ryktes viden om når en rik dør og en fattig driker seg full.

Det råtne hører hjemme hos det nedbrutte, sa kjerringa, hun brakk fingeren i rumpa.

Det sees ikke når musikken spilles.

Det sies at nød kan lære skjødehunder å spise villepler.

Det sinnet er bortkastet som ingen tar alvorlig.

Det skal en god kjeft til for å forsvare en dårlig sak.

Det skal en hard vinter til før ulv spiser ulv.

Det skal et stort kvinnfolk til for å måle seg med et lite mannfolk.

Det skal fett flesk til for å fange ei gammel rotte.

Det skal forstand til å spille gal.

Det skal ikke mye til, jenta mi, sa jordmora.

Det skal lønne seg å tjene mer.

Det skal mer til enn å blåse i horn for å være jeger.

Det skal også være noe å gi bort av.

Det skal smake av noe, sa kona, hun snudde skjørtet nyttårsmorgen.
 

Det skal store bukser til en stor bak.

Det skal være ille innen det blir bra.

Det skjeller ikke smøret hva kålen er fet av.

Det skjønne som man ikke kan gjøre etter, det sverter man.

Det skulle ikke haste med å brekke nakken, sa piken, de spurte om hun snart skulle gifte seg.

Det skulle jeg saktens se, sa den blinde, hans datter skulle opp og danse.

Det slår ikke alltid ned når det tordner.

Det smaker av bryllup, sa piken da klokkeren kysset henne.

Det smaker best som man må strekke seg etter.

Det som er nødvendig, det er nødvendig, sa jenta, hun solgte nattkjolen og kjøpte parfyme for pengene.

Det som er revet, er revet, sa mannen, han rev der som høystakken skulle stå.

Det som er sett, avhenger av øynene som ser.

Det som har vært urett i hundre år, kan ikke bli rett på en time.

Det som kan kurere en smed, kan ofte slå i hjel en skredder.

Det som legges i sekken først, kommer sist opp.

Det som med synd får, det med sorgen går.

Det som skaffes om sommeren, skal vinteren fortære.

Det som var surt å gjennomlide, blir søtt å tenke tilbake på.

Det spares nok mye i et hus hvor ingenting finnes.

Det spiller ingen rolle om man er rik eller fattig, bare man har penger nok.

Det står ikke bedre til i en by som har mange dommere og mange leger.

Det svartner for øynene mine, jeg går hjem, sa bokbindersvennen til mesteren da han hadde feilskåret en bok.

Dette er så langt ute at kulturen er forlenget med en bredde.
(geografi)

Dette går aldeles gledelig, sa Tordenskiold, han hadde kun én mann og han gråt.

Det tiner i bekken så en kan bære vann i sekken.

Det treet som flyttes ofte, slår ikke rot.

Det trengs et stort plaster for å dekke munnen på en gal kjerring.

Det trengs mer enn mel og vann for å lage spaghetti.

Det trengs mer for å danse enn et par lakksko.

Det trengs også hjelp til Guds hjelp.

Det trengs sterk helbred for å ligge på sykehus.

Det trengs tid til alt, sa drengen, han forsov seg.

Det tre som bøyes er bedre enn det som knekkes.

Det umulige tar vi mens De venter, mirakler tar litt lengre tid.

De tykke og de fete har det vondt i hete, men de tynne og tørre har det enda verre.

Det vanker ikke steik på fattigfolk før den har blitt til lapskaus.

Det vanker sur svie etter søt kløe, og sult etter fyllikens fest.

Det var da det siste han skulle ha gjort, sa kjerringa, mannen hadde hengt seg.

Det var da en mager trøst, sa mannen, han skulle i forvaring men han hadde trodd han skulle i fengsel.

Det var en skikkelig runde, sa mureren, han gikk forbi kroen og hadde enda hundre kroner i lommen.

Det var feil kone, sa mannen, han gikk til sengs med kjøkkenjenta.

Det var likt fordelt, sa mannen, han kjørte på begge portstolpene.

Det var saker, sa mannen da møkkahaugen var så stor at den kom inn gjennom stalldøren.

Det var sannelig skjørt, sa læreren om guttens øre.

Det var suppen, skal jeg hente kjøttet? sa kelneren, han snublet i dørstokken.

Det var to for mange, sa presten da han hørte at jenta hadde fått tvillinger.

Det vil jeg gjerne tro, sa mannen, de fortalte ham en stor løgn.

Det vil jeg se! sa skredderen, hans kona sa: "Fanden ta meg!"

De unge traver aldri rent, med mindre de gamle holder tømmene.

De verste sår er de som ikke blør.

Dit djevelen ikke kan komme selv, sender han en gal kvinne.

Djevelen får ikke alt det man gir ham.

Dovenskap kan man ikke noe for - men er man utslitt, er det ens egen skyld.

Dovenskap lønnes med fattigdom.

Dovne folk får det travelt mot kvelden.

Dritt lukter verst i solskinn.

Driv gården, ellers driver den deg.

Du blir flink til å melke gjess hvis du bare visste hvor spenene satt.

Du er aldri helt kvitt sorgen om du er sulten eller mett.

Du er en hyggelig fyr, sa tyven om månen.

Du er like så lett som den fuglen de kaller for ku.

Du har hørt at byen heter Snerpe, men du vet ikke hvordan den snerper seg.

Du kan gnage lenge på baken min før du kommer til hjertet.

Du kan ikke samtidig spinne og renne veven.

Du kan saktens synge, du har jo ikke korn å selge, sa bonden til husmannen da kornprisene falt.

Du kan saktens synge, sa mannen til lerka, du har ikke rug å selge og skal heller ikke kjøpe.

Du kan sove når du blir gammel.

Du kan ønske i den ene hånden og skite i den andre og se hvor du får mest.

Dukk deg, la det gå over - været vil ha viljen sin.

Dumhet og stolthet vokser på samme tre.

Dumskap i rette tid er største visdom.

Du må la verden ordne opp selv, for du kan ikke ordne opp for den.

Du skal hjelpe andre, men deg selv først.

Du skal ikke begjære det som du ikke kan få.

Du skal ikke flå måren før du har fanget den.

Du skal ikke tro at alle andre er dumme fordi du er klok.

Du skal snu mynten tre ganger før du gir den fra deg.

Dyden er sin egen belønning.

Dyden i midten, sa fanden, han satte seg mellom presten og advokaten.

Dyd har en besk rot, men en søt frukt.

Dype brønner kan også tømmes.

Dyr har ingen annen gud enn menneskene.

Dyrt er doktors vann, men dyrere er dommervann.

Døden er hver manns vei, det hjelper ikke å si nei.

Døden forsoner.

Døden står de unge på lur, og de gamle for tur.

Døren er meg kjærere enn hele huset, sa tyven da de slapp ham ut av arresten.

Døren låses hardt for sannhetskjær mann.

Dåren lar rådet gå inn av det ene øret og ut av det andre.

Dåren snakker og får stryk.

Dåren vinner alltid første spill.

Dårlig gjemt gjør mange til tyv.

Dårlig ku eter like mye som god.Egen grue er gull verdt - om den er enkel, så er den dog varm.

Egen grue koker best.

Ei purke kan rasere like mye som fire galter kan rake sammen.

Ekteskapet er himmel eller helvete ettersom man skikker seg.

Ekteskapet er som en krabbeteine, de der ute vil inn, og de der inne vil ut.

Elsk meg litt, men elsk meg lenge, men ta meg aldri for mine penge.

Elskov uten penge varer ikke lenge.

En arvet skilling er hurtig spandert.

En bil kan holde hele livet, bare man kjører hurtig nok.

En bonde er en bonde hvor du enn setter ham.

Én bygger, en annen bor.

En dele-traktor er en dårlig traktor om man så deler på langs eller tvers.

En dårlig og ond ektemann - ingen er verre.

En erfaren mann er verdt å besøke.

Eneste barn er ofte en riktig slyngel.

En fin vest kan dekke over en flekket skjorte.

En fjert under dyna er like godt som en vedkubbe i kakkelovnen.

En full kvinne er en engel i sengen.

En fyr må ikke legge seg hos en pike før pikken er stiv nok til å bære et spann vann.

Én fæl flue kan forderve mye godt.

En gal hund løper ikke fritt i syv år.

En gammel rev er ikke lett å fange.

En gang får man sine kalvehorn stanget av.

En god dag gir en god kveld.

En god evne kan bli til mange.

En god latter forlenger livet.

En god pike er en god pike, men en slem pike er bedre.

En god tro får aldri en vond ende.

En god tålmodighet får aldri en dårlig ende.

En god vise kvedes ikke for ofte.

En god vise skal alltid synges til ende.

En halv sannhet er en hel løgn.

En hane er herre i sitt eget hus.

En hund som er vant til kjøkkenvarmen er vond å venne av.

En husmann på beina er bedre enn en gårdbruker på rumpa.

Enhver er dristig på sitt fortau.

Enhver er seg selv nærmest og kjærest.

Enhver er sin gave lik, det være seg fattig eller rik.

Enhver mener at hans kobber er gull.

Enhver over sitt, og kongen over Danmark.

Enhver rev passer sitt eget skinn.

Enhver ser helst smør i sin egen grøt.

Enhver skal leve med sin lykke, den som Gud har gitt.

Enhver synes egen fis lukter godt.

Enhver sørger for sine, sa purka, hun åt grisungene sine.

Enhver vil bli gammel og gift, men etterpå vil de ikke stå ved det.

En hvit jul gir en grønn påske, og en grønn jl gir en hvit påske.

En hvit jul gir grønn påske, men julesommer gir påskevinter.

En kjenner lusa på gangen.

Enkle folk kommer seg alltid enkelt av gårde.

En klok høne kan også legge et egg ved siden av rugekassen.

En kommer langt med det gode.

En kongress er en forsamlnge som liker fest, og får andre til å betale.

En kort dans er fort danset, sa piken, hun hadde ikke fått noen.

En kramsfugl i gryta er bedre enn en hare i skogen.

En kvinne må være dobbelt så god for å nå halvparten så langt.

En liten gnist kan antenne en hel skog.

En liten hest gir en kort dagsreise.

En liten ild å varme seg på er bedre enn en stor å brenne seg på.

En liten kan lettere hente en stein fra jorden enn en stor kan hente en stjerne fra himmelen.

En liten nying lyser også i mørket.

En liten og smal kan komme hvor hun skal.

En loppe er ubetydelig, men kan lage bråk i øret.

En loppe kan også gi dårlig humør.

En lort og en eggekake er like bløte - men de er ikke like søte.

En mann er en mann om det så er midt i helvete.

En mann må ikke slå sin kone - slå han én djevel ut, så slår han ti inn.

En mann uten en kvinne er som en fisk uten en sykkel.

Én melker bukken, en annen holder et dørslag under.

En nødløgn er god i knipe, og den er det ingen synd ved.

En ond kvinne er helvetes dørklinke.

En pike er ikke gifteferdig før hun kan bake brød og sy en skjorte.

En pike uten varme er som en mann uten armer.

En prest kan si feil og saktens også en avsatt klokker, så da kan vel jeg også.

En sekk full av penger er sterkere enn en sekk full av sannhet.

Én skabbet sau forderver hele flokken, sa reven på andejakt, den skremte én og så fløy de alle.

En skabbet sau smitter gjerne hele flokken.

En skade kommer sjelden alene til gårds.

En skal gape lenge før det flyr en stekt due inn i munnen.

En skal ikke skjule for sin venn det som uvennen vet.

En skal kjerne til en får smør.

En skeiv pikk kan også pisse rett, den skal bare innstilles til det.

Én skilling i en blikkeske lager stort spetakkel.

En smiler, en annen gaper - enhver er vakker slik Gud ham skaper.

En spiker er et ubetydelig stykke jern, dog kan dermed meget godt bevares.

En spørrende gjør en vitende.

En stein er stille og taus, allikevel kan man støte seg på den.

En storeter blir en storskiter.

En stor sum har alltid mindre i seg.

Enten skal man drikke eller forlate kroen, enten skal man treske eller forlate loen.

Én ting er spøk, noe annet er alvor.

En ung engel blir ofte en gammel satan.

En ung kan snart dø, en gammel kan ikke leve lenge.

En ung kan spørre så langt som en gammel kan minnes.

En vid kjole og en ektemann skjuler den verste skam.

En ål er aldri så liten at den ikke ønsker den var en hval.

Er det flere som vil mens kjolen er oppe?

Er det ikke vel mye av det gode? sa gutten, husbonden ga ham fri to dager i jula.

Er det lenge til i morgen? spurte gutten, han skulle i selskap.

Er det noe å brøle for? sa jegeren, han skjøt kameraten i magen.

Erfaringen gjør deg klok, sjelden rik.

Erfaring er en dyr læremester, men den eneste som en dåre kan lære av.

Erfaring er en dyr skole, men dåren vil ikke lære i nogen anden.

Erfaring er en god hjelper.

Er hun kroket eller lam, har hun penger, er det ingen skam.

Er man i slekt med mannen, så er man i slekt med dagligstuen - men er man i slekt med kona, så er man i slekt med spisestuen.

Et barn om året er ikke mye, sa mannen, men det samler seg opp.

Et barn om året og et grovbrød om dagen er ikke mye, men det fyller da opp.

Et dumt spørsmål får et dumt svar.

Et gammelt tre har alltid fall i vente.

Et gjerde varer tre år, en hund tre gjerder, en hest tre hunder og et menneske tre hester.

Et glødende kul antenner et annet.

Et godt rep er alltid trestenget.

Et godt øye kan ingen skjule.

Et håndverk er godt å lære, den som ikke vil bruke det kan la være.

Et kyss uten kjærlighet er som suppe uten salt.

Et kyss uten skjegg er som salt uten egg.

Et lett hjerte gjør veien kort.

Et magert forlik er bedre enn en fet prosess.

Et mannfolk kan alltids bli gift om han bare er litt penere enn fanden.

Et ord er ingen pilespiss.

Ett barn tar all ens tid, så to kiian ikke ta mer.

Etter erter kommer fjerter.

Etter ny kommer ne.
 

Ett er å forstå et sjøkart, noe annet å føre et skip.

Ett fett kjøkken gir et magert testamente.

Ett tak i skrittet er bedre enn ti skritt på taket.

Evig arbeid gir evige stakkarer.Fagre ord fryder en dåre, og frekke viser kan fornøye en mann.

Falske kvinnfolk og solregn skal man passe seg for.

Falsk fred gir ny krig.

Familien er best når enhver kan passe seg selv.

Fanden fjerter aldri så hett om morgenen at det ikke blir svalt før kvelden.
 

Fantes ikke refs, gikk verden i vranglås.

Far og mor er gode, men Gud er bedre.
 

Fartsbegrensning er ikke noe problem så lenge man kan se tre biler fremover og tre biler bakover.

Fattigdom har gjort mange til skjøger og tyver.

Fattigfolk får aldri hvile.

Fattigfolk får ikke sukkerroe, de må nøye seg med pepperrot.

Fattigfolks grøt blir ofte velling.

Fattig mann koker sin kål i vann.

Fattigmanns lykke er alltid mager.

Felles skjebne er felles trøst.

Ferdigheten øker, sa kjerringa, hun krøp på sine albuer og feis.

Ferieforelskelser fortar seg over en natt.

Fete høns legger få egg.

Fettet vil alltid flyte oppå.

Filen skal ha noe å gjøre, sa smeden, han kvesset et plogjern.

Fingrene minnes hva de gjorde før.

Fisken råtner først fra hodet.

Fitte er halve livet og spriten er det hele, kommer man i et bedre hjem så får man begge dele.

Flere enn ni og færre enn tre blir ikke noe godt lag.

Fluer og fanden er vanskelig å bli kvitt.

Flyr en gås over vannet hen, kommer den som gås tilbake igjen.

Flytt deg, hest, sa hanen, ellers tråkker jeg på deg.

Flyvende kråke får alltid noe.

Folkemunne kan ikke stanses.

Folket er ikke til for kongens skyld, men kongen for folkets.

Folk synes alltid best om egne barn og egne bikkjer.

Forakt aldri et godt råd, uansett hvem det kommer fra.

Forandring fryder, sa fanden, han malte halen sin grønn.

Forandring fryder, sa fanden, han satte seg i en tornebusk.

Forbannelser biter ikke på skinn med mindre neven følger med.

Fordervelsen har et langt følge.

For en god natts skyld får man så mange vonde dager.

For en skos skyld mister man ofte en hest.

For gode ord får man det som man ikke får for penger.

For hver krone du betaler, skal du først ha tjent to.

For mange studier gir ofte for lite kjærlighet.

For mye honning smaker bittert.

For mye latter ender med gråt.

For mye lærdom gjør folk toskete.

For noen små rare skapninger vi en gang har vært, sa bonden, han sto og betraktet smågrisene.

Forskeren forsker, fiskeren fisker, jegeren jakter, arbeideren arbeider.

Fortjenesten ligger alltid i fortærelsen.

Forutsetningen for et godt liv er en rimelig grad av selvgodhet.

Forvalterens hest og kokkepikens kjæreste lider ingen nød.

Forvirrede folk snakker fritt og hemningsløst.

Fra klare brønner klart vann.

Freden føder, krigen øder.

Frem og tilbake er en lang vei.

Fritt leker mus når ikke katten er i hus.

Frost og uvær får alltid en skitten slutt.

Fryktsom mann knuller aldri fruer.

Fryktsom mann spår alltid ondt.

Fullt fornøyd eller pengene er tapt.

Funnet og uanmeldt er halvt tyveri.

Føllet er lik faren.

Før en lærer å henge, er en halvdød.

Først forretninger, så fornøyelser, sa manen, han kysset kona si før nabokona.

Først meg selv og så meg selv, og blir det noe til overs, så tar jeg også det.

Først når siste tre er felt og siste fisk er spist, vil de fatte at man ikke kan spise penger.

Først varmer det, men siden svir det, sa gutten, han pisset i buksa.

Få din oppreisning der du fikk din skade.

Få først og flå siden.

Få har lykke, alle har døden.

Få ord med store herrer.

Får man ikke den man elsker, må man elske den man får.

Får man ikke det beste, tar man det nestbeste.

Få sier "prosit!" når den fattige nyser.Gale hunder har revet skinn.

Gale sauer får gale lam, og troll får djevelunger.

Gamle bikkjer er vant med lopper.

Gamle folk og små føll kommer og går som de vil.

Gamle folk vokser nedover som kalverumper.

Gamle hester temmer unge foler.

Gamle hus faller ikke i blåst.

Gamle kirker har uklare vindusglass.

Gamle rever er vanskelige å fange.

Gamle stuter har harde horn, og gamle griser harde tryner.

Gammel kjærlighet er bedre enn gammelt hat.

Gammel mann ser dårlig, men råder godt.

Gammel motor trenger mye smøring.

Gammel og gal er verre enn ung og gal.

Gammel rev går ikke i rusten saks.

Gammel rev går ikke lett i fella.

Gammelt tre gir god ild.

Gammelt tre lar seg ikke lett bøye.

Gammelt virke antennes lett.

Gammel ulv bryr seg ikke om bøndenes skrik.

Gammel vil ingen kalles, og ingen vil dø ung.

Gap ikke så høyt at du forkjøler hjertet.

Garnet drar også opp uvillige fisker.

Gaver skal gjengjeldes om vennskap skal holde.

Gentlemen foretrekker blondiner.

Gid ethvert Guds barn var så mett som jeg er, sa kjerringa - hun hadde spist alt hun kunne - er så ikke jeg god mot de fattige?

Gi din kone den korte kniven og behold den lange selv.

Gid jeg lå på tvers i sengen, sa gutten, han lå midt i den.

Gid jeg lå, sa gutten, han satt på sengekanten.

Gid jeg var godt gift, sa piken, for nå er jeg lei av kjærlighet.

Gift deg før du blir klok.

Giftermål og sledeføre skal man utnytte mens det er tid.

Gi grisen når den grynter og barnet når det gråter, så får du en god gris og et dårlig barn.

Gi mange nok aper mange nok skrivemaskiner, og før eller senere har du en Shakespeare.

Gi meg alt du har! sa soldaten, så skal jeg ikke ta fra deg noe.

Gi ros til en tosk og du får nytte av ham.

Gi oss tid, sa presten, han åt vellingen med syl.

Gjengjeld er aldri gått av moten.

Gjerrig bonde får mager hest.

Gjerrig mann er ikke god mot noen, men verst mot seg selv.

Gjort gjerning kan ikke snus.

Gjøken galer om enn den er gammel.

Gjør du mer enn du kan, skal du ha penger for det.

Gjør du noe godt, så angre ikke.

Gjør ikke i dag det du kan gjøre i morgen.
 

Gjør noe bra så ryktes det minst.

Gjør vel og få medgang, gjør ile og fåmedfart.

Glem fasten, i morgen er det første mai!

Gode ord er bedre enn gull.

Gode råd råtner ikke om de kommer tørre til hus.

Gode varer selger seg selv.

Godt følge gjør milen kort.

Godt gående er bedre enn dårlig kjørende.

Godt å ha bispen til onkel.

Grip i ditt eget bryst, så gir du meg ingen dyst.

Grip pikene! sa mannen, hans kone falt i graven.

Grisene grynter som moren har lært dem.

Grisen må ofte unngjelde for det som gamle svin har gjort.

Grytebrødre er overalt.

Grå hår er dødens blomster.

Gud bedre de arme får når ulven er dommer.

Gud ga os nøttene, men du må selv knekke dem.

Gud gi at det blir rundt, sa hjulmakeren, han holdt på å lage et hjul.

Gud gir oss nøttene, men han knekker dem ikke for oss.

Gud gir småfolk små gaver.

Gud hjelpe oss alle til salighet, for rike blir vi aldri.

Gud lager morgen og aften, men husmor lager middag.

Gud nåde den fattige som trenger hver manns nåde.

Gudskjelov at den var ren, sa kona da mannen fant skurefilla i kålgryta.

Gudskjelov at det finnes løgn, sa mannen, han så klokkeren ligge med sin kone.

Gudskjelov at det snart er søndag, sa gutten, buksa revnet mandag morgen.

Gudskjelov at vi er over det, sa mannen, han satt midt i det.

Gudskjelov for den gode varmen, sa kjerringa, huset hennes brant.

Gudskjelov for husly, sa reven, den satt under harva.

Gudskjelov for så vidt, sa mannen, han visste ikke hvor han var.

Gud skje takk og lov, sa gutten, nå har jeg fått synet tilbake - i morges kunne jeg ikke se smøret på brødet, men nå kan jeg se brødet gjennom osten.

Gud straffe den som er lei av arbeidet sitt.

Gud sørger for så vel ravnunger som andre fuglers unger.

Gud være lovet for sin nåde, sa piken, hun lå i prestens armer.

Gull er godt, men kaker er bedre, sa kjerringa.

Gullet det røde det duger ikke som brødet.

Gull kan også kjøpes for dyrt.

Gå med Gud og ta fanden på ryggen, så møter du ham ikke.

Går det ikke nå, så går det nok.
 

Går det så går det, og går det ikke, så går det nok allikevel.

Går solen ned ett sted, står den opp et annet sted.


 
Hadde det ikke vært for myr og kratt, så hadde kjerringa fanget reven.

Hadde morgen bare vært kveld, sa mannen, så hadde jeg gjort ferdig et stort arbeid.

Hadde nær ikke vært, sa kjerringa, så hadde jeg skutt en hare.

Halvferdig arbeid skal man hverken rose eller kritisere.

Halvt løgn og halvt sannhet gir det beste snakk.

Han blir aldri god jeger som skremmes av hver gren i skogen.

Han blir arrig - han kan ikke like å bli pirket i øynene med en pinne.

Handlinger trenger tid, men tid trenger også handling.

Hanen er dristigst hjemme.

Han er da et menneske - akkurat som katta.

Han er en dårlig kjøpmann som kritiserer egne varer.

Han er en mann som god gjerning gjør, men en kjeltring er han som roser seg av det.

Han er ikke av dem som hopper i to hull samtidig, dersom de ikke ligger svært nær hverandre.

Han er ikke redd hverken for katta eller den lille hunden.

Han er ikke så dum som han ser ut til.

Han er ikke tapt bak en vogn som faller ned mellom hestene.

Han er lei av å leve som fører regnskap med det han har spist.

Han er redd som ikke tør skjelve.

Haner som galer stygt, galer aller mest.

Han er så hard at han hverken er til å stikke eller hugge i.

Han er så ærlig at jeg lar ham bade i utelte gullstykker.

Han får det ikke til - det gjorde ikke fanden heller da han skulle gråte over sin mor.

Han gir bare lite som selv går og tigger.

Han gir ikke bort et eple uten å få en pære i stedet.

Han gjorde sitt beste, akkurat som barnet i vuggen.

Han har arbeidet i sju år som mesterkokk, tre år som griskokk og fire år med hundemat, og kundene har aldri klaget.

Han har sikkert flyttet, sa gutten da de spurte ham om han kjente Vårherre.

Han kjører et godt lass til gårds som får en god hustru.

Han kjører seg ikke bort som snur på halvveien.

Han kommer derfra hvor husene står ute om vinteren.

Han kryper som en lus på en tjærekost.

Han skal ha fingre av jern som skal flå fanden.

Han skal ha jernsko å slite som venter at en annen skal henskride.

Han skal se fæl ut som skal skremme fanden. 

Han trenger mye smør som skal stoppe hver manns munn.

Han var nærmest imot, sa piken om prestens preken, han hadde talt om synden.

Hardt mot hardt, sa kjerringa, hun satte baken mot kirkemuren.

Har du en sak om en høne, så ta egget og la det bli med det.
 

Har du ikke gull i pungen, må du ha honning i munnen.

Har du rast fra deg, raser du eller skal du rase? sa faren til ungdommen som ville ha hans datter.

Har fanden spist hesten, kan han ta bisselet med.

Har fanden tatt geitene, kan han ta bukken med.

Hardt mot hardt, sa gutten, han feis mot tordenen.

Har jeg ingen som gjør meg varm, så har jeg heller ingen som gjør meg harm.

Har jeg tatt kua, kan jeg likså godt ta med halen.

Har man et rede, får man alltid gås.

Har man fridd for penge, varer kjærligheten ikke lenge.

Har man hjertelag så får man nok håndlag.

Har man litt, så klaffer det, har man meget, så stryker det med.

Har man penger, får man nok besøk.

Har vi noe, regnes vi for noe.

Hastig kom den, hastig gikk den, sa piken som lot seg knalle for en fjær.

Hastverksarbeid er gjerne skittarbeid.

Hastverk er lastverk, sa sneglen, den brukte tre dager på å kravle over dørstoken og falt til slutt ned og brakk et lårbein.

Hat kan skade mang en mann.

Heller barfot enn fotløs.

Heller dele halvt enn miste alt.

Heller en forført datter enn en dødsdømt sønn.

Heller enn folks medlidenhet bør man ha deres misunnelse, for den vet man er oppriktig følt.

Heller ligge hos en pike i bare serken enn hos en ridder i full harnisk.

Heller rent brød i posen enn skittent gull i pungen.

Heller sex på stranden enn sand i sengen.

Heller skilles enn bygge et helvete sammen.

Heller sove for intet enn slite for intet.

Heller tape litt på handelen enn å vente.

Heller tape penger enn å avslutte handelen i stillhet.

Heller tigge enn stjele.

Her blir det spon, sa mannen, han høvlet over kona.

Her er varmt og godt, sa kjerringa da hun kom inn i helvete.

Her har De for flid og bestrevelser, sa studenten til kafésangerinnen, han la en hundrelapp på tallerkenen.

Her har vi spillet gående, sa mannen, han veltet musikantene.

Her hjelper ikke snakk, verten vil ha penger for sitt øl.

Her ligger jeg bløtt og godt, sa mannen, han kom full hjem og falt i gjødselbingen.

Her må bedre blåses, sa smeden og feis i essen.

Herrens gunst, flisebål og aprilvær er ustadige.

Herrens rett er bondens svie.

Her skal det lukte av mat, sa skredderen, han kastet et sildehode på varmen.
 

Her spiller vi gående, sa fanden, han hadde musikanten på nakken.

Hestehov, barnerumpe og hundetann skal man ikke stole på.

Hesten skal komme til krybben, og ikke krybben til hesten.

Himmelen er blå selv om den blinde ikke ser det.

Hissig gråt går snart over.

Hjelp er godt, unntatt på kjøttfatet.

Hjemme er best å hvile.

Hjemme er hunden modigst.

Hold av meg litt, hold av meg lenge, det holder best.

Hold hånden for, sa mannen da hans kone fikk tvillinger.

Honning i munnen, gale i hjertet.

Hunden er lenge valp.

Hunden gjør også til månen.

Hun finner nok på unnskyldninger, hun som ikke vil knalle - om ikke annet så har hun skabb i baken.

Hun tar på deg som nonnen på sjømannens pikk.

Hun tier ikke, om du så slår henne i hjel på stedet.

Hu og hei, sa kjerringa, hun hoppet over et halmstrå.

Hurtighet trengs ikke til noe, unntatt til å fange lopper og når det brenner.

Husfred er en god ting, sa mannen, han banket kona.

Husfred er husfryd.

"Husk på" er en god ting - når det ikke er for sent.

Hustruen og ovnen pryder huset.

Hus uten hustru er som lykt uten lys eller skip uten ror.

"hva" bor i nord, vet du ikke veien, må du spørre deg for.

Hva bryr jeg meg om månen, så lenge sola skinner?

Hva én kan erverve, kan en annen forderve.
 

Hva én vet, det vet ingen; hva to eller tre vet, det vet alle.

Hva faren samler med riven, sprer sønnen med spaden.

Hva fatter gjør er alltid riktig.

Hva gjør et ordspråk i en dåres munn?

Hva har man å klage over hvis man ikke er gift?

Hva hjelper det med penger når man ikke kan pisse?

Hva hjelper det å ha kista full hvis fanden har nøkkelen?

Hva man tør hjemme, skal man ikke tørre ute.

Hva man vinner på havren, taper man på rapsen.

Hva man ønsker, tror man lett på.

Hva som er gjemt i snø, kommer opp i tø.

Hva som er laget med hender, kan rives med hender.

Hva som skjer i vanvare eller våde, det vil Gud tilgi i nåde.

Hva syns herren om borrelås? sa skredderen, han kunne ikke sy knapphull.

Hva to har sammen, vedkommer ikke en tredje.

Hvem fisken vil ete, han neven skal væte.

Hvem husker spist mat eller utslitt tøy?

Hvem kan være snill mot en som ikke er snill med seg selv?

Hvem skal betale for tankene?
 

Hver er god for sitt, sa mannen, han ga presten øl og klokkeren brennevin.

Hver fugl behøver sine fjær.

Hver gang en stjerne faller til jorden, kommer en skredder til himmelen.

Hver mann setter pris på sitt virke.

Hver sin lyst, sa gutten, han spiste opp småkakene mens de andre så på bilder.

Hver sin lyst, sa mannen, han drakk mens byfolket danset.

Hver sin lyst, sa mannen, han red på en torvstakk.

Hvert barn fødes med sin lykke.

Hvert hode har sitt sinn, hver pølse har sitt skinn.

Hvert hus har sitt kors.

Hvis alle dager var som hvetebrødsdagene, da var det skjønt å leve.

Hvis de største var de beste, så var de lette å velge.

Hvis det var skjegget det sto på, så kunne geitebukken preke.

Hvis du ikke tåler lukten i bakeriet, kan du bare stikke av.

Hvis du ingen fallskjerm har, og trenger en, så behøver du den bare én gang.

Hvis du ser mer enn det Gud har skapt, så må du rope høyt.

Hvis man var like klok på forhånd som man er etterpåklok, gjorde man færre feiltagelser.

Hvis matlysten har noen far, så er det arbeidet.

Hvis og hvis min bak var spiss og fylt med limonade, da ville alle suge den og hei, så ble alle glade.

Hvis vi vil gi, finner vi nok dem som vil ta imot.

Hvite høns kan også legge tomme egg.

Hvor ble alle unge piker av? Hvor kommer alle gamle kjerringer fra?

Hvordan man enn snur seg, så har man rumpa bak.

Hvor det er honning, samles fluene.

Hvor en rik brud går inn, går friheten ut.

Hvorfor gjøre det enkelt, når det kompliserte kan gjøres mye mer innviklet?

Hvorfor gjøre det lettvint, når man med et minimum av anstrengelse kan gjøre det kommunalt.

Hvorfor kommer jula alltid når det er som travlest i butikkene?

Hvorfor skal vi gjøre noe for etterkommerne, de har ikke gjort noe for oss?

Hvorfor være vanskelig, når man med litt fantasi kan være helt umulig?

Hvor hylletreet ikke kan gro, kan en mann ikke bo.

Hvor man enn tar på tistelen, så stikker den.

Hvor mange barn man enn har, så har man ikke for mange.

Hvor skal sleiva stå om ikke i gryta?

Hvor skortsteinsrøyken går mot vinden, der råder mannen.

Hvor ulykken vil inn, kan ingen holde den ute, sa mannen, han kom inn tre steder hvor de intet brennevin hadde.

Høk over høk og hyrde over Kragelunds sauer.

Høna kakler så høyt for et lite egg.

Høna lever av sitt rusk, løven av sitt rov.

Høna som sitter nærmest hanen, er alltid fetest.

Høyere opp, sa piken da gutten tok henne på knærne.

Høyt er herrebud, men høyere er fisebud.

Høyt er herrebud, men naturens er høyere.

Høyt mot høyt, sa kjerringa, hun feis mot tårnet.

Hånden er på såret, øyet er på den kjære og hjertet er i lommeboka.

Håpet er det siste man slipper.

Håpløs mann er hjelpeløs mann.I Afrika er de svarte de peneste, derfor maler de djevelen hvit.

I den søte tale ligger falskhet i dvale.

I geledd! sa Tordenskiold til sitt kompani - han hadde bare én mann og han gråt.

I går døde min mann, og i dag brakk jeg synåla, sa kona - slik kommer alltid en ny sorg og slukker den forrige.

Ikke alt som behager øyet er godt for munnen.

Ikke alt som er bra, er godt - og er det godt, så er det dyrt.

Ikke ennå, før Per er i jorda, sa kjerringa, det var en som rykket henne i skjørtene da hun fulgte sin mann til graven.

Ikke en stjerne å se, og slik et snøvær, sa mannen, han pisset i meltønna.

Ikke et tre er så kroket at det ikke finnes maken.

Ikke for min skyld, sa reven, men det er slikt et deilig gress i skogen.

Ikke last dine uvenner før de er døde, og la det da være.

Ikke å passe på er verre enn ikke å forstå.

Ilden er god når den ikke bestemmer selv.

Ilden er ikke langt fra røyken.

Ilden er lett tent, men ikke lett slukket.

Ildfull kjærlighet gir brennende skjede.

Ild i skjød, slange i barm og rotter i kjøkkenet er tre slemme gjester.

Ille er det å komme sist til fest og først til strid.

I mangel av nummer én, bruker vi nummer to.

I morgen er det atter en dag.

Ingen arbeider for takk - det fyller så lite i sekken.

Ingen biter før de får tenner.

Ingen blir mester i sin fars hus.

Ingen bør skaffe vugge før barnet er født.

Ingen bør tro på ulven når den spiller syk.
 

Ingen dødelig pil er så skadelig som en skarp tunge.

Ingen dør av trusler.

Ingen er salig før han kommer i sin grav.

Ingen er så gammel at han ikke vil leve et år til.

Ingen er så rik at han ikke vil ha mer.

Ingen er så umulig at han ikke kan tjene som et avskrekkende eksempel.

Ingen fødende kvinne beklager at hun var ugift for lenge.

Ingen får fred før i graven.

Ingen gripes på de veier de ikke ferdes.

Ingen hund er harens venn.

Ingen kan flykte fra seg selv.

Ingen kan hoppe over sin egen skygge.

Ingen kan passe seg for det onde, dersom man ikke kjenner det.

Ingen kan se på min mann at han har fått åtte barn.

Ingen kan slakte mer enn han kan salte.

Ingen kjenner dagen før posten er kommet.
 

Ingen kjenner den tystes gjøren og laden.

Ingen kommer på folkemunne om han ikke hjelper til selv.

Ingen ku er droplet med mindre den har en plett.

Ingen legeurt hjelper mot døden.

ingen omtaler seg som rik unntatt tosker, for mer vil alltid ha mer.
 

Ingen penger, ingen skrå, ingen fitte kan man få.

Ingen sekk er så full at det ikke går enda et korn i den.

Ingen skade skjedd, jeg feiet gulvet igår, sa kona, hun veltet grautgryta.

Ingenting er umulig for den som ikke skal gjøre det selv.

Ingenting er umulig, unntatt å bite av seg nesen og slikke sin egen albu.

Ingenting går av seg selv, unntatt å gå i hundene.

Ingenting i øynene er bedre enn sand, ingenting i magen er verre enn grøt.

Ingenting skjærer så dypt som onde menneskers tunge.

Ingen tåpe er som en gammel tåpe.

Ingen vet hva han har, før han mister det.

Ingen vil henge bjeller på katten.

Inntil videre har jeg hatt et godt liv, takket være en svak karakter.

I skogen regner det dobbelt.

I stilla er alle gode sjømenn.Ja, den veien skal vi jo alle, sa den fulle mannen, han falt i en åpen grav på kirkegården.

Ja Herregud, den veien skal vi alle, sa kjerringa - de kjørte den selvdøde kua hennes til oppmaling.

Ja Herregud, den veien skal vi jo alle, sa mannen, kua hans falt i diket.

Ja-ja og nå-nå er fattigmanns trussel.

Jeg bare straffer min kone med gode ord, sa mannen, han kastet Bibelen i hodet på henne.

Jeg er likeglad om jeg skal sove i seng eller mødding, sa gutten, bare jeg kan velge selv.

Jeg er likeglad, sa gutten, han gikk og gråt.

Jeg har mer i kjelen, sa kona da gutten tok to klumper av gangen.

Jeg kan ikke få takket Vårherre nok, så derfor begynner jeg aldri med det.

Jeg kommer etter deg, sa kona da steinhuggeren spurte om hva som skulle stå på mannens gravsten.

Jeg kom nettopp, sa purka mellom ertebelgene.

Jeg lukter krutt, sa fanden, han brente rumpa i neslene.
 

Jeg sier at jeg ikke sier noe, sa jyden, han hadde sagt alt han visste.

Jeg skal lære deg å elske freden! sa gårdsgutten til den gjenstridige stuten, han dro til den i panna med tjorepålen.

Jeg stoler mer på et ukristelig pant enn på kristne eder.
 

Jeg syr, og min kone syr, og min datter syr, og alt sammen går i hop, sa skredderen.

Jeg tror jeg blir her en stund til, sa reven, den satt fast i saksa.

Jeg tviler, sa mannen, han skulle til himmelen.

Jeg tvilte, sa mannen, han ga purka en fleskeside og ventet seg tre da den ble slaktet, men fikk bare to.

Jeg vet at jeg ikke har oppført meg bedre enn at jeg kan komme igjen, sa mannen, han ble løslatt fra tukthuset.

Jeg vet nok det er kruspersille, sa fanden, han tygget på brennesler.

"Jeg vil" er død - "Du skal" har slått ham i hjel.

Jeg vil heller utsette to dagers fest enn én dags arbeid.

Jeg ville så gjerne gjøre nytte, sa Lathansen, hvis jeg bare gadd.

Jeg vil så gjerne gjøre nytte, sa Lathansen, hvis jeg bare gadd.

Jobben er ikke slutt før papirarbeidet er gjort.

Jo bedre vin, desto sterkere eddik.

Jo eldre, dess arrigere - jo rikere, dess karrigere.

Jo flere som er borte, desto flere er det å snakke om.

Jo før, jo heller.

Jo langsommere det går, dess snarere ender det.
 

Jo mer de snakker om Den Onde, jo nærmere er han.

Jo mer dess bedre - jo mindre dess enklere.

Jo mer man klapper en melsekk, dess mer støver det.

Jo mer man sover, dess mer vil man fortsette.

Jo mer man ynker barnet, dess mer gråter det.

Jomfrubarn er alltid de beste.

Jo nærmere slekt, dess verre hevn.

Jo oftere man åpner pungen, dess bedre plass har resten av pengene.

Jo sterkere pine, dess raskere ende.
 

Jo større forstand, dess kortere tale.

Jo sykere barn, jo kjærere.

Jaja, det er vel og bra å komme med rugbrød til julefesten.Kake blir det nok når kona vil.

Kalven skal alltid følge kua om det skal gå rett for seg.

Kan du ikke løfte steinen alene, så la den ligge.

Kan du ikke være god, så vær det beste du kan.

Kast ikke roser til svinene.

Katten er aldri tørst før den ser fløten.

Katten maler når den får mus, kvinnen kurrer når hun får hus.

Katten tjener sin frue, hunden sin herre.

Kattunger tar gjerne mus.

Kjenn deg selv, så går det deg vel.

Kjente man lykken, så lette man ikke etter den.

Kjerringa er verst den dagen hun baker.

Kjerringa hadde ikke annen plage enn at vellingen var blitt til grøt.

Kjerringer og gamle motorsykler er ikke verdt ny gummi.

Kjerringlatter blir gjerne til hoste.

Kjærligheten er noe dritt, sa mannen; da jeg ble gift, kunne jeg ha spist henne opp av kjærlighet - året etter angret jeg på at jeg ikke gjorde det.

Kjærligheten er så sterk, løfter både skjorte og serk.

Kjærlighetens bånd binder fastere enn døden.

Kjærlighet er blind, unntatt for penger.

Kjærlighet er som en due - holdes den for fast, kveles den, holdes den for løst, flyr den vekk.

Kjærlighet er som kulort, den faller like lett på brennesle eom på rosenblad.

Kjærlighet er som sommerdugg, den faller like ofte på en nypebusk som på en rosenblomst.

Kjærlighet er spiren til sorg.

Kjærlighet faller like lett på en halmsekk som på en himmelseng.

Kjærlighet går fremfor lov.

Kjærlighet har en søt begynnelse, men en besværlig ende.

Kjærlighet kjøpes lettest med ros.

Kjærlighet og hat kan ikke skilles ad.

Kjærlighet oppstår på adskillige måter.

Kjærlighet, røyk, hoste og penger kan ikke skjules.

Kjærlighet trekker mer enn 12 par hester.

Kjøp krøtter når ører og horn er like lange.

Kjør behersket, så når du målet.

Kjøtt uten salt og barn uten tukt blir snart fordervet.

Klag ikke over helt skinn.

Klapp bonden så klyper han deg - klyp bonden så klapper han deg.

klipper og fjell kan styrte i grus, men ikke store rumpeballer.

Kloke høns legger egg i nesler, gamle mus går også i feller.

Knapphull har mange former.

Kommer de, så kommer de ikke - men kommer de ikke, så kommer de, sa bonden, han sådde erter og speidet etter fuglene.

Kommer man opp på hesten, så kommer man også opp i salen.

Kommer skjøgen i hjertet, kommer hun snart i pungen.

Kort rast gir langt løp.

Krig er avskyelig, for den fører alltid skader med seg.

Krig og svik kommer man sjelden uskadd fra.

Kristne slåss mot kristne, men ikke den ene djevel mot den annen.

Kroket tre gir også kull.

Krum hånd gir nådig dom.

Krøll ikke forkleet, sa koldjomfruen, ta meg heller på puppene.

Kua gir ikke melk bare fordi budeia vil det.
 

Kua melker ikke mer om melkespannet er stort.

Kua står ofte i gresstet og brøler etter halmen.

Kun en skurk gir bort mer enn han eier.

Kunnskap øker mere og mere, av stakkarer blir det flere og flere.

Kunsten stiger, sa klokkeren, han slukket alterlysene med en fjert.

Kunsten stiger, sa mannen, hans kone fikk tvillinger.

Kunsten stiger, sa skredderen, han flyttet opp på taket.

Kunstens veier er mange.

Kvinnens sko skal passe både til hodet og til føttene.

Kvinne og gal hest skal kjøres i stramme tøyler.

Kvinner bærer kniv i munnen, derfor må menn klappe dem litt på skjeden.

Kvinner er ille å ha, men verre å miste.

Kvinner har ikke skjegg fordi de ikke kan holde kjeft mens de blir barbert.

Kvinner har korte sinn under lange gevanter.

Kvinner har lange og vide klær, men korte sinn.

Kvinner kan lett bli engler, men lettere djevler.

Kvinner kjenner man først til gangs når man får dem i hus.

Kvinner og barn er lykkelig, men vi mennesker må bære våre kors.

Kvinner og katter er seiglivede.

Kvinner og trikker skal man aldri løpe etter - når man ikke den første, så kommer det straks en ny.

Kvinneråd er ikke å forakte.

Kvinnfolk er et folkeferd for seg selv.

Kvinnfolk og dørklinker, dem er det ikke lett å gjemme hemmeligheter ved.

Kyllingen flakser til og vil lære høna.

Kyss meg, jeg klapper deg - gjør det godt, så takk meg.La barnet få viljen sin, så gråter det ikke.

La den gå rundt bordet så mor også får noe, sa gutten, han fikk en ørefik.

La det gode være godt, men gjør det ikke bedre enn det er.

La fanden gråte, han har store øyne.

La gå! sa matrosen under vielsen, han skulle sagt ja.

La hunden sove, så blir du ikke bitt.

La hunden sørge, den har fire føtter men ingen sko.

La ingen vite hva du har i hjertet og i pungen.

La kyllingene få patte sin mor, sa københavnfruen, det har jeg måttet gjøre!

Lammekjøtt er nydelig, sa mannen, han kysset kona og trodde det var kjøkkenjenta.

Lang betenkning er mindre bra, men raskt betenkt er raskt angret.

Lang sykdom er den visse død.

Lang venting gir sorg og bekymring.

Lange gutter og store penger skal ut av huset for å foreta seg noe.

La nå vannet renne slik mann' min mener, sa kona, mennene kranglet om vannet rant oppover eller nedover.
 

La oss få det samme til en forandring.

La oss nå ikke spøke, sa mannen, han fikk grøt på et tefat.

La oss nå vente og se hvordan den klarer det, sa mannen, ulven var blant fårene og hans svigermor voktet dem.

La oss som brødre dele, så tar jeg det hele.

La oss ta det med fred og ro, så er det nok til oss begge to, sa Mads Skredder, han traff klokkeren hos sin kone.

Latskap er alle oppfinnelsers mor.

La Vårherre råde, han har rådet så lenge.

Led oss ikke inn i fristelse, sa gutten, de satte den tredje øllen foran ham.

Lek er gledens redskap.

Lek med din likemann, sa skredderen til grisen.

Lerken synger ikke alltid av glede.

Lett i klær, lett i seder.

Like barn leker bedre enn skjeve.

Likeglad er aldri glad.

Likeglad, Tilfreds, La gå er tre skurker i hus og by.

Likegyldig hvilken finger man biter seg i, så gjør det vondt.

Likegyldig hvordan jeg dreier og vender meg, så sitter rumpa bak.

Lille pike i kjole hvit, er du våken så vend deg hit.

List er ikke list om den ikke brukes listig.

Litegrann godt skal man også verdsette.

Lite kan glede barn.

Liten hjelp er også hjelp, sa mauren og pisset i havet.

Lite skal til for å glede et barn og fornærme et skarn.

Litt har også rett, sa fanden, han tok med seg klokkeren.

Litt stritter hun imot, men hun går vel med.

Livet er ikke bare bløtkake, det er også fylt med tordivler og fioliner.

Livet er ikke det verste man har.

Livet er som en barneskjorte, for kort og tilsmusset.

Livet går fort for den halvtomsete.

Loppebitt teller ikke for tykk hud.

Lort er noe, rullekake noe annet.

Loven er som spindelvev; den svake fanges og den sterke trenger igjennom.

Lov er lov og lov skal holdes - hvis vi kan og hvis vi vil.

Luft og vann vil ha sin gang.

Lykkelig den som lærer av andres uhell.

Lykken banker ofte på, narren lar den ute stå.

Lykken er av glass - når den skinner klarest brister den lettest.

Lykken er bedre enn forstanden, sa mannen, han kastet en stein etter hunden og traff svigermor.

Lykken er et merkelig troll.

Lykken henger ved ham som skitt på en sko.

Lykken kommer, lykken går - den som Herren frykter, lykken får.

Lykken pleier å snu seg snart, aprilvær er av samme art.

Lykke og hell er bedre enn penger.

Lynet slår gjerne ned i høye tårn.

Lynet slår ofte ned i de høyeste trær.

Lyset brenner ikke lenger enn veken rekker.

Løp og fis, så behøver du ikke spre møkk.

Låne pipe, bomme tobakk og stjele fyrstikker, det er ren profitt.

Lånt gull forvandles til bly.Makelighet er en god ting når den bare ikke blir misbrukt.

Makten flyter alltid oppå, som en kork i en dam.
 

Man angrer sjelden sin taushet, men ofte sin tale.

Man behøver ikke gjø selv hvis man har en hund.

Man blir ikke fattig av det man gir bort.

Man blir lei av å høre samme vise.

Man brenner aldri gode leirvarer av ubehandlet leire.

Man bør forstå en halvkvedet vise.

Man bør ha halvparten av foret og brødkornet tilbake til kyndelsmesse. (2.februar)

Man bør vite hvem man forteller drømmen sin til.

Mandagsvær til middag er ukas vær til fredag.

Man er alltid varmest på det sted som vender mot ovnen.

Man er ikke lykkelig uten elleve uoppfylte ønsker.

Man er sikkert pen nok, men er man også god nok?

Man fanger ikke laks i leirgrav.

Man forventer ofte et gåseegg og får ikke såpass som et hønseegg.
 

Man får alltid nok av råd når man ingen trenger.

Man får heller kjøre en omvei enn å sitte en uke i myra.

Man får ikke mer fra reven enn skinnet.

Man får mange råd når man ingen trenger.

Mange banker på en dør som de ikke akter å gå gjennom.

Mange blir hjulpet fra asken til ilden.

Mange er ikke fornøyd med lyst hår, de vil også ha det krøllet.

Mange er som en full bonde: Hjelper man ham opp i salen på den ene siden, ramler han ned på den andre, og omvendt.

Mange er verst mot seg selv.

Mange feier for naboens dør og går forbi sin egen.

Mange forsøker å fange to harer på en gang og mister dem begge.

Mange gavner, liksom svinet, først etter sin død.

Mange gifter seg til en gård, men angrer innen ett år.

Mange gir med kjeften og beholder med hånden.

Mange har det dårlig fordi de ikke vil ha det bedre.

Mange har oss i akt, men Gud har oss i makt.
 

Mange hender får fart på gjøremålet.

Mange hester, folk og hunder gjør snart herremann til bonde.

Mange hester og mange bikkjer gjør en herremann til bonde.

Mange kokker salter suppen for mye

Mange ligger i høy og drømmer om halm.

Mange lovpriser dyden, men få etterlever den.

Mange som er fromme i fattigdom, blir skurker i rikdom.

Mange spytter i kålen, og må selv spise den opp.

Mange stjeler okser og gir innvollene til de fattige.

Mange svin går på to ben.

Mange vil være lykkelige over å ha dine problemer.

Man gir bort epler og pærer, men ikke gull og grønne skoger.

Man gir gjerne reven en gås for å få skinnet.

Man gjør en tosk tilpass for ikke å ha besvær med ham.

Man har ikke annen moro enn den man lager selv.

Man har ikke annet skjegg enn det man selv sitter på, som pikene sier.

Man henger de små tyvene og lar de store gå fri.

Man herdes som man er kledt, sa frosken, den hoppet oppi fløten.

Man høster ikke hvete når man sår tistler.

Man kan aldri forgylle en lort så den ikke lukter.

Man kan alltid finne feil ved andres hus.

Man kan alltid se på mannen hva slags kone han har.

Man kan banke barn til å skrike, men ikke til å synge.

Man kan brenne seg på en gnist som man ikke kan varme seg på.

Man kan det man vil, om man ikke vil mer enn man kan.

Man kan det man vil, unntatt å sitte med rumpa på lårene.

Man kan føre en narr til Roma og tilbake igjen - og han er fremdeles en narr.

Man kan gnage noe av ben, men ingenting av sten.

Man kan gå sulten gjennom byen, men ikke naken.

Man kan ha likeså mye sorg av ett barn som av ti.

Man kan heller tie enn tale på skade.

Man kan hva man vil, men slit og slep må til.

Man kan ikke både ha det og ha spist det.

Man kan ikke både love vel og holde vel.

Man kan ikke både varme baken og skuffe kull.

Man kan ikke både være på harejakt og sette marsvingarn.

Man kan ikke etterlate noe bedre til sine barn enn et godt navn.

Man kan ikke forspørre seg, men man kan nok forsnakke seg.

Man kan ikke gape over allverden.

Man kan ikke gi barna noe bedre enn god oppdragelse.

Man kan ikke hoppe så høyt at man ikke kommer ned igjen.

Man kan ikke klippe håret av en som er skallet.

Man kan ikke la gale folk gå rundt med kniv.

Man kan ikke lukke munnen på folk.

Man kan ikke renvaske seg med trykksverte.

Man kan ikke veie hvert ord man sier.

Man kan innbille tåper at månen er gjort av en grønn ost.

Man kan klare seg med lite når man ikke man få mye.

Man kan lettere lyve seg til en far enn til en mor.

Man kan like godt bli hengt for en sau som for et lam.

Man kan like lett fortie seg som forsnakke seg.

Man kan passe seg for dem som i gatene går, men ikke for dem som i gluggene står.

Man kan ryste den nokså godt, buskene får alltid litt vått.

Man kan saktens finne det man snubler over.

Man kan snakke om dommedag til den kommer.

Man kan sove seg til lykke og penger, men ikke til kunnskap.

Man kan spå nokså besynderlig, og det kan skje like så underlig.

Man kan ta imot et godt råd av en gal mann - og skynde seg vekk.

Man kan ta seg dårlig ut også i et vakkert speil.

Man kan temme ville dyr, men ikke en ond kvinne.

Man kan tråkke katten så lenge på halen at den viser klørne.

Man kan tvinges til å lukke øynene, men ikke til å sove.

Man kan venne seg til alt, sa matrosen da presten talte til ham om det heite helvete.

Man kan venne seg til ondt, til man synes ondt er godt.

Man kan være så klok at man kan unnvære hodet.

Man kan venne seg såpass til et uhell at man ikke kan unnvære det.

Man kjenner mynten på klangen og fuglen på sangen og mannen på hans ord.

Man kjenner reven best på halen.
 

Man kommer lenger med en håndfull makt enn med en sekk full av rett.

Man kunne ikke vente at et gammelt svin skulle få rene griser.
 

Man kunne saktens gjøre dags arbeid for noen, om det ikke var så mye uro mellom måltidene.

Man kunne si mye i dag om man skulle dø i morgen.

Man lengter  alltid til det stedet hvor man er oppvokst.

Man leter ofte etter det som man ikke vil ha.

Man lærer ikke folk å kjenne i kirke og bønn, men i handel og vandel.

Man lærer nok å gå langsomt, om ikke før så når man blir gammel.

Man må gi lærepenger her i verden.

Man må heller låne seg til skade enn til skam.

Man må hjelpe seg som best man kan, sa kona, hun dengte gutten med torv.

Man må jo si det man finner på, sa presten, han skulle holde preken.

Man måker ikke sammen store berg av ingenting.

Man må la folk seile sin egen sjø.

Man må stå på et høyt fjell for å se slutten på sin skjebne.

Man må synge med de fuglene man er iblant.

Man må utnytte tiden slik det faller seg, sa fanden, han gikk ut for å plukke nøtter på julaften.

Man må være om seg, sa skredderen, han stjal en lapp fra sine egne bukser.

Mannen er kvinnens hode - men kvinnen er halsen, og med den dreier hun hodet som hun vil.

Mann er den som gjør manns arbeid, både til engs og til sengs.

Man forsyner seg fritt etter eget behov.

Man må drikke det sure med det søte.

Man må gjøre det man må, sa gutten, han ga seg i kast med en diger matpakke.

Man må gjøre mye for husfreden.

Man må lære å snu munnen etter matpakken.

Man må ta det onde med det gode.

Man må ta til takke, sa fanden, han tok klokkeren, men ville hatt presten.

Man plukker ikke strutsefjær av villgjess.

Man redder den ene hånd med den annen.

Man ser bedre andres feil, våre egne står skrevet på ryggen.

Man ser dårlig i det lyset som brenner bak ens rygg.

Man ser hva som er i sekken når man rister på den.

Man ser ikke skogen for bare trær.

Man sier så mangt på en lang sommerdag.

Man skal aldri laste halvgjort arbeid.

Man skal aldri si aldri.
 

Man skal aldri si mer en man kan stå ved.

Man skal alltid breke med de sauene man er iblant.

Man skal alltid kløve eik fra rot og bøk fra topp, men pikene nedenfra og opp.

Man skal alltid tvinne vidjen mens den er grønn.

Man skal benytte seg av lykke og anledning.

Man skal bygge med de steiner man har.

Man skal både se og ikke se.

Man skal få sannhet av barna og løgn av kjerringene.

Man skal gjennomlide det man skal, og siden dø.

Man skal gjøre hva man kan, akkurat som barnet i vuggen.

Man skal gå etter nesen, om den så er skjev.

Man skal ha hjertet på rette sted - det skal hverken sitte i halsen eller i baken.

Man skal ha hva man skal ha, og det godt og vel - man skal gi hva man skal gi, og det i rykk og napp.
 

Man skal ha tann for tunge

Man skal helst rette pynten etter mynten.

Man skal holde seg på jorden med ene foten.

Man skal håpe på det beste, det verste kommer av seg selv.

Man skal ikke alltid slå av, sa tiggeren, han ba om en seddel.

Man skal ikke begynne slik at man ikke holder ut.

Man skal ikke betale to kroner for det man får for én.

Man skal ikke bry som om gjess med mindre de er stekt.

Man skal ikke forakte et lite sår og en fattig venn.

Man skal ikke forakte politikk, men man skal akte seg for politikere.

Man skal ikke forsverge helvete før man er sikker på himmelen.

Man skal ikke forsverge noen ting.

Man skal ikke fortelle annet til barn enn det man vil høre igjen.

Man skal ikke fortelle sine drømmer til hvem som helst.

Man skal ikke gå lenger ut enn at man kommer til lands igjen.

Man skal ikke gå med både seler og belte.

Man skal ikke kjøpe alt man har bruk for, men det man ikke kan unnvære.

Man skal ikke klø seg der det ikke klør.

Man skal ikke kaste med epler når man selv er råtten.

Man skal ikke kaste stein etter bikkja så lenge den tier. stille.

Man skal ikke laste mottat gave.

Man skal ikke la være å så fordi fuglene spiser av kornet.

Man skal ikke lyve så lenge det er sannhet nok å si.

Man skal ikke sale før man rir.

Man skal ikke selge silda før man har dem i garnet.

Man skal ikke si alt man vet, men vite hva man sier.

Man skal ikke skryte av selskapet før det er holdt.

Man skal ikke skue gitt hest i munnen.

Man skal ikke slippe ulven inn i saueflokken.

Man skal ikke snakke om hva man har vært, men hva man er.

Man skal ikke ta munnen så full at man ikke får den igjen.

Man skal ikke ta seg kone før man kan forsørge to.

Man skal ikke ta sorgene på forskudd.

Man skal ikke tro noen lenger enn til tennene.

Man skal ikke utnytte en god medarbeider for mye.

Man skal ikke vasse lenger ut enn man kjenner bunnen.

Man skal ikke være tredje hjul på vogna.

Man skal ingenting forsverge, unntatt det å bite sin egen nese av.

Man skal innrette munnen etter melsekken.

Man skal kjenne mannen på talen og fisken på halen.

Man skal klippe sauene to ganger om året, men man skal ikke flå dem.

Man skal la noe falle igjennom i den store sikten.

Man skal lesse vognen etter det verste veistykket.

Man skal leve mens man er levende.

Man skal lukke døren slik at man får den opp igjen.

Man skal lære av den skole man går i.

Man skal måle slik at man ikke må måle om igjen.

Man skal narres til man blir klok.

Man skal også sørge for den dag man ikke lever.

Man skal passe seg bedre for en hund som tier enn for en hund som bjeffer.

Man skal rake i asken for å finne glørne.

Man skal se etter hvem man deler sekken med.

Man skal se lenger enn nesen er lang.

Man skal se sitt snitt, sa skredderen, han fikk en kjole til overs av borgermesterens vest.

Man skal smi mens jernet er varmt.

Man skal spare på fyrstikker og ødsle med champagne.

Man skal spare øverst i tønna - når man har nådd bunnen, er det for sent.

Man skal spise for å leve, ikke leve for å spise.

Man skal spøke med sine jevnbyrdige og ikke med sin overmann.

Man skal steke ål som man følger fruer i byen (langsomt), men sild som man jager skjøger fra byen(raskt).

Man skal studere piken i brødbakst og ikke i springdans.

Man skkal synge med de gaver man har.

Man skal så også etter en dårlig høst.

Man skal tråkke ned tornene mens man har skoene på.

Man skal tute med de hunder man er sammen med.

Man skal venne seg til å være fornøyd med bare litt glede.

Man skal vokte seg for de øyne man ikke ser.

Man skal vokte seg for rødskjegget mann og søtmunnet kvinne.

Man skal være et sted mellom himmel og jord, sa tyven, de fant ham i spiskammerset.

Man skal være klok når lykken går en imot.

Man skjærer ofte reimer av annen manns hud.

Man slår ikke inn et øye uten at neven følger med.

Man snakker seg fra mye i denne verden.

Man snur alltid det peneste mot døren.

Man sover alltid best i sin egen seng.

Man sørger like bra i en rød som i en sort kjole.

Man tar den ene og slår den andre med.

Man tar ikke barn og gjør dem til gamle folk.

Man tror ikke på helgener før de gjør jærtegn.

Man tråkker på frosken til den sier kvekk.

Man trår gjerne dem på nakken som bukker for dypt.

Man tømmer ikke tårene over andres ulykker.

Man tåler bedre en nebbet datter enn en mild svigerdatter.

Man tåler bedre å bli beklaget et helt år enn utledd en halv time.

Man vet aldri hvor haren hopper, sa mannen, han satte fella i skorsteine.

Man vet ikke ennå hvem som først skal lukke døren.

Man vet ikke hva det gode er før man har mistet det.

Man vet ikke lenger enn man ser.

Man vil nødig dyppes i sitt eget fett.

Man vil så mye og kan så lite, sa drukkenbolten til jenta.

Marken går først i de fineste eplene.

Maten smaker best når den spises med egen skje.

Med en ny dag kommer nye utfordringer.

Med flesk fanger man mus.

Med krutt og kvinner skal man omgås varsomt.

Med lite vann kan ren mann vaske seg.

Med ord skal handling fordrives.

Med rev skal rev fanges.

Med slikt garn fanger man slik fisk.

Med svidde vinger flyr man ikke så høyt.

Med urett vunnet snart forsvunnet.

Med vann i munnen lærer man vel å svømme.

Med årene samler man forstand.

Mellom jul og faste blir det mindre å bite i og kaste.

Mellom si og gjøre er det lang vei.

Mellom to stoler ramler rumpa på jorden.

Men den biter så bra, sa kjerringa, de snakket om tenner og hun hadde bare én.

Menn bygger hus, kvinner skaper hjem.

Menn er som trikken - det kommer alltid en ny.

Mennesket går i tresko, savrte gutten da læreren spurte om hvilke fordeler mennesket har fremfor dyrene.

Mens gresset blir til føde, blir kua øde.

Mens hunden pisser, løper ulven til skogs.

Mens man søker lykken ute, dør lykken hjemme.

Mikkel heter du og gjess tar d, men rev vil du ikke være.

Modig mann hjelper seg selv, og er han riktig modig, hjelper han en til.

Morgenstund har brød i munn.

Mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves.

Moten skal følges om vi så blir brødløse.

Munn og hånd skal følges ad.

Murersvette og sakførerblekk er de dyreste væsker i verden.
 

Mus fiser ikke som hest uten at rumpa revner.

Mye brensel slukker en liten flamme.

Mye kan hende i en håndvending.

Mye krever mer, og fanden krever fler.

Mye krever mye, sa mannen, han pisset i havet.
 

Mye prakt, liten makt.

Myggen flyr så lenge rundt lyset at det brenner vingene.

Møtes og skilles er livets gang.

Møydom, ord og tid kommer ikke igjen.


Natten er vår egen.

Naturen lærer oss å tale, men fornuften å tie.
 

Nei er et godt svar når det kommer i tide.

"Nei" er ikke alltid nei i pikenes munn.

Nei, jeg må ha en student, sa piken, for jeg har så spisse knær.

Nei, se hvor det kan gå til! sa kona, der ligger hviten og der ligger plommen.

Nei takk, jeg er ingen fråtser, sa jyden, han hadde spist nitten spekesild og de bød han den tyvende.

Neslen brenner både venn og uvenn.

Noe er bedre enn ingenting, sa kona om mannens pikk.

Noe er bedre enn ingenting, sa spillemannen, han fikk en ørefik.

Noe er rett, noe annet er skikk.

Noe kommer alltid overraskende, slik som julaften på kjerringa.
 

Noen folk hvisker akkurat som når det hagler på taket.

Noen glor, noen gaper - de er alle gode som Vårherre skaper.

Noen kan lyve likeså fort som en hest kan løpe.

Noen kan lyve så lenge at de selv tror på det.

Noen liker noe, noen liker noe annet, og slik blir all mat spist.

Noen må gjøre det verste, sa gutte, han skulle på skolen.

Noen må ha det verst, sa drengen, han skulle ligge hos pikene.

Noen nåde er god, sa mannen, han fikk beføle sin kones kne.

Noen synes om datteren, for hun er rød som rosen - andre om moren, for hun gir litt i posen.

Noen vil ha den ene og noen den andre, og derfor blir alle unge piker parret.

Noe ramlet, sa skredderen, han falt under bordet.

Nok er nok, sa mannen om prekenen.

Nordavind og kjerringdans tar aldri slutt.

Nyansatt har nål i baken.

Nye oppdagelser slår gamle ordspråk i hjel.

Nye påfunn kommer fra fattige.
 

Nysgjerrige folk får alltid vite løgnene.

Nytt er vel og bra, gammelt er ofte best.

Nøden kjenner ingen skam.

Nå begynner jeg å kunne det, sa mannen, han hadde skåret tresko i sju år.

Nå begynner vi på ny frisk, sa tyven, han stjal på nyttårsmorgenen.

Nå blir det snart for meget av det gode, sa mannen, han fikk et lass med møkk i hodet.

Nåde er bedre enn rett.

Nå er vi over det verste, sa gutten, han satt midt i gaten.

Nå gjelder det, sa mølleren, han skulle lese det syvende bud.

Nå gjelder det å være sterk, sa mannen, han sloss med nattlua.

Nå går de gamle hjem.

Nå går det rett opp, sa mannen, han lå på ryggen og brakk seg.

Nå går det rett til helvete, sa mannen da hestene løp løpsk utfor bakke.

Nå har det buldret fått en ende, sa fanden om bededagene.

Nå ligger loven i spydets spiss.
 

Nå-nå og så-så er fattigmanns trøst.

Når alle andre laster blir gamle og avfeldige, blir gjerrigheten ung.

Når alt er prøvd, er hjemme best.

Når bidronningen er borte, flyr biene seg vill.

Når bikkja er død, tør haren hoppe på den.

Når bonden har penger, har alle penger.

Når buen spennes for hardt, brister den.

Når buskene grønnes er kusene skjønnest.

Når den blinde bærer krøplingen, kommer de begge frem.

Når den ene dør av elde, begynner den andre å helle.

Når den lure kommer til den kloke, har den kloke tapt.

Når den rike står til knærne i ulykke, står den fattige til halsen.
 

Når de store smiler, bukker de små.

Når det blir brann i gamle hus, er det farligere enn i nye.

Når det er ilde i vår nabos vegg, må vi frykte for vår egen.

Når det er ønskelig å leve, er det fagrest å dø.

Når det kommer, så kommer alt på en gang, sa skredderen, han fikk to par bukser å reparere til jul.

Når det regner en time på jordet, så regner det to i skogen.

Når det regner og solen skinner samtidig, kommer en kjøpmann til himmelrik.

Når én dør lukkes, åpnes en annen.

Når én dør slamres igjen, så går en annen opp.

Når en har vondt i hodet, har en vondt overalt.

Når én hund gjør, begynner alle, og ingen vet hvorfor.

Når enhver feier for egen dør, så blir gaten ren.

Når enhver passer seg selv, så blir ingen upasset.

Når eplet er modent, faller det.

Når et svin blir slaktet, så vet man hva det veier, når en kjøpmann dør, så vet man hva han eier.

Når fanden skiter, så skiter han i hele lass.

Når far og mor ikke er hjemme, sitter møkkagreipet for bordenden.

Når fattige skal ha brennevin, er tappen alltid frosset.

Når frukten er moden, faller den ofte i møkka.
 

Når gamlebikja bjeffer, skal man se ut av vinduet.

Når gjessene tror reven og sauene ulven, så ve halsen deres.

Når graven er lukket er sorgen slukket.

Når havren er moden, er flyndra god.

Når hunden er stille, blir ulven dristig.

Når hønsene løper i ly for regnet, blir det snart opphold.

Når jeg får et anfall av arbeidslyst, legger jeg meg ned og venter til det går over.

Når jeg gjør det selv, så er det både takket og betalt for.

Når jul går ut og fastelaven inn, da kommer det rynker i fattigfolks kinn.

Når katt eller hund forhaster seg, får de blinde unger.
 

Når katter er mett, er melken sur.

Når katten er mett, leker den med musa.
 

Når kona er drukken, er musen sulten.

Når kona er død, skal hun ikke ha medisin, sa doktoren.

Når kona sier "Her!" og mannen sier "Ja", behøver man ikke spørre om hvem som er sjefen i huset.

Når kusken er vred, går det utover hestene.

Når litt legges til litt, blir det alltid noe.

Når man er ute for å finne feil, skal man ike bruke kikkert, men speil.

Når man har avgitt et løfte, erkjenner man også et krav.

Når man har danset av seg føttene, må man gå på stumpene.

Når man har nek å binde, er det ikke kjerring å finne.

Når man hører andre, så hører man seg selv.

Når man kjøper en butikk, får man krimskramset med.

Når mannen er død, er loven maktesløs.

Når mannen ikke er hjemme, sitter katten for bordenden.

Når man ikke kan ta vare på seg selv, kan ingen andre.

Når man nevner ulven, så kommer den.

Når mann og kone slåss, så har de glede av det fordi naboene morer seg.

Når man ser ørene på ulven, er den ikke selv langt unna.

Når man skal klare seg som fattig, har man ikke behov for rikdom.

Når man skal sluke en ulke, kan man like godt glefse den i seg som gnage den i seg.

Når man snakker med seg selv, snaker man med et fornuftig menneske.

Når man snakker om trollet, er det ikke langt borte.

Når man spiller med fanden, skal man ha ild i munnen.

Når man trekker fra arbeidet, har man fortjeneste for ingenting.

Når man vil fri til datteren, må man stå seg vel med moren.

Når man vil leke med rever, bør man ha en gås i munnen.

Når motet er tapt, er allting tapt.

Når myrkona brygger, bør man vokte seg for alvefolket.

Når purka står i søla, vil den gjerne ha flere med seg.

Når rever er i hønshuset, spør han ikke om lov.

Når reven smigrer ravnen, mister ravnen osten sin.

Når skurken hjelper stakkaren, blir det glede i himmelen.

Når solen synker i vest, arbeider den dovne best.

Når spurven vil legge måsegg, så revner skrevet.

Når strengen er mest spent, brister den lettest.

Når treet faller, vil alle samle greiner.

Når Vårherre tar sitt, har vi andre intet.

Når ørnen flyr for høyt, brennes fjærene.

Nå sitter jeg trygt innomhus, sa reven da man hadde stengt alle utganger.

Nå sitter vi alle godt, sa katten, den satt på flesket.

Nå skal dere få høre på skrål, sa gutten, han skulle kjemmes.

Nå skal du bare se, sa mannen, han falt ned fra kirketaket.

Nå skal du værsågod spise, sa gutten til katten, har du spist sild, skal du ete sennepen også!

Nå skal jeg mumse, sa skomakeren, han satte lær i bakerovnen.

Nå skal jeg vise deg hvem som er mann i huset, sa mannen, han satt under bordet og ville ikke komme frem fordi kona skulle denge ham.Ofte banker et edelt hjerte under en loslitt frakk.

Ofte forgår det som man nekter sin venn.

Ofte kommer en svart unge ut av et hvitt egg.

Ofte kommer regn etter sol, og etter klarvær kommer skyer.

Ofte kommer sur svie etter søt kløe.

Ofte lager man ris til egen bak.

Ofte vokser det opp klinte etter sådd hvete.
 

Og så begynner vi forfra igjen, sa mannen, han banket kjerringa nyttårsmorgen.

Også i gamle gryter kokes lammekjøtt.

Også laber bris fører skip til lands.

Også loppebitt svir.

Også neslen vokser av regn og solskinn.

Også skittent vann kan slukke en brann.

Om aldri så mye fjas og tant, er det jo alvor iblant.

Om alle lausunger var døde, ble verden nesten øde.

Om alle ulykker skulle velges fra en bunke, ville enhver ta den han er vant til.

Om alle var like rike, skulle ingen vike for noen.

Om det ikke hjelper, så gjør det da godt, sa gutten, han skulle ligge med piken mot tannpine.

Om det ikke hjelper, så skader det heller ikke.

Om det ikke regner her, så regner det annetsteds.
 

Om du gir meg alt du har, så skal jeg ikke ta noe fra deg.

Om du ikke har noe å gjøre, så gjør det et annet sted.

Om du ikke kommer over, så kryp under.

Om du kan det å bruke penger, så er de tjenere, kan du det ikke, er de herrer.

Om du kan vente, kan du bli konge av Sverige - men du kommer til å vente lenge, for det er mange før deg.

Omgangene er så korte, sa gutten, han spilte kort med seg selv.

Om Gud gir melet, så tar fanden ofte sekken.

Om Gud vil, sa mannen, han hadde ikke fått spurt sin kone.

Om gull er aldri så rødt og silke aldri så bløtt, så må man likevel springe etter brød.

Om hestene er aldri så små, så er det lettere å kjøre enn å gå.

Om hesten kjente sin styrke, gjorde den ingenting godt.

Om ikke torden fantes, så ville trollene legge verden øde.

Om ingen klapper oss, så er det heller ingen som napper oss, sier peppermøene.

Om kvelden er mannen som en ulv eller bjørn, om morgenen som en skadeskutt ørn.

Om man blunker når man kjøper, må man glo når man betaler.

Om man ikke spør, får man ikke nei.

Om man sulter når man har noe og sulter når man ikke har noe, så sulter man jo alltid.

Om sauen vekker ulven, mister den skinnet.

Om tanker var vitnesbyrd, så ble mang en mann hengt.

Om unnskyldninger hjalp, ble ingen straffet.

Om vi kunne komme gjennom verden med "god dag" og "far vel", sa pike, så var det ingen sak.

Om Vårherre vil at dette går bra, så skal fanden ta meg prøves igjen, sa mannen, han hadde stjålet en hest. 

Ondt gjør bare vondt verre.

Ondt skal ondt fordrive, sa mannen, han tok en eggelikør oppå en halv bayer.

Oppdragelse er bra når den kommer i tide.

Oppfør deg dårlig så ryktes det hurtigst.

Opp i høyet og ned i langhalmen, sa gutten, han fulgte med jenta.

Opp og begynn igjen! sa mannen - han falt ut av senga under middagssøvnen.

Opp og ned er like langt, men ikke like lett.

Ord betaler ikke gjeld.
 

Ord binder mannen, og rep holder oksen.

Ordentlig forlovet er jeg ikke ikke, sa jomfruen, men jeg kjenner en person.

Ord og penger bør være ekte.

Ordspråk er som ferdigsydde klær - det hender de passer.Pass munnen din, ord koster penger.

Pene hester skal ha pent seletøy.

Pene klær strammer opp.

Pengene på bordet eller du er ute av spillet.
 

Penger er til ingen nytte hvis de ikke brukes.

Penger er vandrere, og skam på den som sperrer veien for dem.

Penger gir mot, filler gir lus.

Penger gir mot, men det gjør også et par gode never.

Penger gror best i møkk.

Penger lukter ikke.

Penger skaper overmot, men armod skaper en tusenkunstner.

Penger skjuler de rikes feil, men jorden skjuler legenes.

Penger vokser ikke på trær.

Pen, men ikke prangende, sa fanden, han malte halen sin grønn.

Pikefrø vil ha mannekjønn.

Pikehånd holder bedre igjen enn bast og bånd.

Pikenes nei er ofte et ja.

Pludder og sladder tar aldri slutt.

Pokker skulle ta ei tøyte for pengenes skyld, for når pengene er brukt, sitter man tilbake med tøyta.

Politikere er nødvendige for å løse de problemer som landet ikke ville ha hatt hvis det ikke fantes politikere.

Politikerne lyver aldri, unntatt når de må åpne munne.

Politikerne er som duene på Rådhusplassen - nede på baken for å spise av hånden, oppe i sky for å skite på folk.

Prestebarn er ofte de verste.

Presten kan saktens ha veldøpte barn.

Presten, klokkeren og hunden tjener føden med munnen.

Prest og pikeben lover begge noe bedre høyere oppe.

Purka husker ikke at den har vært grisunge.

Puss nesen, de snørrete purke! sa enka, det var de siste ord min salige mann sa til meg.

Putt ikke mer i munnen enn du kan gape over.

På en måte, sa bispen, de spurte om han var gift.

På fjærene skal man kjenne fuglen.

På skoreima lærer hunden å ete lær.Rask med maten, rask i arbeidet.

Regelrett arbeid spolerer mange løse forbindelser, og det er synd.

Ren samvittighet slyldes ofte dårlig hukommelse.

Renslighet er den beste pynt.

Renslighet er en dyd, sa kjerringa, hun snudde skjørtet julaften.

Renslighet er en god ting, sa kjerringa, hun tørket av bordet med kattungen.

Rent vil jeg ha det, sa kjerringa, hun slo purka i enden med grautsleiva.

Rett frem, sa mannen, han kjørte rundt i en rundkjøring.

Rett skal være rett.

Rett skal være rett, men urett skal fanden gale meg også være det.

Reven biter ikke tett ved, og tyven stjeler heller ikke tett ved.

Reven bukker bare til gjerdet når den vil inn i hagen.

Reven er ikke så stor som brushalen tyder på.

Reveskinnet felles inn hvis løvehuden ikke rekker til.

Rid i rekke, sa Oluf Då til sine krigsmenn, han hadde bare to.

Rikdom blir vel lastet, men aldri forkastet.

Rikdom er en tung byrde.

Rike folk har gods og formue, de fattige har penger - av og til har de sedler, av og til ingen.

Rik manns datter og fattig manns hest blir ikke gammel på gården.

Rik manns datter og fattig manns stut blir ikke gammel på gården.

Rikmanns hodepine ryktes raskere enn fattig manns død.

Rik manns trang varer ikke lenger enn han selv vil.

Ringe manns råd er ikke å forakte.

Ris gir godt barn.

Roma ble ikke bygget på én dag, bare doen tok tolv år.

Ros ikke blomsten før løken er satt.

Ros ikke festen før du er kommet hjem.

Ros ikke kornets grønne blader før du har samlet såfrø i lader.

Ros og ris skal man ikke snakke for.

Runde hender gir gode venner.

Rundt med bønnestengelen, sa gutten, han valset rundt med sin mor.

Rykk treet opp med roten dersom det ikke vil gro.

Ryktet vokser mens det løper.

Røyk og løk og ond kvinne får manges øyne til å rinne.

Råd når gjerning er gjort, er som regn når kornet er høstet.

Råttent er lett brukket, sa den ene kjerringa, hun bet øret av den andre.

Råttent er snart brukket, sa kjerringa, hun rev øret av sin skurvete sønn.Sakte sydost, det er bakker i sjøen.

Saligere er det å gi enn å motta, sa presten, han ga klokkeren en på øret.

Sammen følges godt vær og uvær.

Sannheten er en enkel sak.

Sannhet er sur kost.

Sannhet skifter aldri verdi.

Sauen kan nok slippe fra ulven, men ikke fra slakteren.

Se alt, høre alt og ingenting vite, det er veien til suksess, sa hovmesteren.

Se hvor ille det kan gå, sa gutten, hans mor ga ham stryk.

Seilsport er en deilig drikk.

Se, jeg har fått haik, sa gåsa da reven løp til skogs med den.

Selv den beste mann kan ta feil.

Selv den blinde merker at solen skinner.

Selv det minste støvkorn kan ødelegge et skarpt øye.

Selv en dårlig far ønsker seg en god sønn.

Selv en kjeltring roses når han er død.

"Selv" er den beste bygutt.

Selvgjort er velgjort, om det så er bare halvgjort.

Selvgjort er velgjort, om enn aldri så dårlig.

Selvhjelp er gudshjelp.

Selv ikke når frosken blåser seg opp til bristepunktet, blir den så stor som en okse.

Selv om bukken er ute av huset, så er dog stanken der.

Selv om folk har deg i akt, Gud har alt sammen i sin makt.

Selvros er sjelden god.

Selvvoldt skade er alltid verst.

Se mot himmelen, for i jorden kan du tidsnok komme.

Sengen er kvinnens prekestol.

Ser man lemen, blir det storm.

Sett deg på nederste hylle, så faller du ikke på gulvet.

Sett padda i gullstol, den hopper enda ned i dynga.

Si aldri noe bak annen manns rygg om du ikke kan si det for hans bryst.

Si fra i tide, og ti deretter stille.

Si ikke til din venn det din uvenn ikke må vite.

Sine foreldre får man aldri igjen.

Sitt brød og sin død skal hentes hvor de blir laget.

Sjelden blir den fuglen fet som har mange unger.

Sjelden er forandring bedre.

Sjelden finner man trofast katt over nysilt melk.

Sjelden får liggende ulv lam i munn.

Sjelden får man kull fra smia og tråd fra skredderen.

Sjøen tærer, sa skomakeren, han skrevet over rennsteinen og drakk en snaps.


Skal det bli til noe, så må det bli snart, sa piken.

Skal det dryppe på meg, så skal det regne på dem.

Skal det gå rundt? sa karen, kona kysset mannen.

Skal det være fest, så la det være fest.

Skal det være fest, så skal det være fest, sa mannen, han ga to kroner for seg og kona.

Skal det være fest, så skal det være fest, sa snekkeren, han og svennen delte en dram på julaften.

Skal man yte etter evne og nyte etter behov, eller yte etter behov og nyte etter evne?

Skal unge trær vokse pent, må de beskjæres riktig.

Skamklippet hår er to personers skam.

Skikk deg vel, det spørres minst.

Skipet går ikke alltid som skipperen vil, eller hesten som rytteren vil.

Skittent smør er godt nok til syke hunder.

Skitt gjør seg gjerne mest til.

Skitt holder alltid sammen.

Skitt i fasten! sa reven, den hadde spist nitten gjess og var klar for den tjuende.

Skjulte pek er bedre enn åpen spott.

Skjønnhet er en skrøpelig formue.

Skjønnhet forgår, men dyden består, sa kjerringa, hun var grimet av gråt.

Skjønnhet forgår, men svinelær består.

Skramlingen fra vognen kommer først til skogs.

Skremmeskudd er ikke drepende.

Skremt mann har mager lykke.

Skryt er ikke til for å dekke over svakhetene.

Skrythals og skrikhals bor gjerne sammen.

Skryt ikke av lånte fjær.

Skulle hver løgn slå ut en tann, da var det mange tannløse.

Skulle man tro alt det folk sier, så fikk man mer å tro på enn presten.

Skyll ikke på dommeren.

Skynd deg langsomt.

Skyt ikke på tobent rev, skinnet kan ikke betale skuddet.

Sladderen går og sladderen kommer, sladderen er aldri hjemme.

Sladder forstummer alltid bak en god kones dør.

Slapp av kone, ingen skade skjedd, sa mannen da hun  klaget over at huset brant.

Slett overordnet får en ende, men ikke slett jord.

Slip mens slipesteinen går rundt.

Slik de selv er, tenker de om andre.

Slik en Guds lykke, sa gjetergutten, kua skeit på brødskiven, men smørsiden vendte ned.

Slikkende munn får skadet tunge.

Slik lever de store av rov som falken av sin klo.

Smeden har tenger fordi han ikke vil brenne seg.

Smedens barn skremmes ikke av gnister.

Smuler er også brød, sa fanden, han fikk en klokker i stedet for en prest.

Smør er godt når det kommer i tide, sa kona, hun smurte et pund oppetter ryggen på dommeren.

Smøring gjør godt når den kommer i tide.

Småhat er også hat.

Småskurker henges, de store forgylles.

Små sorger taler, de store tier.

Små sår og fattige foreldre skal man ikke forakte.

Små tyver klynges opp, mens man tar hatten av for de store.
 

Snakk bare høyt, munnen varer nok livet ut.

Snakk dansk til dansker.

Snakk ikke til den blinde om fargene.

Snakk og takk gjør ingen mann rik.

Snart er det lyset slukket som har brent ned til staken.

Snarvei blir ofte omvei.

Snørr for seg og bart for seg.

Solen skinner på en søppelhaug og blir ike besudlet.

Som mesteren, så svennene.

Som fuglene er, så flokes de.

Solen kan ikke alltid skinne.

Som de gamle synger for, synger de unge etter.

Som du vil, mannen min, sa kona, men her skal skapet stå.

Som inntrykket så uttrykket, sa presten, han feis under en plutselig forskrekkelse.

Som man er mot sin tann, er man også mot sin hånd.

Sommeren føder, vinteren øder.

Som småbønder må lide - hver gang de har spist må de ut og skite.

Sorg bringer intet til kjøkkenet.

Sorgen bor gjerne der den holdes i ære.

Sorg gjør deg gammel før tiden.

Sort høne legger hvitt egg.

Spar din krone, knull din kone.

Spare i dag, spare i morgen, spare hver dag, det er det avgjort ingen moro med.

Spar mine grå hår, sa katta - de kom etter den forsi den hadde drukket fløten.

Spis fisken mens den er fersk, og gift datteren bort mens hun er ung.

Spis maten der du jobber.

Spis opp, så får vi godt vær i morgen.

Spist mat ligger sammen.

Spott gjør lite godt.

Spøk til side, alvor frem.

Spøk til side, armen bøy.

Spøk til side, hoften fatt.

Spør ikke hvem han er i familie med, men om han duger til noe.

Stadige drypp huler hard stein.

Stadig noe nytt, sa gårdsgutten, han så et spraglet føll.
 

Steinen fra hånden og ordet fra munnen er ikke lenger i vår makt.

Stemor er mot barn som salt i syke øyne.

Stien til en venns hus blir ikke grønn.

Stjele og gi bort gir vennskap, men stjele og selge gir penger.

Stjele og selge er ren fortjeneste.

Store herrer og rike folk som har alt, mangler likevel noe; nemlig den som tør å si dem sannheten.

Stor fisk river garnet i stykker.

Storhet og armod følges ofte ad.
 

Stor mester uten læregutter er lite verdt.

Storm feller store trær, små trær blir stående.

Stort gods kan også få en ende.

Stålet brød er alltid søtt - det man eter med rett og skjell, smaker ikke halvt så vel.

Stol på deg selv og du kommer frem, stol på andre og du kommer i knipe.

Store byer, store synder.

Store dyder, store lyder.

Store ord fyller ingen sekker.

Stor lykke er ingen eiendom.

Stundom skal en se gjennom fingrene.

Stygg munn skal ha sterk rygg.

Stå pikk, jeg vet du kan.

Sukkerbrød og store ord passer aldri sammen

Sukk hjerte, brist ikke,
du har en venn, men du vet det ikke,
langt borte og likevel nær,
han er den som har deg kjær.

Sukk lille hjerte og brist ikke!
Den du skal få, ham elsker du ikke,
og den som du elsker, ham får du ikke.
En gang ville han, men så ville du ikke,
nå vil du, men så vil han ikke.

Sulten ulv jager best.

Sus og dus gir øde hus.

Svar eller slipp en fjert så man kan høre at det er liv i deg.

Svaret er kanskje, sa politikeren - og beslutningen er endelig.

Svart i svart, sa fanden, han slo oldemora i enden med ei potte.

Svigermor er ikke velvillig stemt mot svigerdatter med mindre det er syv sogn imellom dem.

Svik og falsk slår sin herre på hals.

Svikter du hesten i havresekken, så svikter den deg i bekken.

Svunnen lykke er også lykke.

Syk fugl henger gjerne med vingene.

Synden er ikke fullkommen før man roser seg av den.

Søt og sjelden sann, fager og sjelden trofast, skjønn og sjelden kysk.

Søvn er drukken manns medisin.

Så er det likt på begge sider, sa mannen, han skar av seg nesa og stakk den i baken.

Så farvel Danmark, sa kjerringa, hun reiste til Jylland.

Så får man da drevet vekk musene, sa mannen, han satte fyr på huset sitt.

Så galt har man hørt at den enes kjæreste blir den annens kone.

Så langt kom vi med det gode.

Så lenge man er unevnt er man uskadd.

Så mange hoder, så mange sinn, sa bonden, han veltet et lass med kålhoder som trillet til alle sider.

Så mange hoder, så mange sinn - så mange pølser, så mange skinn.

Så nær Viborg, sa mannen, han kjørte i grøfta en mil utenfor Ålborg.

Sår på tunga er det største og verste å lege.

Så til helvete! sa matrosen, han druknet.

Så var dét gjort, sa mannen, han prylte sin kone før soloppgang.Ta bare så mye honning at biene har næring.

Ta ditt så tar jeg mitt, sa tyven til advokaten.
 

Takk Gud min sønn at du ikke kom for retten i Ribe, sa kjerringa, hun så sønnen dingle fra Valge galge.

Tanker er tollfrie, jevne marker er klumpfrie.

Tanker er tollfrie, og skitt er skattefritt. 

Ta mens posen er åpen.

Tar man barken av treet, så dør det.

Tell ikke kyllingene før de er ruget.

Tenkt kan sies, men sagt kan ikke forties.

Tiden har vinger.

Tiden skal gå med til noe, sa mannen, han banket kjerringa mens det regnet.

Tiden varer litt lenger enn lykken.

Tid er ikke tjoret som hesten ved spilltau.
 

Tid lærer mer enn bøker.

Tid og sannhet løser alt.

Tiende hund biter verst, for den biter til benet.

Til den største løgn hører et stort løfte.
 

Til sin venn skal man komme buden i medgang og ubuden i motgang.

Til tider slår folk på vognen når de mener hesten.

Ti stille, plageånder! sa skredderen til hønsene sine.

To fugler samler bedre til rede enn en.

To kan lyve så godt at den tredje blir hengt.

To kan mer enn én.

To kan mer enn en, om man skal ut og tigge.

To kvinner i ett hus er som to katter om én mus.

Tomme vogner skrangler mest.

Tosker er også folk, selv om de ikke er så kloke som andre mennesker.

Tosker lager toskeskap.

To snaps på rederiet, sa skipperen på fergen, den tredje tar vi selv.

To ting er for visse - han som drikker meget kan og meget pisse.

To ting kommer sikkert - død og dom.

Tre ting er skarpe: Torn, tistel og en on kone.

Tro godt om enhver, men best om deg selv.

Tråkk på jorden, den tåler det nok.

Tufser har alltid søte koner.

Tungen er hjertets tolk.

Tungen er kvinnens kjøttøks.

Tungen er tankenes talerør.

Tungt å drive svarte svin i mørke over avsvidd mark.

Tyven blir ikke straffet fordi han stjeler, men fordi han ikke klarer å dekke over det.

Tyvene elsker mørket.

Tyven lar noe være igje, men ikke ild og vann.

Tørr ved gir rask ild.

Tålmodighet er en urt som ikke gror i alles hage.

Tålmodig venting er bedre enn ubetenksom hast.Udyrket jord bærer torner og tistler.

Uglen synes at hennes unger er de deiligste.

Uhell står foran alles dør.

Ukrutt vokser hurtig og visner langsomt.

Ulven jakter ikke i det området den er født.

Ulven skifter ofte pels, men ikke sinn.

Ulven snapper etter lammet selv når den skal dø.

Ulv gjør svin enige.

Ungdom er et kongedømme, men alderdom er trelldom.

Ungdommen raser, sa kjerringa, hun hoppet over et kosteskaft.

Ungdom og visdom følges sjelden ad, alderdom og dårligdom skilles sjelden ad.

Unge piker og aprilvær ligner hverandre, de er begge ustadige.

Unge skal bruke ørene blant de gamle og ikke munnen.

Unge skal ta med en sulten mage til bords og en trøtt kropp til sengs.

Unge til hjelp, gamle til råd.

Ung hest skal ha gammel rytter.

Ung og gal får snart sin ende, gammel og gal tar aldri ende.

Ungt ludder, gammel koblerske.

Unnselige folk er sine egne fiender.

Usagte ord kommer ikke til tinget.

Ussel er ussel verst.

Ute er man som en villkatt, hjemme som en muldvarp.

Utfor bakke går det alltid lett.

Ut og inn er livets gang, sa piken.

Utukt er som rusmidler - jo mer man tar, dess galere blir man.

Uvillig gave er ingen gave.
 

Uærlig gods gir en rik far og en fattig sønn.Vanskapte slekter den vanskapte på, og troll kommer fra djevler.

Var alle horer og tyver døde, sto mange hus øde.

Var det ikke for de mange helligdager kunne man saktens være prest.

Var det mange som intet ville øde, ble det mange som ikke fikk noen føde.

Var ei lov i landet, tok enhver hva han kunne få.

Var jeg konge i London, sa bonden, ville jeg kjøre omkring på gaten på et lag med høy.

Var man bare klok nok, ble man snart rik nok.

Vask og sladder formerer seg alltid.

Vass ikke over vann hvor du ikke ser bunn.

Ved å lirke smått, kan man virke godt.

Vegglyttere og dørlurere hører fanden til.

Veien "I morgen" går til byen "Aldri".

Veien til mannens hjerte går gjennom magen.

Vekk aldri en sovende hund.

Velkommen i det grønne, sa kjerringa, hun skeit i persillebedet.

Velkommen i det grønne, sier pikene fra Fyn og strør persille i senga.

Vel skrytt er halvt solgt.

Vel truffet, sa mannen, kula traff trebeinet.

Venner er som de elskes, og slekninger som de kjennes.

Venn kjennes i nød og ikke i springdans.

Ventetiden er alltid lang.

Verden er full av pine, og enhver føler sin.

Verre å være rådvill enn husvill.

Vi er alle i samme båt.

Vi er unge kun en gang.

Vi flytter, sa nissen, han satt bakerst på lasset.

Vi har ikke alle feil, men alle har vi feil.

Vi kan ikke være like gode alle sammen.

Vil du ha pike, må du ta moren med.

Vil du leve vel til ende, gi ikke kvinnen makt i hende.

Vil du ti stille når du snakker med meg, sa faren, sønnen svarte ham.

Vil du vinne i kjærlighetens strid, så flykt med en gang.

Vilje er ikke rett.

Villig pike er lett å lokke.

Vil man kjøre med rever, må man ha gjess foran.

Vi lærer så lenge vi lever, og lærer vi ikke annet, så lærer vi å gå sakte.

Vinden blåser ikke alltid fra samme verdenshjørne.

Vinteren er sommerens herre.

Vinteren spør alltid hva sommeren har sanket.

Visdommens veier er mange.

Vi ser alltid andres feil, men ikke våre egne.

Vi skal begge leve av de veifarende, men du vil bare ha pengene deres - jeg gir dem årets opplevelse, sa biltyven til turistsjefen.

Vi skal høre mye før ørene faller av, men enda mer før de blir satt på igjen.

Vi skal ikke skue høyere enn vi kan nå.

Vi skal ikke trampe på hverandre, sa hanen til hesten.

Vi skal lese mens lyset brenner.

Vi skal ære det vi er laget av.

Vognen går best når den er vel smurt.

Voksen datter er vanskelig voktet.

Volden får alltid viljen sin.

Vrede skaper ofte et helvete.

Vuggen er helligere enn alteret.

Vær aldri for trygg, for du vet ikke hva som gjemmer seg bak din rygg.

Vær flink til å lytte og sen til å tale.

Våken mann er vanskelig å vekke.

Våre egne bikkjer skal gnage våre egne ben.

Våre egne sko gnager verst, slik frende er frende verst.

Vårherre er ikke skyld i alle folks fattigdom.

Vårherre gi oss en god stranding i morgen, sier øyfolket i aftenbønnen.

Vårherre gir hver fugl sin føde, men han kaster den ikke i redet.

Vårherre lager kapper etter været.

Vårherre tar alltid de beste, avskummet lar han leve.

Våte spon brenner bedre enn tørre stein.Yr, kyss i smug og klattgjeld - det går ofte for vidt.

Ytterste fare gir frimodig tale.Ærlighet varer lengst, når man bruker litt om gangen.


Øvelse gjør mester, sa fanden, han gredde sin mors fittehår med møkkagreip.

Øvelse gjør mester, sa mannen, han kastet kona ut av vinduet for at hun skulle lære å fly.

Øyet vil ha mer enn magen kan fortære, sa piken, hun så hingsten pisse.

Øyne ser mer enn øye.


Å bli sint er dobbelt slit - først bli sint og siden blid igjen.

Å du vide, vide verden, sa mannen, han hadde reist en mil.

Å faste lenge er ikke å spare brød.

Å fjerte gjør godt om hjertet.

Å gifte seg og å gifte seg lykkelig er det stor forskjell på.

Å gi til en fattig er et lån til Vårherre.

Å gråte for dommeren er for sent grått.

Å ha og å kanskje få er ikke helt det samme.

Å Herre Gud, har nå også han takket av, sa mutter i Vognmakergata da presten fortalte henne om Vårherres død - ja, vi holder ikke aviser her i bakgården.

Å lese og ikke frostå er som å pløye og ikke så.

Åndsfeller savnes ofte, sa fanden, han red på en svart geitebukk.

Å pisse og ikke slippe en fjert samtidig er som å brygge uten humle.

Å se seg for er godt mot støt.

Å stå inne og pisse ut, det er dovenskap, men å stå ute og pisse inn er noe svineri.

Å tekkes verden er som en kort søvn.

Å velte sinker ikke, men det å reise seg opp igjen.

Å være sin egen herre er gull verdt.

Å våke med månen og sove med sola gir hverken ære eller gavn.


 

 

 

Finland

Aftenen før er bedre enn festen.

Aftenkjapp og morgentrøtt gir en vanskjøttet gård, morgenfrisk og aftenslapp gir en velberget gård.

Aftenrøde gir fager natt. morgenrøde vann i hatt.

Albuen er nær, men man kan ikke bite i den.

Alle kjenner bjørnen, bjørnen kjenner ingen.

Alle måter er gode, unntatt de dårlige.

Alt er vanskelig i begynnelsen.

Alt hva du gjør, gjør det med tjære - unntagen når du lager barn med din kjære.

Andres ærend forsvares med trekniv.

Arbeid er hva man gjør det til, loven er som man leser den.

Arbeidet belærer arbeideren.

Arbeidet skjemmer ingen.

Arbeidsstykkets begynnelse og avslutning krever sin mester, det mellomliggende kan enhver gjøre.

Av et gammelt øk blir det aldri noen sirkushest.

Av løping blir selv hunden gammel.Barnet har barnesinn.

Barn som får gjøre hva de vil, blir en skam for familien.

Bedre med bekymring før enn etterpå.

Bedre med gammel manns skjegg enn ung manns pisk.

Bedre med liktorn på tåa enn hull i skoa.

Bedre å arbeide seg varm i egne klær enn å slite dem ut for andre.

Biske bikkjer er gode voktere.

Bjørnen er sterk, men du sover på skinnet.

Bjørnen har forstand for to og styrke for sju.

Brent barn skyr ilden, gjør en stor elv og faller selv deri.

Brysomt å bli gammel, brysomt å være gammel.Dagene kommer én og én, ikke i bunter.

De levende ser mot fremtiden, la de døde skue bakover.

Den dovne arbeider så han fryser og eter så han svetter.

Den dovne er i veien ved arbeidet, den fattige på markedet.

Den dovnes slott finnes ingen steder.

Den dumme arbeider mye, den vise lever av mindre.

Den dumme får pryl selv i kirken.

Den ene herre tramper ikke på den andre herres hale.

Den ene ulv biter ikke den andre.

Den erfarne vet allerede alt - ulykkelig den som skal erfare alt.

Den fattige kan ikke låne lenge.

Den fattige lever i håp, den rike i frykt.

Den fattiges jul varer ikke til påske.

Den fugl blir sjelden fet som har mange unger.

Den gode gir av det lille han har, den onde gir ikke engang av sin overflod.

Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv.

Den kloke spør ikke, han husker.

Den lille kan rekke mye mens den store snur seg.

Den mette tror ikke på sulten.

Den misunneliges hus blomstrer ikke.

Den modige forsyner seg, den forsagte dør.

Den modige spiser rotte.

Den motsatte oppfatning er ikke nødvendigvis en motsigelse; det kan være samme oppfatning fra den motsatte synsvinkel.

Denne hesten mangler ingen feil, sa bonden, han skulle selge merra på markedet.

Den ondskapsfulle ku gir Vårherre korte horn.

Den samme som lar det regne, lar det også bli tørt igjen.

Den som bare vil fiske om sommeren, får føle hungeren om vinteren.

Den som begynner med sleiva, slutter med skjeen; den som begynner med skjeenm slutter med sleiva.

Den som blir sint uten årsak, blir formildet uten gaver.

Den som deler opp kaken, får det dårligste stykket.

Den som dreper en hoggorm, får tilgitt ni synder, den som lar være, må leve i ni døgn under Guds vrede.
 

Den som eier varen, setter prisen.

Den som én gang er tatt på fersk gjerning, mistros alltid.

Den som en gang har brent seg, blåser også på kald melk.

Den som er tilfreds, er alltid rik nok.

Den som har føttene i skitten, har munnen i smøret.

Den som ikke arbeider om sommeren, må sulte om vinteren.

Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.

Den som ikke vil lystre sin mor, kommer til å lystre sin svigermor.

Den som kommer for sent, får ingenting.

Den som lar føttene løpe, lar også tungen løpe.

Den som ler av andre, er selv den største narr.

Den som lever uten tukt, dør uten ære.

Den som låner av tiggeren, blir avkrevd før middag.

Den som mangler filler, mangler også festklær og rikdom.
 

Den som ofte diskuteres, er godt likt.

Den som sender barn til byen, må selv gå etter.

Den som sover i maksvær, må ro i stormvær.

Den som spiser med ulver, må tute med ulver.

Den som stjeler, har sans for det beste.

Den som trakter etter granen snubler over einebærbusken.

Den som tror på drømmer, er redd for sin egen skygge.

Den som tørster, har også bein.

Den som vet mye, blir ofte spurt.

Den som vil slå, finner alltids et våpen.

Den som vil vite mye, blir hurtig gammel.

Den sterke har makten, den rike retten.

Den vesle kan letter løfte en stein fra bakken enn den store kan hente en stjerne fra himmelen.

Den vise forstår av seg selv.

Der det er et lik, er det et vitne.

Der det stormer, finner man standpunkter.

Der noen taler, er det noen som lytter - der noen oppholder seg, er det noen som ser.

Der reinen ruller seg, feller den pelsen.

Dersom grisen hadde hatt vinger og huggormen øyne, så fantes ikke denne verden.

Dersom man på forhånd visste hvor man skule falle, kunne man ha lagt en pute under.

De som lovpriser de gode, gamle dager, krangler om nåtiden.

Det danses som det spilles.

Det ene året ligner det andre.

Det ens egen hånd gjør, skal ens egne skuldre bære.

Det er aldri to uten den tredje.

Det er bedre å fore de fete enn å gjenopplive de døde.

Det er bedre å ha en brødbit i munnen enn et hull i hodet.

Det er bedre å melke kua enn å slakte den.

Det er bedre å se smilende enn gråtende øyne rundt seg.

Det er bedre å spise når man har spist, enn å slå når man har slått.

Det er flere dager enn pølser.

Det er for sent for musa å reagere når den er i kattens munn.

Det er godt å ake nedover bakke på en annen manns bak.

Det er godt å være barn i julen.

Det er gull på kattens tungespiss.

Det er ikke pengene verdt å kjøpe krutt for å skyte kråker.

Det er ikke så lett å være menneske som folk tror.

Det er ille å leve sammen med et ondt menneske, men det er også stridt å leve alene.

Det er ingen skam å være fattig, men det er heller ingen fornøyelse.

Det er intet godt i å haste, ingen ære i å jage.

Det er mange kloke på land når det skjer en ulykke på sjøen.

Det er medisin på hundens tunge.

Det er noe som går over, sa piken, hun ble med barn.

Det er smitte på hundens tunge.
 

Det er syv slags vær i en høstnatt.

Det er så yndigt å følges ad, sa bøddelen til tyven da han slepte ham opp til galgen.

Det er verden som lærer oss.

Det er verst i starten, sa gubben, han skulle gråte i konas begravelse.

Det farløse barn går i veien når stefar arbeider.

Det finnes ikke så stor løgn at ikke det halve er sant.

Det funne er ens eget, det stjålne er andres.

Det gikk som med sigøynerens hest - akkurat da den hadde lært å være foruten fôr, døde den.

Det gode glemmes snart, men det vonde husker man lenge.

Det krever styrke å vise svakhet.

Det lyder som når sauer skiter på bjørkebark.

Det lønner seg ikke å løpe om kapp med kalver og krangle med kjerringer.

Det man eier, er vakkert.
 

Det man liker, snakker man om.

Det man skyver bak seg, finner man foran seg.

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel.

Det morløse barn er i veien når stemor baker.

Det nye versettes alltid mest, selv om det gamle kan være bedre.

Det som er galt, holder seg ikke lenge i sekken.

Det som hviskes i øret, vet hele byen.

Det som ikke utføres i tide, er snart glemt.

Det svartnet for øynene mine, svarte kjøkkenpiken da frua spurte om hvorfor hun kysset feieren.

Det tar ikke lang tid for fem mann å gå en mil.

Det ulven engang har fått i munnen, er ikke enkelt å få ut igjen.

Det uoppgjorte som du legger bak deg, finner du igjen foran deg.

Det vannet som bæres, blir ingen brønn.

Det var så glatt at når jeg gikk ett skritt frem, gled jeg to tilbake, sa gutten, han kom for sent.

Din egen munn er nærmere enn ryggsekken.

Du er så ung og barnslig, hva vet du egentlig? sa kona til den nye presten.

Du kan skure grisen hvordan du vil, den vil alltid skrike likedan.

Du kjenner veien, men spør likevel.

Du sikter på skjæra, men treffer kråka.

Du skal ikke bygger en kirke av drømmer.

Du skal ikke skynde deg til kirken, presten er fremdeles i underbuksene.

Du skal ikke slikke før det drypper.

Du skal ikke sørge, det kan du overlate til hesten som har større hode.

Du skal verne om den gran du lever under.

Døden finnes alltid bak din rygg.

Døm ikke mannen på hatten.

Dårens hjerte er alltid i munnen, den klokes munn er i hjertet.

Dåren sier alt han vet.

Dårlig prest preker om seg selv.Egen bolig er den beste.

Eget land som jordbær, andres land som krekling.

En dag om våren blir en uke om høsten.

En gammel hund gjør ikke uten grunn.

En full pung veier litt, en tom pung er tung å bære.

En generasjon endres med sønnen.

En gjeld tilhører en annen.
 

En god klokke høres langt, men en dårlig enda lenger.

En hund slikker alltid egne sår.

En hund treffer som regel en anen.

En hustru er ingen fele som man kan henge på veggen.

En hønes sang og en tjenestejentes latter lover ikke bra.

Enkemannen og badstuloppa ligner hverandre, begge hopper på alt.

Enkesorg og albuestøt varer ikke lenge.

En klok mann er ikke alltid klok, en enkel mann er ikke alltid enkel, men en skjønnhet er alltid skjønn.

En liten gave er bedre enn et stor løfte.

En mann er en mann selv om han er så liten som en bøtte.

En mann kan være for ung til å gifte seg, men aldri for gammel til å elske.

En mann uten kvinne er som en hund uten hale.

En mann uten kvinne er som et hus uten tak.

Én mening er god, men to er bedre.

En mor kan føde seks barn, men seks barn kan ikke fø en mor.

En ravn kan ikke vaskes hvit.

En skilling fortjent hjemme er bedre enn en daler tjent ute.

En stor nese er ikke tung, et lite øye ikke blindt, og sårskorpen ikke øm.

Én synd for tyven og ti for den som baktaler.

En tyv stjeler fra en tyv, og Gud ler.

Erfaring føder visdom.

Er ravnen en fugl, er tjenestejenta et menneske, er ettøren penger?

Et godt ord vinner over sinne.

Et oppskåret brød blir ikke helt igjen.

Et problem kan sees fra mange sider, ellers var det ikke noe problem.

Etter frost kommer fokk, dårlig vær følger frost.

Ett år elder den gamle, to år modner den unge.

Ett års glede for de nygifte, to års sorg for de døde.Faller det regn på syvsoverdagen (27.juli), skal det fryse førti netter.

Fall ikke for det første som ser bra ut, bli ikke redd for det første som ser dårlig ut.

Fattigdom er ingen fornøyelse, selv om en stundom kan le av den.

Fattigdom er ingen spøk.

Fattigdom og kiv følges ad.

Fattigdom og kjærlighet kan ikke skjules.

Feit hest og vakker hustru er ikke bra for en fattig mann.

Finnen tror ikke sine egne øyne, han må kjenne etter med hånden.

Finner man husrom på sin vei, finner man også gavmildhet under bjørkeløv.

Fisken søker dypere vann og mennesket et bedre liv.

Flid overvinner ulykke.

Folkets gryte er tykkbunnet.

Forbannelser biter ikke på bein.

For gode ord bøyer selv almetrær seg, av onde ord knekker selv eken.

Forsiktighet velter ikke båten.

Forsyn deg av den gamle manns råd, men spis ikke av hans forråd.

For tidlig å prise, for sent å klage.

Fort og godt følges sjelden ad.

Fra hånd til munn.

Friskt våget er halvt vunnet.

Før du straffer, skal du spørre.

Få ord og fyndige er bedre enn mange og myndige.Gal mann spiser for mer enn han tjener.

Gammelt holder når nytt faller.

Gammelt salt gjør deg ikke tørst.

Gavmildheten er død - men sønnen lever stadig og hans navn er: Kjøp!

Gjøken varsler sommer, svalen varsler en solrik dag.

Gjør godt mot den onde og få utakk som lønn.

Gjør ikke mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg selv.

Gjør vel og få medgang, gjør ille og få medfart.

God hest har lang hale og man, dårlig pike har floket hår.

Godt når man tar, skitt når man har.

Grisen har mange grunner til å la være - jorda er kald, trynet er ømt.

Grådig mann brenner seg å tungen.

Gud har tid og mennesket dager.
 

Gull lyser, selv om det ligger på fyllinga.

Gå flott kledd og betal, gå grått kledd og spar.

Gud i sinn, brød i munn, fornuft i tanke.

Gud rår for lykken.

Gud skapte ikke hastverk.

Gud tilgir den som ingen forstand har, sa kjerringa - hun løp omkapp med kalvene.

Gull er alltid godt, sa tannlegen til pasienten, han jobbet svart i likkjelleren.

Gå ikke lenger enn til sjøen for å fiske.

Gå ikke på vårisen etter at du har hørt traneskrik.Hakkespettens natur driver den til treet.

Han er så langsom at man kunne sende ham etter døden, allikevel ville han komme for tidlig.

Hardt brød og sigarrøyk gir den gamle langt liv.

Hat tar grøden fra jorden og fisken fra havet.

Heller målt to ganger enn glemt én.

Heller selger en mann sitt land enn han eter sitt ord.

Heller tenke seg om en dag enn angre en hel uke.

Heller uten ku hele sommeren enn uten kone i juletiden.

Her er muskelkraft, sa gubben, han trampet på et eggeskall.

Hjelp et menneske i motbakke, ikke når han er kommet opp.

Hjemme er barnet er gullklump, borte neppe verdt en krone.

Hjemmet er fattigst når barna er små.

Hjemmets terskel er lav når man går, men høy når man kommer tilbake.

Hold fingrene i fanget, la dem ikke ha legemlig omgang med andre.

Huff, du kalde Østersjø, sa sjømannen, han satte seg i peisen.

Hunden gjør bare til gjesten er kommet inn.

Hunden gjør, vinden bærer lyden.

Hunden ville også kjøpt brød om den hadde penger.

Hunder er lenge valp.

Hunger løsner hovmod.

Hustrus arv rekker ikke lenger enn fra tredje søndag i advent til julaften.

Hva hjelper det at kua gir melk når den selv velter spannet?

Hva hjelper hønas kakling om ikke hanen snur hodet sitt?

Hva kan vinden gjøre en stein?

Hva skal den gamle med glede, så lenge det finnes brød og varme.

Hva skal gamle folk med glede, varmen er det viktigste for den gamle, sa kjerringa til presten da han spurte om hun ville til himmelen.

Hva skal vi med mened hvis den ikke brukes? sa advokaten.

Hva to har sammen, vedkommer ikke en tredje.

Hvem løfter halen til katta, om ikke katta selv.

Hvem setter kråka på gjerdet om ikke dens egne vinger?

Hverdagsfin er sjelden fin.

Hvis den rike bare visste hvordan den fattige nyter det!

Hvis du ikke holder katt, så holder du mus.

Hvis folk visste hva folk sier om folk, så ville folk si betydelig mindre om folk til folk.

Hvis ikke brennevin, tjære og badstue hjelper, da er døden nær.

Hvordan du enn mater en ulv, vil den altid se mot skogen.

Hvor det svakeste ledd er, der brister det.

Hvor finner man skaden om ikke der hvor grisen slaktes.

Høstens brune farger forlenger sommeren, vårens brune farger forlenger vinteren.

Hånden søker såret og øyet kjæresten.I det stilleste vann går de største fisker.

I en fei er sjelden bra.

Ikke alle har fiskerett, ikke alle har kirken til nabo.

Ikke all kli gjør seg i helsebrød.

Ikke engang bjørnen eter sine unger.


Ikke går vinteren uten sine nykker, og ikke sommeren uten regn.

I live ond, i døden god.

I livet en lus, i døden et kryp.

Ingen er så fattig at han ikke kan hjelpe, og ingen er så rik at han ikke trenger hjelp.

Ingen er så lang at han ikke trenger å strekke seg, ingen er så kort at han ikke behøver å bukke.

Ingen kan leve av luft.

Ingen kan stoppe alles tunger.

Ingen kommer til ulykkens port ved en feiltagelse.

Ingen pinse uten aks, og ingen sankthans uten blomstring.

Ingen preker to ganger for en døv.

Ingen skaper seg selv.

Ingen spør hvor lang tid arbeidet tok, men hvem som gjorde det.

Ingenting er så godt gjort at det ikke kan kritiseres.

Ingen vet om morgenen hva som vil skje om kvelden.

Intet er så godt at ingen klager, og ingenting så dårlig at ingen takker.

I nærheten av en stor vedstabel finner man lett trespon.
 Januars milde dager får vi bøte for i mars.

Jeg ante ikke at børsa var ladd, sa bonden, han siktet med møkkagreipet mot kråka som falt død om.

Jeg har Herrens ord i min munn, men forbannede djevler i enden, sa presten i sin preken, han hadde fått en veps under kjolen.

Jeg skjønner nok hva du mener med den hosten, selv om jeg ikke selv behøver å hoste.

Jeg tok ei gjedde på fem pund, men den satan slapp unna, sa søndagsfiskeren.

Jeg tror fanden rir heste, sa mannen, han red på den selv.

Jo flere bikkjer, dess tynnere velling.

Jo kjærere, dess mer ris.

Jo mer dess bedre.

Jorden åpner seg før horen skammer seg.

Jo rikere, dess mer lik fanden.

Jo større tre, dess større fall.

Jo tidligere, jo bedre.

Jula kommer klingende forbi med kake og flesk under armen.
 Kappen på vranga, lykken på retta.

Kast ikke øksa i sjøen.

Kattens glede er musens gråt.

Kirken skal ligge midt i byen.

Kjeft så mye du vil, bare du ikke biter.

Kjærligheten brenner som krutt, skjønt helbreden nærmest er slutt, sa jenta.

Kjærligheten er en vakker hage, ekteskapet et kratt med nesler.

Kjøp hesten fra et rikt hjem, velg din make fra et fattig et.

Kneiken krever sin gjeld.

Kok først når du har fått gryte.

Kort hunger gir død, lang hunger gir liv.
 

Koster det ikke, er det ikke verdt mye.

Krig er ingenting for én mann alene.

Kua gir melk fra tanna, høna legger egg med nebbet.

Kvinnen dåres av å høre, mannen av å se.La andres ord berømme deg og spar dine egne.

La fanden gifte seg med en enke, de er vanskelig å blidgjøre.

Langt hår, kort sinn.

Lappe ermet med stoff fra buksa.

Legg en seljefløyte i toskens hender, og han blåser til den sprekker.

Legg ikke is på den forfrosne eller ild på den forbrente.

Legg unna et brød - hvem sier du har arbeid i morgen.

Litt arbeid gir mer enn mye stillstand.

Litt om dagen, meget om uken.

Ludderets gråt, tyvens løfte og drukkenboltens gudstjeneste er likedan.

Lykken eier den enkelte, sommeren tilhører alle.

Lykken er der vi ikke er.

Lyset ler av mørkets gjerninger.

Lær barnet mens det ligger på tvers i sengen - når dere er like lange er det for sent.

Lærer du aldri å oppføre deg som folk, sa mannen da katten tisset på gulvet.

Løfter er bra, men holdt løfte er bedre.

Løgn og tyveri følges gjerne ad.Man aner personen i barnet og hesten i føllet.

Man bli ikke større selv ved å trampe på andre.

Man bør ha halvparten av foret og brødkornet tilbake til kyndelsmesse.(2.februar)

Man får ikke to skinn av kalven.

Man får ikke vindruer fra tornebusken eller fiken fra tistelen, heller ikke godt fra et ondt menneske.

Man får lønn etter det man har gjort.

Man går ikke i sauna uten bjørkeris.

Man kan hvile når man er død.

Man kan ikke bære vann i en sil.

Man kan ikke samle opp spilt vann.

Man kan ikke spise havet eller leve av ingenting.

Man kan ikke stå så lett på ski at sporene ikke sees.

Man kan ikke tvinge hanen til å gale.

Man kan spøke når det er tomt for brød, men når det er slutt på tobakken er det ille.

Man kan unnvike havet, men ikke mennesket.

Man lærer ikke å svømme uten å gå i vannet.

Man lærer så lenge man har elever.

Man må lære å snu munnen etter matpakken.

Man skal aldri arbeide seg i hjel selv om fortjenesten er god.

Man skal ha to vindfang foran døren.

Man skal ikke grine på markedet - selg pelsen og drikk opp pengene.

Man skal ikke gå i badstue hvis det ikke kribler.

Man skal ikke mate bikkja like før jakta.

Man skal ta fisken mens den snur hodet mot land.

Maten tar ikke slutt på grunn av spisingen, men på grunn av ineffektiviteten.

Med en trepinne står man frem i en annens sted.

Mennesket blir eldre, sykdommen yngre.

Mennesket lever på mange måter gjennom sitt livsløp.

Menn skal ha sisu.

Mens du er på rypejakt, mister du hønsene hjemme.

Mer skader ikke.

Midtsommernatten er ikke lang, men setter mang en vugge i gang.

Moderhånd er myk selv når den slår.

Morgengjøk er urogjøk, middagsgjøk er sørgegjøk, aften er lykkegjøk.

Mors og fars vassgraut er bedre enn naboens risengrynsgrøt.

Munnen kan ete hundre skjepper korn, men man kan leve av én.

Mye skjer for den som arbeider, ingenting for den som hviler.

Myggens summing høres ikke i himmelen.Navnet skjemmer ikke mannen, hvis mannen ikke skjemmer navnet.

Nesten midt i øyet, sa skytteren, han mistet nesen ved et vådeskudd.

Ni vise kan ikke stoppe munnen på én dåre.

Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt.

Nøden kjenner ingen skam.

Nød er den beste læremester.


Når arbeider den dovne? Om sommeren har han ikke tid, om vinteren er det for kaldt.

Når bladene er som museører, skal havren i jorden.

Når det blåser, bygger noen skjul og andre vindmøller.

Når du gir med hånden, tar du med foten.

Når far drikker, må barna sulte.

Når fisken er billig, får man fiskesuppa gratis.

Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén.
 

Når hodet gjør vondt, har baken det lett.

Når kan den dovne arbeide? Om høsten er det meget søle, om våren meget vann, om vinteren bitende kulde, om sommeren stekende hete.

Når katt eller hund forhaster seg, får de blinde unger.

Når kornstakken kommer på marken, kommer lysene på bordet.

Når krøtterne er på avstand, brøler de, når de kommer nærmere, stanges de.

Når lapp dekker lapp, blir penger dekket med penger.

Når man ser ungdommelig ut, holder man på å bli gammel.

Når treet faller, vil alle sanke brensel til seg selv.


Og så kan jeg ikke få noen ny før påske, gråt enka, hun gravla mannen sin langfredag.

Om jeg ikke kan bli her i natt, så drar jeg videre i morgen tidlig, sa gutten, han ba om husly.

Omtanke er halve arbeidet.

Ord hjelper og ord velter.


 
Presten preket i dag så det var både synd og skam å høre på, sa kjerringa da hun kom fra kirken.

På barnet ser man hva som skal komme.

På et dårlig tre vokser bare greinene, på en liten mann bare lemmet.


Ransak først, døm siden.

Ransak meg, sa gutten, han hadde stjålet et kyss.

Raske bein gavner kjøttet.

Redskap og person skal svare til hverandre.

Rettens terskel er lav når du kommer, men høy når du skal gå.

Rikmanns sykdom og fattigmanns øl spres like vidt.

Ring rundt månen gir godt vær, dis omkring solen gir regn.

Ros ikke været før kvelden er kommet.
 Sakte og vel slår ingen i hjel, men med fort og ille går meget til spille.

Salig er den som gifter seg ung og går gammel i krig.

Sannhet hever, løgnen senker.

Selv en liten mann må anstrenge seg når han løfter en stein fra jorden.

Selv katta takkes etter sin død.

Selv melk heller man ut om man har for mye.

Selv om øynene er store som skjeer, hjelper det ikke på synet.

Selv presten danser for penger.


Ser man ikke bar mark i mars, kommer ikke april med sommer.

Sjelden blir den fuglen fet som har mange unger.

Skal hunden få restene - eller svigerdatter?

Skal nå det være noe for fattigfolk? sa kona om magesjuken.

Skjegg pryder mannen.

Skjorta er nær huden, døden enda nærmere.

Skjæren er også en flott fugl, om en ser den sjelden.

Skjønnhet legges ikke på fat.

Skryt mer av kuas avkastning enn av fiskefangsten.

Skyt elgen i din ungdom om du vil ligge på skinnet i alderdommen.

Slik en gjerning, slik en slutt.

Slik er det med det russiske porselen, sa kjerringa, potta gikk i stykker da hun satte den på bakken.

Slik er faren, slik er sønnen.

Slik krukken er, slik blir lokket.

Smeden har tang for ikke  brenne fingrene.

Snakk med halve munnen, lev med hele.

Snakk om et menneske hele dagen, men nevn aldri navnet.

Snus gir styrke, melkevelling død.

Snyter du jorda en gang, så snyter den deg ni.

Som du meg, som jeg deg.

Som julemiddag er en stekt sild noe lite.

Sorg gjør deg deg grå, nød og død gjør deg gammel.

Sort sky skremmer, leirfarget gir regn.

Spikeren går dit hammeren slår den.

Spyttet treffer titt ens egen fot.

Spytt ikke i motvind.

Stille, stille, høna legger egg! sa kona.

Stol aldri så mye på andre at du ikke stoler mest på deg selv.

Storbyen gir et kaldt sinn, naboskap onde tanker.

Store ord river ikke munnen i stykker.

Store snedriver, fulle kornkamre.

Stor i ord, liten på jord.

Stort hode, lite vett.

Straks en padde får makt, kjenner den ingen tilbakeholdenhet.

Stålormen skrøt: Hadde jeg øyne, skulle ni mødres barn gråte før kvelden er omme.

Sult driver barnet til tyveri.

Sulten er ikke familiemedlem.

Svinet drømmer om troa.

Syng hva fanden dere vil, men jeg synger "Nu falmer skogen", sa kjerringa i juledags gudstjeneste.

Syv med ett slag, sa kona, hun slo fluer i hjel.

Søvnen fyller ikke magen.

Søvn gir ingen pels.

Så lenge det er øl, er det venner.


Ta et menneske på ordet og ei ku på hornet.

Ta heller fra den velnærte enn fra den fattige.

Ta ikke feil av bein og kjøtt, av fårehode og stekt kålrabi.

Takk skal dere ha alle sammen, men mest du, Isak, som tok meg, sa piken da hun giftet seg.

Tale er sølv, taushet er gull.

Tarmen brister ikke av hunger.

Ta vare på tiden som var - om tiden som kommer, kan man bare gjette.

Tenke først, handle siden.

Tenk først, tal deretter.

Tiden er lang for den som venter.

Tiden går med til å tenke, dagene går med til å snu på hodet.

Tiden går som rennende vann.

Tiden løser allting.

Tiden selger varen.

Tiden venter ikke på noen.

Til sengs med hønsene, stå opp med hanen. 

Tjenestepiken takkes sjelden, svigerdatteren aldri.

Tomme garn kan alle få uten å forsøke.

Tom sekk står aldri opprett.

Tosken skryter for sine barn, galningen for sin kone.

Tosker merker ingenting, kloke sier ingenting.

Tranen lever, spetten lever, selv den grå ravnen lever.

Travelheten kommer ikke langt.

Tro erstatter ikke viten.

Tro ikke alt du hører.

Tro ikke, kjære kirkesanger, at du kan bli prest.

Tving meg og jeg skriker, tru meg med din styrke og jeg kommer frivillig. 

Tvungen lærdom varer ikke lenge.

Tyren kalver når det kniper.

Tyven lar noe være igjen, men ikke ild og vann.

Tørr skje rasper munnen.

Tåens smerte finner vei til ditt hjerte.

Tåpen lager en diger paideig, selv om han mangler fyll.Uglen syns at hennes unger er de deiligste.

Uhell kan ramme den kløktige, men dåren bærer det med seg.

Ulven er aldri så stor som man tror.

Ulven gjør ingen skade nær hiet.

Ulven lever av sine føtter.

Ulykken varsler ikke på forhånd.

Uskyldig blod sitrer ikke.

Ute hyggelig, uhyggelig hjemme.


Vann er i fortsettelsen velling.

Vannet er den eldste sønn, ilden den yngste datter.

Vannet kan ikke flomme under en stor og tung stein.

Vanrøkt av hund og katt nærer den Ondes dyr.

Velstand ligger i husmorens hånd.

Verden er en sikker lærer, men den tar en grov betaling.

Verden kverner.

Vinter og sommer kommer fra øst.

Visdom er mer verdt enn sølv og gull.

Vær alltid litt redd, så behøver du aldri å bli meget redd.

Vær ikke rapp i munnen, men i arbeidet.


Ønsket ligger på tungen.

Østavind og kvinners vrede starter med storm og slutter med væte.

Øyet er herre, men sinnet konge.

Øyet kan ikke ta hvis ikke hånden rører.

Øynene avskrekkes av arbeidet, men hendene utfører det likevel.Å gifte seg tidlig og å stå tidlig opp angrer man ikke på.

Året går selv om man sitter på gjerdet.

Å sove gir ikke penger, å sitte ikke sølv.Færøyene

Blind er bokløs mann.

Bundet er båtløs mann.

Den som intet våger, intet vinner.

Den som ofte ror ut, fanger fisk til slutt.

Den som venter får vind i seilene, og den som ror får havn.

Den tålmodige trives, og den stridige vinner.

Der et ras har gått, kan man vente et annet.

Det blir fullt før det flyter over.

Det blir ofte stor ild av liten gnist. 

Det er ikke gull alt som glitrer.

Det er ille å binde hunden ved smørfatet.
 
Det gror om gående fot, hjemme sitter sulten kråke.

Det som er dårlig diktet, blir dårlig sunget.

Dårlig diktet blir snart sunget.

En knivløs mann er en livløs mann.

En mann uten kniv er en mann uten liv.

Frem kommer den som farer med lempe.

Hva skal hvete i hundens buk?

Hvor ett fjellskred er gått, kan et annet ventes. 

Ingen kan hindre hva norner bestemmer.

Kråken liker sin egen unge best.

Mange taler om kong Olav, men har ikke sett ham.

Mangt blir benyttet i nøden.
 
Man skal ikke lage spunsen før båten.

Man skal ikke smi naglene før båten.

Når musen er mett smaker melet beskt.

Ofte bor falskhet under fagert skinn.
 
Oftest er snat hva de gamle har sagt.

Ringe er den fugl som skiter i eget rede.

Selvgjort er velgjort.

Sen ku får skittent gress.

Sitt din venn nær, men sitt ikke låret av ham.

Sjelden er god kvist sprunget av dårlig stamme.

Skarpt er gjestens øye.

Små fisker er bedre enn tomme fat.

Små fugler legger små egg.
 
Tiden renner som strøm i elv.

Grønland

Bare den siden som vender mot presten, sa kona, og vasket halve ansiktet til barnet.

Den får som først tar.

Den hvis død man venter på med lengsel, dør ikke så snart.

Den som forakter seg selv, forakter sine foreldre.

Den som kommer siste, får mest.

Den som tar først, får.

De som eter til de sprekker, kan ikke reddes.

De som kommer sist, får mest.

Når du har gått akkurat så langt at du ikke orker å gå et skritt til, da har du gått akkurat halvveis av hva du klarer.

Når fjellfolk ikke blir ettersøkt, vender de hjem.

Når gniere dør, går det orm i dem.

Ukrutt dør ikke.
 

Island

Akter kommer ikke ut av takt dersom det ros dyktig forut.

Alle bekker løper ut i havet.

Alle er kloke til de åpner munnen.

Alle vil bli eldre, men ingen vil ha aldringens skavanker.

Alt kan den som kan holde måte.

Alt skjer ikke på én dag.

Anelsen er like god som noen spådom.

Arbeid kan man skaffe seg, men ikke et edelt sinnelag.


Bedre intet løfte enn å love mer enn man kan holde.

Bak spøkefulle ord ligger ofte alvor.

Barnet vokser, ikke buksene.

Best er egen bolig, om aldri så enkel.

Betro deg til én og ikke til to; verden vet det som tre vet.

Boklig lærdom kan ikke legges i matskapet.

Byr du eselet gull, skratter det etter halm.


Den furua faller som står på fjelltoppen uten bark og nåler.

Den første motgang innbyr til den neste.

Den kloke hevder seg bra, selv om han ingenting eier.

Den misunnelige er sin egen bøddel.

Den onde gleder seg over andres skade.

Den rammes hardest som passer best på.

Den som har hjerne, har fremgang.

Den som har nok, skal la seg nøye med det.

Den som vet mye, snakker lavmælt om det.

Den som viker har mest forstand.

Der penger finnes, kan kjærlighet vinnes.
 

De som prises høyest, svikter oftest.

De som vet meget, taler lite.

Det er bedre å være pengeløs enn æreløs.

Det er blitt manges skjebne at de var for godtroende.

Det er hardt å bli kalt et satans barn når man ikke er det.

Det er ingen skikkelig bonde som ikke beklager seg.

Det er lettere å vokte hundre får enn én pike.

Det er stygt at mannen er pen.

Det er vanskelig å lure en gammel rev.

Det kommer ikke duer fra ravneegg.

Det må bæres som ikke kan være annerledes.
 

Det skal store bukser til en stor bak.

Det som alle har, er ikke noen lyte.

Det som sies er ofte halvsant, og når en sak fortelles på to måter, er mange alt for villige til å tro det verste og bringe det videre.

Det som varer lenge, ender i lede.

Din tale skal siles som øl og renses for bunnfall.

Dømt er den som ingen elsker, han kan ikke leve lenge.

Døyr fe, døyr frender,
døyr sjølv det same -
Eg veit eit som aldri døyr
det er gjetord om manns gaman.

Dårlig gjemt gjør mange til tyv.


Enhver blir født naken.

Enhver er herre i sitt eget hus.

Enhver har noe å rose seg av.

Enhver har sin djevel å drages med.

Enhver må høste frukten av sine gjerninger.

Enhver må råde over sine ord.

En liten fisk i håven er bedre enn en tapt storfangst.
 

En tåpe på en ansvarsfull post er som en galning på glatt is.

En ærlig venn er den som hindrer ondt.


Fanden er verst mot sine, men ikke god mot noen.

Fanden gir fanden i slektskap.

Flukt er nesten fall.

For den ene venter ulykken utenfor, for den andre er den alt kommet innenfor.

For den snakkesalige er det et slit å holde kjeft.

Fortørnelse er ingen juridisk grunn.

Først ved tapet forstår man verdien.

Først å komme gir fremst heder. 

Få kjenner taus manns tarv.


Gjerrighet vokser med hvert øre.

God og glad skal mennesket være mens det venter på døden.

Gods og gull settes ofte høyere enn godhet.

Godt talt, men bedre kan det sies.

God vilje er halve gjerningen.

Gud finner nok den skyldige.


Han er størst i munnen som reven i halen.

Heller avstå ett ord enn tale ti.

Heller barfot enn bøkløs.

Heller boklig kløkt enn full vom.

Heller dø i dåd enn leve ynkelig.

Heller en tom plass enn dårlig besatt.

Heller lapp enn åpent hull.

Heller pengeløs enn æreløs.

Hva kan vites om hvordan det blir når enden kommer?

Hva skal svin med sølv i trynet, malende katt med krone av gull, eldgammel rev med store hestesko, skabbete skjøge med kristentro?

Hva som sies mann og mann imellom, er sjelden helt galt.

Hvilende ulv får sjelden bein, sovende mann får ingen seier.

Hvilken glede har den døve av harpespill?

Hvis folk visste hva folk sier om folk, så ville folk si betydelig mindre om folk til folk

Høyt løftet sverd gir ofte svakt hugg.


Ikke alle gir samme lyd fra seg.

Ikke alle med godt ry fortjener det.

Ikke kan man redde den som er bestemt til døden, og ikke skikke den til Hel som ennå ikke skal dø.

Ikke mye er så godt at det ikke finnes noe bedre.

Ille strir hodeløs hær.

Ingen er alt givet, ingen er alt nektet.

Ingen er mer enn et menneske.

Ingen er så feilfri at han er plettfri, ingen er så ussel at han ikke duger til noe.

Ingen er så ussel at han ikke har en svirebror.

Ingen kan gjøre alle tilpass, selv ikke Gud i himmelen.

Ingen kvinne blir ludder på grunn av én mann.

Ingen råder over lagnaden.

Ingen rår over rikdom og helse, selv om det synes å gå ham vel.

Ingen skaper seg selv.

Ingen vet hva som skjuler seg i en annens bryst.

Ingen vet livets lengde før det er slutt.


Jo flere forbud, dess flere forbrytelser.

Jo mer en prøver, dess mer vet en.


Kanskje vi kan få et glimt av fremtiden, men endre den kan vi ikke.

Kjærlighet blusser hetest i hemmelighet.

Kjærligheten skjuler mangt et lyte.

Kortsynt blir den som bare bor hjemme.

Kraftkarer slår seg ikke til ro med halvgjort arbeid.

Kua husker ikke at den har vært kalv.


La ikke din seier forvandles til nederlag.

Le aldri av den gråhåredes ord, ofte er godt hva de gamle kveder.

Lenge er gammel mann barn.

Lenge skal en mann prøves.

Lengsel bærer et menneske halve veien.

Litt har også rett.

Livet igjennom går vi mot døden.

Lykkelig den som gjerne gjør godt.

Lykke og statelig vekst følges ikke alltid ad.


Man får sjelden mye i hånden selv om hjernen tenker stort.

Mang en kar tror seg dyktigere enn han er.

Mange får lovsang for lite og klager for ingenting.

Mange klatrer opp på klippen og kan ikke komme ned.

Mange råkes når de minst venter det.

Man kan ikke være alt - både ung og gammel.

Mannen som aldri tier, taler ofte tåpelig.

Mann er en manns gaman.

Mannsmot er maktesløst mot udåd.

Mannsmot finnes også i kvinnebryst.

Manns styrke og medgang følges ikke alltid.

Man skal ikke spenne buen for høyt.

Man skal skaffe seg brød før brud.

Man søker den arne hvor ilden varmer best.

Maten er mannens kraft.

Medgang gir venner som prøves i motgang.

Med gaver og gjengjeld varer vennskapet lengst.

Mennesket gir tilskudd til mulden.

Mine unger syns at jeg er deilig, sa ravnen.

Munnrapp mann kaster fra seg ord i utide.

Mørket generer meg ikke, sa tyven.


Nykommen er kjærkommen.

Når stormen har lagt seg, buldrer dønningene.


Ofte går det verre enn ventet.

Om høsten skrythals, om våren smalhals.
 

Ordene renner ut av munnen på ham som lort fra ei sauerumpe.


Passende redsel er av det gode.

Penger er ikke det eneste som gir mennesker trøst.

Pris ikke dagen før solen går ned.
 

På dyrket mark er kuruker en pryd.


Rikdom renner dit hvor gullet bor fra før.


Selv biskoper har sine problemer.

Selv en usling kan ved løgn og bakvaskelse bli enda verre.

Simpel prakt er ingen skam.

Sine egne feil klandrer man best hos andre.

Sinnets glede er bedre enn rikdom.

Sjelden kommmer lånte penger smilende tilbake.

Sjelden tuktes enebarn.

Skift aldri ord med en påståelig dåre.

Skitt går det når omdømmet mangler.

Smal er middelveien.

Spar ikke smålig på samlet gods og gull.

Spør mye, snakk lite.

Stjålet hest løper best.

Sunt bondevett er bedre enn boklig lærdom.

Synd for den som ingen misunner.


Talte ord og tapt dyd kan ikke kalles tilbake.

Til ondt kan vendes det som godt var tenkt.

Tross alt det gull jeg grafset, grov de meg en seng i sanden.
 

Tunge uten tøyler og tømmer iler mot egen ulykke.

Tål ikke alt ondt i verden, men vær glad for alt godt.
 


Ubuden gjest har kvass knis og hungrid liv.

Ukjent ondskap kan man ikke passe seg for.

Ulidelig lang er den dag da sol ikke sees.
 

Urett avler urett.

Uttalte ord og gjort gjerning lar seg ikke kalle tilbake.


Vane gir ferdighet.

Versemakere og rimsmeder holder seg gjerne i forgrunnen.

Vilje eller vane er ikke likestilt med loven

Viljen drar halve lasset.

Visdommen svikter ofte der en venter den mest.

Vrede og vin får hjertet til å tale ut.Ørnevinger passer ikke en bie.


Å endre en tynn unnskyldning er det ynkeligste av det usle.

Å lære kan gi ære.


Norden

Albuestøt og kjærestenød, det går til hjertet.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe.

All begynnelse er vanskelig.

Alle bekker renner ut i havet.

Alle gode ting er tre.

Alle veier fører til Rom.

Alle vil leve lenge, men ingen vil kalles gammel.

Alle vil over der gjerdet er lavest.

Alt har en ende, unntatt pølsa - den har to.

Alt skal ha sin begynnelse.

Alt vann vil til strand, og penger til den rike mann.

Arbeidet priser mesteren.

Arbeidet skjemmer ingen.

Av erfaring blir man klok, men sjelden rik.

Av ingenting blir det ingenting.

Av liten gnist blir det ofte en stor brann.

Av mange takk døde smedens katt.

Av skade blir man klok.

Av to onder må man velge det minste.Barn er barn, og barn gjør barnestreker.

Barn er fattigfolks rikdom.

Bedre enøyd enn blind.

Bedre fattig med ære enn rik med skam.

Bedre føre var enn etter snar.

Bedre liten og kjapp enn stor og slapp.

Bedre litt enn ingenting.

Bedre sent enn aldri.

Bedre tynt øl enn tom tønne.

Bedre vel hengt enn slett gift.

Bedre å eie litt enn å ha mye i vente.

Bedre å gå til sengs uten kveldsmat enn å stå opp med gjeld.

Bjeffende hund biter ikke. 

Blind høne finner også korn.

Blod er tykkere enn vann.

Blondiner har det morsommere.

Borte bra, men hjemme best.
 

Brent barn skyr ilden.De er ikke kokker alle som bærer lange kniver.

De gamle skal man ære, de unge skal man lære. 

Dagen som ender med glede, kommer ikke igjen med sorg.

De kloke klovner er de største.

Den drukner ei som henges skal - med mindre vannet når over galgen.

Den ene hånden vasker den andre.

Den ene ravn hakker ikke øyet ut på den andre.

Den enes brød, den andres død.

Den ene tjeneste er den andre verd.

Den ene ulykken fører den andre med seg.

Den er mann som gjør manns arbeid.

Den gir dobbelt som gir fort.

Den grådige blir aldri mett før han får munnen full av jord.
 

Den Gud gir et embete, gir han også forstand.

Den Gud gir et embete, måtte han også gi ham forstand.

Den hunden man driver i skogen, biter ikke mange dyr.

Den kan saktens komme til helvete som har fanden til onkel.

Den mette vet ikke hvordan den sultne lider.

Den sene ku får det skitne gress.

Den skal pleie moren bra som datteren vil ha.

Den skal se godt som skal si sant.

Den som bygger etter alles råd, vil få et skjevt hus.

Den som dør av skrekk, skal begraves under galgen.

Den som er bitt av en huggorm, er redd for ål.

Den som er borti sot, får svarte fingre.

Den som er for lenge i byen, må enten lyve eller løpe hjem.

Den som er støpt som skilling, slir aldri en daler.

Den som eter raskt, er rask i gjerning.

Den som gir til han tigger, han skal slås til han ligger. 

Den som gjemmer til natten, gjemmer til katten.

Den som gjør regning uten vert, må regne om igjen.

Den som graver en grav for andre, faller selv i den.

Den som har mange jern i ilden, brenner noen av dem.

Den som Herren elsker, tukter han.

Den som ikke vil høre, må føle.

Den som ingen bukser har, han må gå med rumpa bar.

Den som ingenting har, har ingenting å miste.

Den som intet våger, intet vinner.

Den som klatrer høyt, faller dypt.

Den som kjører med okser, kommer også frem.
 

Den som kommer først til mølla, får først male.

Den som kommer først til mølla, får rent mel i posen.

Den som ler sist, ler best.

Den som lever stille, lever godt.

Den som lurer ved dørene hører ofte sin egen skam.

Den som lyver, stjeler. 


Den som skiter i drikken, må selv drikke den opp.

Den som smører godt, kjører godt.

Den som stjeler en nål, stjeler også en sølvskje.

Den som synger på fastende hjerte, kommer til å gråte før kvelden.

Den som tar barnets hånd, tar morens hjerte.

Den som tier, samtykker.

Den som vil ha alt, får ingenting.

Den som vil ha kjernen, må knekke nøtta. 

Den som vil ha med det søte, må ta med det sure.

Den som vil slikke overalt, får flis i tunga.

Den som vil slå en hund, finner også en kjepp.

Den tiden som går bra, kommer ikke dårlig tilbake.

Den unge kan dø, den gamle skal dø.

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.

Der det er godtfolk, kommer det godtfolk.

Der det er hjerterom, er det husrom.

Der det er liv, er det håp.

Der det handles, blir det tap.

Der Gud bygger en kirke, bygger fanden en kapell.

Der intet finnes, har selv keiseren tapt sin rett.

Der skal mye til nok, og mer til for mye.
 

De små tyvene henger man, de store lar man gå.

De som vil ha alt det de ser, må gråte når andre ler.

De store kjenner alltid hverandre.

Det ene skal gjøres, og det andre må aldri forsømmes.

Det er bedre at barna gråter over foreldrene enn foreldrene over barna.

Det er bedre å være enebarn enn enehest.
 

Det er drøy kost å ete sine egne ord.

Det er ei dårlig mus som ikke er mer verdt enn ett hull.

Det er en fattig rev som bare har ett hull.

Det er en ærlig sak å være fattig.

Det er fattig lykke som ikke misunnes av to.

Det er godt å ha noe til gode, så lenge det ikke er pryl.
 

Det er en langsom død å bli trampet ihjel av gjess.

Det er en skam å nøde godt i ondt.

Det er flere røde krøtter enn prestens.

Det er for sent å dekke til brønnen når barnet har druknet.

Det er høk over høk.

Det er ikke gull alt som glimrer.

Det er ikke lett å holde den låsen lukket som alle har nøkkel til.

Det er ikke lett å lære gammel hund nye kunster.

Det er lettere å passe en sekk lopper enn en kvinne.

Det er lysten som driver verket.

Det er mange som tar fuglen for redets skyld.

Det er menneskelig å feile. 

Det er slitsomt å slåss med den mektige.

Det er tidsnok å ta av seg hatten når man ser mannen.

Det finnes råd mot alt, unntatt mot døden.

Det første man blir blind på, er øynene.

Det gir kort varme å pisse i buksene.

Det gror ikke gress på allfarvei.

Det går ikke alltid slik som presten preker og klokkeren synger.

Det hjertet er fullt av, renner munner over med.

Det kan lett bli brann i gamle hus. 

Det kan være hell i uhell.

Det kjøtt er mrest som er nærmest beinet.

Det kommer igjen, sa bonden og ga grisen en fleskebit.

Det man ikke har i hodet, må man ha i beina.

Det nakne aks kneiser, det fulle bøyer seg.

De tobente revene er de verste.

Det skal bred rygg til å bære gode dager. 

Det som den ene sår, høster titt en annen.

Det som kommer fra hjertet, går til hjertet.

Det som kommer lett, går lett.

Det som man elsker, er alltid pent.

Det trengs mer enn hell for å finne en nål i en høystakk.

Dråpen huler ut steinen.
 

Du skal ikke svare i øst når du blir spurt i vest.

Døden er viss, men timen er uviss.

Døden skal ha en årsak.Egget er ikke klokere enn høna.

Egget kan ikke lære høna visdom.

Elsk meg litt, men elsk meg lenge.

En barsk fyr klarer seg selv.

En far kan forsørge ti barn, men ti barn kan ikke forsørge en far.

En fugl i hånden er bedre enn ti på taket.
 

En gang tyv, alltid tyv.

En god dag skal man rose om aftenen.

En god samvittighet er en myk hodepute.

En god venn skal man ikke besøke for ofte.

En god vilje drar et stort lass.

En gullnøkkel åpner alle dører.

Enhver dag har nok med sin plage.

Enhver er konge i sitt hus.

Enhver er seg selv nærmest.

Enhver er sin egen lykkes smed.

Enhver er tyv i sin egen næring.

Enhver har sitt kors å bære.  

Enhver sak har to side.

Enhver sugge synes best om sine grisunger.

Enhver vil mele sin egen kake.

En liten dråpe kan få begeret til å renne over.

En mann er en mann, et ord er et ord.

Én mot én, og to mot fanden.

En narr spør mer enn ti vise kan svare.

Enighet gjør sterk.

Én skabbet sau smitter en hel flokk.

En skal ikke kaste perler for svin.

En skal ikke skreve lenger enn buksa holder.

En skal sette hardt mot hardt.

En skitten hånd tjener rene penger.

En stående skredder og en sittende kokkepike er to dårlige folk.

En svale gjør ingen sommer.

En trenger ikke gå over bekken etter vann.

En ulykke kommer sjelden alene.

En ung fråtser blir en gammel tigger.

Eplet faller ikke langt fra stammen.

Erfaren mann er god å gjeste.


Et godt ord finner et godt sted.

Etter en samler kommer en spreder.

Etter regn kommer sol.

Etter torden følger regn.

Ett vedstykke brenner ikke, og én kjerring skjenner ikke.Fanden skjermer sine.

Fanden skjuler seg bak korset.

Fanden slo sin oldemor fordi hun manglet unnskyldning.

Fanden sover ikke.

Fanden visste ikke hva helvete var før han ble gift.

Fei for din egen dør før du feier for andres.

Fire øyne ser bedre enn to.

Fjorten embeter, femten ulykker.

Folk skal lastes når de skal giftes, og roses når de er dø.

Forandring fryder.

Forbuden frukt smaker best.

For forsømmelser betaler man bøter.

For lite og for mye forderver alt.

For penger og godord kan man få hva som helst.

Forsiktighet er en borgermesterdyd.

Frende er frende verst.

Få er som far, ingen er som mor.  Galne katter får evet skinn.

Gamle katter lepjer også melk.

Gamle suter har stive horn.

Gamle veier og gamle venner skal man ikke forakte.

Gammel kjærlighet ruster ikke.

Gjemt er ikke glemt.

Gjort gjerning kan ikke endres.

Gjør ingen salig før han er i graven.     

Gode råd er oftest dyre.

Godt begynt er halvt fullendt.

Godt å fiske i rørt vann.

Godt å hvile på velgjort gjerning. 

Gud bevare meg for mine venner - min fiender skal jeg nok klare.

Gud fordrer ikke mer av et menneske enn han har gitt det.

Gud gir mat til alle som han gir munn.

Gud mildne luften for de klippede får.


Han går langt som går sakte.

Han må være skurk som lover mer enn han kan holde.

Han skal ikke ete som ikke vil svette.

Han sparer på skillingen og lar daleren gå.

Har du sterk tro og et par solide sko, kan du vandre verden rundt.

Har man sagt A, må man si B.
 
Hastverk er lastverk.

Heleren er like god som stjeleren.

Heller rød enn død.

Heller ta en pike med sin ene serk enn en enke med alt sitt skramleverk.

Hell i spill, uhell i kjærlighet.

Hesten kan falle på fire bein, så hvorfor ike et menneske som bare har to?

Hjelp deg selv, så hjelper Gud deg.

Hos de blinde er den enøyde konge.

Hovmod står for fall.

Hva er et hjem uten far?

Hva er et hjem uten mor?

Hva forstår bønder seg på agurksalat, de spiser den og tror det er gress.

Hva man i ingdommen fornemmer, man aldri i alderdommen forglemmer.

Hva skal katten i kirke, selv hunden blir jaget ut.

Hva øyet ikke ser, har hjertet ikke vondt av.

Hvem lite sår, lite får.

Hver djevel styrer i sin tid.

Hver fugle synger med sitt nebb.

Hver mann sin lyst.

Hvermanns venn, hvermanns narr.

Hvisk og tisk er halvt løgn.

Hvor det er arbeid, er det lykke.

Hvor man enn skal dø, er himmelen like nær.

Hvor svart du er! sa kjelen til gryta. 

Høflighet er gratis.

Hør rett og svar rett, så får du rett.

Høyt henger de og sure er de, sa reven om rognebærene.

Høyt å fly, dypt å falle.

Hånden som rører vuggen, styrer verden.I dag rød, i morgen død.

Ilden er en god tjener, men en slem herre.

I mørket er alle katter grå.

Ingen blir rik av å arbeide.

Ingen er født som mester.

Ingen er mer døv enn den som ikke vil høre.

Ingen er profet i sitt eget land.


Ingen fisk uten bein, ingen trær uten knorter. 

Ingen kan legge en alen til sin vekst.

Ingen kan unngå sin skjebne.

Ingen kjenner dagen før solen går ned.

Ingen kjøper katta i sekken.

Ingen regel uten unntak.

Ingen roser uten torner.

Ingen røyk uten ild.

Ingenting kommer så lett som skitt.

Ingen vet hvor haren hopper.
 
Intet er nytt under solen.

Intet nytt er godt nytt.

Intet svar er også et svar.


Jo mer man begjærer, dess mindre får man.

Jo mer man stryker katta på baken, desto høyere holder den halen i været.
 

Jorden er alltid frosset for dovne svin.


Kan du vente, så kan du bli konge av Sverige.

Kaster man en stein mot en hundeflokk, hyler den som blir truffet.

Kast ikke barnet ut med badevannet.
 

Kast ikke skittvannet før du får det rene.

Katta vil nok ha fisken, men den vil ikke bli våt på poten.

Katten kan faller alltid ned på føttene. 

Kjærligheten overvinner alle.

Kjærlighet er enøyet, hatet er blindt.

Kjærlighet er sterk, den løfter opp både kjole og serk.

Kjærlighet gjør blind.

Kjærlighet kan flytte fjell.

Kjærlighet kan likeså godt falle på en lort som på en lilje.

Kjærlighet kjenner skjulte veier.

Kjærlighet og hoste lar seg ikke skjule.

Kjært barn har mange navn.

Kjøp ikke katta i sekken.

Kloke høner legger egg i neslene.

Klær skaper folk.

Kommer Den onde i kirken, vil han straks til alters.

Kommer man over hunden, så kommer man også over halen.

Kommer tid, kommer råd.

Kona kan bære mer ut av huset i forkleet enn mannen kan kjøre inn med ei høyvogn.

Krake søker make.

Krukka går så lenge til vanns at den kommer hankeløs hjem.

Kunsten er lang, livet er kort.

Kvinnevrede og virvelvinder legger seg gjerne ved fuktighet.

Kvinnfolk kan råde en dag i uken, men de skal ikke vite hvilken dag.


 
La den sørge som lever lengst, og la den lukke døren som går sist ut.

La falle det som ikke kan stå.

Lediggang er fandens hodepute.

Lediggang er roten til alt ondt.

Leilighet gjør tyv.

Like barn leker best.

Lev og la leve.

Like søker like.

Lite arbeid, lite lønn.

Liten hjelp er også hjelp.

Liten tue kan velte stort lass.

Loven er ærlig, men å holde den besværlig.

Lykken er bedre enn forstanden.

Lykken står den kjekke bi.

Løgnen har korte bein.


Makt går foran rett.

Man er aldri for gammel til å lære.

Man fanger flere fluer med en dråpe honning enn med en tønne eddik.

Mange bekker små gjør en stor å.

Mange er venner, men få er trofaste.

Mange hunder er harens død.

Mange kokker forderver maten.

Mange munner gir tomme fat.

Mange penger, mange venner.

Man gjør ofte en dyd av en nødvendighet.

Man kan hva man vil.

Man kan ikke blåse med mel i munnen.

Man kan ikke både sette fiskegarn og være på harejakt.

Man kan ikke forlange mer av en stut enn et brøl.

Man kan ikke få både i pose og sekk.

Man kan ikke la geitebukken være gartner.

Man kan ikke leve av kjærlighet og kildevann. 

Man kan ikke være hvermanns venn.

Man kan la det gå inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre.

Man kan lettere forsnakke seg enn fortie seg.

Man kan også få for meget av det gode.

Man kan saktens sitte bak vedovnen og forbanne regjeringen.

Man kan tvinge hesten til brønnen, men man kan ikke tvinge den til å drikke.

Man kaster ikke med stein når man sitter i glasshus.

Man kjenner ikke mannen lenger enn til tennene.

Man lærer så lenge man lever.

Man låner sin venn, men krever sin uvenn.

Man må gjøre gode mine til slett spill.

Man må ikke fly høyere enn man har vinger til.

Man må krype før man kan gå.

Man må lide for skjønnheten.

Mannemot er bra kanhende, men kvinnelist er uten ende.

Manns vilje, manns himmelrik.

Man rir ikke alltid den dag man saler.

Man sager ikke over den greinen man sitter på.

Man skal aldri vise halvgjort arbeid til tomsinger.

Man skal bøye grenen mens den er ung.

Man skal hegne om den stubben som gir ly.

Man skal høre mye før ørene faller av.

Man skal ikke bytte hester midt i strømmen.

Man skal ikke gi bakerens barn brød.

Man skal ikke gråte over spilt melk

Man skal ikke la solen gå ned over sin vrede.

Man skal ikke leke med ilden.

Man skal ikke selge skinnet før bjørnen er skutt.

Man skal ikke sette sitt lys under en skjeppe.

Man skal ikke sette større brød enn man kan bake ut.

Man skal ikke skue hunden på hårene.

Man skal ikke skyte spurver med kanoner.

Man skal la den stein ligge som man ikke kan løfte.

Man skal ligne det man kommer fra.

Man skal ligne sitt arbeid.

Man skal sette tæring etter næring.

Man skal smi mens jernet er varmt.

Man skal stevne etter evne.

Man skal stoppe mens leken er god.

Man smeller ikke med døren når nesen er imellom.

Man spytter ikke i kålen man selv skal ete.

Man vet hva man har, men ikke hva man får.

Mars med sitt lange skjegg lokker barn utfor vegg.

Med ondt skal ondt fordrives.

Mennesket spår, men Gud rår.

Mens gresset gror, dør kua.
 

Morgenlatter gir aftengråt.

Morgenstund har gull munn.

Mus drukner ikke under et høylass.

Mye på snakketøyet, lite av ullen.

Mye vil ha mer.

Måtehold er godt for allting.


 
Narrer vokser uten vanning.

Naturen går over opptuktelsen.

Noen får ikke jord nok før de får kjeften full.

Noen klager uten grunn, andre skryter uten årsak.

Noen liker mora og noen liker dattera, og slik blir begge gift.

Nok har densom er fornøyd.

Nye koster feier best.

Nysgjerrig høne får enten korn eller knuff.

Nærme og nesten slår ingen av hesten.

Nød bryter alle lover.

Nød skaper ferdigheter.

Nød lærer naken kvinne å spinne.

Når det renger på presten, så drypper det på klokkeren.

Når det regner velling, har tiggeren ingen skje.

Når dumskapen kommer til byen, tjener kremmerne penger.

Når ei ku pisser, pisser alle.

Når en blind leder en annen, faller de begge i grøfta.

Når én hund gjør, gjør alle.

Når én sau løper til vannet, løper de alle sammen.

Når fanden blir gammel, går han i kloster.

Når fanden lukker igjen én dør, åpner Gud ti.

Når fattigdommen går inn døren, flyr kjærligheten ut vinduet.

Når hver tar sitt, får fanden ingenting.

Når katten er ute, danser musene på bordet.

Når krybben er tom, bites hestene.

Når lykken banker på, skal man lukke opp.

Når man snakker om fanden, kommer han.

Når man snakker om sola, så skinner den.

Når man strekker seg, ser man hvor lang dyna er.

Når musa er mett, er melet beiskt.

Når nøden er størst, er hjelpen nærmest.

Når sannhet og løgn møtes, har løgnen tapt.

Når ulykken er ute, kan man brekke et bein på jevne gulvet.

Når vognen bikker, skubber alle på.

Når Vårherre lukker én dør, åpner han en annen.Ofte fins ulvesinn under fåreskinn.

Ofte kommer sorg etter glede.

Også svarte kyr gir hvit melk.

Om blodet er aldri så tynt, så er det tykkere enn vann.

Om fuglen flyr aldri så høyt, så finner den maten på bakken.

Opp og ned er verdens gang.

Ord fyller ikke magen.

Ord slår ingen i hjel om ikke neven følger med.

Over skyene er himmelen alltid blå.Pengene styrer verden.
 

Penger er runde fordi de skal rulle.

Presten og hunden tjener sitt med munnen.

På et rett tre kan det også vokse en skjev grein.

På frukten kjenner man treet.Rekker man fanden lillefingeren, tar han hele hånden.

Rent er fort vasket.
 

Retten skal gå sin gang.

Rett grein kan godt gro på kroket tre.

Roma ble ikke bygget på én dag.Sannheten er lite hørt.

Sannheten skal nok komme for en dag.

Selv en trestubbe er pen når den blir pyntet.

Selvgjort er velgjort.

Selv om man har et godt hjem, behøver man ikke fylle det helt opp.

Selvros stinker.

Sett ikke reven til å vokte gjess.

Si meg hvem du omgår, og jeg skal si deg hvem du er.

Skam og skade følges gjerne ad.

Skinnet bedrar.

Skjønnhet forgår, dyden består.

Skog har ører og marken øyne.

Skomaker, bli ved din lest.

Slett omgang forderver gode seder.

Smak og behag er forskjellig.

Smedens hest og skomakerens kone har ofte de dårligste sko.

Små barn, små sorger; store barn, store sorger.

Små barn tråkker mor på forkleet, store barn på hjertet.

Små gryter har også ører.

Snart betenkt er snart angret.
 

Som de gamle sjunge, slik piper de unge.

Som man reder, så ligger man.


Som man roper i skogen, får man svar.

Som moren, så datteren.

Spart er tjent.

Spytt på andre og de spytter på deg.

Stille før stormen.

Stille vann har dypest grunn.

Store fisk eter de små.

Store ord og fett flesk sitter ikke fast i halsen.

Sulten lus biter verst.

Svarte fingre gjør hvite penger.

Sykdom er hver manns herre.

Sykdom kastes på, men kryper av.

Så lenge det knaker, så holder det.

Så mange hoder, så mange sinn.


 
Tal lite, og du vil høre mye.

Tanker er tollfrie.

Tiden går og vi med den.

Tiden leger alle sår.

Tid er penger.

Tid trengs til alt, unntatt til å fange lopper.
 

Tjenestepiken blir som en djevel hvis hun blir matmor.

To harde steiner maler ikke godt mel.

To harde steiner maler ikke godt sammen.

Tomme tønner rumler mest.

Treet faller ikke for første hugg.

Tungen har ikke ben, men den kan føre til benbrudd.

Tyven tror at alle stjeler, horen at ingen er ærlig.

Tålmodighet overvinner alt.Ukrutt forgår ikke så lett. 

Ulv tar også telte sauer.

Unnslippe reven, havne hos ulven.

Utakk er verdens lønn.

Ute av øye, ute av sinn.

Utsett aldri til i morgen det du kan gjøre i dag.Vegger har ører.
 

Venner i nød, venner i død.

Vi er alle jyder for Vårherre.
 

Vi skal være på jorden, om den så er glødende.

Vi skylder alle Vårherre en død.


Æres den som æres bør.

Ærlighet varer lengst.


Øst, vest - hjemme best.

Øvelse gjør mester.


Året kan være så langt det vil, julaften er enda for kort. 

 

Norge

Absolutt – som håret på en skallet svenske.

Age og ris gjør gutten vis.

Akkurat som en båt, lettrodd og lettstyrt, sa kjerringa om gubben.

Akt skillingen, så akter daleren seg selv.

Alderdom befrir fra morskap, men ikke fra dårskap, sa kjerringa.

Alderdom er ikke som ungdom.

Alderdommen kommer ikke alene, den bringer mangt og meget med seg.

Alderdom og fattigdom er et besværlig følge.

Alderen glemmer ingen.

Alder hjelper ikke alltid mot dårskap.

Alder krever ære.

Alder skifter hår om ikke alltid sinn.

Aldri gi opp, sa mannen, han lå på kne og sloss.

Aldri så klein en krake at han ikke vil ha seg en make.

Alle er blinde i egen sak.

Alle har sett sin vugge, men ingen sin grav.

Alle kan ikke bo i byen.

Alle netter er ikke like svarte.

Alle ord blir sagt.

Alle ord er til for å bli sagt, sa gutten, han bannet.

Alle ser på andre, ingen på seg selv.

Alle som danser er ikke glade.

Alle svin er svarte i mørket.

Alle veier er gode som fører til pengepungen.

Alle vil bli gamle, men ingen vil være gammel.

Alt er ikke som det skal være når prikken over i-en mangler.

Alt er ikke så ille ment som det er sagt.

Alt er til for å bli brukt, unntatt kjeften på hu Marit, sa mannen.

Alt godt kommer fra oven, sa mannen, kjerringa fikk en takstein i hodet.

Alt har en årsak.

Alt kler den smukke, noe kler den tjukke.

Alt kler den smukke, sa purka, hun fikk på seg snøreliv.

Alt som er gammelt, er ikke godt, og alt som er nytt, er ikke nyttig.

"Alt" står i bibelen.

Andre tider gir andre tanker.

Annen manns brev og hustru skal man holde fingrene fra.

Annenmanns steik er alltid feit.

Arbeidet adler mannen.

Arbeidsløs og brødløs har felles bolig.

Armoden er stor i verden, men så er det også mange om den.

Arten sitter i feierungen - når han kommer inn, ser han opp i pipa.

Av barn og fulle folk skal man høre sannheten.

Av et gammelt øk blir det aldri noen sirkushest.

Av et lite frø blir et digert tre.

Av og til skal man spørre øret mer enn øyet.Bare bok gjør ingen klok.

Barnet må krype før det kan gå.

Barnet ter seg borte som det har lært hjemme.

Barn hører himmelrike til.

Barn lærer snarere å tale enn å tie.

Bedre blyg enn skamløs.

Bedre dårlig kledd enn naken.

Bedre føre var enn etter far.

Bedre med trøtte armer enn tomme tarmer.

Bedre ulært enn ille lært.

Bedre å eie enn å leie.

Bedre å engstes før enn angre etterpå.

Bedre å hoppe i det enn å krype i det.

Billig blir ofte dyrt.

Bjørkeris gjør gutten vis.

Bjørnen har forstand for to og styrke for sju.

Blind mann skal man lede.

Blir man ikke vakker før man er tjue, sterk før man er tretti, klok før man er førti, rik før man er femti - ja, så blir man det aldri.

Blir skipperen gal, må mannskapet binde ham.

Blunder du også, din enøyde djevel, sa mannen - han skulle træ en tråd i nåla.

Bok alene gjør ingen klok, sa kjerringa, hun svidde grøten med nesa i kokeboka.

Borte bra, men hjemme best.

Bøker gjør folk både kloke og gale.

Bøyes retten, vil den briste.Dagen er aldri så lang, det kommer dog en kveld engang.

Dagen går like fort om det blir meget eller lite gjort.

Datteren går gjerne i mor sin serk, sønnen gjør gjerne far sitt verk.

De dumme får penger før forstand.

De er ikke bisper alle som lager bøker.

De er ikke engler alle de som nakne er, sa mannen, han så kjerringa vaske seg.

De er ikke glade alle som danser.

De er like nære og like kjære.

De gamle stier kan man utenat, sa kjerringa, hun stakk skjeen i øret.

De har ikke alle krage de som har svarte fjær.

Den behøver ikke være redd som er ren.

Den bør bruke vett som har vett.

Den danser lett som lykken spiller for.

Den dør ikke fattig som har et rikt ettermæle.

Den eier bjørnen som løsnet skuddet.

Den ene kan eie pungen, den andre pengene.

Den ene løgn trekker den andre med seg.

Den erfarne vet allerede alt - ulykkelig den som skal erfare alt.

Den er hard som ikke tar seg nær av noe.

Den er morsom å ha, sa mannen om Bibelen.

Den er tidlig oppe som våker hele natten.

Den fattige fanger reven, den rike får skinnet.

Den fattige mangler mye, den gjerrige mangler alt.

Den gode er mer lettskremt enn den onde.

Den har lettest for å faste som ikke sulter.

Den hviteste duken blir først skitten.

Den kjenner hjemstavnen best som bor der.

Den lekse man lærer som ung, er aldri tung.

Denne uka gikk fort, i overmorgen er det alt onsdag, sa mannen.

Den pungen er tom som det ligger en annen manns penger i.

Den rike slipper alltid inn - så nær som i Guds rike.

Den ser alltid noe å skyte på som ikke bærer børse.

Den sjenerte snakker best på tomannshånd.

Den skal ha sterke bein som skal bære gode dager.

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli.

Den skyldige løper selv om han ikke har noen etter seg.

Den som bygger på berg, bor trygt.

Den som bærer sorg til sengen, sover ikke godt.

Den som eier selv, han råder selv.

Den som er klok, lærer mangt uten bok.

Den som er redd for å få ondt i armene, får ondt i tarmene.

Den som er tilfreds, er alltid rik nok.

Den som er ute og går, han alltid noe i posen får.

Den som er venn med alle, er venn med ingen.

Den som farer vill, lærer andre å fare rett.

Den som fisker i slikt vann, får slike fisker.
 

Den som frir til penger, spør ikke om alderen.

Den som følger elva, kommer engang til havet.

Den som har beina på bakken, behøver aldri å være redd for å ramle.

Den som har en stor kjeft, bør også ha en sterk rygg.

Den som har lært ett håndverk, kan fø kone og syv barn - den som har lært syv, greier ikke å fø seg selv.

Den som har mange jern i ilden, får ikke alle jern like hete.

Den som har penger, får også pung.

Den som hater, dømmer ikke rett.

Den som holder ord, er ære verdt.

Den som hvisker mye, lyver mye.
 

Den som idag er frisk og rød, kan imorgen være død.

Den som ikke er fornøyd med seg og sitt, blir heller ikke tilfreds med ditt og mitt.

Den som ikke er tilfreds med nok, blir heller ikke tilfreds med overflod.

Den som ikke har en bibel og en almanakk lever på tilfeldigheter.

Den som ikke har hest, får ta beina fatt.

Den som ikke har nattero, han har ikke dagen god.

Den som ikke har penger, slipper å bære pungen.

Den som ikke i hete vil svette, får i kulde sulte.

Den som ikke kan banne og ikke kan be, la han dra til sjøs, så lærer han det.

Den som ikke kan fuske, kan ikke håndverket sitt.

Den som ikke leter, kan ikke finne; den som ikke våger, kan intet vinne.

Den som ikke ser, han tviler, den som ikke vet, han spør.

Den som ikke spør, blir ikke klokere enn han var før.

Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.

Den som ikke vil lyde, må lide.

Den som intet gir, skal intet gives.

Den som kjenner sin dårskap, er på vei mot visdom.

Den som kjøper alt han ser, må gråte når andre ler.

Den som kommer først til mølla, får rent mel i posen.

Den som legger skylden på alle andre, skylder ikke på noen.

Den som lever lenge, får mangt lide.

Den som lite frister, lite vet.

Den som lite vet, han lite glemmer.

Den som lurer andre, kan selv bli lurt.

Den som sitter nærmest ilden, brenner seg først.

Den som slikker i alle gryter, får kjenne så ymse smak.

Den som slikker på alt, får kjenne både surt og salt.

Den som sover bort både høst og vår, han må sulte det hele år.

Den som sover, synder ikke.

Den som sparer i overflod, har i nød.

Den som står tidlig opp, får en lang dag.

Den som sverter andre, blir ikke hvit av den grunn.

Den som sår penger, høster armod.

Den som taler ille om kvinner, vet ikke om sin mor.

Den som tar på borg, må kvittere med sorg.

Den som tror på presten, tror ikke på Gud.

Den som vet lite, har ikke mye å si.

Den som vil fiske, bør kaste ut kroken.

Den som vil freden nyte, han må ikke freden bryte.

Den som vil ha datteren, må snakke fagert med moren.

Den som vil sitte på to stoler, faller mellom dem.

Den som vil smake alt, må tåle både surt og salt.

Den som vil true, må også kunne slå.

Den som vil være med på leken, må smake steken.

Den spør som ikke vet: Har høna jur?

Den steinen alle spytter på, blir saktens våt.

Den steinen en ikke orker å løfte, får en la ligge.

Den sterkeste vinner.

Den største narren går alltid først.

Den tid, den sorg.
 

Den tynneste streng gir den fineste musikk.

Den udugelige skylder på redskapen.

Den viker som har mest forstand.

Der alle taler, er det ingen som hører.

Der alle vil styre, kan ingen seile.

Der det er skvetne katter, er det sint kjerring.

Der djevelen ikke selv kan være, har han sine sveiner.

Der dyden mangler, er skjønnheten lite verdt.

Der en ikke kan skjære, må en hugge.

Der ingen skam er inne, kommer ingen ære ut.

Der makten har rett, har retten ingen makt.

Der makt og vilje mangler, fins ingen råd.

Der rikdom har vært, ligger det alltid noe igjen i en krok.
 

Der sa du et sant ord, sa mannen, kjerringa kalte seg selv for et torskehode.

Dersom alle så på seg selv så var det ingen som spottet meg, sa mannen.

Der vann har vært, kommer vann igjen.

Der ærlig strev holder vakt, slipper ikke armoden innenfor døren.

Det alle eier, eier ingen.

Det beste er godt nok, bare man kan få det.

Det beste skal man gjemme til slutt.

Det beste vil alle ha.

Det ble færre sladrekjerringer om ikke så mange hørte på dem.

Det blir aldri en god buhund av en ulveunge.
 

Det blir aldri et skikkelig menneske av en gris.

Det blir aldri folk av fe.

Det blir en seig strid med jevnbyrdige motstandere.

Det blir ikke skygge av ingenting.

Det blåser slik at to må holde den tredje.

Det brister ikke alt som knaker.

Det bør helst være vik mellom venner, og fjord mellom frender.

Det danses som det spilles.

Det drar seg mot jul, sa gutten, han fikk juling på julaften.

Det du har er ikke ditt, for du mister det i døden. Men det du gir er ditt, for det følger deg i døden.

Det ene kysset drar det andre etter seg.

Det ene året ligner det andre.

Det en ikke kan få, det slipper en å bære på.

Det en ikke kan lege, det får en lide.

Det er aldri så nøye med grisen.

Det er alltid savn i god manns død.

Det er bare en overgang, sa reven da han ble flådd.

Det er best å dra når fisken biter.

Det er brodne kar i alle folks hus.

Det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir hengt.

Det er bedre å bukke for døren enn å renne hodet i karmen.

Det er bedre å hoppe i det enn å krype i det.

Det er bedre å komme fem minutter for sent enn førti år for tidlig.
 

Det er best å kalle alle ting ved sitt rette navn.

Det er bedre å lide for sannheten enn å få lønn for løgnen.

Det er bedre å stå innenfor døra og gi enn utenfor og be.
 

Det er bedre å være hammer enn ambolt.

Det er best når enhver passer sitt, du ditt og jeg mitt.
 

Det er bånd for tungen, men ikke for tanken.

Det er dumt å låne bort skjeen og slurpe selv.

Det er dyrt å være fattig.

Det er ende på den jula som var i fjor.

Det er en dårlig fugl som skiter i eget rede.

Det er en fattig fugl som må pynte seg med lånte fjær.

Det er en fattig stakkar som ikke kan gå forbi en eneste dør.

Det er en god mann som holder kniven sin ren i ulvetider.

Det er et kleint kjøp som to mann taper på. 

Det er et ord rett fra leveren.

Det er fine fugler han far har, sa gutten, han så en kjøttmeis utenfor døra.
 

Det er fjærene som gjør fuglen vakker.

Det er flere som tørster etter rikdom enn etter visdom.

Det er for sent å angre det en ikke kan bøte.

Det er for sent å bite når tennene er vekk.

Det er forskjell på å barbere seg og skjære av seg nesen.

Det er fåfengt å forbinde banesåret.

Det er fåfengt å være rik der ingen fattige fins.

Det er godt det flasker seg, bare det ikke korker seg, sa mannen.

Det er godt for småfuglene at katten ikke har vinger.

Det er godt å være liten i et lite hus.

Det er gull i grønne skoger.

Det er håp i hengende snøre.

Det er ikke alle lykken vil leke med.

Det er ikke alle ord man skal svare på, og ikke alle fester man skal fare på.

Det er ikke alltid at veneste jente blir beste kone.

Det er ikke alltid så morsomt å være menneske - de som vil kan bare prøve, sa mannen.

Det er ikke antrekket som gjør mannen.

Det er ikke bare én plage her i verden, men to og tre! sa kjerringa.

Det er ikke barnelek når gamle kjerringer danser.

Det er ikke glemt som er skrevet bak øret.

Det er ikke godt for fattig mann å ha fager kone eller feit stur.

Det er ikke greit å flå der intet skinn er.

Det er ikke Guds ord alt som står på trykk.

Det er ikke gull alt som glimrer, og ikke messing alt som skimrer.

Det er ikke langt mellom dyden og lasten.

Det er ikke mistet det som renner fra nesen og inn i munnen.

Det er ikke mye liv i den som dør av store ord.

Det er ikke mye ved et halmstrå som ikke bærer aks.
 

Det er ikke om høsten at fuglen bygger rede.

Det er ikke sikkert at fyren er svak selv om han er blek.

Det er ikke stygt å skjære tykke skiver av en annens ost.

Det er ikke så dumt påfunn at det skal være tak på husene, sa mannen.

Det er ikke så nøye, bare det er akkurat, sa mannen.

Det er ikke så nøye til sjøs, sa mannen, han fikk en neseløs kone.

Det er ikke så nøye på stølen, sa jenta, hun slapp fantegutten inn.

Det er ikke verdt å gjøre fanden svartere enn han er.

Det er ille med stor pung og lite penger.

Det er ille å drukne på tørre landet.

Det er ille å få ros før gjerningen er gjort.

Det er ille å være redd for sin egen skygge.

Det er ingen født farløs.

Det er ingen skam å snakke sant.

Det er jul bare en gang i året.

Det er klein fugl som ikke finner eget rede.

Det er kroket vei mellom vugge og grav.

Det er langt ennå, sa kjerringa, hun så seg tilbake.

Det er lat mann som svetter over matfatet.

Det er lett å danse når lykken spiller opp.

Det er lett å lyve når det er langt hjem.

Det er lett å løpe når lykken følger etter.

Det er lett å være kar når det ikke står på.

Det er lite med fele når strengene mangler.
 

Det er loven som dømmer, ikke dommeren.

Det er lyn og ikke torden som slår folk i hjel.

Det er låk løgn som det ikke er et sant ord i.

Det er makta som rår, sa gutten, han kastet katta ut gjennom vinduet.

Det er mang en djevel i fagert skinn.

Det er mangt et godt hode under en gammel hatt.

Det er mangt stygt i havet, sa mannen, han så kjerringa svømme.

Det er med vedskiver som med sladrekjerringer. Det må minst to til for at gloa skal holdes ved like.

Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder.

Det er mer vann i verden enn skitt.

Det er mest munn i mennesket.

Det er mye vondt her i verden, sa gutten, han skulle lære å lese.

Det er måte med alt, men det er ikke greit å innordne seg etter det.

Det er noe fusk med alt, så nær som melk - den blander de vann i, sa mannen.
 

Det er nytteløst å male i mørket.

Det er nytt som sjelden skjer.

Det er ofte dyden bor der ingen tror.

Det er ofte helg i herregården.

Det er overskyet - og så lukter det ost, sa mannen, han stakk hodet inn i matskapet da han skulle ut og se på været.

Det er penger og ikke visdom som styrer verden.

Det er pent alt som er lite, så nær som lite mat.

Det er rart med lykken, den kommer av seg selv.

Det er rikdom nok i sterke armer.

Det er råd for allting, unntatt for pølsa som er for kort.

Det er råd for ethvert uråd hvis man bare visste om dem.

Det er skral kost å måtte ete i seg sine egne ord.

Det er smått med rettferdighet her i verden - den ene er rik og den andre fattig., enda det skulle være omvendt, sa mannen.

Det er syv slags vær i en høstnatt.

Det er sørgelige tider, sa bedemannen, her dør bare to hver uke.

Det er tanken som gjør det meste.

Det er tanken som teller.
 

Det er tidsnok å rose herberget når regningen kommer.

Det er tre steder man ikke skal være sjenert: I byen, ved bordet, i senga.

Det er tryggere i fjæra enn på fjorden.

Det er ufint å tjene penger, men fint å være rik.

Det er vanskelig å dømme i vitneløs sak.

Det er vanskelig å løfte stolen som man selv sitter på.

Det er verst for ham selv, sa kjerringa da man beklaget hennes manns død.

Det er verst før en blir gift, siden blir det bare verre.

Det er viljen som drivet verket.

Det er vondt å fly vingeløs.

Det finnes råd for ei pølse som er for lang.

Det fins alltid en utvei, sa musen, den lå i kattens mage.

Det fins alltid noe nytt, men sjelden noe godt.

Det flyr nå mye som ikke er fugl.

Det følger en skygge med alt.

Det første en mester gjør, er å lære.

Det får være vel så lenge sola ikke skinner om natten og.

Det gjelder ingen brorskap i kortspill, krig og kjærlighet.

Det gjelder å holde tunga i den rette munnen.

Det gode kvinnehjerte er et av Vårherres mesterstykker.

Det gode skal en hugge i fjell, det onde skal en skrive i snø.

Det går aldri så godt for en selv før det går galt for andre.

Det går snart i arv som ille er.

Det går vilt for seg i Russland, sa mannen, han holdt avisen opp-ned.

Det har ingen hast for min skyld, sa mannen, han skulle henges.

Det hender at den sterke må gi seg for den svake.

Det hender så mangt, både tenkt og utenkt.

Det hjelper ikke å pusleom gubben når det er kjerringa som er syk.

Det hjelper ikke å true med knyttneven i lomma.

Det kalles gammelt nytt når det blir gjenoppdaget.

Det kommer ingen grøde i hus uten møde.

Det kommer storm etter stille og stille etter storm.

Det lukter alltid ille av annen manns skit.

Det mangler vogner når alle vil kjøre.

Det man ikke har i hodet, må man ha i bena.

Det munnen sier, må ryggen ofte svi for.

Det møreste kjøtt sitter mellom beina.

Det må til å føre krig.

Det må være ende på alt, sa kjerringa, hun brente seg i baken.

Det ryktes viden om når storfolk dør og når fattigfolk steker flesk.

Det skal lite til når lykken vil.

Det skal nok gå om Gud vil og redskapen holder, sa mannen.

Det skal sterk storm tl for å vrenge tarmene på folk.

Det skjer aldri noe som aldri har hendt.

Det skjer ikke alt det som spådd er, og gror ikke alt det som sådd er.

Det skjer mye som man aldri kunne drømme om.

Det smaker av kar, sa jenta, hun kysset katten.

Det smaker mest av det som først ble lagt i gryta.

Det som blomstrer i dag, visner i morgen.

Det som er slått til toskilling, blir aldri en daler.

Det som er smått i overflod, blir stort i nød.

Det som er vanskelig, kan man gjøre med det samme, det umulige tar bare litt lengre tid.

Det som ikke gir etter, det brister.

Det som pryder den rike, skjemmer den fattige.

Det stygge står ved lag, det pene blir styggere for hver dag.

Det trengs sterk helbred for å ligge på sykehus.

Det var da ingen ku heller, sa mannen, kjerringa døde.

Det var nesten, sa mannen, han skjøt etter månen.

Det var nære på at jeg falt ned og drepte meg, sa mannen, repet røk da han skule henge seg.

Det var nå mest for moro skyld, sa mannen, han rev håret av kjerringa.

Det var tanken, sa mannen, de spurte om han skulle på tukthuset.

Det verste er å føle seg alene i en stor gruppe.

Det vet ingen hvor mye han eier, før han skal flytte.

Det ville være skam å lengte etter sommeren så lenge det er jul i huset.

Det vokser ikke aks av alt som er sådd.

De unge skal man akte, de gamle skal man slakte.

De unge skal man ære, de gamle skal man smøre med tjære.

De var kloke de gamle, de laget husene hule.

Drukken manns ord er drømmespinn.

Du faller i god jord, sa kjerringa, gubben ble gravlagt.

Du har rett - du skal henges, sa dommeren

Du kan skure grisen hvordan du vil, den vil alltid skrike likedan.

Dumme menn og troll til kjerringer.

Du ser ikke lenger enn til nesetippen.

Dyden er sin egen belønning.

Dyd er ikke arvelig.

Døden blåser ikke i lur før den kommer.

Døden er enden på alle fortellinger.

Døden gjør alle jevnrike.

Døden skal ha en årsak, sa mannen da kona fikk et fiskebein i halsen.

Døden spør ikke om alder.

Døden står de unge på lur, og de gamle for tur.

Død og liv kan lenge stride.

Dø ung og bli et vakkert lik.

Dåren lar rådet gå inn det ene øret og ut av det andre.

Dårlig arbeid gir dårlig lønn.

Dårlige seder krever gode lover.


En blir ikke skikkelig klok før man har vært tre ganger gal.

En by blir ikke bygget på en dag.

En dag om våren blir en uke om høsten.

Enda mer ål. sa skarven, den slukte ålen for tredje gang.

Endelig, sa jenta, hun ble forlovet da hun var sytten.

En fanger ikke fisk med tørre fingre.

En får bøye kvisten mens den er ung.

En får søke sitt brød der det fins.

En gammel hund gjør ikke uten grunn.

En god dag kommer aldri for sent.

En god gris vasker seg selv.

En god kone er det beste inventar.

En god latter forlenger livet.

En god natt leger det dagen gjorde sårt.

En god penn høres ofte både bedre og lenger enn en høylytt tunge.

En god vilje er bedre enn gaver.

Enhver blir født naken.

Enhver er herre i sitt eget hus.

Enhver er seg selv nærmest, sa kjerringa, hun spiste rømmegrøten selv.

Enhver pruter på eget kjøp.

En kan aldri vite, sa gutten, han fisket i vaskefatet.

En kan korse fanden fra seg, men ikke onde mennesker.

En kan reise hvor en vil, men aldri fra seg selv.

En kan lyve mye på en sommerdag.

Enkesorg og albuestøt varer ikke lenge.

En kjenner lusa på gangen.

En kommer ikke dypere enn til bunns.

En kommer langt med det gode.

En krone spart er en krone tjent.

En kvinne kan øse ut med en skje det mannen fører hjem med skip.

En liten dans er snart snudd.

En liten fisk i båten er bedre enn en stor i fjorden.

En liten mann kan kaste en stor skygge.

En liten sky kan gi stor skygge.

En lover så mangt i sin nød, en holder ikke alt til sin død.

En mann må ikke slå sin kone - slår han én djevel ut, så slår han ti inn.
 

En mor kan føde seks barn, men seks barn kan ikke fø en mor.

En narr blir to, to narrer blir ti.

En om gangen, sa kjerringa, ulveflokken kastet seg over henne.

En skal akte seg for små kvinner og små drammer.

En skal drikke ølet før det dovner, og kysse bruden før hun sovner.

En skal ikke gape over mer enn munnen tåler.

En skal ikke male fanden på veggen.

En skal ikke rose fisken før den er kommet på disken.

En skal ikke ta en fattig jente fra en rik manns kjøkken.

En skal rose jenter om morgenen og været om kvelden.

En skal se over bordet før en sier ut ordet.
 

Én sko passer ikke alles føtter.

En stein som er kastet og et ord som er sagt, er ikke lenger i noen manns makt.

En strek i regningen kan gjøre mye til og fra.

En svak pålitelighet er verre enn ingen.

Enten blir man blind eller så dør man - eller begge deler, sa mannen, han hadde drukket metanol.

En tistel kan også bære blomster.
En ung engel blir ofte en gammel satan.

En uærlig skilling eter opp daleren.

En ærlig mann blir sjelden rik.

Er alderdommen god, blir ungdommen glemt.

Er det gjort, blir det spurt; er det lite, blir det stort.

Erfaring er en god læremester, men stundom kan han være temmelig dyr.

Ete som en prest og drikke som en hest.

Et godt ord får et godt svar.

Et godt ord sies like så fort som et vondt.

Et hardt hjerte gir en kvass tunge.

Et kyss uten kjærlighet er som suppe uten salt.

Et lite, men utsøkt selskap, sa mannen, han drakk alene.

Et lite ord kan ofte gjøre store ting.

Et ord kan skape både fred og ufred.

Et spørsmål venter alltid på et svar.

Ett barn er som ingen, to er som ti.

Etter en bygger kommer en river.

Etter ny kommer ne.

Etterpå er hvermann klok.

Etter smil kommer tårer.

Etter store sår blir det store arr.

Ett er å forstå et sjøkart, noe annet å føre et skip.

Ett godt ord gir mer enn ti vonde.

Ett ord i tide er bedre enn ti i utide.

Ett ord kan ofte være like bra som femogtyve.


Fager brud trenger lite skrud.

Fagert barn ser mange blide øyne.

Fanden leser Bibelen slik advokaten leser loven.

Farvel, Norge, sa kjerringa, båten svingte om Agdenes.

Fattig og rik gjør døden lik.

Feit hest og vakker hustru er ikke bra for en fattig mann.

Felles skjebne er felles trøst.

Fire uker i måneden og fritt lys om dagen er høvelig lønn for doven dreng.

Fisken biter best på sølvkrok.

Flere enn ni og færre enn tre blir ikke noe godt lag.

Folk gir heller til en rik enn låner til en fattig.

For mye klokskap er dårskap.

For penger får man stoff, av stoff får man klær, for klær får man penger.
 

Forskjellige strenger gir den beste samklang.

Frende er frende verst, sa reven om hunden.

Frisk og glad, som huggormyngel i morgensol.

Fuglen er ikke så fager i hånden som på taket.

Får man ikke den man elsker, å man elske den man får.

Får man ikke det beste, tar man det nestbeste.


Gamle kjerringer skal stekes i smør. Det står i Bibelen.

Gammel hest finner veien best.

Gammel rev er vond å veide.

Gammelt holder når nytt faller.

Gift deg bikkje, så slår du ikke krøll på halen.

Gikt og gode dager hører i hop.

Gjelda våker mens mannen sover.

Gjør du ditt, så gjør Vårherre sitt.

Gnieren og grisen kommer først til nytte etter sin død.

God dag, mann - økseskaft.

God natts søvn leger dagens sår.

Godt det endelig er helg, sa mannen, han hadde dengt kjerringa.

Godt for alt som er unnagjort, sa mannen, han åt frokosten til kvelds.

Godt lyver den som lyver med vitner.

Godt med nye sko, men de gamle sitter best.

"Godt nok" er nest det verste.

Godt ord styrker.

Godt selskap gjør dagen kort.

Grisen roter til den får flis i trynet.

Grønn jul gir hvit påske.

Gråtende mandag gir ingen smil.

Gråten letter sorgen.

Gud dekker meg til, sa kjerringa, hun satt naken på sengekanten.

Gud legger visdomsgull i barnemunn.

Gud skapte landet og menneskene byene.
 

Gull er gull om det ligger på dynga.

Gull kan også kjøpes for dyrt.

Gull lyser, selv om det ligger på fyllinga.

Gull må en lete etter - lorten ligger rett for hvermanns nese.

Gutten bøyer seg lettere enn den gamle.


Halvferdig arbeid skal man hverken rose eller kritisere.

Han blir alltids mann som noe kan.

Han blir ikke alltid fet som mye vet.

Han blir ikke ren som slåss med en feier.

Han er blind som øyet på en synål.

Han er ikke så dum som han ser ut til.

Han er ingen kar som gifter seg med en gard.

Han er redd som ikke tør skjelve.

Han er så god som natta er lang, sa jenta om gutten.

Han får gå lenge barfot som venter på å få arve annen manns sko.

Han har minst som stjeler mest.

Han kommer ikke til helvete som snur på halvveien.

Han kryper som en lus på en tjærekost.

Han Ola er så sterk, han får ikke sove om nettene, sa kjerringa, presten syntes de hadde barnedåp for ofte.

Han rir ikke samme dagen som han saler, den karen.
 

Han seiler ikke verst som kommer vel i havn.

Han slipper å ro som lar seg drive med strømmen.

Han sto og glodde som kua på nymalt låvedør.

Han uttrykte seg fint, ravnen, da han preket for kråka.

Hardt mot hardt, sa kjerringa, hun feis mot tordenværet.

Har du ikke annet å gi slyngelen, så gi ham et godt ord.

Har du klave, får du alltids ku.

Hastverk er lastverk.

Heleren og stjeleren får begge samme lønn.

Heller dø stående enn leve på kne.

Helvete er ikke slepphendt.

Hemmelig hat er verre enn synlig fiendskap.

Her blåser alle i samme fløyte, hører jeg.

Her var det tyst! sa mannen, han bød frem sin kone på auksjon.

Himmelen er alltid like nær.

Himmelen er like nær hvor du enn i verden er.

Hjelper hverken pepper eller surt øl, så er det døden, sa kvakksalveren.

Hoste og kjærlighet er ikke godt å skjule.

Huff! jeg skar meg, sa trollet da de hogg det ene hodet av.

Hunden må gjerne gjø, bare den ikke biter.

Hund gjør hunds gjerning.

Hun ligner purka, størst makt har hun i trynet, sa mannen om kjerringa.

Hva én vet, det vet ingen, hva to eller tre vet, det vet alle.

Hva man kaster bort på gyngen, tar man igjen på karusellen.
 

Hver dag er etedag, men ikke hver dag fiskedag.

Hver har sin djevel å dras med.

Hver stjerne har sin glans.

Hvilende ulv får sjelden bein,
sovende mann får ingen seier.

Hvis det ikke er synd, så er det i hvert fall moro, sa gutten.

Hvis løgn var latin, hadde vi mange lærde folk i landet.

Hvis narren skal fornøye gruppen, må han sitte blant likemenn.

Hvis skaren bærer en voksen mann ved sankthanstider, blir det sein vår.
 
Hvordan går det? sa den blinde til den døve.

Hvordan går det? sa den blinde til den lamme. Som du ser, sa den lamme.

Hvordan man enn snur seg, så har man rumpa bak.

Hvor man enn kommer, står dørstokken på tvers.

Hvor skal ei naken kjerring gjøre av seg når hun ikke kan finne sengen?

Høna lever av sitt rusk, løven av sitt rov.
 

Høstnatten er lang.

Høstnatten kommer dettende, vårnatten smettende.

Høyt er herrebud, men høyere Guds bud.

Høyt fjell kaster lang skygge.


I dag rik, i morgen lik.
 

I et kjøpmannskap gjelder intet broderskap.

Ikke alle tanker havner i pengepungen.

Ikke lett å være både pott og panne.

Ikke rart at kvinnfolk er harde - de er skapt av bein, sa mannen.

I livet en lus, i døden et kryp.

I måneskinn er alle piker vakre.

Ingen blir klok uten skade.

Ingen brud så rød at hun ikke blekner foran alteret.

Ingen burde gifte seg for penger.

Ingen er for gammel til å lære.

Ingen er mer enn et menneske.

Ingen er så brukbar som poteten.

Ingen er så sterk at han aldri blir sliten.

Ingen er så sterk at han ikke trenger hjelp.

Ingen er så stygg at han aldri blir elsket.

Ingen fisk uten bein.

Ingen fryd å ri på blank is med uskodd hest.

Ingen fugl trives så godt i bur at den ikke treives bedre i det fri.

Ingen får stryk uten selvhjelp.

Ingen kan hoppe over sin egen skygge.

Ingen kan intet og ingen kan alt.

Ingen kjenner alderen før den kommer.

Ingen kommer til fjells på en flat vei.

Ingen seier uten kamp.

Ingen skaper seg selv.

Ingen skygge uten lys.

Ingenting er så galt at det ikke kunne ha vært verre.

Ingenting er umulig, unntatt å bite seg i nesen.

Ingen vil henge bjeller på katten.

I strid skal den sterke prøves.


Ja, både jeg og kjerringa, sa mannen, skriveren spurte om de var gift.

Ja, hva gjør ikke folk for penger, sa kjerringa, hun fikk se en neger.

Ja, hva gjør ikke tyskere for penger, sa mannen, han fikk se en apekatt.

Jaja, det fins da snille gutter her og der, sa presten, han fant en bukseknapp i kollekten.

Ja ja, sa mannen, og så sa han ikke mer den dagen.

Jeg ble stor i kjeften fordi vi åt med tresleiver hjemme, sa gutten.

Jeg bøyer meg aldri, sa mannen, han skeit stående.

Jeg hadde hund i fjorten år, og bedre oppvask har jeg aldri hatt., sa mannen.

Jeg har ikke stjålet penger slik du har gjort, sa mannen.

Jeg har penger som gress og tobakk som lange fingre, sa gutten.

Jeg holder meg med eget hus, sa sneglen.

Jeg må innrømme at hun ikke leter etter ordene, sa mannen, kjerringa leste ham teksten.

Jeg skal aldri stjele pølse mer, sa gutten da en bit satte seg fast i halsen - tror jeg altså, føyde han til da den løsnet.

Jeg stjeler ikke - men ser jeg noe som jeg setter pris på, så tar jeg det, sa tyven.

Jeg så en hare oppe i skogen - den sprang som et vilt dyr, sa gutten.

Jeg vet ikke om det er rent, men jeg vet at det ble vasket for ikke lenge siden, sa kjerringa.

Jenter er som fluer, de danser rundt det som skinner.

Jo blankere sol, dess klarere skygge.
 

Jo flere forbud, dess flere forbrytelser.

Jo før jeg blir ferdig, dess før får jeg fri, sa jenta, hun tok gryta av før grøten var halvkokt.

Jo før, jo heller.

Jo høyere fjell, dess dypere dal.

jo mer man engstes, dess verre går det.

Jo nærmere man kommer, desto bedre føles det.

Jo større by, dess mindre husrom.

Jo større huset er, dess kaldere er det.

Jo, vi er da i slekt - min farmor og din mormor byttet kaffekanner, sa fanden.


Katten vil gjerne fisken ete, men ikke labben væte.

Kjelen ler av gryta, men er selv svart.

Kjærligheten er like vakker i filler som i fine klær.

Kjærligheten ser ikke alltid etter skjønnheten.

Kjærligheten skjuler mangt et lyte.

Kjærlighet er enøyd, men hatet er blindt.

Kjærlighet og fattigdom er det ikke lett å skjule.

Kjøpt kjærlighet kjølner snart.

Klok mann bøyer hodet.

Kommer eik før ask, blir det plask - kommer ask før eik, blir det steik.

Koster det ikke mye, er det ikke verdt mye.

Koster det ikke, så smaker det ikke.

Krok uten agn gjør ingen gagn.

Kvinner ler når de vil og gråter når de kan.

Kvinnetunge og lammerumpe holder seg sjelden i ro.

Kvinnfolk er et folkeferd for seg selv.

Kåte foler trenger stramme tøyler.

Kåt kalv blir spak ku.


La den streve som lønnen får.

La grisen gå i rosenbedet, den legger seg likevel i møkk.

La grisen være møkkete bare flesket er rent.

La ham ligge! sa presten, han ba for den syke.

Lang natt og kort søvn passer dårlig sammen.

Lang plage får ofte en brå ende.

Ler dere av meg, ler dere av skaperen, ler dere av klærne mine, ler dere av skredderen, sa mannen.

Likegyldig hvordan jeg dreier og vender meg, så sitter rumpa bak.

Likt og likt vil holde i hop.

List og lempe vinner mer enn makt.

Lite trengs for å pynte det som allerede er pent.

Livet er ikke alltid en dans på roser.

Livet er lånt gods - det skal engang returneres.

Livets skole er en god skole, men billig er den ikke.

Loppen er Satans vekkerklokke.

Lyde og lære er ungdoms ære.

Lykken er som kvinnfolk, den liker galninger best.

Lykken lar seg ikke fange, man må få den.

Lykken og ulykken bor vegg i vegg.

Lynet slår ofte ned i de høyeste trær.

Løgnen har hatet til mor, og sorgen til bestemor.

Løgnen har lang hale og kort hals.

Lån er to manns lykke når det kommer hjem i rett tid.

Lån og borg er to manns sorg.


Mai-kulde gjør bondens lader fulle.

Man bør ikke skremme den fuglen man vil fange.

Man bør lese slik det står skrevet.

Man bør være ærlig om man ikke er rik.

Man fanger ikke fisk med tørre fingre.

Man får ikke en bonde til å tro at månen er en grønn ost.

Man får sverte baken og gå naken.
 

Mange feier for naboens dør og går forbi sin egen.

Mange fjell kommer i veien her i verden.

Mangt kan kjøpes for penger, men ikke salighet.

Man går lett med en full pung og langsomt med en tom.
 

Man henger de små tyvene og lar de store gå fri.

Mange fikser gammel gjeld med nytt lån.

Mange hilser på en blivende svigersønn uten å vite det.
 

Mange vil være mester før de er utlært.

Man har ikke annen moro enn den man kjøper selv.

Man har ikke annen moro enn den man lager selv.

Man kan det man vil, om man bare vil det man kan.

Man kan heller ikke hoppe på veggene.

Man kan ikke bære vann i en sil.

Man kan ikke koke suppe på slektskap.

Man kan ikke veie alle ord på gullvekt.

Man kan tenke hva man vil, men bør si det man skal.

Man kommer ikke til paradis på flat mark.

Man lever aldri så lenge at man ikke har noe ugjort.

Man lærer ikke å svømme uten å gå i vannet.

Man lærer så lenge man har elever.

Man lærer så lenge man lever, og straffen rammer så lenge man lærer.

Man må la folk seile sin egen sjø.
 

Man må slite ut mange strenger før man blir mesterspelemann.

Man må ty til staven, sa mannen, de spurte hvordan det gikk med ham og kjerringa.

Man ser ikke sin egen fattigdom før en kommer til byen.

Man ser ikke skogen for bare trær.

Man sier mye som man ikke mener.

Man sier så mangt på en lang sommerdag.

Man sitter ikke godt på en stol som er for høy.

Man skal aldri si aldri.

Man skal følge med tiden, sa jenta, hun hadde et brudeslør som rakk over syv prestegjeld.
 

Man skal ha tann for tunge.

Man skal ikke blande sammen Guds ord med sure sokker.

Man skal ikke hoppe så høyt at man snubler i sitt eget skjegg.

Man skal ikke kaste på det man ikke ser.

Man skal ikke krangle før barnet er født.

Man skal ikke smøre smør på flesk.

Man skal ikke stjele mer enn man kan bære.

Man skal ikke være tredje hjul på vogna.

Man skal skjære vidje når man finner den, ikke når man trenger den.

Man skal smi mens jernet er varmt.

Man skal spise for å leve, ikke leve for å spise.

Man skal tenke før man taler - og true før man slår.

Man skal tute med de ulver som er ute.

Man skal være tilfreds med å stå seg godt, sa tyven, han hadde stjålet seg rik.

Man tenker om andre ut fra eget behov.

Man vinner ofte mer med pennen enn med sverdet.

Med disiplin og trening slutter man som mester.

Med et godt samhold kan de svakeste vinne.

Medgang avler motgang.

Med lempe kan det tunge fort bli lett.

Med list og lempe kan en dverg komme like langt som en kjempe.

Med lov skal land bygges og ikke med ulov ødes.

Menn eldes, kvinner blir voksne.

Misunnelse er verre enn troll.

Misunnelse etser stein.

Motet bærer mannen over heia.

Mye blir avgjort som ikke blir avtalt.

Mye blir gjort med forsøk.

Mye er bedre borte enn hjemme.

Mye krever mer, og fanden krever fler.

Mye skrål og lite ull, sa mannen, han klipte purka.

Månen lyser best når den er lengst fra sola.

Måtehold har to former - ikke for lite, ikke for mye.


Nattskjorten må tåle å lugges når den er kneppet.

Navnet skjemmer ikke mannen, hvis ikke mannen skjemmer navnet.

Navn som ikke er nevnt, er heller ikke utskjemt.

Nest etter ingen kone er en god kone best.

Noe kommer alltid overraskende, slik som julaften på kjerringa.
 

Noen får for kjeften sin det andre ikke kan få for penger.

Noen ganger må man legge det døve øret til.

Noen sikter i øst og skyter i vest.

Noen sover seg til salighet, andre strever seg til armod.
 

Noe skal en gjemme, og noe skal en glemme.

Null pluss null er null - tull pluss tull er tull.

Nye kniver er alltid blanke, gamle kjerringer er alltid kranke.

Nytteløst å lete etter ei nål i en høystakk.

Nytt er godt men gammelt er best.

Nytt år nytt hår, sa kjerringa og klippet sauen.

Nød lærer den halte å hoppe.

Nød og død bryter lov.

Nød og en rød nese er ikke lett å skjule.

Nå eller aldri, mor! sa lausungene da lofferen fridde.

Nå går de gamle hjem.

Når bikkja gnager bein, er den ikke venn med noen.

Når bonden har penger, har alle penger.

Når brønnen er tom, vet man hva vannet er verdt.

Når bønner stiger opp, stiger nåden ned.

Når den fattige blir rik, blir han fanden lik.

Når de store kvesser kniver, må de små dra slipesteinen.

Når det nye er prøvd, var det gamle best.

Når en mann slår seg lat, blir det lite til mat - når kjerringa er lat, blir de tomme både kopper og fat.

Når en stor stein faller, trekker den mange små med seg i falet.

Når en uvane er avlagt, kommer en ny til.

Når ett ord er sagt, legges ti til.

Når grisen er mett, sover den.

Når Gud sender døden, kommer fanden drassende med arvingene.

Når hodeskallen er leget, er sårskorpen glemt.
 

Når katten er borte, danser musene på bordet.

Når keiseren har fått sitt, blir det lite igjen til Gud og hvermann.

Når lykken er best, må man akte seg mest.

Når pengene er borte, er det slutt med hovmodet.
 

Når ordet er sagt, er mannen fast.

Når retten er død, lider visdommen nød.

Når sannheten sover, våker løgnen.

Når skyen er svart, kommer det alltid noe fra den. 

Når sola kommer, slukes stjernene.

Når solen daler i vest, arbeider den late best.

Når solen skinner, tenker ingen på månen.
 

Når steinen er kastet, er det vanskelig å få den tilbake igjen.

Når stormen spiller opp, må skutene danse.

Når uhellet er ute, er det best å være inne.

Når ulykken er ute, er det best å være inne.

Når ulykken rekker rikfolk til knes, rekker den fattigfolk til halsen.

Når ørnen slår, er ikke kråka langt unna.

Nå skal det spares, koste hva det koste vil, sa mannen, kona ville ha nytt dass.

Nå skal du bare se, sa mannen, han stakk øynene ut på kjerringa.

Nå stikker jeg av, sa sneglen.

Nå tror jeg vi slutter, sa gutten, han fikk juling.


Ofte lager man ris til egen bak.

Om fiskeren fikk all den fangsten han ville ha, så ble båten snart for full.

Om hundre år er allting glemt.

Om høsten skrythals, om våren smalhals.

Onde folk og onde tanker skal en møte på dørstokken.

Onde tanker skal man møte på dørstokken.

Ord er en billig vare, man får ofte flere enn man bryr seg om.

Over og ut, sa sneglen, den lå sju år på dørstokken.


Passer ikke du på tiden, så passer ikke den på deg.

Pass på føttene, sa spurven, den danset med hoppa.

Pengelens mann går trygt blant tyver.

Penger er hjerteløse.

Penger elsker dem som elsker penger.

Penger er penger og blyghet er blyghet, sa mannen, han fikk tre skilling for å danse naken.
 

Penger er prima vare, går både sommer og vinter.

Penger i pung gir mat i munn.

Penger lukter ikke.

Penger og gudsord er ikke til å spøke med.

Penger pryder noen og gjør andre til narrer.

Penger taler bedre enn tolv tingmenn.

Penger vokser ikke på trær.

Pennen skjærer ofte dypere enn sverdet.

Politikk er det muliges kunst.

Pris ikke dagen før solen går ned.

Påfuglen gråter når den ser føttene sine, men ler når den ser halen.

På rad og rekke! sa kjerringa, hun gikk langs veikanten med sin eneste ku.


Ravnen hopper når den skal løpe.

Ravnen kan få det like bra som kråka.

Rent vil jeg ha det, sa kjerringa, hun skrapte vekk en hønselort fra bordplaten.

Rettferdig mann blir sjelden rik.

Ris gjør ungen vis.

Ros ikke skipet før det kommer ut på åpent hav.

Rosinen bruker man å finne i pølsesnabben.

Ryktet lever når mannen er død.

Rødt hår og furuskog trives ikke i god jord.


Samvittighet er den stemme som sier at du ikke skal gjøre det, når du allerede har gjort det.

Sannheten er for dyr til hverdagsbruk, sa mannen.

Sein vokster gir lang alder.

Selv en liten mann må anstrenge seg når han løfter en stein fra jorden.

"Selv" er den beste bygutt.

Selv har en mest glede av å ha rent mel i posen.

Selv om mannen glemmer sin alder, så glemmer alderen ikke mannen.

Selv om stammen er aldri så gammel, så er kvistene spede.

Sent lærer man kvinnesinn å kjenne.

Sen vekst betyr langt liv.

Sett deg høye mål - sikter du mot månen, så når du nok treets topp.

Sett meg i muld så får du ære og gull, sett meg i stein så får du gnage på bein, sa poteten.
 

Siste ordet er mitt om jeg så skal si det stilletiende, sa kjerringa.

Sju unger, og ikke brødsmulen i huset - er det ikke så en kunne le seg ihjel, sa mannen.

Skaffer du meg en fisk uten bein, så skal jeg sørge for at du får en båt uten kvist, sa bårbyggeren, fiskeren ville ha en kvistfri båt.

Skal alle være skipper, må det være på den skuta som står på land.

Skammen er ofte større enn skaden.

Skinnet er alltid nærmere enn skjorta.

Skitt la gå, sa kjerringa, hun dro i snora.

Skitt opp, og lort i mente.

Skjegg pryder mannen.

Skjærer man seg i en finger, er det ille, men skjærer man seg i to, er det verre.

Skjønnhet uten tukt er som en rose uten lukt.

Skjønnhet uten vett er som gull i et grisetryne.

Skogen er åkerens mor.

Skremt hund blir sjelden fet.

Skrift kan gjemmes, ord kan glemmes.

Skurer man vekk skitten, så finner man nok huden under.

Skyld ikke på dommeren.

Sladder og snøballer ligner – jo mer de ruller, jo større blir de.

Slik går det til i verden og på Moss.
 

Slik skal bonden ha det, sa kjøpmannen og blandet sand i sukkeret.

Slikt hender på sjøen, sa kobben, han fikk et skudd i øyet.
 

Slit og møde gir klær og føde.

Smil til verden, og du får en støvel i trynet.

Små griser får vel tenner, små gutter blir engang menner.

Små nåler har også spiss.

Småpenger rasler mest i pungen.

Sneglen bærer herberget med seg.

Sneglen kommer også frem.

Sneglen tror at kålen er plantet for hennes skyld.

Snørr for seg og bart for seg.

Sola skinner selv på det minste hus.

Solen hun har sitt gamle lag, hvor hun kommer, så gjør hun dag.

Sovende sorg skal en ikke vekke.

Spenner man strengen for hardt, så brister den.

Spytt ikke i motvind.

Spør du meg, så spør jeg deg.

Stein ligger for hvermanns dør.

Sterke strenger lyder ikke lenge.

Sterk storm gir store bølger.

Store bein kan ha lite marg.

Store bolter uten hode holder dårlig.

Store fisker går på dypt vann.

Store menn gjør store feil.

Stor kone og liten mann er største skam som tenkes kan.

Stygt men sterkt, sa mannen, han sydde sine sko med vidjer.

Styrke og stygghet følges gjerne ad.

Svak og sterk gjør ikke samme verk.

Svik og falsk slår sin herre på hals.

Synden er ikke fullkommen før man roser seg av den.

Synes fattigdommen ute, er den inne med.

Sønnavind er oftest våt i enden.

Så lik han er far sin, sa kjerringa, hun så en klesbylt i vuggen.

Så mange hoder, så mange sinn - så mange pølser, så mange skinn.

 
Tale er sølv, taushet er gull.

Tall kan ikke lyve, sa gutten, han hadde regnet ut at han var eldre enn far sin.

Tankene har vide veier.

Tankeløst hode får lettest sove.

Ta lykken varlig, den vender seg snarlig.

Tar man fanden på ryggen, må man også bære ham helt frem.

Tiden lar seg ikke binde som en annen hest.

Tidens tann tærer.

Tid vil ha sin egen rett.

Til sengs med hønsene, stå opp med hanen.

To koner i ett hus er som to katter om én mus.

Tom lommebokgir tunge tanker.

Tomme vogner skrangler mest.

Tom pung gir aktsom mann.

Torsken biter alltid best når marken er god.

Troll kan temmes, men ikke arge kvinner.

Tyver bør henges mens de er unge, så stjeler de ikke når de blir gamle.

Tøyleløs skam lokker mer fram.


Udyd går lettere i arv enn dyd.

Ukrutt trenger ingen vanning.

Ulykken kommer ofte selvbedt.

Ungdoms lære er alderdommens ære.

Unger er som barn, sa mannen.

Unger og armod følges ad.

Unge til hjelp, gamle til råd.

Ute blank, inni krank.

Ute hyggelig, uhyggelig hjemme.

Uten penger i pungen må du være flink i munnen.

Uvirksomhet er lastens mor.


Vannet vet mer enn oss, det finner alltid letteste vei.

Vann var ikke dyrt før det kom til Polet og ble akevitt.

Var alle fugler som høken, fikk ingen høre gjøken.
 

Var der ingen age, så gikk verden av lage.

Var det deg eller bror din som døde i fjor? sa bonden til den nye gårdsgutten.

Varsomhet er en dyd, sa mannen, han gikk gjennom en råk.

Ved flom tror bekken at den er en flod.

Veien til helvete er brolagt med gode forsetter og prestekaller.

Veien til mannens hjerte går gjennom magen.

Velstand ligger i husmorens hånd.

Verden er vid, og veiene mange.

Verket priser mesteren.

Vi er alle født under én Gud, men ikke under én lykke.

Vi er alle i samme båt.

Vi er alle mennesker når vi er nakne.

Vi flytter, sa nissen, han satt bakerst på lasset.
 

Viljen er ingen landsrett.

Vi nedstammer alle fra Adam.
 

Vinteren spør alltid hva sommeren har sanket.

Visdommens veier er mange.

Vondt ord gjør vonde folk verre.

Våre barn og deres unger, sa kjerringa.

Vårherre jevner det nok ut, sa mannen, han sådde alt kornet på ett sted.


Ærlighet varer lengst, for den brukes minst.

Ærlig i munn og hand ferdes trygt gjennom alle land.

Ærlig munn og hånd ferdes trygt i alle land.


Østavinden farer den vei den skal.

Østavind og kvinners vrede starter med storm og slutter med væte.


Å gråte og le er fattigmanns glede.

Å lære er bittert, men frukten er søt.

Åren er hel selv om den ser brukket ut i vannet.

Års grøde er års føde.


Sverige

Adam kom først, det gjør menn alltid.

Adams barn er Adam lik.

Akk, den som var både gift og skilt, og barna så store at man ble forsørget.

Akkurat som kjerringa, sa skredderen da strykjernet hveste.

Aldri er man så ensom som når man er tosams med feil person.

Alle har en Gud, men ikke alle har lykken med seg.

Alle som danser er ikke glade.

Alle tenker på seg selv, det er bare jeg som tenker på meg.

Alle vil redde landets økonomi, men ingen vil betale.

Allting er lett, bare man kan det.

Alminnelig sunn fornuft er slett ikke så alminnelig.

Alt er pent i det grønne, sa mannen, han heiv kjerringa i brenneslene.

Alt har den som kan håpe, intet har den som har mistet håpet.

Alt har en ende, sa fanden om bededagene.

Alt har hatt sin begynnelse, unntatt Vårherre.

Alt kler en skjønnhet, ingenting pryder den stygge, sa piken og krøllet håret.

Alt man får i seg, blir man pen av, sa piken.

Alvor og glede kommer sammen tilstede.

Andakten er for alle, sa bikkja, den sto ved kirkedøra og hylte.

Arbeidet belærer arbeideren.

Arbeidet er hva man gjør det til, loven er som man leser den.

Arbeidet skjemmer ingen.

Arbeid gir brød, dovenskap nød.

Arbeid gjør søvnen søt.

Arbeid og møde, sild og brød til føde.

Arbeidsomhet fremmer andres fattigdom og elendighet og stiller seg hindrende i veien for mange slags forlystelser.

Arbeid som skulle du leve evig, lev som skulle du dø i morgen.

Arge kjerringer blir ikke gode før de blir kalde.

At han ikke skammer seg! Det er jo høylys dag, sa piken da konsulenten kysset henne.

At jeg skulle betale ærlig og redelig, er en uhyrlig tanke, sa kremmeren.

Av barn får man voksne folk, av jenter får man bruder.

Av djevelegg blir det djevelunger.

Av druen presses vin, av små griser blir det store svin.

Av og til er det motsatte kjønn litt for motsatt.

Av og til her og av og til der og i senga mi om natta, forresten, sa gubben da dommeren forhørte seg om hans bevegelser.
Bak enhver fremgangsrik kvinne står som oftest en rundhåndet mann.

Baktaleren har djevelen på tungen, dørlytteren har ham i øret.

Bare vent til jeg får tak, sa gutten, han skulle slåss.
 

Barn er Guds gave, bortsett fra hvis alle blir jenter.

Barn er usikker sorg og usikker glede.

Barnet begynner snart å gråte når leppa skjelver.

Barnets hukommelse er lang.

Barnet må krype før det kan gå.

Barnet ter seg borte som det har lært hjemme.

Barn gjør som du gjør, ikke som du sier.

Barn hører himmelrike til.

Barn kan hverken lyve eller tie.

Barn klager over riset, men tier med hva galt de har gjort.

Bart kan bæres utenfor tjenestetid, sa postmesteren.

Bedre aldri påbegynt enn ille utført.

Bedre ett brød med ro enn to med uro.

Bedre med bekymring før enn etterpå.

Bedre med liktorn på tåa enn hull i skoa.

Bedre å drikke melken enn ete kua.

Bedre å la buen briste enn ikke våge.

Bedre å renne hodet mot muren enn aldri å bruke det.

Begynn dagen med et smil, så er det verste overstått.

Bekymringer gir grå hår.

Best å tåle det man ikke kan unngå.

Bit tenne sammen og se hard ut!

Bjørnen har forstand for to og styrke for sju.

Blunder du, din slyngel? sa skredderen, han skulle træ i tråden mandag morgen.

Blyg datter rødmer, men ikke frekk sønn.


Da Gud skapte kvinnen, laget han først en kladd.

Da jeg var ung, var jeg pen som bare fanden, sa kjerringa.

De beste tanker kommer etterpå.
 

De både varmer og pynter, sa kjerringa om sine råtne tenner.

De dumme er så sikre i sin sak og de kloke så fulle av tvil.

De færreste lever i nuet, de fleste forbereder seg til i morgen.

De kjører som noen helsikes idioter, sa bilisten, han hadde nettopp kappkjørt med toget.

Den blinde ser med ørene.

Den død som arvinger venter på, tar sin tid.

Den ene elendighet på den andre, sa tiggeren, han falt på kjerringa. 

Den ene får lykken, den andre får krykken.

Den ene ulv biter ikke den andre.

Den er gammel og duger ikke til noe, akkurat som mann' min, sa kjerringa om oksen.

Den er ikke fin, men den er sterk, sa snekkeren om likkista.

Den er mor som gir barnet mat.

Den feige har ansiktet i baken.

Den fugl blir sjelden fet som har mange unger.

Den gode er vel knapt så god som han selv tror i sitt overmot.

Den griske sparer det, fanden tager det.

Den Gud elsker, tukter han - og derfor vokser det så mye bjørkeris i skogen.

Den Gud gir et embete, gir han også forstand til å misbruke det.

Den Gud vil skjerme, er utenfor fare, men bør allikevel være forsiktig.

Den halte når også frem til helvete, bare han skynder seg.

Den kan ingen hjelpe, som ikke vil hjelpe seg selv.

Den kjerringa har en veldig snakketøyskvotient, sa mannen.
 

Den kloke snakker hverken godt eller dårlig om seg selv.

Den klokeste viker, sa bonden, han gikk av veien for toget.

Den kloke vet at han ingenting vet - den vankunnige tror han vet alt.

Den lille kan rekke mye mens den store snur seg.

Den lykkelige glemmer fort.

Den mette tror ikke på sulten.

Den må ha skarpe øyne som kan se om morgenen hva som kommer til å skje om kvelden.

Denne stunden var verdt et helt år i helvete, sa kona, hun sto i med gårdsgutten.

Denne uka kommer til å gå raskt, for i overmorgen er det allerede onsdag, sa arbeideren.

Den ondskapsfulle ku gir Vårherre korte horn.

Den pukkelryggede familie, sa fanden om styremedlemmene.

Den rette mann på rette sted er som regel en kvinne.

Den rike er en bløffmaker, eller han har arvet en bløffmaker.

Den rikes plass er fremst i kirken, langst akter i båten og dypest i helvete.

Den siste vals, sa sneglen, den ble moset på dansegulvet.

Den skal ha sterke bein som skal bære gode dager.

Den skal mestre kunsten som er forlovet med fanden selv.

Den som ber fanden ta meg blir aldri hjemløs.

Den som ber til Gud, får fanden ikke fatt i.

Den som er doven, driver det aldri til noe.

Den som er forelsket i seg selv, har ingen rivaler.

Den som er meget om seg, får meget til seg.

Den som forakter den fattige, forakter Gud.

Den som fornedrer seg, skal bli opphøyet sa tyven, han skulle henges.

Den som får fyr av Satan, fryser ikke.

Den som gaper over for mye, har gull i munnen.

Den som gifter seg av kjærlighet, har lystige netter og tunge dager.

Den som gifter seg med en rik enke, får fanden til spillemann i bryllupet.

Den som gjør seg til, kan bli spist av ulven.

Den som gledes ved lite, har mye å være glad for.

Den som graver en grav for andre, er ikke arbeidsledig.

Den som graver en grav for andre, har selv bedt om det.

Den som graver en grav for andre, jobber ofte svart.

Den som graver en grav for andre, skal ha minst 200 kroner i timen.

Den som graver en grav for andre, velter ofte store lass.

Den som graver for andre, graver sin egen grav.

Den som Gud elsker, han dør ung.

Den som har fanden som forhandler, får aldri nei.

Den som har lykke og god vind, kan seile over havet i en tønne.

Den som har mange barn, ber mange bønner.

Den som har Satan som venn, får det godt i helvete.

Den som hjelper skurker, får med tiden hukommelsestap.

Den som hvisker mye, lyver mye.

Den som ikke begår dumheter som ung, gjør det som gammel.

Den som ikke først har sett seg selv, kan ikke se noen andre.

Den som ikke rekker frem hånden, får slippe, sa kona, hun ga ungene smekk.

Den som ikke selv har ondt i sinne, tror godt om alle andre.
 

Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.

Den som ikke vil se hva Gud har skapt, kan godt stå og måpe, sa kjerringa, hun kledde seg naken.

Den som ikke vil til himmelen, behøver heller ingen prest.
 

Den som ingenting har å gjøre, er alltid opptatt.

Den som kjøper alt han ser, må selge alt han har.

Den som kjøper billig, kjøper dyrt.

Den som kommer først til mølla, får rent mel i posen.

Den som kommer først til mølla, har ikke rent mel i posen.

Den som krever en unnskyldning, legger grunnlaget for enda en forulempning.

Den som ler av andre, er selv den største narr.

Den som lever uten tukt, dør uten ære.

Den som låner ofte, lyver gjerne og betaler ugjerne.

Den som nå bare hadde vondt, sa kjerringa, han fant frem plasteret.

Den som plager Gud med småting, må tåle avslag.

Den som sender barn til byen, må selv gå etter.

Den som snakker mye, lyver halvparten av tiden.

Den som snøret drar, han fisken tar.

Den som spiller hasard med fanden, får alltid dårlige kort.

Den som spiser med ulver, må tute med ulver.

Den som stikker hodet i sanden, viser frem baken.

Den som står og lytter, hører sjelden rett.

Den som taler ille om kvinner, vet ikke om sin mor.

Den som tar en gammel gnier, får i det minste råd til å fortsette med en yngling, sa piken, hun giftet seg med en avfeldig rikmann.
 

Den som vil danse, skal se etter hvem han tar i hånden.

Den som vil ha en feilfri venn, forblir ensom.

Den som vil være med og leke, må ta det som følger med.

Den stakkaren synes ikke engang fanden om.

Den tyngste bør er en lett pung.
 

Den vendbare kappe er et uoppslitelig innslag i årets mote.

Den vise følger et råd, men uråd skal ingen følge.

De nærmeste er de verste, sa tiggeren om lusene.

Dere skulle leve som jeg preker og ikke som jeg lever, for jeg er ulykkelig gift, sa den fordrukne prest.

Der har vi egget, sa bonden, han skeit i høyet.

Der ser jeg en som er fraværende, sa presten, han talte til konfirmantene.

Dersom den gale visste han var gal, så var han ikke gal.

Dersom dumhet kunne brenne, var ikke brensel så dyrt.

Dersom en slange skulle sno seg som en politiker, vlle den brekke ryggen.

Dersom jeg ikke var så rynket, kroket og utslitt så ville jeg se både ung og fager ut, sa kjerringa foran speilet.

Dersom leie er noe som skal betales, så flytter jeg, sa gubben.
 

Dersom noen visste hva noen sier om noen, så sa ikke noen så mye om noen.

Der tilstrekkelig ikke er nok, er for mye ikke fetende.

Det blir snø eller tøvær, alt etter årstiden, sa gubben, han spådde været.

Det blir verre og verre, sa kjerringa, gubben døde om søndagen og grisen på mandagen.

Det der renset magen, sa jenta, hun fikk tvillinger.

Det du gjør, snakker klarer enn det du sier.
 

Det er alltid for tidlig å gi opp.

Det er bare meg som kan slå an tonen, sa klokkeren.

Det er bare tull det jeg står og sier, men det kommer fra hjertet, sa mannen, han holdt tale.
 

Det er bedre å angre det man har gjort, enn å angre det som aldri ble gjort.

Det er bedre å bøye hodet enn å stange i karmen.

Det er bedre å demme opp bekken enn elven.

Det er bedre å gi enn å ta.

Det er bedre å gjøre dumheter enn slett ingenting.

Det er bedre å ha fanden som rådgiver enn slett ingen.

Det er bedre å ha ingenting enn å unnvære alt.

Det er bedre å ligge naken enn å ha en satans kar over seg, sa piken.

Det er bedre å spørre og virke dum enn ikke å spørre og fortsatt være det.
 

Det er bedre å ta en liten omvei enn en stor risiko.

Det er bedre å være feig i fem minutter enn død hele livet.

Det er bedre å være frisk og rik enn syk og fattig.

Det er bra, for det både lyser og varmer, sa gutten, det brant i håret.

Det er bra hvis det varer, sa kjerringa da mannen døde.

Det er den rene elendighet, sa kjerringa, hun snøt nesen og sto med den i hånden.

Det er det samme om jeg får smekk eller mat bare jeg får velge selv, sa gutten.

Det er de vanskelige menneske som forandrer verden.

Det er en alvorlig sak om man skal ha det riktig morsomt.

Det er ender, sa bonden, han skøt kråker.

Det er en skam ikke å ha appetitt på god mat, sa presten, han spiste rype nummer to.

Det er en stor kunst å lage et fagert barn.

Det er flere hverdager enn søndager.

Det er for sent å lese fadervår når fanden har kommet innenfor døra.

Det er godt med litt mat i ny og ne, sa mannen, han hadde spist tre tallerkener grøt.

Det er godt å ha noe å skylde på, sa gubben, han giftet seg.

Det er godt å ha Vårherre når tordenen ruller og pesten rir.

Det er godt å være barn i julen.

Det er her skoen trykker, sa bonden, han fikk foten i en revesaks.

Det er ikke alle narrer som bærer bjeller.

Det er ikke alle trapper som fører til himmelen.

Det er ikke den enes feil når to treffes.

Det er ikke hver dag den gamle dør, sa gutten, han drakk seg full i sin fars gravøl.

Det er ikke morsomt å ta medisin, men det er god medisin å ha det morsomt.

Det er ikke sikkert man tar feil fordi man er alene om å ha rett.

Det er ikke spøkelser alt som går om natten på datterens rom.

Det er ingen kunst bare man kan det.

Det er ingen nød så lenge mor går og tigger, sa gutten.

Det er jul bare en gang om året, sa gubben, han ba kona om å steke to sild.

Det er kanskje like vanskelig å være rik uten hovmod som å være fattig uten bitterhet.

Det er katastrofalt at de som forstår seg på landets økonomi, arbeider som drosjesjåfører og frisører.

Det er lettere sagt enn gjort, sa kjerringa da mannen ba henne tie stille.

Det er lettere å prise fattigdommen enn å leve med den.

Det er lettere å vokte et snes lopper enn et elskende par.

Det er mange kloke på land når det skjer en ulykke på sjøen.

Det er med mannfolk som med biler - har man dem, bruker man dem, ellers går det fint uten.

Det er med rikdom som med saltvann - jo mer man får, dess tørstere blir man.

Det er meget mellom himmel og jord som læreren ikke vet om.

Det er menneskelig å feile, å skylde på andre er politikk.

Det er mer enn én  som tror han er satt i Vårherres sted.

Det er morsommere å få det inn enn å få det ut.

Det er morsomt å leve, for da ser man hvordan det går.

Det er nesten farlig å leve når folk dør hele tiden, sa gutten.

Det er sjelden slikt skjer, sa mannen, nesen frøs av sankthansaften.

Det er sunt å være syk en gang iblant.

Det er tungt å leve når ingen dør, sa graveren.

Det er vanskelig å slå bulker i glasskarafler.

Det er vanskelig å være kvinne - en skal tenke som en mann, se ut som en ung pike og arbeide som en hest.

Det er verre å bære andres lykke enn egen ulykke.

Det er verst for ham selv, sa kjerringa da man beklaget hennes manns død.

Det er viktig å ha rett, men det er viktigere å gjøre rett.

Det finnes dem som er dummere, sa eselet.

Det finnes folk som selv fanden ikke vil ha.

Det forslår som en pinne i helvete.

Det fødes også yndlingsbarn som det går dårlig med.

Det fører vi ikke, sa diskenspringeren, han gadd ikke se etter på lageret.

Det første kyss brenner, det andre tenner.

Det får briste eller bære, sa myggen og pisset i havet.

Det gikk greit for far som fikk mor, men jeg skal ha en uskyldig, sa gutten, han skulle på frierferd.

Det gikk med nød og neppe, sa skredderen da høna dyttet ham overende.

Det gikk raskere enn jeg trodde, sa gutten, han hadde gjort i buksene.

Det gjelder å holde tunga i den rette munnen.

Det glade selskap gjør veien kort.

Det går aldri så godt som man håper, og aldri så dårlig som man frykter.

Det går an å gå sovende, men det går ikke så fort, sa gutten.

Det går ikke an å være religiøs og gjete geiter, sa kjerringa, det er fanden ta meg sikkert.

Det går over min forstand, sa mannen da vannet steg over baken.

Det går vel an så lenge motgangen er middels, sa mannen, han mistet kjerringa.

Det halve ville vært nok, sa bonden da kona fikk trillinger.

Det har ingenting med saken å gjøre, sa dommeren om rettferdigheten.

Det har vært dødt lenge, men nå begynner det å røre på seg, sa graveren da kreften og aids'en kom.

Det holder evig og mer til, sa kemneren.

Det holder til evig tid, og enda kan det brukes til underskjørt når det blir slitt, sa kjøpmannen om sine stoffer.

Det innerste helvete har Vårherre gjemt til de mektige.

Det kaller jeg å sy, sa skredderen, han rakk tre sting mens han falt ned fra bordet.

Det kommer inn og det kommer ut, sa skredderen, han satt på do og spiste smørbrød.

Det koster selvbeherskelse å være Gud og gjøre alle til lags.

Det Kristus ikke tar, det tar nok futen.

Det lyder utrolig, men det er faktisk sant, sa mannen, han satt og løy.

Det lønner seg ikke å løpe om kapp med kalver og krangle med kjerringer.

Det man gjør mot andre, gjør man mot seg selv.

Det man ikke blander seg inn i, trenger man ikke vikle seg ut av.

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel.

Det man tar fra Vårherre, henter djevelen.

Det med blomstene skal vi nok ordne, bare kjerringa dør.

Det mest pålitelige menneske jeg ennå har møtt er meg selv, sa kjerringa.

Det minste en far kan gjøre for sine barn, er å elske deres mor.

Det morsomste er begravelser i familien, sa bonden.

Det muntre sinn behøver ingen spillemann.

Det napper godt, sa bjørnen, han mistet halen.

Det nærmer seg, sa kyllingen, den satt i haukenebbet. 

Det ordner seg nok, og gjør det ikke det, så kan det være det samme.

Det plager meg ikke, sa mannen, hunden bet ham i trebenet.

Det ser straks bedre ut, sa mannen, han kastet ut kjerringa.

Det skal så være, sa kjerringa, nesen hennes rant.

Det smil du sender, vender tilbake.

Det som fanden har gitt, tar han tilbake med renter.

Det som hviskes i øret, vet hele byen.

Det som skjer, det skal skje.

Det svartner for øynene, sa piken, hun kysset feieren.

Det tar en mor tyve år å gjøre en mann av sin sønn, det tar tyve minutter for en annen kvinne å gjøre ham til fe.

De toskete har mange morsomme stunder som de kloke ikke forstår seg på......dette er en slik.

Dette vet jeg hva er! sa jenta om veene.
 

Det tydligste tegn på visdom er å bevare et godt humør.

Det ulven engang har fått i munnen, er ikke enkelt å få ut igjen.

Det var da besynderlig, sa gutten, han fikk ikke lån.
 

Det var det siste som gikk, sa mannen da doskåla brant.

Det var en god start, sa piken om kysset.

Det var en hyggelig liten fest, sa kona, hun gravla mannen.

Det var fanden så travelt du har det, sa bonden, hesten løp løpsk.

Det var godt, sa fanden, han spiste spiker.

Det var ikke så ille sagt som det var ment, sa mannen, han ville unnskylde seg.

Det var ingen glede med den sorgen, sa kjerringa, hun gråt ved feil grav.

Det var jaggu en ny slags djevel, sa fanden, han møtte feieren.

Det var katta, sa geita da bukken bet henne.

Det var nære på, sa gutten, han gjettet galt på ja og nei.

Det var så kaldt og motbydelig vær så det trakk ut, sa kona, hun fikk barn halvannet år etter mannens død.

Det verste er at jeg ikke kan få fyr på snadda, sa gubben da huset brant. 

Det verste med politiske vitser er at de så ofte blir valgt.

Det viktigste er god helse, og at kona kan arbeide.

Din tal skal være ja, ja eller nei, nei, men mest bare meg, meg.

Dit fanden selv fanden ikke vil dra, sender han en prset eller ei kjerring.

Djevelen har flere enn tolv apostler.

Djevelens fallrep er sterkere enn et ankertau og finere enn spindelvev.

Dobbelt så dyrt, halvparten så morsomt.

Drømmer og skygger er det samme.

Du begynner med torden, men jeg slutter med nedbør, ditt uvær, sa mannen og tømte et spann vann i hodet på kjerringa.

Du blir lengre og våtere, sa piken om kysset.

Du har ingen respekt for livet, sa morderen til bøddelen.

Du har rett, men det er som jeg sier.

Du kan da vel ta en spøk, sa kjerringa, hun hogg hodet av hanen.

Du kan saktens synge, du som ingen skatt skal betale, sa bonden til lerken.

Du ligger og drømmer noe som ikke er sant! sa mannen - kona fortalte hva hun hadde drømt.

Dumheten er en Guds gave, bare man forstår å bruke den.

Du ser ikke lenger enn til nesetippen.

Du skal ikke banne så mye, det lyder som et helvete, sa kona til sønnen.

Du skal ikke ta livet for alvorlig, du kommer ikke under noen omstendigheter levende fra det.

Du skjuler noe for meg, sa abboren til marken.
 

Dyden skal alltid sitte i midten, sa fanden, han satte seg mellom to prester.

Døden er Vårherres feiekost.

Døden gjør alle like, han tar både fattige og rike.

Døden kommer alltid ubeleilig.

Død, hvor er din brodd? sa katten og druknet i melken.

Døren for herrer er vid innover, men trang utover.

Dø ung og bli et vakkert lik.Egen grue er gull verdt.

Egenkjær er ingen kjær.

Ekte kjærlighet gir vakre barn.

Ekteskapet er som døden, få kommer vel forberedt.

Ekteskapet er som en krabbeteine, de der ute vil inn, og de der inne vil ut.

Elsk din neste mens hun er varm.

Embetsmenns vennlighet er tynnere enn deres papirer.

Enden kroner verket, sa urmakeren, han satte seg på klokka.

En dårlig pike er god til denslags som en god pike er dårlig til.

Enebarn er et kjært barn.

En enkel oppmuntring er en nøkkel som passer til alle slags låser.

En gammel hund gjør ikke uten grunn. 

En gang tok jeg feil, men det var en misforståelse.

En god avføring er den beste hodepute.

En god synd er bedre enn en anstrengt dyd.

Engstelige gutter har ingen fremgang hos pene jenter.

En hard skjebne gjør mennesket hardt.

Enhver er lik sin gave, sa kjerringa, hun forærte bort gåsa.

Enhver mor har verdens deiligste barn.

Enhver syns at hans sykdom er den mest interessante.

En julklapp! sa gutten, han fikk bank julaften.

En komité er en gruppe ukyndige oppnevnt av uvillige til å gjøre det umulige.

En kort vise er snart sunget.

En kropp uten skavanker er en skattefri formue.

En kvinne må være dobbelt så dyktig som en mann - og det er heldigvis ikke så vanskelig.

En liten kan bli stor og hevne sin mor.

En mann er en mann selv om han er så liten som en bøtte.

En modig mann hjelper seg på egen hånd, men en dårlig pike hjelper mange.

Ennå lever Gud.

En pike uten fregner er som en himmel uten stjerner.

En politiker som tror på hva man sier, narrer i det minste én person.

En politiker tenker på neste valg, en statsmann på neste generasjon.

En ravn kan ikke vaskes hvit.

En rik enkes tårer tørker fort.

En soldat skal selge seg dyrt, sa løytnanten, han giftet seg med en rik, gammel enke.

En svale gjør ingen bokfink.

En tusen-takk-skal-du-ha-seddel er vanskelig å veksle, sa smeden, han fikk tusen takk som betaling.

En vakker sang børster støvet av hjertet.

En vanskelig kone kan gjøre en mann til filosof.

En ærlig mann blir sjelden rik.

Er den første hustru tjenestepike, blir den andre husbond.

Er din hustru liten, så bøy deg ned og lytt til hennes råd.

Er du full eller er du gal? sa piken da gutten fridde.

Er du lei av åtsel? sa hauken, den danset med høna.

Er du på langfart? spurte lofferen da han fant en lus i skjegget.

Er du syk eller har du tannpine? sa kona til gårdsgutten.

Erfaring har fått senket pensjonsalder.

Er jeg så liten som en lus, så er jeg herre i eget hus.

Et egg er et egg, sa presten og tok de største.

Eter du deg fordervet tre ganger om dagen er du aldri frisk, sa kona til sin grådige mann.

Et godt eksempel er bedre enn tusen argumenter.

Et herlig syn, sa fanden, han så presten ved spillebordet.

Et høflig spørsmål krever et høflig svar.
 

Et kyss er utrrykk for et inntrykk som ikke sees.

Et kyss i skogen er bedre enn ti på hånden.

Et liv uten humor er som en bil uten fjæring - enhver hump føles smertelig.

Et mildt svar stiller vrede, et hard ord bærer galt av sted.

Et minus ved livet er at man ikke kan gjenta høydepunktene. 

Et ondt menneske er sju ganger verre enn Satan selv.

Et plagsomt barn og en rykende peis er et slit å holde ut.

Et rotete skrivebord betyr en rotete hjerne - hva betyr så et tomt skrivebord?

Et sorgløst hjerte gir et mildt ansikt.

Et sunt legeme trenger ikke arbeid.

Etter fortidens mote er madamen smukk, sa gubben om sin kone.

Etter min smak er kuskit best, sa gartneren.

Et uttalt ord kommer aldri tilbake.

Evig sol er ingen givet, sol og regn fullbyrder livet.Fager møy bærer medgiften i ansiktet.

Faller det regn på sysoverdagen(27.juli), regner det i syv uker.


Faller himmelen ned, knuses mange krukker.

Fanden ble halt da han falt ned fra himmelen.

Fanden er glad i gneraler, men han setter også pris på sersjantene.

Fanden er listig, men paven er verre.

Fanden er verst når han står på prekestolen.

Fanden foretrekker rike enker og feite prester.

Fanden gleder seg når det går galt.

Fanden hjelper den rike, men ikke den fattige.

Fanden låner gjerne ut, men krever heller ut.

Fanden og presten studerer sammen.

Fandens hore heter mistanke.

Fanden kaller sin oldemor skjeløyd.

Fanden liker spøk, men med måte.

Fanden taler alle språk.

Fanden tar de beste først, sa kona da mannen døde. 

Fanden tørker seg i baken med fattigfolks hovmod.

Far og mor har de kraftigste stemmene.

Fattigdommen er diger, men vi er også mange om den, sa gubben.

Fattigdom og kjærlighet kan ikke skjules.

Fattig og rik gjør døden lik.

Feit hest og vakker hustru er ikke bra for en fattig mann.

Fisken vil svømme.

Flesk faller, sa kjøpmannen da kjerringa falt ned fra epletreet.

Fluer er rare dyr - når de skiter på hvitt blir det svart, og når de skiter på svart blir det hvitt.

Forandring fryder, sa fanden, han malte halen sin grønn.

Forbannelser biter ikke på bein.

Forbuden vei er ofte svært velbrukt.

Fordelen med et partiprogram er at man slipper å tenke.

For dem som blott sykdom er givet, er døden vakrere enn livet.

For det første skjønner jeg ikke svaret ditt, sa læreren, for det andre er det galt.

Fordøm ikke alt du ser, tro ikke alt du hører, si ikke alt du vet.

Foreldrene husker man først å påskjønne når de er døde.

Foreldrenes synder må barna betale.

Forelsk deg ofte, forlov deg nå og da, men gift deg så sjelden som mulig.

For fremtiden er det nok best å vaske seg, sa mannen da kona fikk en negerunge.

Forlat meg min ungdoms synder, men jeg kan ikke la være å smile når jeg tenker på dem, sa presten.

For marken er møkk bedre enn Guds ord, sa bonden til presten.

For penger kan man få den stumme til å synge og den lamme til å danse.

Forstanden sitter i hodet, ikke i skjegget.

Fort og godt følges sjelden ad.

Fra helvete vender ingen tilbake.

Fra kalde hjerter kommer ingen varme ord.

Fremad! sa krabben.

Frisk som en fisk, sa bonden, han gjespet kjeven av ledd.

Friskt våget er halvt vunnet.

Frykt det verste, håp det beste, og ta det som det kommer.

Fuskeren har femten håndverk.

Født og båret ved helvetes grind, men lengter dog til fødestedet.

Før du begir deg på kjærlighetens sti, så lær deg å løpe på snø uten å sette spor.

Før man åpner munnen bør man forsikre seg om at den er koblet til hjernen.

Første tiden i galgen er den verste.

Førti år er ungdommens alderdom, femti år er alderdommens ungdom.

Få ikke flis i fingeren, sa kona, mannen klødde seg i hodet.

Få vekk de glefsende bikkjene, sa ulven til sauene.Galgen er avskaffet, men bandittene lever i beste velgående.

Gamle gubber har kalenderen i beina.

Gammel manns død gir liten sorg.

Gammel mann ser dårlig, men råder godt.

Gammel ulv like lammekjøtt.

Gi et langsomt svar på et raskt spørsmål.

Gi grisen når den grynter og barnet når det gråter, så får du en god gris og met dårlig barn.

Gjerrighet bedrar visdom.

Gjorde vi hva vi skulle, så gjorde Gud det vi ville.

Gjør det i dag - i morgen er det kanskje forbudt.

Gjør ikke i dag det du kan få andre til å gjøre i morgen.

Gjør ikke i dag det du kan utsette til i morgen, for da kan det hende du slipper.

Gjør ikke i morgen det du kan utsette til i overmorgen.

Glede bærer sorg på ryggen.

Glem ett uhell, det kommer flere.

Gnieren og grisen kommer først til nytte etter sin død.

God natt! sa fanden, og skled ned i vanntønna.

Godt at det finnes løgn, for Vårherre hjelpe oss om alt som ble sagt var sant.

God tur! sa mannen da kona trillet forbi ham i trappa.

Godt var det, men jeg vet ikke hva det heter, sa piken om kyssene.

Grådighet er alderdommens last.

Grå hår, få år.

Gråt ikke, elskede, sa sjømannen, jeg har en kjæreste i hver havn.

Gud advarer det barn som rødmer.

Gud får nok plass til sine i himmelriket.

Gud gi at du var mann, sa piken til hanen.

Gud gi at jeg hadde slik en mann, sa kona da hun så hanen bestige hønene.

Gud gir eggene, men fanden koker dem.

Gud har mange barn, men enda flere bjørkeris.

Gud kan alt unntatt å plukke håret av en skallet.

Gud rår for lykken.

Gud skapte ikke hast, unntatt når piken skulle knipe loppa fast.

Guds gaver kan ikke oppveie fandens renker.

Gudskjelov at det ikke var hesten, sa bonden da kona døde.

Gudskjelov at jeg ikke er alene om det, sa kjerringa om uværet.

Guds ord kan man ikke få for meget av, sa gubben, da han dengte kjerringa med Bibelen.

Gud tilgir dumhet, men ikke dumhetene.

Gud være med deg, jeg har ikke tid.

Gå i takt, gutter! Tramp så fuglene i Australia ramler ut av redene! ropte sersjanten til rekruttene.Hadde jeg hatt ti kroner så hadde jeg kjøpt for tolv, sa gutten om vaflene.

Hadde jeg ikke sett deg, din djevel, så hadde jeg vært ugift nå, sa kona, hun sloss med mannen.

Halm i treskoene og kjærlighet i hjertet stikker ut overalt.

Halvkvedet vise har hverken hode eller hale.

Han har lært kunsten av meg, sa fanden om riksdagsmannen.

Han med bukkefoten kan fanden gale meg spille kirkeorgel.

Han skal skrike høyt som skal skremme fanden.

Har dere sett meg fly? sa kjerringa, hun falt ned fra taket.

Harde tider, sa tiggeren, han fikk juling i stedet for penger.

Har du levd et rikt liv, har du råd til å dø fattig.

Har en terget kua, får en ikke melk.

Harme skaper helvete.

Hasteråd er sjelden godt.

Hastig kjærlighet er snart glemt.

Hastverk er av det vonde, sa gutten om all kyssingen.

Hat og rikdom kan skjules, men ikke kjærlighet og fattigdom.

Heller blåse på grøten enn brenne seg.

Heller brød enn fuglesang.

Heller en blondine enn slett ingen.

Heller en gammel komfyr enn ingen kakkelovn, sa mannen, han giftet seg med en peppermø.

Heller en krøllet sjel enn et stivpresset liv.

Heller en kul på magen enn aldri å ha hatt en mann.

Heller et kreativt kaos enn et velordnet hjem.

Heller i dag enn i morgen.

Heller i en øde skog enn i fengsel.

Heller leve med litt støv i krokene enn i et rent helvete.

Heller målt to ganger enn glemt én.

Heller små fisk enn tom tallerken.

Heller snuble med foten enn med tungen.

Heller tenke seg om en dag enn angre en hel uke.

Heller tie og bli regnet for en idiot enn å tale og utrydde enhver tvil.

Heller vederheftig og verdig enn heftig og viderverdig.

Heller være medborger i himmelen enn borger på jorden.

Helvete blir aldri fullt.

Helvete har sitt eget ballettkorps.

Helvetes kor har mange stemmer.

Her er det full rulle, sa kjøpmannen, han solgte bendelbånd for to kroner.

Her er det omsetning på kjerringer, sa mannen, han giftet seg for tredje gang.

Her er muskelkraft, sa skredderen, han knekket stearinlyset.

Her er sju Satans musikk, sa kirkerotta søndag morgen.

Her finner jeg mitt daglige brød, sa gatefeieren.

Her går det livlig til, sa riksdagsmannen, han tok seg til hodet.

Her går vi som best og plutselig lukter vi, sa kona, hun tenkte på døden.

Her har jeg mitt lille hjem, sa lusa om musa.

Her skal det flyte blod, sa soldaten, han drepte en lus.

Her skal dere se gnister, sa gutten, han pisset i asken.

Her skal det sparkles, sa maleren, han våknet opp bak et stakitt.

Her skjer det ting, sa gubben, han kikket innunder skjorta.

Hevnen er Herrens, men man kan alltids tukte et fehode.

Himmelens port er høy, men de som vil inn, må likevel bøye ryggen.

Hit kommer vi alle om Gud vil og helbreden holder, sa mannen, han gikk på kirkegården.

Hittebarn er lykkebarn.

Hjelp er godt, unntatt på kjøttfatet.

Hjemme er best, sa fanden om helvete.

Hjemme er det sted hvor man vet hva som er i lapskausen.

Hjemmets lykke er nøysomhet.

Hold folket mett, så styres det lett.

Hold tilbake øyeblikkets heftighet, og du sparer deg for årelang sorg.

Hos hye herrer tar fanden plass somsekretær.

Hovmod og dumhet vokser på samme tre.

Hugg ditt eget brensel, så varmer det dobbelt.

Humor er Guds smil her på jorden.

Hunden er lenge valp.

Hun ser ut som om fanden har tresket erter på henne.

Hva barn hører hjemme, forteller de senere ute.

Hva er livet hvis man ikke kan håpe?

Hva har vi igjen når Vårherre tar sitt?

Hva man kaster bort på gyngen, tar man igjen på karusellen.

Hva skal jeg så gjøre? sa gutten, han gjorde ingenting.

Hva skal man med karakter når man kan ha det mye morsommere uten.

Hva skal man med løgnen hvis den ikke brukes? sa fanden.

Hva to har sammen, vedkommer ikke en tredje.

Hvem fanden har gitt deg perm? sa soldaten og stappet lusa tilbake under jakken.

Hverdagen kommer til ethvert nytt forhold.

Hverdagsfin er sjelden fin.

Hvis den unge visste og den gamle kunne, da kunne Vårherre få pensjon.

Hvis det er noen som lukter, så er det meg, sa piken, hun ville påpeke at hun hadde kjøpt parfyme.

Hvis noen er omkommet, så kom frem! sa formannen da stillaset raste sammen.

Hvis nå frøkenen holder frem sin ende her, så legger jeg min ved siden av, og så ser vi hvem sin som er rødest, sa bonden, han skulle kjøpe med seg garn.

Hvis svømming er så godt for figuren, hvorfor ser da hvalen slik ut?

Hvordan har du snørt sekken, kone? Jeg har måttet snøre den om fire ganger.

Hvor du er stygg der jeg er smukk, sa piken, hun så karen naken.

Hvor forsvinner alle smukke piker hen, og hvor kommer alle grumme kjerringer fra? sa gubben.

Hvor man enn vender seg, så har man rumpa bak seg, men trekker man buksene ned, så kommer den frem.

Hvor mange av dem er mine? sa hanen da høna kom med tolv kyllinger.

Høna er den eneste som kan arbeide liggende, og allikevel oppnå et resultat.

Hønsene mine smaker av vilt, sa torvkona, hun solgte kråker som kyllinger.

Høye trær blåser raskt overende.

Høytiden til ære og mor og far til fortredelighet, sa gutten, han snudde jakken julemorgen.

Hånden søker såret og øyet kjæresten.

Hån ikke Gud, han har en lang kjepp.I dag banner jeg ikke, men kom igjen i morgen, din forpulte djevel! sa gubben
 

I dag prekte vi bra, sa klokkeren til presten.

I dag rik, i morgen lik.

I det stilleste vann går de største fisker.

I drømme kan man være rik uten at det koster noe.

I et lite hus har Gud en vrå, i et stort hus må han i forstuen stå.

I helvete holder alle sinte herrer hus.

Iherdighet vinner til slutt.

I himmelen er det trekkspill til alle.

I himmelen finnes mange rom, i helvete enda flere.

Ikke alle som stjeler, kalles tyver.

I mangel av en tyv tar fanden en biskop.

I morgen er det atter en dag, og da har jeg ikke gjort noe dumt.

Ingen blir lok uten skade.

Ingen dame er så fin at hun ikke slipper en fis.

Ingen er så beskjeden at han ikke lar seg rose.

Ingen er så lang at han ikke trenger å strekke seg, ingen er så kort at han ikke behøver å bukke.

Ingen er så rik at han ikke vil ha mer.

Ingen har snytt meg mer enn du, sa gubben, han så seg i speilet.

Ingen kan alt, men alle kan noe.

Ingen kan danse som fanden, og ingen kan synge som hans oldemor.

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.

Ingen kan ingenting - ingen kan alt.

Ingen kan kjøpe seg lykke.

Ingen kan leve av luft.

Ingen kan like alle, men alle kan like noen.

Ingen politiker er så dum at du ikke kan lære noe av ham.

Ingen skurk er så durkdreven at ikke han også blir lurt.

Ingen som letter en annens byrde er unyttig i denne verden.

Ingenting eldes så raskt som takknemlighet.

Ingenting er så tåpelig at det ikke kan synges.

Ingenting er så vanskelig som man frykter, ingenting så enkelt som man tror.

Ingenting er vanskelig når man gjør det av lyst.

Ingenting kan erstatte forstanden, men det hjelper å holde kjeft.

Intet er nytt under kjolen, sa piken på bryllupsnatten.

Intet er mislykket, men resultatene kan være så ymse.
 

Intet hell uten uhell, sa mannen ved kjerringas jordfestelse - han mistet hansken i graven.

Intet menneske er tilfreds med sin skjebne.

Intet menneske har levd forgjeves - om ikke annet har det vært et avskrekkende eksempel.

Intet øre er døvt for den fuglen som synger gullets sang.

I stjerneskinn er alle piker smukke.

I stormen styrer Gud skipet.Ja, så var det for sent å stå tidlig opp, sa bonden, han våknet klokka elleve.

Jeg ante ikke at alle de dagene som kom og gikk, var livet mitt.

Jeg er bare naboens hund, sa ulven til kona.
 

Jeg bryr meg ikke, men min mor ba meg spørre, sa gutte, han fridde og fikk nei.

Jeg er en betrodd mann, jeg har noe utestående overalt, sa mannen, han ble nektet kreditt.

Jeg er hvit fordi jeg skal i bryllup, sa hekken om våren.

Jeg er ikke redd for farer, sa bonden, han hadde haren i hælene.

Jeg er ikke redd for noen, men jeg holder meg unna folk som er verre enn meg selv, sa gubben.

Jeg er ingen taler, jeg velger mine ord, sa riksdagsmannen.
 

Jeg er opptatt hele natten, sa piken da hun ble spurt om hun ville danse.

Jeg forstår, sa mannen, han skjønte ingenting.

Jeg gjør som det passer meg! sa kona, mannen spurte om hun frøs.

Jeg har aldri sett så dumt et menneske, sa bonden om hesten.

Jeg har det i meg, men hva skal det bli av meg? sa kjerringa, hun satt på toalettet med forstoppelse.

Jeg har min nye underkjole på, sa bjørka.

Jeg har slik glede av den gutten, sa kjerringa, han banner så rent og tydelig.

Jeg har så mye å gjøre at jeg ikke rekker noen ting, sa kona.

Jeg holder oppsikt med veien, sa politimesteren, han lå full i grøfta.

Jeg holdt meg i skinnet i sju uker, sa enkemannen, før jeg fant en ny kone.

Jeg husker deg godt, gutten min, hver gang jeg ser deg, sa gubben.

Jeg husker så dårlig, sa gutten, han skulle lese høyt til eksamen og kunne ikke.

Jeg hviler meg bare, sa gutten da han ble rost for ikke å skrike.

Jeg kan alt, sa mannen, han spiste velling med fingrene.

Jeg kan forutse været bedre i ei hesterumpe enn du med alle dine kikerter, sa bonden til meteorologen.

Jeg kan ikke la være å le, sa kjerringa da gubben døde.

Jeg kan ikke se land for bare granskog, sa sjømannen, han sto på utkikk.

Jeg kikker innom litt senere, sa snoken da den pilte forbi maurtua.
 

Jeg kjenner en som stjal til han ble rik, men det har jeg holdt opp med, sa rikmanne.

Jeg kjenner hvordan det drypper, sa kjerringa, hun melket oksen.

Jeg kjenner lusene mine  på gangen, sa gubben.

Jeg lyver ikke, sa gubben, men jeg taler litt mer sant enn jeg faktisk vet.

Jeg pleier ikke drukne, sa gårdsgutten, de advarte ham mot å gå over isen.

Jeg skar ikke ansikt, munnen bare stivnet i den stillingen, sa mannen, han var anklaget for å ha forulempet en embetsmann i arbeid.

Jeg skøt rett, men fuglen satt skeivt., sa bonden.

Jeg synger ikke for penger, sa lerken.

Jeg syntes det var noe som klødde, sa fanden, han hadde fått et pinnsvin i øyet.

Jeg tar meg aldri betalt for en løgn, sa kjerringa da presten mente hun løy.

Jeg tier, sa talsmannen.

Jeg tror det faller dugg, sa reven, kulene pep ham om ørene.

Jeg venter på en bedre, men så ble jeg gammel og uten, sa kjerringa, de spurte hvorfor hun var ugift.

Jeg vil så mye som jeg skulle ønske jeg ikke ville.

Jo dårligere stat, dess flere lover.

Jo eldre, dess arrigere - jo rikere, dess karrigere.

Jo kjærere barn, dess mer ris.

Jo nærmere himmelen, dess steilere klipper.

Jorden åpner seg før horen skammer seg.

Jo større gjødselkjeller, desto bedre bonde, sa husmannen.

Jo større nød, dess nærmere Gud.

Jøss, som han spiller - etthundreogsytten noter på en gang, sa kona om spillemannen.Kaffe er godt, men jeg vet om noe som er bedre, sa piken og satte trutmunn.

Kalde hender, varmt hjerte.

Kall ikke på fanden, han kommer av seg selv.

Kan dere så bli enige, søskenbarn! sa bonden til grisene.

Kan hun ikke brukes til annet, så kan hun vel brukes til lysestake, sa fanden og snudde baken i været på trollkjerringa.

Katrines skjønnhet er den indre, sa mannen da han ble ertet for sin stygge kone.

Katten må ta til klørne om den skal opp i treet.

Kirken er aldri så full at det ikke er plass til presten.

Kirken skal ligge midt i byen.

Kjent vei, kort vei - ukjent vei, lang vei.

Kjær byrde gjør lang vei lett.

Kjære brødre, sa fanden, han talte på prestemøtet.

Kjærligheten trekker som ti par okser.

Kjærlighetens glede er lidelsens begynnelse.

Kjærlighet er en makt, ikke en vilje - den faller like lett på en lort som på en lilje.

Kjærlighet er som å spise suppe med en syl - jo mer man får, desto mer vil man ha.

Kjærlighet gjør blind, ekteskapet gir en synet tilbake.

Kjøp med øynene og ikke med ørene.

Klipp av litt øverst og skjøt det på nederst, sa kjerringa da kjolen var for kort.

Kloke barn blir ofte klovner.

Kloke barn lever ikke lenge.

Kloke menn har ofte dumme barn.

Kom innenfor, min venn, sa reven til ravnen.

Kommer det dueunger fra ugleegg? sa gutten da faren bannet over ham.

Kom til eksamen når det passer Dem, men kom på slaget, sa professoren til studenten.

Kort tale, god tale.

Krefter har jeg ikke, men jeg løper fort, sa soldaten, han skulle i krig.

Kun en skurk gir bort mer enn han eier.

Kunnskapens rot er bitter, men dens frukter er søte.

Kunnskap er som penger, man må ha masse av den for ikke å være fattig.

Kvinnen er mannens ære.

Kvinnens list overgår mannens forstand.

Kvinner elsker enkle ting; menn!
Menn elsker kompliserte ting; kvinner!

Kvinner er lette, men blir tyngre etterhvert.

Kvinner er også mennesker, bare penere.

Kvinner satser mer på skjønnhet enn på begavelse fordi menn ser bedre enn de tenker.

Kyss meg langsomt, jeg bærer sorg, sa piken.La bare ungene te seg, det er våre barn, sa kona om smågrisene.

La barnet få viljen sin, så gråter det ikke.

Lag deg ingen bekymringer for dag i morgen - i overmorgen er det overstått.

Lager du ballade ute, blir du satt inn, lager du ballade inne, blir du satt ut.

La hunden sørge, den har fire føtter men ingen sko.

Langt hår, kort sinn.

Leden kan være fandens god.

Legen er Vårherres lappeskredder.

Lek ender ofte i slagsmål.

Lettere å bære planker enn en dårlig samvittighet.

Lev selv og la andre dø, det er min taktikk, sa slakteren.

Lev som jeg sier, ikke som jeg lever.

Like barn leker best, sa skorsteinsfeieren, han danset med smeden.

Likeså kjært som uventet, sa presten, han kom til himmelen.

Liten tue velter stor lyst.

Lite og velment er bedre enn mye med misunnelse.

Litt av gangen og du driver det vidt.

Litt i lnage tider blir mye omsider.

Litt kan rekke langt, men mye kan ta slutt.

Litt løgn pryder talen.

Livet er en fest! sa piken, hun hadde hatt tre beilere på samme dag.

Livet er et lån med høy rente.

Livet er et skuespill av amatører uten øvelse - så blir det også deretter.

Livet er ikke alltid en dans på roser.

Livet er ikke alltid en fest, det er også en dans på roser.

Livet er ikke de dager som har gått, men dem man husker.

Livet er underbart når underlivet er bart.

Liv uten lyst er halve døden.

Loven fanger fluene, men slipper vepsen gjennom.

Lurer på hvordan man starter en brann, sa piken, hun forsøkte å tenne opp i komfyren.

Lydige barn venter til de ingenting får.

Lykke med måte er best.

Lykken gir deg mange venner, ulykken jager dem alle vekk.

Lykken kan ikke kjøpes for penger, men ulykken kan bli lettere å bære.

Lykke og ulykke støtter hverandre.

Lykke uten helse kan man godt være foruten.

Lynende travelhet skapte Vårherre bare til tordenvær og kjerringer.

Lyset ler til mørkets gjerninger.

Lyst er himmelsk.

Lystig lek varer ikke lenge.

Løfte er bra, men holdt løfte er bedre.

Løgn og tyveri følges ad.

Løvfallet er en hvisking til de levende.

Lærdom er godt, men arbeid er bedre.


Mager frihet er bedre enn fett slaveri.

Man angrer sjelden det man ikke kan huske.

Man blir ikke renere selv av å kaste smuss på andre.

Man burde ha råd til å leve som man gjør.

Man er ikke gammel før anger overtar drømmenes plass.

Man er kommet på gale veier, sa torsken, den ble halt om bord.

Man fanger torsk med krok og folk med fagre ord.

Man får ikke mer stryk enn det Gud unner en.

Man får ikke vindruer fra tornebusken eller fiken fra tistelen, heller ikke godt fra et ondt menneske.

Man får lønn etter det man har gjort.

Mange bygger hus og knekker nakken på det.

Mange kloke ord sies for spøk, men enda flere dumme sies for alvor.
 

Mange lovpriser dyden, men få etterlever den.

Man går i fare hvor man går, sa piken, om sommeren er det guttene og om vinteren lærerne.

Man har aldri så lite at man ikke kan dele med andre.

Man har alltid sagt at det var bedre før.

Man har ikke godt av å vite alt, sa kjerringa - hun kokte suppe på skipperens nattlue.

Man herdes som man er kledt.

Man kan hvile når man er død.

Man kan ikke for at man har krefter, sa skredderen, han jaget katten vekk fra peisen.

Man kan ikke vite hva man tenker før man hører hva man har sagt.
 

Man kan se i vuggen hvordan barnet vil bli.

Man kan trekke i samme tau, men i hver sin retning.

Man klarer seg bra med mengden, men viten vinner tross alt i lengden.

Man kysser  ofte barnet for morens skyld.

Man lærer ikke å svømme uten å gå i vannet.

Man lærer så lenge man har elever.

Man må diske opp av egen bak for å komme frem, sa bakersken.

Man må lære å snu munnen etter matpakken.

Man må ta det som det kommer og være glad og tilfreds, sa laksefiskeren.

Man må ta det som det kommer, sa piken, hun fikk tvillinger.

Mannen er Guds gave til kvinnene.

Mannen tier når han lider, kvinnen lider når hun tier.

Man savner ikke kua før båsen er tom, og ikke kona før hun ligger i graven.

Man skal aldri slå en som er mindre, men man kan kaste ham opp i luften så han faller ned og slår seg selv.

Man skal fri til enken mens hun ennå sørger.

Man skal ikke bære på mer enn ett problem av gangen - noen tynges av tre; dem de har hatt, dem de har og dem de vil få.

Man skal ikke gi barn kniver og fyrstikker.

Man skal ikke gå over elven for å late vann.

Man skal ikke ha buken som sin gud og baken som sin spillemann.

Man skal ikke kaste grus etter Vårherre, han kaster stein tilbake.

Man skal ikke kaste med glass når man sitter i murhus.

Man skal ikke kikke i alle hull - fanden sitter i noen av dem.

Man skal ikke kjøpe alt man har bruk for, men det man ikke kan unnvære.

Man skal ikke selge pelsen før kjerringa er skutt.

Man skal ikke skrive barnet inn i kirkeboken før det er født.

Man skal ikke snuse i andres dåser.

Man skal ikke sørge over det man mangler, men gledes over det man har.

Man skal ikke vekke den hunden som sover, sa tyven.

Man skal ikke velge ektemake etter lommeboka, for da blir man fattig.

Man skal ikke være glad for hva man er, når man ikke er som man burde.

Man skal ikke være så ærlig at man aldri har glede av det, men heller ikke så uærlig at man vil lide for det.

Man skal stikke av mens liket er varmt.

Man skal stå på et høyt fjell for å være større enn Vårherre.

Man skal velge sin sengekamerat om dagen.

Man skal være fremtredende for å kunne være beskjeden.

Man skal være om seg og for seg for å få noe i seg og på seg.

Man verdsetter ikke sunnhet før man har vært syk

Med glede skal vi alle ta del i sorgen, sa piken, hun skulle gifte seg.

Med Guds hjelp går den lamme til Roma.

Med skitne fingre og lus i håret kommer man ikke til himmelen.

Med Vårherre er man skiftevis venn og uvenn.

Men more var det lell, sa frieren, han gråt fordi han fikk kurven.

Menn er som fyrstikker - flammer plutselig opp og mister deretter hodet.

Mennesket er det eneste dyr som kan rødme - og som har grunn til det.

Mennesket er genier blant dyrene.

Mennesket er Guds avbilde.

Mennesket er naturens herre.

Menneskets skjebne er syv sorger og åtte bedrøvelser.

Mennesket vil helst ha en Gud som skaffer gods og gull her nede og evig salighet etter døden.

Middelaldrende er man når man er gammel nok til å vite bedre, og ung nok til å gjøre det likevel.

Midt på munnen og ganske lenge, sa pike om kyssene.

Midtsommernatten er ike lang, men setter mang en vugge i gang.

Min kone - det er et mannfolk det, sa gubben.

Min krone gjør du ikke etter, sa eika til prinsen.

Min samvittighet er ren, for jeg har aldri brukt den.

Mirakler kan ingen forstå, men Gud kan man elske og tro på.

Misnøye er fremskrittets mor.

Mistanke er ikke bevis.

Moderhånd er myk selv når den slår.

Moren er den som leker best med barnet.

Moro hadde vi det, men så måtte også tiøringen rulle.

Mors og fars vassgraut er bedre enn naboens risengynsgrøt.

Mot skal til, sa haren og stakk.

Mot slutten av leken vil fanden være med.

Mot sorg hjelper ingen klage.

Myggens summin høres ikke i himmelen.

Møter du noen uten smil, så gi ditt.

Møtes og skilles er livets gang.

Møydom, ord og tid kommer aldri igjen.

Måtehold er best.

Måtte uti ditt livs suppe lykkens kjøttboller alltid hoppe.Naturen har gitt oss to ører og en munn, hvilket forteller oss at vi skal lytte mye og tale mindre.
 

Navnet blir også deretter, sa presten, han døpte ungen for en tiøre.

Navnet skjemmer ikke mannen, hvis mannen ikke skjemmer navnet.

Nei, aldri mer - tror jeg, sa jenta da hun fikk et barn.
 

Nest etter brylluper er begravelser det morsomste jeg vet, sa presten.

Ni vise kan ikke stoppe munnen på en dåre.

Noen hver kunne vel ha behov for å ligge syk iblant, men jeg har aldri tid, sa kjerringa om helsa.

Noen skifter parti på grunn av sin overbevisning, andre skifter overbevisning på grunn av sitt parti.

Nordavinden er himmelens feiekost.

Nytelsen har sin pris og forsakelsen sin lønn.

Nå blir det snart for meget av det gode, sa manen, han fikk et lass med møkk i hodet.

Nå er det best å tie stille, sa kona, hun hadde fått det siste ordet.

Nå er det meg som er herre i huset, sa bonden da konen døde.

Nå er du en velberget mann, sa omstreiferen, han reddet kameraten fra å drukne.

Nå er du i knipe, men du vet å gi uttrykk for det, sa bonden, purka satt fast i hekken.

Nå er jeg også verdt oppmerksomhet, sa høna til fjellet.

Nå er mor død, men så lenge jeg lever, skal dere ikke være faderløse, sa bonden til smågrisene.

Nå går det til helvete - følg meg, ropte kantoren da orglet falt fra hverandre.

Nå har det jo aldri tidligere passet med et selskap, sa kona da gubben døde.

Nå har vi safranbrød! sa torvkona da hesten skeit i brødkurven.

Nå kan jeg se, sa kjerringa, hun klippet av seg øyelokkene.

Nå kniper det, sa smeden, han tok kona ved nesen med tangen.

Når barn lager barn, blir de byttinger.

Når den fattige steker flesk og den rike dør, høres det like langt.

Når det regner ordener, mangler den fattige kjole og hvitt.

Når du vil gjøre noe galt, så finn et sted hvor Gud ikke ser deg.

Når en rik mann stjeler, sier de at han glemte, når en fattig mann glemmer, sier de at han stjal.

Når fattig blir rik, blir han fanden lik.

Når gjøken galer fra bar kvist, blir ingen trist - men galer den fra løvrik gren, blir det angst og mén.

Når Gud gir, skal man lukke opp, og så snøre godt igjen.

Når Gud sier i dag, sier Satan i morgen.

Når Gud vil straffe en hederlig mann, gir han ham en vakker datter.

Når Gud vil straffe et land, tar han fornuften fra herskerne.

Når hjertet gråter, er tårene ekte.

Når hovmodighet stiger, daler lykken.

Når lyset er slukket, er alle piker like.

Når man snakker om trollet, er det ikke langt borte.

Når prestene krangler, fryder djevelen seg.

Når rotta er trengt opp i en krok, biter den katta.

Når snekkeren gjør ufullkommenheter, så dekker maling og lyseblå tapet, sa maleren.

Når Vårherre gjør en syk, så har han også bestilt legen.

Når Vårherre hilser, skal man takke.

Når Vårherre ikke vil, har selv biskopen ingen makt.

Når Vårherre ordner bryllup, er det også en kringle til fattigfolk.

Nå skal vi slå litt i bolledeigen, sa bakeren, han feis i baketrauet.

Nå tror jeg vi slutter, sa gutten, han fikk juling.

Nå var jo speilglass meget bedre da jeg var ung, sa kjerringa, hun speilet seg.Objekter som kamufleres i en sesongbetont krystallinsk tilstandsform av H2O, blottlegges ved dennes overgang til større molekylær bevegelsesfrihet.

Og dette kalles fastland! sa matrosen, han var full.

Og ingen kan trenge mer til en svigersønn enn mor min, sa piken.

Om aldri så mye fjas og tant, er det jo alvor iblant.

Om barnet er født ved helvetes porter, lengter det tilbake til fødestedet, sa gubben.

Om det bare hadde vært gryn, sa bonden om snøen.

Om det går som Anders har sagt, så skal man nesten bare ligge, sa piken, hun solgte rokken før hun giftet seg.

Om det var det jeg ville frem til! sa presten, han preket om helvete.

Om Gud gir meg gutter, så gir han dem også bukser, sa bonden, hans kone fikk tvillinger.

Om Gud vil, spirer et kosteskaft.

Om ikke fanden var til, ville trollene legge verden øde. 

Om jeg kom for sent, så var det i hvert fall ikke mye, sa kona til stasjonsmesteren.

Om lykkens vogn går godt, kleber misunnelse til hjulene.

Om man blunker når man kjøper, må man glo når man betaler.

Om man nå kunne få slippe å gå herfra, sa kjerringa, hun ramlet omkull på kirkegården.

Om man velger og vraker, får man til sist det dårligste.

Om noen er mørkredd, så er det i hvert fall ikke meg, sa den blinde.

Om vi forutså vår død, var vår gjerning mindre lurvet.

Onde tanker skal man møte på dørstokken.
 

Oppover vant haren, og nedover tapte jeg, sa bonden.

Ordspråk er gode, men ikke om mat.Pass på mannen din - han er jo et slags selskap.

Penger åpner alle dører unntatt himmelens.

Pen katt De har, ser jeg......hører jeg....føler jeg med stokken, sa tiggeren som spilte både blind og døv.

Personer som residerer i en arkitektonisk kreasjon av et metastabilt kiselsyredominert smelteprodukt, bør iaktta avholdenhet i henseende til hurtig relokalisering av mindre, petrologiske objekter.

Piker sier nei og gjør det likevel.

Politikere er avhengige av falske løfter for å kunne vinne velgernes tillit.

Politikere er som eksperter, de vet mer og mer om mindre og mindre.

Politikk er det muliges kunst.

Politikk er politikk og humor er humor.

Politikk er å ville, men ikke kunne.

Presist! sa gubben da kråka skeit i grøten.

Pris ikke bruden før bryllupsnatten.

På rad og rekke! sa kjerringa, hun gikk langs veikanten med sin eneste ku.Raser enn stormens hyl og gny, så skinner solen over sky.

Redskap og person skal svare til hverandre.

Rett skal være rett, om ikke fanden har gjort det snirklet.

Rikdom gjør frieren fager.

Rike folk er velkommen overalt.

Rike folk har smilende arvinger.

Rik er den hvis glede koster minst.

Rop ikke "Hei!" før du er over bekken.

Ros deg selv, noe blir alltid hengende.Sannheten er blant det fineste vi har, den skal vi passe godt på og ikke bruke i utide.

Sannhet er det eneste riktige, men løgn er det eneste lønnsomme.

Sannhet vinner når løgn forsvinner.

Se deg for, sa den blinde, han støtte mot en lyktestolpe.

Se, jeg har fått haik, sa gåsa da reven løp til skogs med den.

Selg egget, ikke høna.

Selv den lengste reise begynner med et lite skritt.

Selv en katt er ærlig når steken er innelåst.

Selv en liten søt grisunge blir et stort svin.

Selv fanden kan snekre et kors.

Selvgod er den største fjott.

Selv ikke fremtiden er hva den har vært.

Selv om man har ti millioner sekker ris, kan man bare spise seg mett.

Selv om man mister hjertet, behøver man ikke tape hodet.

Selv Vårherre ler når fanden blir snytt og tyven bestjålet.

Se på meg, men med milde øyne, sa frieren til piken.

Ser dere ikke at jeg er familieforsørger? sa ravnen da man fanget den.

Sjanser får man ikke, dem tar man.

Sjelden blir den fuglen fet som har mange unger.

Sjelden kommer lånte penger smilende tilbake.

Sjelden sett er snart glemt.

Skinnet er det beste på reven.

Skinnfrakken skjuler ofte svindleren.

Skiter de så De kan overleve? spurte fruen bekymret da hun betalte toalettkona.

Skjebnen er høyere enn alle fjell.

Skjebnen kaster lange skygger.

Skjegg pryder mannen.

Skje Guds vilje, sa piken, hun gikk til sengs med presten.

Skjeppe så, skjeppe få, sa bonden, han sådde salt.

Sjøen drar, sa kjerringa da hun falt i brønnen.

Skjønt er når man uten møde kan bli kvitt sin brukte føde.

Skryt ikke for tidlig, din djevel, sa presten da kona påsto at hun døde salig.

Skuta er ny, men fjeller er gammelt, sa skipperen da han gikk på grunn.

Skynd deg langsomt, sa bonden, han spiste graut med syl.

Sladder og bakvaskelser gjør jeg kort prosess med; jeg legger til litt og sender det videre, sa kona.

Slemme foreldre har ofte søte barn.

Slik det trengs lover for å opprettholde en høy moral, slik trengs det høy moral for å opprettholde lovene.

Slik en gjerning, slik en slutt.

Slik krukken er, blir lokket.

Slit og møkk i lange baner, sa bonden om jordbruket.

Slutt på offentlig vei, sa bonden, han kjørte inn i gjerdet.

Slå barnet i enden når det er født.

Slår du eller klapper du, mor? sa gutten, han fikk en lusing.

Smeden har tang for ikke å brenne fingrene.

Smerten er visdommens far og kjærlighetens mor.

Smil når du vinner og le når du taper.

Småtver henges i galger, de store i gulkjeder.

Snarvei blir ofte omvei.

Snille piker kommer til himmelen, slemme piker kan komme så langt de vil.

Som du meg, som jeg deg.

Som du vil, mannen min, sa kona, men her skal skapet stå.

Som kvinnen reder, så ligger man.

Som politikken, så landet.

Sorgen skal man ikke ta med i sengen.

Sove kan den som har smerter, men ikke den som har gjeld.

Spikeren går dit hammeren slår den.

Spøk blir lett til alvor.

Spørsmålene er gratis, men svarene koster penger, sa advokaten.

Stopp, kaptein, det er slutt på sjøen! sa styrmannen da skuta gikk på grunn.

Store lass med lykke kan ikke skattlegges pr. stykke.

Store stuter har store båser, sa bonden, han betraktet herregården.

Storhet er ikke det aldri å falle, men å reise seg etter hvert fall.

Straks en padde får makt, kjenner den ingen tilbakeholdenhet.

Suksess er kunsten å gjøre feil uten at noen oppdager det.

Sunnhet tier.

Sus og dus gir øde hus.

Søt munn har giftig tunge.

Så du at jeg hvilte meg et øyeblikk, sa piken, hun ble først budt opp til siste dans.

Så er det overstått, sa mannen, han hadde sverget falskt.

Så er det slutt med Trettiårskrigen, sa mannen, kjerringa døde.

Såfremt jeg så rett, sa den skjeløyde.

Så gikk du endelig i fella, sa gubben, han spikret fast lokket på kista til kjerringa.

Så lenge man eter og drikker, trenger man søvn for å ha det godt.

Så lenge narren tier, anses han for klok.

Så sannelig, så sannelig, men man kan også overdrive, sa kona, hun så hovedstaden for første gang.

Så skal jeg vel slippe må snufse, sa kjerringa, hun skar av seg nesen.

Så starter vi på ny frisk, sa skomakeren om sulten.

Så til helvete! sa presten, han falt i graven under jordpåkastelsen.

Så treffes vi igjen! sa fanden til biskopen.

Så var det ikke mer jeg kunne gjøre, sa tyven, han tok med seg døren.Ta deg en pinne - du blir ikke friskere, men det er morsommere å være syk.

Ta et menneske på ordet og ei ku på hornet.

Takk for hjelpen alle sammen, sa piken, hun ble med barn.

Takk for i fjor, sa tiggeren, han kom igjen dagen etter.

Takknemlighet er en sjelden blomst.

Tale er sølv, men ligge vannrett gir gull.

Tale er sølv, taushet er gull.

Tankeløs glede har sorg i følget.

Tapperhet er mitt valgspråk, sa politibetjenten og løp etter hjelp.

Tar man fanden på ryggen, må man bære ham helt frem.

Taushet er det beste svar på et dumt spørsmål.

Taushet skiller venner.

Ta vare på livet, det kommer ikke som reprise.

Ta vare på livet ditt, for dette er din stund på jorden. 

Tenker man for mye på neste skritt, kan man bli stående på ett bein resten av livet.

Tenk først, tal deretter.

Tenk ofte på døden, så skremmer den deg ikke. 

Tenk å ha alt - og ikke kunne skite!

Tiden er lang for den som venter.

Tiden venter ikke på noen.

Tidlig i seng og tidlig opp, det blir man sunn, rik og klok av.

Tidlig til mølle og sent til kirke.

Tie og tenke kan ingen krenke.
 

Tom mage gir dårlig råd.

Tom sekk står aldri opprett.

Trist å leve og trist å dø, og trist å ha en utro kjæreste i ungdommen, sa gubben.

Tvillinger renser magen.

Tvungen kjærlighet og påmalt skjønnhet varer sjelden lenge.

Tyven lar noe være igjen, men ikke ild og vann.

Tyver forstår ikke hvordan ærlige folk klarer seg.Ulykken kommer ridende til byen, men forlater den til fots.

Ulykken varsler ikke på forhånd.

Ungdom er en feil som forbedrer seg dag for dag.

Ungdom går i flokk, manndom i par, alderdom alene.

Ungdommen lever i håpet, alderdommen i minnene.

Ungdommen raser, sa kjerringa, hun falt ned trappa.

Ungdommens slit er alderdommens fred.

Ung hustru er gammel manns død.

Utsett ikke til i morgen det du kan få en annen til å gjøre i dag.

Utsett ikke til i morgen det du kan gjøre i overmorgen.

Utsett ikke til i morgen det du kan ha glede av i dag.

 
Vakre viser er ikke lange, vakre piker er ikke mange.

Vannet er vått i år, sa ekornet, det seilte på et barkstykke.

Vanrøkt av hund og katt nærer den Ondes dyr.

Vanskeligheter er ikke bare problemer, det er også muligheter.

Var det deg eller bror din som døde i fjor? sa bonden til den nye gårdsgutten.

Var det ikke for musikken, så var det ute med meg, sa lirekassemannen.

Varsom med ros, sparsom med ris.

Veien til himmelen går gjennom tornekratt.

Velberget har dødsangst.

Venner i nød, venner i død.

Verden er jo som en badstue, jo høyere opp man sitter, jo mer svetter man.

Verden er sannelig stor! sa kjerringa, hun kom til nabogrenda.

Vi har ikke arvet jorden av våre foreldre, vi har lånt den av våre barn.

Vill ungdom gir mild alderdom.

Visdom har lange ører og kort tunge.

Vi ser på imens, sa den blinde da den halte skulle danse.

Visse menneskers tanker er så innskrenket at de får plass i ett standpunkt.
 

Visst har Gud også vakre piker, men han viser dem sjelden.

Vi tar en rask omgang til, sa kjerringa, hun ble med vindmøllebladet rundt.

Vondt blir godt når verre kommer.

Vrede er verst for den vrede selv.

Vær som andre.

Vær vennlig mot dem du møter, kanskje møter du dem igjen på hjemveien.

Vårherre bryr seg ikke om ravneskrik.

Vårherre bærer over, men ikke i all evighet.

Vårherre dømmer uten statsadvokatens anklager.

Vårherre er dårenes formynder, men av og til får han nok.

Vårherre gir klær etter vær.

Vårherre gir, men paven tar æren.

Vårherre gir skuldre etter byrde.

Vårherre går langsomt, men sikkert.

Vårherre har mange underlige tilbedere. 

Vårherre holder med den fattige, unntatt i forretninger.

Vårherre holder med de store kanoner.

Vårherre kan ikke ta feil, men av og til treffer han ved siden av.

Vårherre kan ikke ta feil, men han kan stille klokka.

Vårherres nåde er den beste salve.

Vår herre sørger for at trærne ikke vokser inn i himmelen.

Vårherre sørger for helbredelsen, men legen tar betalingen.


 
Æres den som æres bør, sa mannen, og løftet hatten for politimesterens gris.

Ærlige mennesker er lettest å snyte.

Ærlighet varer lengst, for den brukes minst.


Å bli gammel er ikke så ille når man tenker på alternativet.

Å delta i sin fars bryllup er ikke morsomt.

Å elske er som å kjøre med buss - det er lettest å hoppe på når den står og vanskeligst å hoppe av når den går.

Å elske seg selv er begynnelsen på en livslang kjærlighetshistorie.

Å fly er ingen sak, men å lande er verre, sa mannen, han falt ned fra taket og landet i komposten.

Å gifte seg er som å fange lopper med tærne.

Å skrifte for djevelen har mange sider.

Å tale er sølv, å handle er gull.

Å skryte av sin last er dobbelt synd.

Å være fri for ulykke er også en lykke.

 

Russland (og landene rundt)

Advokaten skriver og skriver, men alltid på din hud.

Alle elsker lykken, lykken elsker bar noen få.

Alle har hvite tenner, men du vet ikke hva som er bak tennene.

Alle små vann løper ut i de store.

Av dårlig gress får man ikke gode frø.

Av fattigdom stjeler man, av nød lyver man.

Av fåret tar man ull, av mennesket skatt.

Av ord blir buken ikke full, nattergalen ikke fet.

Bryter vognen sammen, gir den brensel; dør oksen, gir den kjøtt.

Dadle smeden, men ikke jernet hans.

De fattige før de rike.

De fattige har barna, de rike kveget.

De leker alle herre, men har ingen til å passe svinene.

Den eneste urt mot alderen er graven.

Den er ikke fattig som har lite, men den som tørster etter rikdom.

Den fattige har spist smågrisene før de er født.

Den gode jeger jager opp viltet.

Den kloke støter ikke to ganger på samme sten.

Den mann som slår sin hest, slår også sin kone.

Den nakne frykter ikke røveren.

Den som er bitt av en slange, frykter selv en metemark.

Den som er født på torner, foretrekker å dø på torner.

Den som er liten idag, er stor imorgen.

Den som er noe verd, er mann allerede som femtenåring - den som ikke er noe verd, er fremdeles barn som førtiåring.

Den som er redd for spurvene, sår aldri korn.

Den som frykter ulven, går ikke inn i skogen.

Den som har mange lopper, merker ikke at de biter.

Den som har vært døden nær, kjenner livets verd.

Den som ikke griper en sjanse, vil gruble over den resten av sine dager.

Den som ikke har noe i hodet, har ikke tid til å la føttene hvile.

Den som ikke har spist hvitløk, lukter heller ikke av den.

Den som ikke sår i ungdommen, høster ikke i alderdommen.

Den som ikke vet hva trumf er, skal holde seg borte fra kortspill.

Den som lager avgudsbilder, tilber dem ikke selv.

Den som lar seg lede av en blind, må like å falle.

Den som motsier en dåre, blir snart gammel.

Den som pløyer, blir ikke fattig; den som stjeler, blir ikke rik.

Den som sover på en seng av sølv, drømmer om gull.

Den som stjeler lite, blir hengt; den som stjeler meget, kjører i vogn.

Den som vil ta blod, finner også åren.

Den sultne tenker bare på mat.

Der hvor du kan falle, bør du legge ut halm.

Der hvor fuglen kneiser, der er dens Bagdad.

Der hvor hesten ruller seg, blir det hår igjen.

De rike og svinene blir verdsatt etter sin død.

De skjelte ut ulven for dens grådighet, og imens åt sjakalen deres hjord.

De små hundene hisser de store på hverandre.

Det er en smal sak å gi gode råd om hvordan man skal kaste en tung kjepp opp i et frukttre.

Det er lettere å tale enn å si noe.

Det frie mennesket frykter intet.

Det skallete hode taler mest om hår.

Det som engang er gått inn i hundens munn, får du ikke tilbake.

Det som skal bli en krok, krummer seg tidlig.

Det som styrker russeren, er farlig for tyskeren.

Du må være en helgen for å dømme og fordømme andre.

Du skal ikke be den rike om noe, men den gavmilde.

Du spiser som du anstrenger deg til.

Døden og solen kan du ikke se rett i øynene.

Døp kun det som er født.

Dårlig arbeide hevner seg på den som gjør det.

Dårlig begynt står arbeidet stille.

Elsk dine barn med ditt hjerte, men oppdra dem med dine hender.

Én bi samler ikke meget honning.

En bondemave fordøyer selv en meisel.

En dag foran deg er bedre enn ti år bak deg.

En elv og en konge adlyder ingen lov.

En engstelig kråke er redd for sin egen hale.

En gammel ravn skriker ikke uten grunn.

Enhver skraper sine egne roer.

Enhver vei har to retninger.

En håndfull lykke er bedre enn et lass forstand.

En kalv som leker, trår i ilden.

En kvinne tenker tre ganger daglig på å myrde sin mann, likegyldig hvordan han behandler henne.

En mett hund biter sin herre.

Ennå er ingen kvalt av et teblad i Russland.

En sannferdig mann blir alltid narret.

En sulten ulv er sterkere enn en mett hund.

Enten du er ond eller god, rik eller fattig, kan du ikke leve uten naboer.

En ubetydelig mann taler om hva han spiste og drakk; en klok mann om hva han så og hørte.

En ung mann kan dø, men en gammel skal dø.

Et blindt øye skader ikke hesten - den kan bare ikke se.

Et får uten hyrde blir spist av rever og ulver.

Et godt menneske merker også et fremmed onde.

Et godt rykte er mer verd enn en formue.

Et hjertekyss er bedre enn et leppekyss.

Et hull i hekken kan tettes, en manns munn kan ikke lukkes.

Flesk er ikke for hunder.

Fluer og prester kommer inn i alle hus.

For den rike legger selv djevler egg.

For de små mus er katten et villdyr.

Foreldrenes velsignelse drukner ikke i vann, brenner ikke i ild.

For kjærligheten er ingen vind for kald.

For mye vann skader ikke fiskene.

Fridager kommer som konger og går som tiggere.

Først får barna en stemor, senere også en stefar.

Først stallen, så kua.

Geita saksøkte ulven, og alt som ble igjen av den, var skjegget og hornene.

"Gi meg plass til å stå," sa tyren, "og jeg skal nok skaffe meg plass til å ligge."

Gled deg ikke over naboens ulykke, kanskje nærmer din egen seg allerede.

Gud ga oss presten, djevelen og spillemannen.

Gud tilgir deg din dumhet, men for dine dumheter fortjener du pryl.

Gud vil ødelegge såingen for den mann som ikke etterlater noe av sin høst til fuglene.

Halv lærd er verre enn ulærd.

Handle som du kan og ikke som du vil.

Har narren en pukkel, bemerker man det ikke; har den vise en vorte, snakker alle om det.

Heller én arbeider som tenker enn tusen hodeløse.

Heller en hund idag enn en hset igår.

Heller en levende mus enn en død løve.

Heller et stråforlik enn en gullprosess.

Heller miste et hus enn ligge i prosess med en rik.

Hellet er som en lettlivet kvinne: Det undertrykker den fattige og lar seg fortrylle av den rike.

Hjelper Gud oss ikke med å leve, så hjelper han oss med å dø.

Hunden er fet, men ikke god å spise.

Hunden gjør, og ulven går rolig sin vei.

Hunden kan ikke svømme før vannet når den til ørene.

Hunden vokser, og hundens tenner vokser også.

Hva gavner det kråken å jage etter svalen?

Hva gavner lyset den blinde?

Hver manns fingre bøyer seg mot ham selv.

Hver rubel bærer en synd.

Hvis bjørnen overvinner deg, så kall den Far.

Hvis du ikke lever, synder du ikke.

Hvis du ler av mitt ansikt, ler du av Gud; hvis du ler av min klær, ler du av min skredder; hvis du ler av mine handlinger, ler du av meg.

Hvis en hund faller én gang, faller den nok tre ganger til.

Hvis en kvinne er kald, er det hennes manns feil.

Hvis en mann er for gammel, er det hans kones skyld.

Hvor der er fred, er det velstand.

Hvor der er meget pepper, der er også vannet pepret.

Hvor djeveln ikke kunne nå, sendte han den gamle kjerringa.

Hvorfor dette hastverk? Det brenner jo ingen steder.

Hvor forhjulet ruller, ruller også bakhjulet.

Hvor mye frosken enn hopper,blir den i sitt vannhull.

Idag unngår fisken kroken, imorgen går den i garnet.

I ditt eget land er selv kråken kjær.

I fellesskap er selv ikke døden grusom.

I handel er den venn, som betaler kontant.

Ingen dør av å spise.

Ingen tror på andres sykdom.

Ingen unødige ord - all grøt er god.

I ni ammers hender døde den lille av sult.

Intet hus uten røk.

Isen varer ikke lenger enn frosten.

Jeg er en herre, du er en herre - hvem skal bære kurven?

Jo mer man oppheter badstuen, desto mer damp får man.

Jo mer man spiser, desto mer begjærer man.

Jo mer man stryker en katt, desto mer reiser den halen.

Jo større biblioteket er, desto mindre leser man i det.

Kjemp for den fjerne landsby hvir du vil beholde den nære.

Kjærlighet og blindhet er tvillingsøstre.

Kjærlighet og frykt kan ikke skjules.

Knapt har man gitt ham en hane før han også vil ha gjøkalven.

Kok ikke eggene før høna har lagt dem.

Kråken synger alltid sin kråkevise, andre viser kan den ikke.

Kvinnen er ingen balalaika som man henger opp på veggen når man har spilt på den.

La en slede om sommeren, en vogn om vinteren.

Lenger borte enn til solen kan man ikke sende noen. - Og det er den forvistes trøst: Sibir er ikke så langt borte som solen.

Lite strå, stor rot.

Lykken går på krykker, ulykken kommer på vinger.

Lykken snur seg; derfor kan man ikke legge tønnebånd om den.

Løkhandleren ropte: "Løk som honning!" og honninghandleren spurte seg selv: "Hva skal jeg så si om min honning?"

Man kan ikke gjøre bjørnen til en ulv.

Man kan ikke lage suppe av skjønnhet.

Man lærer å spise jord, før man dør av sult.

Man tenker ikke på skjeen etter måltidet.

Man trekker ikke sverdet mot en lus.

Medisin hjelper alltid - om ikke den syke, så iallfall apotekeren.

Med spørsmål kommer man til havet, med årer kommer man over.

Min herre har lovet meg en pelskappe, men også hans ord varmer.

Mor steker ikke pannekaker hver dag.

Musas forbannelser preller av på katten.

Myggen kaster selv en hest til jorden når ulven hjelper den.

Månen skinner også, men varmer ikke.

Negrene maler djevlene sine hvite.

Noen elsker en vakker kvinne, andre elsker kjøttsuppe.

Nød lærer den lamme å løpe.

Når brønnen er tom, er vannet dyrt.

Når din keiser er blind, så gå forbi og lukk et øye.

Når du har nydt lykken med takknemlighet, må du også bære ulykken med tålmodighet.

Når en mann slår kvinnen, slår djevlene ham; når kvinnen slår mannen, gi Gud henne mer sunnhet.

Når fluen setter seg på løven, er den i sikkerhet.

Når Gud ikke er hjemme, danser de hellige.

Når hunden fryser om vinteren, sier den: "Neste gang vil jeg bygge meg en hytte av ben allerede om våren!" Men når det blir varmt i været, glemmer den det igjen.

Når høna vil ruge, da skaff den en hane.

Når man bor på hans jord, må man synge hans sang.

Når man ikke fjerter, er der ingen stank.

Når sulten bor ved havet, lærer den å dykke.

Også av lutter forstand mister menneskene forstanden.

Pikene er gode og vakre, hvor kommer så de slemme kvinner fra?

På fridagen tenker menn på fire ting; å stjele, hore, slåss og drikke.

På fjærene kan du se hva slags fugl det er.

Rens ditt korn når vinden blåser; git bort din datter når en mann vil ha henne.

Retten er eldre enn loven.

Rettferdighet hverken synker eller brenner.

Rikdom forgår, fattigdom består.

Ri som du vil på din egen hest.

Russeren er klok, men klokskapen kommer for sent.

Selv en dråpe gjør havet større.

Selv en hund glemmer ikke velgjerninger.

Selv en seng av gull kan ikke hjelpe den syke.

Selv om en epidemi varer i førti år, så dør den når Gud vil.

Skam er verre enn død.

Skittent arbeide, hvitt brød.

Skjebnen bestemmer lykken, ikke den menneskelige vilje.

Skjønt håp er halv lykke.

Skryt først etter slaget.

Sletten har øyne - busken har ører.

Slå følge med de store, men ha en sten under armen.

Som fibrene, så lerretet.

Spytt ikke høyere enn din nese er stor til - ellers rammer du deg selv.

Spør folk om råd, men bestem selv.

Spør meg ikke hvem jeg er sønn av, men hvem jeg selv er.

Stenger du døren for djevelen, kommer han inn gjennom vinduet.

Stol ikke på en leende kvinne og en gråtende mann.

Svigermoren finner alltid svigerdatterens mave stor.

Svinet kjenner ikke til spisetider.

Svulm ikke opp som en svulst - du sprekker.

Sylen i sekken røper seg ved sin spiss.

Så vinder, og du vil høste stormer.

Ta livet som det er, og rett deg ikke etter de andre.

Tataren er en ulv, russeren en bjørn, og votjaken en åkerhøne.

To bjørner kan ikke enes i én hule.

Tro kan ikke helles inn i folk med skjeer.

Udannet er bonden, men dyktig i arbeidet.

Uten grøt trives den russiske bonde ikke.

Utspyttet spytt kan man ikke sluke.

Vennskap er ett, mine penger noe annet.

Verden er full av syndere, helvete er fullt av djevler.

Vil du beholde din venn, så lån ikke av ham.

Vodka fører til både ondt og godt.

Ønsk din nabo en okse, og Gud vil sende den til deg.

Å reise er en forsmak på helvete.

Året har mange dager, men det har enda flere måltider.

Tyskland

All begynnelse er vanskelig.

Alle er ikke kokker fordi om de bærer lange kniver.

All god begynnelse gir mot.

Alt kan kjøpes, unntatt tid.

Bad, vin og kvinner forderver kroppen.

Bad, vin og kvinner oppkvikker kroppen.

Bak berget bor det også folk.

Bjørn forblir bjørn, selv om man frakter den over havet.

Blå øyne er en pryd, sorte har enhver tyr.

De kyrsom brøler mest, gir minst melk.

Den dummeste bonden har de største potetene.

Den hest som trekker mest, får gjerne minst havre.

Den mette vet ikke hvordan det går med den sultne.

Den som betaler på forskudd, får kornet grovt malt.

Den som gjerne gir, spør ikke.

Den som griper eter skyggen, får intet i hånden.

Den som ikke elsker kvinner, vin og sang, han blir en narr hele livet.

Den som lytter ved veggen, hører sin egen skam.

Den som preker krig, er djevelns feltprest.

Den som stjeler en geitebukk, er ingen fåretyv.

Den som tar imot geita, må holde den.

Den som vil kjempe, skal ikke låne ut sverdet.

Den som vil spise med, må også treske med.

Der hvor hønsene er, kommer hanen.

Der hvor nattergalen synger, hører man ikke kråken.

De små tyver henger man, de store lar man løpe.

Det dårligste hjulet på vognen knirker mest.

Det ene esel kaller det andre for langøre.

Det er en dårlig kremmer som ikke kan prise sine varer.

Det er godt å skyte på kort avstand og lyve på lang avstand.

Det er ikke lurt å spise kirsebær med de store, de kaster stilkene etter en.

Det må leve mange som ikke kommer til Roma.

Det som bonden ikke kjenner, spiser han ikke.

Det som intet koster, er intet verd.

Det som tar tid, blir godt.

Dit hvor det er duer, flyr duene.

Drikk når du er ved brønnen.

Dumhet og astolthet vokser på samme tre.

Døden har ingen kalender.

Ekteskapets første dag er ofte kjærlighetens siste dag.

Embedsmannen dør, embedet ikke.

En beruset kvinne er en engel i sengen, en satan i huset.

En dårlig fred er bedre enn en rettferdig krig.

En god hund skiter ikke i sitt hundehus.

Enhver vil være mester, ingen svenn.

En kjøpmann uten penger er som en bonde uten jord.

En kvinne skulle ikke leve lenger enn en kalender.

En last man bærer med glede, merker man ikke.

Èn mann lager ingen dans, én blomst ingen krans.

En skade skjer lett, men er vanskelig å gjøre god igjen.

En sort ku gir også hvit melk.

En sulten mave lar seg ikke avspise med ord.

Erfaring er ikke knyttet til år, for år kan leves på en eneste time.

Er hønen min, så er også eggene mine.

Eselet kjenner man på ørene, dåren på talen.

Et lite får er snart klippet.

Fattig dyd er bedre enn rik skam.

For mange kokker gjør suppen salt.

For storkarer og rikfolk må rett og sannhet vike.

Fremmed ånde stinker alltid.

Godt hvesset er halvt meiet.

Godt råd er dyrt, dårlige finner man overalt.

Gått sammen med, fanget sammen med, hengt sammen med.

Han siktet på kråken, men traff kua.

Har du ikke piler i koggeret, så bland deg ikke med skytterne.

Heller brekke et ben enn halsen.

Heller én fugl i buret enn tusen i luften.

Heller en lus i kålen enn slett ikke noe kjøtt.

Heller en sunn bonde enn en syk keiser.

Hva bryr månen seg om at mopsen bjeffer mot den?

Hvem vil vel sette lus i sin egen pels?

Hver har sine fjell.

Hvilken nytte har kua av muskatnøtt, den eter også havrestrå.

Hvis narrene går til torvs, får jødene et godt marked.

Hvor der er nok, har man pepper også i hundens suppe.

Hvor det er penger, der er djevelen; hvor det ingen penger er, der er ni og nitti djevler.

Hvor djevelen ikke kan nå, dit sender han et bud.

Hvor man feller trær, flyr det fliser.

Håpe og vente gjør mangen til narr.

I gamle hus mange mus, i gamle pelser mange lus.

Ikke hver dag er markedsdag.

Jegeren prøver å lure viltet og viltet jegeren.

Jo ondere mennesker, desto ondere tider.

Jo større du er, desto større rett har du.

Kalven vil være klokere enn kua.

Kommer tid, kommer råd, kommer bryllup.

Kommer vi over hunden, kommer vi også over dens hale.

Korte hår er snart børstet.

Kort lin gir også lang tråd.

Kort og kanne gjør mangen til fattigmann.

Kvinner og kastanjer er vakrest utvendig.

Leve og la leve.

Lær ikke en gammel ape å skjære ansikt.

Man behøver ikke å lære en gammel hare å gå i kålen.

Mange ser gjerne en skjønn kvinnes ansikt, men langt heller hennes kropp.

Man kan bare se sine egne feil med andres øyne.

Man kan ikke forlange mer av oksen enn et stykke oksekjøtt.

Man kan riste bjerketreet så mye man vil, det faller ingen nøtter.

Man kan saktens skjære remmer av stjålet lær.

Man må gå langs gjerdet til man kan stige over det.

Man ser ikke den hest i munnen, som man har fått i gave.

Man skal veie stemmene, ikke telle dem.

Man straffer ikke en bjørn med et strå.

Man straffer ikke krepsen ved å drukne den.

Marken frister fisken mer enn kroken.

Med barn får man grå hår.

Med en datter kan du ikke få to svigersønner.

Med gode ord selges dårlige varer.

Med spekk fanger man mus.

Når barna gifter seg, blir foreldrene fremmede.

Når barn og tåper kommer til torvs, tjener kremmerne penger.

Når det bare blir betalt for én messe, leser ikke presten to.

Når det er moderne, bærer man kuhalen som halsbånd.

Når djevelen blir sulten, eter han avfall.

Når en stor sten faller ned fra  fjellet, faller mange små stener etter.

Når hesten er stjålet, låser man stallen.

Når kostener slitt skjev, ser man hva den har vært brukt til.

Når lammene er mette, sover eller leker de.

Når man ingen hest har, rider man på geitebukken.

Når man snakker om bjørnen, kommer den.

Når musa er mett, er melet bittert.

Når naboens hus brenner, er også ditt i fare.

Når reven har hentet hønen, henter den også kyllingene.

Når smeden har en tang, brenner han seg ikke.

Når stenen har forlatt hånden, tilhører den djevelen.

Også den lengste vise har en ende.

Også en blind finner vel en hestesko.

Om natten er alle kyr sorte.

Ord er gode, men høns legger egg.

Prestesekk blir aldri full.

Pris det der ute, bli der inne.

Prut som en jøde og betal som en bror.

På megen latter kjenner kjenner man narren.

Selv om solen skinner aldri så vakkert, må den til slutt gå ned.

Se på svinet og ikke på troa.

Slik går det i verden: Den ene har pungen, den andre har pengene.

Som arbeideren, så verktøyet.

Som arbeidet, så lønnen.

Som de gamle sjunge, så kvitrer og de unge.

Som det faller, så larmer det.

Som lyden går inn i skogen, går den atter ut.

Spar i tide, så har du i nøden.

Sult er en streng rådgiver.

Surkål og spekk driver alle sorger vekk.

Så lenge brudeskoene er hele, regjerer hun huset.

Tanker er tollfrie.

Ungdom har sjelden dyd.

Unge engler, gamle djevler.

Unge horer, gamle bedesøstre.

Øl etter vin, la det være, vin etter øl vil jeg råde deg til.

Japan

Betrakt din vrede som en fiende.

Dag og natt venter ikke på noen.

Den blinde frykter ikke slangen.

Den rike og askebegeret blir skitnere jo mer det hopes opp på dem.

Den som alltid går i sitt beste tøy, har intet festantrekk.

Den som elsker sin here, elsker seg selv.

Den som flykter, har ikke tid til å velge vei.

Den som ikke drikker, vet ikke hvor godt vann smaker etter en rus.

Den som stjeler penger, blir henrettet; den som stjeler et land, blir konge.

Den ulykke man selv har innbudt, unngår man ikke.

Der finnes bambuskratt hvor man kan sette sine barn ut, men ingen hvor man kan sette sine foreldre ut.

Det er bedre å dø enn å leve i skam.

Det tre som ikke blomstrer om våren, bærer ingen frukt om høsten.

En fars godhet er høyere enn fjellene, en mors godhet er dypere enn havet.

En gang var engang, nå er nå.

En kamp uten motstander er umulig.

En klok falk skjuler sine klør.

En kujon skal man frykte.

En svoger kan sammenlignes med tusen djevler.

Enten man tilbringer livet gråtende eller leende, er det bare ett liv.

Et kvinnehår trekker sterkere enn en okse.

Foran Buddha bor en djevel.

Foreldrenes synder gjengjeldes på barna.

God medisin smaker bittert.

Går man med grønne briller, er allting grønt.

Har man tigget i tre dager, kan man ikke la være.

Hjertet er et krystalltempel: Èn gang knust, kan det ikke heles.

Hjertets djevler plager kroppen.

Hverken hete eller kulde varer lenger enn til jevndøgn.

Hvis fasanen ikke skrek opp, ble den heller ikke skutt.

Ikke engang en hund tar seg av en strid mellom kjærester.

Imorgen blåser morgendagens vind.

Ingen fiendtlighet kan skille et ektepar om natten.

Kunster og ferdigheter er et tre som bærer frukter.

Livet er så lett som man er rettskaffen.

Malte blomster dufter ikke.

Man kommer ikke langt her i verden uten å kunne bukke.

Man kunne jo spise den giftige fisken, men det ville være synd for livet.

Menneskelivet er som en drøm.

Metall prøves i ild, mennesker i vin.

Mot et hylende barn og en godseier kommer man ingen vei.

Nøden gjør deg til en edelsten.

Når en taus mann endelig raper, stinker det i syv dager.

Når man er gammel, adlyder man barna.

Når månen er full, tar den av, lik er livets gang.

Når risen setter frukt, bøyer den hodet; når en mann blir rik, bærer han hodet høyt.

Også de ferskener som gror i skyggen, modnes når deres tid kommer.

Også i nært vennskap er det former man skal holde på.

På kvinner og pærer griper man etter den kjøttfulle del.

Saktmodighet er verd fem gullstykker, ettergivenhet tre gullstykker.

Sannsigeren vet ingenting om sin egen skjebne.

selv aper kan falle ned fra trærne.

Selv en dårlig våpensmed kan lage et godt sverd.

Selv en maurs ønsker rekker til himmelen.

Selv en stallgutt tar seg ut i vakre klær.

Selv et vissent tre forskjønner fjellet.

Selvros og stolthet er narrens egenskaper.

Send ditt yndlingsbarn ut for å se seg om!

Sverdet er krigerens sjel, speilet er kvinnens sjel.

Ved det første beger drikker mennesket vinen, ved det andre beger drikker vinen vinen, og ved det tredje drikker vinen mennesket.

Vent regn imorgen og betrakt fremmede som tyver.

Å høre hundre ganger er ikke så godt som å se én gang.

Å møtes er begynnelsen til å skilles.

Å være elsket er å være bundet.
 

Kina (med omegn)

Alder mangler vennlighet, som tørke mangler dugg.

Alle veier fører til Peking.

Alt råttent kjøtt har samme smak.

Anse ikke noen last for så ubetydelig at du dyrker den; anse ikke noen dyd for så ubetydelig at du forsømmer den.

Av ti grunner som en dommer kan ha for en avgjørelse, vil ni være ukjent for folket.

Barna pleier å etterligne det gode og det onde som deres foreldre gjør.

Bebreid deg selv som du ville bebreide andre; unnskyld andre som du ville unnskylde deg selv.

Bedre enn en engel som du ikke har sett, er en djevel som du har sett.

Belær din sønn i stuen og din kone i sengen.

Beruselsen er ikke vinens, men mannens feil.

Bevar det gamle, men kjenn det nye.

Billige ting er ikke gode; gode ting er ikke billige.

blant de ti fingrene er der både lange og korte.

Bonden håper på regn, den reisende på pent vær.

Brenn ikke falsk røkelse foran en sann gud.

De lærde diskuterer fornuften, arbeiderne hva de skal spise.

Den beste høst er alltid andres, de beste barn er alltid ens egne.

Den blindes tanker er som en kniv.

Den ene generasjonen planter trærne, den neste sitter i deres skygge.

Den levende kjenner ikke sin sjel; den døde kjenner ikke sin kropp.

Den mann står i sannhet høyt, som kan betrakte en sjakkamp i stillhet.

Den som belærer meg én dag, er min far hele livet.

Den som en én manns hustru, må ikke spise av to menns ris.

Den som gjør sin styrke billig, oppnår folks respekt; den som gjør sin munn billig, oppnår deres forakt.

Den som ikke kan belære sin familie, kan heller ikke belære andre.

Den som jager en hjort, ser ikke etter hare.

Den som kan bruke en skrivefjær, behøver ikke å tigge.

Den som kjenner seg selv, kjenner andre; for hjertet kan sammenlignes med hjerte.

Den som sitter i bærestolen, er et menneske; den som bærer stolen, er også et menneske.

Den som spiser sparsomt, spiser to ganger; den som spiser for meget, spiser én gang.

Den store mur på tusen mil står ennå, men Chin Shih-huang, som bygget den, er borte.

Den vise spør seg selv, tåpen spør andre.

Der er dugg til hvert eneste gresstrå.

Der er ingen som feie en felles sal.

Der er tre vanskjebner; å miste sin far i ungdommen, sin kone i manndommen og ikke å ha en sønn i alderdommen.

De rike er som skygger som bare driver forbi.

De som er en mandarin, får ære; de som er nær et kjøkken, får mat.

De som har fribilletter, er de første til å lage pipekonsert.

Det er bedre å lytte godt enn å tale godt, og bedre å handle godt enn å lytte godt.

Det er bedre å sulte enn å stjele, bedre å dø av sinne enn å anlegge sak.

Det er de vakreste fuglene som blir satt i bur.

Det er en dum høne, som ruger på andeegg, og en dum bestemor, som kjæler for sin datters barn.

Det er ikke med penger man skaffer seg en sønn av sitt eget blod.

Det er ikke skjønnhet som fanger menn; de fanger seg selv.

Det er lett å bøye kroppen, vanskelig å bøye viljen.

Det er lett å regjere et rike, men vanskelig å styre sin familie.

Det er vanskeligere å forandre en manns natur enn å forandre elver og fjell.

Det er vanskelig å vinne en venn på et år, men man kan lett fornærme en på en time.

Det som går ut av din munn, går inn in andres ører.

Det vann som er for klart, har ingen fisk; den mann som er for krevende, har ingen visdom.

Ekte gull frykter ikke en ildprøve.

Elver har kilder, trær har røtter.

Embetsmenn har sine lover, folket sine private avtaler.

En bortløpen sønn er fortsatt kostbar; en bortløpen datter mister sin verdi.

En drage kan sperre tusen vannløp.

En dum sønn er bedre enn en klok datter.

Én fiber gjør ingen tråd; ett tre gjør ingen skog.

En gjeld kan aldri betales med tomme ord.

En god mann vil ikke slå sin kone; en god hund vil ikke jage etter hønsene.

En god taler kan ikke måle seg med en god lytter.

Èn hund gjør mot noe, og hundre gjør mot den.

En hær på tusen mann er lett å finne; men, å, hvor vanskelig det er å finne en hærfører!

En klok mann behøver bare få ord, likesom en tromme bare behøver å slås lett.

En lang strekning røper hestens styrke; en lang tjeneste røper mannens karakter.

En mann uten smil skal ikke åpne en butikk.

En ny svigerdatter vil stå tidlig opp i tre år.

En sann vismann snakker ikke når han drikker vin.

Ens gode gjerninger kjennes bare hjemme, ens onde gjerninger langt borte.

Én skuspiller kan ikke oppføre et skuespill.

En spurv er en liten fugl, allikevel har den både lever og galde.

En trommestikke av leire gir lyd bare én gang.

En vis mann kan lære noe selv av en dåres ord.

En ærlig embedsmann har magre skrivere; en mektig gud har fete prester.

Er ministeren trofast, frykter han ikke døden; frykter han døden, er han ikke trofast.

Et godt menneske lar seg narre, en god hest lar seg ri på.

Et lite utbytte av en stor sum er tross alt stort; et utbytte av en liten sum er tross alt lite.

Et menneske fra et fremmed sted er foraktelig, en ting fra et fremmed sted er dyrebar.

Ett grann rottemøkk ødelegger en hel kjele ris.

Ett lodd hovmot er nok til å ødelegge hundre pund dyd.

Et øyeblikks mangel på overbærenhet angres kanskje et helt liv.

For frosken i brønnen er himmelen ikke større enn en gong-gong.

Fullmånen er ikke rund lenge; en lysende sky er snart oppløst.

Føy ikke en slave og bedra ikke et barn.

Gir man en hest til en som aldri har ridd før, vil han ri den ihjel; gir man en kvinne til en som aldri har hatt en kvinne før, vil han elske henne ihjel.

Gjør du godt mot andre, blir det til gavn for deg selv.

Glem de tjenester du har ydet; husk den takk du har mottatt.

Gå en tomme til side, og du går tusen mil galt.

Går man med kjøtt i hånden, kommer gribben til.

Han har en dårlig sønn, som elsker hustru mer enn mor; hun er uforstandig, som av den grunn hater sin sønns kone.

Har du hele livet hatt en ren samvittighet, behøver du ikke å frykte når det banker på døren ved midnatt.

Har du intet å si, så fortell ingen løgn; har du intet å tilby, så avlegg ingen løfter.

Havet er dypt fordi det ikke forsmår selv det minste tilløp.

Heller en demon i et stort tempel enn en gud i et lite.

Heller forebygge enn helbrede.

Heller hilse én gang for meget enn si ett ord for meget.

Heller være hund i fredstid enn mann i krigstid.

Hjelper du en mann, så hjelp ham til det ytterste; redder du en mann, så redd ham helt.

Heten tilhører alle; kulden avhenger av klærne.

Hva en sier kan være galt; hva hundre sier, må være riktig.

Hvilken hundreåring har hatt 36000 dagers glede?

Hvilken katt vil ikke jage rotter?

Hvis det er gull i huset, venter vekter utenfor til å veie det.

Hvis det ikke går noen penger ut, kommer det heller ikke mange penger inn.

Hvis du holder deg rank, så la det ikke bekymre deg om din skygge slår bøy på seg.

Hvis du ikke er menneskene til det minste gavn, er dine seremonier foran Buddha helt nyttesløse.

Hvis du ikke går opp på fjellet, får du ikke utsikt over dalen.

Hvis du ikke vil bli narret, så spør om prsien i tre butikker.

Hvis du mistet nålen i gresset, så let etter den der.

Hvis du snakker på veien, så husk at det kan være noen i gresset.

Hvis du vil slå en hund, så finn først ut hvem den tilhører.

Hvis en mann ikke er gjestfri hjemme, vil han møte få verter ute.

Hvis én stavelse kommer innenfor dommerens port, kan ni okser ikke slepe den ut igjen.

Hvis en tigger blir hissig, går det ut over hans egen pose.

Hvis ett ord ikke er nok, er ti tusen til ingen nytte.

Hvis farens egenskaper ikke går igjen i hans sønn, hvordan får haren så sitt hareskår?

Hvis himmelen skaper en mann, må det være bruk for ham.

Hvis hunden går når katten kommer, blir det ingen kamp.

Hvis mine etterkommere går forbi meg, hvorfor skulle jeg så spare opp penger? Og hvis de er fattigere enn jeg, hvorfor skulle jeg så gjøre det?

Hvis sinnet er fast, kan en mus løfte en elefant.

Hvis snoren er lang, flyr dragen høyt.

Hvis to familier holder en hest, er den mager; hvis to familier eier en båt, er den lekk.

Hvor der er en dårlig konge, enstolt tåpe og en ond kone, får man bare fred ved å reise bort.

Hvor gjerne en stjerne vil, kan den ikke hjelpe månen.

Hæren burde alltid være parat, men aldri brukes.

I en enig familie kommer lykken av seg selv.

Igår aftes la jeg tusen planer, men imorges gjorde jeg som jeg pleier.

Ingen avstand kan skille dem som skjebnen forener; ingen nærhet kan forene dem som skjebnen skiller.

Ingen kan sy uten nål; ingen kan ro uten vann.

Ingen klager over hundre godværsdager om vinteren.

Ingen medisin kan helbrede en vulgær mann.

Ingen nål har to spisser.

Ingen vei fører opp til himmelen og ingen port ned i jorda.

I sengen - mann og kone; ute av sengen - gjester for hverandre.

Jag en hund inn på villspor, og den vil snu seg og bite.

Jeg sørger ikke over å være ukjent av menneskene, men over ikke å kjenne dem.

Jo fattigere man er, desto flere djevler møter man.

Kan du ikke fange fisk, så fang reker.

Keiseren kan ikke tvinge folk til å bli hans embetsmenn.

Kråker er sorte overalt i verden.

La de døde sørge for de døde og de levende for de levende.

Lediggang avler vellyst.

Len deg ikke mot et isfjell.

Lover skal gis med strenghet og brukes med mildhet.

Lykke er å leve i fred.

Lærdom er en skatt som følger sin eier overalt.

Lærdom er langt mer verdt enn gull.

Lærdom uten tenkning er spilt arbeide; tenkning uten lærdom er farlig.

Man bekoster en hær i tusen dager for å bruke den én morgen.

Man fanger ikke to frosker med én hånd.

Mangler ditt sinn bekymringer, så still sikkerhet for et lån! Mangler din kropp smerter, så tråkk en hund på halen!

Man kan helbrede for sykdom, men ikke for skjebne.

Man kan ikke flå to skinn av én ku.

Man kan ikke håpe på frukt av et tre, når blomstene er tatt av frosten.

Man kan ikke samle opp spilt melk.

Man kan ikke ta hvitt tøy opp av et kar med indigo.

Man kan narre sine overordnede, men ikke sine underordnede.

Man skal ikke skjemme bort en ny svigerdatter eller et barn som selv kan gå.

Man skal ikke slege brensel i skogen og fisk på sjøen.

Med én ende kan man ikke sitte på to hester.

Medisin kan drive en innbildt sykdom bort, vin kan ikke rive en ekte sorg bort.

Med stor tvil kommer stor forståelse; med liten tvil kommer liten forståelse.

Megen høflighet fornærmer ingen.

Mennesket fødes for å dø; en festning bygges for å bli ødelagt.

Mistenker du en mann, så ansett ham ikke; ansetter du en mann, så mistenk ham ike.

Nestekjærlighetens dør er tung å åpne og tung å lukke.

Når du drikker av en bekk, så tenk på dens kilde.

Når du har besteget en kamel, så skjul deg ikke bak sadeltøyet.

Når en fugl er iferd med å dø, blir dens sang klagende; når et menneske holder på å dø, blir dets ord rettferdige.

Når en rotte løper over gaten, roper alle: "Drep den!"

Når haren dør, sørger reven.

Når hjemmet er fattig, akter man den ærbødige sønn; når riket er i forvirring, akter man den trofaste minister.

Når man snakker ute på marken, høres man av dem som går forbi på veien.

Når mennesket har fred, taler det ikke; når vannet sover, strømmer det ikke.

Når oljen er brukt opp, brenner lampen ned.

Når vannstanden faller, kommer stenene frem.

Oppdra barn, og du vil forstå dine foreldres godhet.

Oppdra sønner med tanke på din alderdom, og gjem korn med tanke på hungersnød.

Ord er ikke annet enn bobler i vannet, men gjerninger er dråper av gull.

Planter man meloner, får man meloner.

Pryl en kineser tilstrekkelig, og han taler tibetansk.

Ranke trær felles først, friske kilder tømmes først.

Religionens lover er myke som silketråder, men sterke; kongens lover er tunge som et måk av gull; men landets lover står fast som jernpilarer, og er ubøyelige.

Reven merker ikke selv den stanken den etterlater.

Rotter kjenner rotters vaner.

Rytteren kjenner ikke den vandrendes strabaser.

Seierherrene er konger; de beseirede er banditter.

Selv den dyktigste svigerdatter kan ikke koke ris uten gryn.

Selv en god hest kan ikke bære to sadler.

Selv en nippende kanin kan ete seg ihjel.

Selv en tigger vil ikke gå over en råtten bro.

Selv fattigdom og glemsel gir den tilfredse lykke; selv rikdom og ære gir den utilfredse sorg.

Selv keiseren har slekninger som går i sandaler.

Selv om avsenderne feiler i ti tusen ting, er det ikke budbringerens skyld.

Selv om mennesket ikke lever i hundre år, plager det seg selv med tusen års bekymringer.

Selv om riket er fullt av bekjente, har man bare få virkelige venner.

Selv om venstre hånd beseirer høyre, er intet oppnådd ved det.

Si aldri: "Min hest sparker ikke!"

Sikre din demning før vannet kommer.

Slekninger skal man sjelden besøke, kjøkkenhaver ofte.

Slår du en tann inn, så svelg den.

Sønnen bør betale sin fars gjeld, men faren bør ikke bry seg om sin sønns gjeld.

Så lenge du ikke ber om deres hjelp, er alle elskverdige.

Tale skal være dristig som en løve, bløt som en hare, fryktinngydende som en slange, spiss som en pil og avbalansert som et septer man holder på midten.

Tal til dem som kan forstå, og gi til dem som har behos.

Tenn ild syv steder, og det vil bli røk åtte steder.

Tungen er bløt og blir sittende; tennene er hårde og faller ut.

Tusen dager hjemme er bedre enn den korteste tid i det fremmede.

Tusen håndverkere, tusen planer.

Under en annens taksjegg må man bøye sitt hode.

Under himmelen er det bare én familie.

Understøtter du ikke dine foreldre mens de lever, er det ingen hjelp i å ofre til dem når de er døde.

Unngå voldsomme menn og sterk vin.

Utvendig er han kledd i fåreklær; innvendig har han et ulvehjerte.

Vakkert eller ikke, det er mitt land. - Slektning eller ikke, han er min landsmann.

Vann kan både bære og velte et skip.

Vennlighet er større enn loven.

Vent til Den gule flod blir klar, og hvor gammel er du så?

Vi kommer nakne, og vi forsvinner nakne.

Vil du behandle en sak ordentlig, så spør tre oldinger.

Vil du ha melk og egg, må du ikke skremme kua og høna.

Vil du ikke at noen skal vite det, så gjør det ikke.

Vil du kjøpe en hest, overvei det en måned; vil du ta en hustru, overvei det et år.

Vin oppdager hemmeligheter.

Ønsk velkommen det du ikke kan unngå.

Å frelse et enkelt liv er bedre enn å bygge en syv etasjers pagode.

Årets utfall avhenger av våren.

Å studere er som å ro opp mot strømmen; ikke å gjøre fremskritt er å gli bakover.

Å være embetsmann i ett liv betyr syv gjenfødsler som tigger.

India

Baktaleren ødelegger landsbyen; den spedalske ødelegger vannstedet.

Begjær har ingen grenser.

Bestikkelser bryter sten.

Den annen hustru er en billig vare.

Den samme tunge skaffer oss ære og skam.

Den som er avhengig av en annen, har ingen ro selv i drømme.

Den som flykter og den som forfølger, blir like trett i bena.

Den som har en god venn, behøver intet speil.

Den som ikke kan gå ordentlig, sier at plassen rundt huset er ujevn.

Den som rider på en elefant, er ikke redd for en hund som gjør.

Den som tigger smuler, får mer enn den som tigger hele brød.

Den virkelige synd er den ondskapsfulle synd.

De store fiskene spiser de små.

Det er en lek for barna, men død for fuglen.

Det som skjer, ønsker man ikke; det man ønsker, skjer ikke.

Ditt eget gamle tøy er bedre enn andres nye tøy.

En gjøkunge er tross alt en gjøk; den volder sin fostermor kråken skuffelse og sorg.

En god hest behøver bare ett piskeslag, en god mann bare ett ord.

En god mann finner hele verden god.

En hund, som engang er blitt slått med et brennende trestykke, vil flykte bare den ser et lyn.

En løs hest kan alltid finnes ved låven.

En manns ord og en elefants støttann kan ikke komme inn igjen når de først er ute.

En manns skygge blir hos ham.

En ny vaskekone bruker såpe også til fillene.

En politiinspektør er en liten mann utenfor tjenesten.

En sten blir våt i vann, men den oppløses ikke; hvis du snakker til en tåpe, føler han seg smigret, men han forstår ingenting.

En sterk mann slår og lar deg ikke engang skrike opp.

En tjener for en tjener er som en portal for en hytte.

En tyv er en tyv, enten han stjeler en diamant eller en agurk.

Er du tilfreds med et lendeklede, vil du aldri bli knuget av fattigdom.

Et gammelt tre har en fast kjerne.

Ett avslag avverger hundre bebreidelser.

Etter unnfangelsen unngår man ikke fødselen.

For den blinde er dag og natt like.

For en maur er duggen en oversvømmelse.

Forlang ikke kaker hver dag.

Fyll min mave og less på min rygg.

Hans ord løper over vadesteder; hans føtter kommer ikke over terskelen.

Heiren er et fe ved en fiskedam den ikke kjenner.

Heller ikke følge noen hellig mann enn følge seks hellige menn.

Holder du til blant kråker, kommer du til å spise søppel; holder du til blant høker, kommer du til å spise kjøtt.

Hva annet ønsker en blind mann seg enn sine to øyne.?

Hverken for meget snakk eller for stor taushet, hverken stadig regn eller stadig solskinn, er ønskelig.

Hver mann er sin egen æres vokter.

Hver mann klarer sine egne saker best.

Hvis alle hunder går pilgrimsgang til Benares, hvem skal så slikke potter og panner?

Hvis det er gift ved tungens rot, kan det så være sødme på tungespissen?

Hvis du godtar den som en gud, er den en gud, ellers er den bare en klump malt leire.

Hvis en fremmed arbeider godt for deg, er han en av dine; hvis en av dine ikke arbeider godt for deg, er han en fremmed.

Hvis geit og sau kunne trekke plogen, hvem ville da holde okser?

Hvis ingen stod imot meg, kunne jeg beseire verden.

Hvis jeg handler rett, tilskriver man det forsynet; hvis jeg handler ille, tilskriver man det meg selv.

Hvis juryen sier at det en katt, så er det en katt.

Hvis man gir med kjærlighet, er en håndfull nok.

Hvis man kaller en dame for en slavinne, ler hun; hvis man kaller en slavinne for slavinne, gråter hun.

Hvis man spør en sulten mann hvor meget to og to er, svarer han: "fire brød."

Hvis svigermoren slår en krukke i stykker, var den bare av leire, hvis svigerdatteren gjør det, var den av gull.

Hvor der er en hindulandsby, er der også en parialandsby.

Hvor der er solskinn, er der skygge.

Hvor tyren enn løper, følger dens rep med.

I den byen hvor du gjerne vil selge blomster, skal du ikke sparke opp støv.

I en landsby som er i strid med seg selv, vil selv ikke en ape bli boende.

Igler suger seg ikke fast på sten.

I høsttiden kan selv en rotte ha fem hustruer.

Ilden brenner når du tråkker på den, enten du gjør det med vilje eller ikke.

Ingen er noengang død av forbannelse eller har levet av velsignelse.

Ingen mann taler om sitt nederlag, eller om den pryl han får av sin kone.

I sitt eget hus er hunden en løve.

Kan barken fra ett tre noen gang skjæres til for et annet?

Kan en gammel papegøye noengang bli tam?

Kjærlighet kjenner ikke lav kaste; sult finner seg gjerne i smuler; tørst kjenner ikke stedet hvor de døde blir brent; søvnighet har intet imot en forfallen hytte.

Kniven søker de kjøttfulle stykkene.

Kosten og feierbrettet bør ikke krangle med hverandre.

Kråken ville lære å gå som en gås, men glemte sin egen gange.

Ligger kraften i stenen som maler, eller i kvinnen som bruker stenen?

Mange små fisker stanser strømmen.

Man kan bade og vaske bort olje, men hvem kan skrubbe skjebnen av seg?

Man kan fortære n tåpes eiendom når man roser ham.

Man lager ikke en sekk av et hundeskinn eller en konge av en paria.

Mot en storm hjelper ingen bris fra en vifte.

Når din tå støter mot en sten, stikker du fingeren i munnen.

Når du danser, hold øye med trommen.

Når du vet at du er i ferd med å miste hele din rikdom, bør du heller gi bort halvparten.

Når en geit trekker seg tilbake, er det for å ta tilløp til å stange.

Når en mann drukner, går hele verden under.

Når en skjønnhetsplett blir stor, blir den til en vorte.

Når en slavinne blir frue, betenker hun seg ikke på å sende slavinner ut i dårlig vær.

Når kongen er borte, kan dronningen gjøre hva hun vil.

Når man har lært å stjele, må man også lære å dingle.

Når slangen snur seg, biter den slangetemmeren.

Når tre kvinner blir enige, vil stjernene skinne ved høylys dag.

Penger i en kvinnes hånd vil ikke vare; et barn i en manns hånd vil ikke leve.

Perler er intet verd i en ørken.

På avstand ser fjellene grønne ut.

Selv om en kråke bader i Ganges, blir den ikke en svane.

Selv om en slange får melk hele livet, vil den spy ut gift når den biter.

Selv om fisken gjerne vil vri seg løs fra kroken, vil så fiskeren la den slippe løs?

Selv om repet brenner, kan man se knuten i asken.

Sjakalhvalpen ble født i august, det var oversvømmelse i sptember, og han hadde den frekkhet å si: "Du godeste! Jeg har aldri sett en så voldsom oversvømmelse!"

Spis ikke smør på byggbrød; tjen ikke en mann av lav kaste.

Store kameler er revet vekk med strømmen, og eselet spør hvor dypt det er!

Stort begjær er endeløs fattigdom.

Svarte skyer tordner meget, men regner lite.

Synderens rikdom går med til å gjøre bot.

Taler du sannhet, blir selv din venn sint på deg.

Tell ulempene først, så fordelene.

Uansett hva som er i kannen, vil det komme ut av tuten.

Ungdom er galskap.

Uten en kvinne i huset er det bare et oppholdssted for onde ånder.

Vekk ikke en sovende slange.

Ville du betro kjøtt til en sjakal?

Yogien ansees for en svindler i sitt eget hus; men en fremmed yogi ansees for hellig.

Midt - Østen og omegn

Appetitten kommer ved en munnfull; det onde ved et ord.
(Syria)

Bak mens ovnen er varm.
(Persisk)

Bare din egen negl klør dg ordentlig.
(Irak)

Beduinen venter hundre år og tar sin hevn.
(Palestina)

Bruk din fiendes hånd til å fange en slange.
(Persisk)

Brødet er varmt og din mave er tom - spis, og ikke si: "Jeg skammer meg."
(Irak)

Da de kom for å sko sultanens hester, stikk billen sin fot frem.
(Libanon)

Da eselet var mett, sparket det bakut.
(Oman)

De beste verk er fullførte.
(Palestina)

Den annen verden kommer først senere.
(Oman)

Den blinde tror at den seende spiser med begge hender.
(Persisk)

Den kamel som vandrer med et esel, lærer å skryte.
(Mauretania)

Den løgn som fremkaller noe godt, er bedre enn den sannhet som fremkaller uro og opptøyer.
(Persisk)

Den som fører registeret, setter ikke seg selv mellom forbryterne.
(Palestina)

Den som har en tang, brenner ikke hånden.
(Irak)

Den som har hus av glass, kaster ikke sten etter folk.
(Irak)

Den som ikke får varmet seg i morgensolen, kan heller ikke varme seg i aftensolen.
(Irak)

Den som ikke kan nå kjøttet, sier at det stinker.
(Oman)

Den som ikke vil bøye seg for Moses' dom, skal bøye seg for Faraos dom.
(Libanon)

Den som leker med katten, må finne seg i at den klorer.
(Oman)

Den som samtykker, er like god som den som handler.
(Oman)

Den som sladrer til deg, sladrer om deg.
(Libanon)

Den som stjeler en minaret, vet hvor han vil skjule den.
(Tyrkia)

Den svake fryser selv om sommeren.
(Kurdisk)

De som belærer om anger, hvorfor angrer de så sjelden selv?
(Persisk)

Det dårligste ritt er bedre enn å gå.
(Oman)

Det er bedre å dø med full mave enn å leve med tom.
(Persisk)

Det er kvigens eier som skal forsvare den mot løven.
(Mauretania)

Det som var, vender ikke tilbake.
(Oman)

Djevelen flykter fra den som leser Koranen.
(Persisk)

Du er sjeik og jeg er sjeik, hvem skal tenne ilden?
(Palestina)

En doven hånd hviler på en sulten mave.
(Kurdisk)

En gresshoppe i hånden er bedre enn ti som flyr.
(Saudi-Arabia)

En gutt er en gutt, om han så blir dommer.
(Irak)

Enhver gråter over sine egne døde.
(Irak)

En krabbe sa til sin sønn: "Gå!" Sønnen svarte: "Gå foran meg, så jeg kan gå slik som du."
(Libanon)

En løs tann kan man like godt trekke ut.
(Irak)

En mann som var nødt til å spise eselkjøtt sa: "Ørene ligner en kanins."
(Kurdisk)

En nabo i nærheten gavner mer enn en bror i det fjerne.
(Yemen)

En rovfugl har krumme klør.
(Persisk)

Enten får du forholde deg rolig, eller slå så det gjør vondt.
(Oman)

En tjener som røker hasjisj, er bedre enn ingen tjener.
(Saudi-Arabia)

Et hus med menn er bedre enn et hus fullt av penger.
(Palestina)

Fluene kjenner melkehandlerens hus.
(Palestina)

Folkets tunger er sannhetens fjærpenner.
(Palestina)

Forhør deg om moren før du gifter deg med datteren.
(Libanon)

Fred blir ikke en vane.
(Mauritania)

Gjør deg liten, så blir du stor.
(Oman)

Gjør idag det du gjerne vil utsette til imorgen.
(Libanon)

Grav først en brønn og stjel så et spir.
(Persisk)

Gryten kaller kjelen for en svarting.
(Persisk)

Ha tålmodighet med sure druer, og du kan spise dem modne.
(Palestina)

Heller en trettekjær mann enn enkestand; heller et flakkende lys enn mørke.
(Yemen)

Heller et egg idag enn en kylling imorgen.
(Irak)

Heller en slange i huset enn en fremmed.
(Yemen)

Heller tusen ansatte som stjeler enn én kompanjong man skal gjøre regnskap med.
(Libanon)

Hold din tunge i fengsel, eller den bringer deg i fengsel.
(Palestina)

Hold på dine gamle venner, de nye blir ikke hos deg.
(Syria)

Hos de unge er begjær ingen synd.
(Persisk)

Hva ønsker en blind mann seg? Et par øyne.
(Irak)

Hvem har sett en hest, en kvinne eller et sverd som var trofast?
(Persisk)

Hver eneste sønn av Adam lever i håp til han blir båret til graven.
(Libanon)

Hver hane galer på sin egen gjødelhaug.
(Syria)

Hvis den døde ikke har syndet, trykker graven ham ikke.
(Irak)

Hvis den stakkaren av en katt hadde vinger, ville den utrydde spurvene.
(Persisk)

Hvis det er en agurk, kan den kjennes med en gang.
(Irak)

Hvis du har penger, behøver du ikke bruke makt.
(Persisk)

Hvis du reparerer vannsekker, så reparer din egen.
(Persisk)

Hvis én ikke vil godkjenne ditt synspunkt, så prøv å se hans synspunkt.
(Libanon)

Hvis en rik mann spiser en slange, sier folk: "For en visdom!" Hvis en fattig mann spiser en slange, sier de: "For en tåpelighet!"

Hvis et barn motsier deg, la det snakke.
(Mauritania)

Hvis man stadig spør, kan man komme til China.
(Persisk)

Hvis politimannen drikker vin, har drukkenbolten en unnskyldning.
(Persisk)

Hvis tiden ikke er med deg, så vær du med den.
(Oman)

I en maurs hus er duggen en oversvømmelse.
(Persisk)

Ikke alle skyer bringer regn.
(Irak)

Innsikt seirer over makt.
(Yemen)

Jeg elsker deg, armbånd - men så høyt som mitt håndledd? Nei.
(Syria)

Jeg satte ham på hesten bak meg; han stakk hånden i sadeltasken.
(Irak)

Jern tar jern ut av smien.
(Persisk)

Jo større hode, desto større hodepine.
(Persisk)

Kandispulver er også kandis.
(Saudi-Arabia)

Kjærlighet kommer av en egen drift og kan ikke læres.
(Persisk)

Kyss den hånd du ikke kan hugge av.
(Mauritania)

La din katt sulte, og den fanger dine mus; la din hund bli mett, og den beskytter ditt hus.
(Palestina)

Lampen kaster ikke lys i solens nærvær.
(Persisk)

List beseirer styrke.
(Oman)

Lykke er ikke til salgs på markedet.
(Persisk)

Lytt til dem som får deg til å gråte og ikke til dem som får deg til å le.
(Mauritania)

Løgnerens hus brant, men ingen trodde på ham.
(Irak)

Maleren maler det andre bildet bedre enn det første.
(Persisk)

Man ekter ikke en prinsesse på en fjøsrøkters medgift.
(Kurdisk)

Man gjør ikke et esel til en hest ved å slå det.
(Persisk)

Man kan ikke både drive kameler og ha det travelt.
(Syria)

Man kan stole på sin mor, om hun så er en hyene.
(Mauretania)

Man sa: "Kvinnene er mennenes paradis." Jeg svarte: "Heller helvete enn mitt paradis!"
(Palestina)

Man sa til muldyret: "Hvem er din far?" Det svarte: "Hesten er min onkel."
(Libanon)

Man sa til strutsen: "Ta en byrde på deg!" Den svarte: "Jeg er en fugl." Man sa: "Fly!" Den svarte: "Jeg er en kamel."
(Persisk)

Mennesket er som mauren; svakt og mektig.
(Palestina)

Nesejernet lærer bjørnen å danse.
(Syria)

Misunnelsen fortærer sin herre som rusten fortærer jernet.
(Oman)

Morgenstunden er gevinst.
(Saudi-Arabia)

Når beduinen har lært din gatedør å kjenne, så bygg den om.
(Palestina)

Når læreren slakker på sin strenghet, kaster barna skitt på plassen.
(Persisk)

Når to er trofaste mot hverandre, er Gud den tredje.
(Kurdisk)

Også i simpel drakt kjenner man den edle.
(Yemen)

Omtanke er halvparten at det man lever av.
(Saudi-Arabia)

Penger er som salve, de lindrer smerten i et brukket ben.
(Saudi-Arabia)

Pryl av den elskede er som å spise rosiner.
(Saudi-Arabia)

Prøv din mandighet - og gift deg så.
(Persisk)

Sabelen hugger ikke i sin egen skjede.
(Kurdisk)

Seilbåten synker fordi det er for mange sjømenn ombord.
(Irak)

Selv det enkleste håndverk beskytter deg mot fattigdom.
(Yemen)

Selv om man roser andre beitemarker for deg, så bli ved din egen.
(Mauritania)

Si ikke velkommen til araberne, de vil slå seg ned i din pels og din kåpe.
(Kurdisk)

Si "ulv" og hold stokken klar.
(Syria)

Slakt ikke den som har betrodd deg sin hals.
(Palestina)

Så lenge du ikke har sett helvete, er paradiset ikke godt nok for deg.
(Kurdisk)

Ta parti i en strid mellom brødre, og de forsoner seg mot deg.
(Mauritania)

Tenk ikke på tobakkens farve, heller ikke på folks farve.
(Kurdisk)

To blir aldri tilfreds; han som søker kunnskap og han som søker penger.
(Syria)

Trår noen deg på foten, så trå ham på nakken.
(Libanon)

Tusen av djevelens forbannelser river ikke istykker så meget som én skjorte.
(Palestina)

Tømrerens palass er falleferdig.
(Saudi-Arabia)

Veveren er naken og skomakeren er barføtt.
(Syria)

Verdens skjønnhet er dens ulykke.
(Mauritania)

Vil du at man skal adlyde deg, så forlang det som er mulig.
(Libanon)

Vær for søt, og du blir spist opp; vær for bitter, og du blir spyttet ut.
(Kurdisk)

Ær hunden på grunn av dens herre.
(Yemen)

Å dø er å dø, hvorfor trekke dødskampen ut?
(Kurdisk)

Å plyndre sammen er en fest, å dø sammen er en glede.
(Kurdisk)

Nederland

Den haltende hest sakker bakut.

Den skoen passer, bør ta den på.

Den som ikke ærer det lille, er ikke det store verdig.

Det er godt å fiske i opprørt vann.

En gammel kusk hører gjerne piskesmell.

Et esel slår seg ikke to ganger på samme sten.

For den kloke er kun het halvt ord nok.

Forsiktighet er visdommens mor.

Gryten har ingenting å bebreide kjelen; de er sorte begge to.

Heller et halvt egg enn et helt skall.

Hule fat klinger mest.

Man kan ikke plante om gamle trær.

Man kan ikke vite hvordan en ku fanger en hare.

Man skal ikke kaste gamle sko før man har nye.

Når den ene hånden vasker den andre, blir begge rene.

Når lykken spiller opp, kan man saktens danse.

Når månen er full, skinner den overalt.

Når vinen er i mannen, er visdommen i kannen.
 

Sult gjør rå bønner søte.

To gale hunder biter ikke hverandre.

Vekk ikke en sovende hund.

Vogner som knirker, holder lengst.

Spania

Alt i kjærlighet er trist, men til tross for sin tristhet er den det beste som finnes.

Anledning skaper tyv.

Av en sjalu elsker blir det en likeglad ektemann.

Bedre en levende venn enn hundre døde.

Bevar meg for vennene, for fiendene bevarer jeg meg selv.

Den døde til graven, de levende til gildet.

Den første slurk skal være lang, og de neste....

Den er godt gift, som hverken har svigermor eller svigerinne.

Den mann som alltid går ut med sitt nett, vil til slutt fange fugler.

Den som blir sint, har dobbelt besvær: å bli sint og å bli glad igjen.

Den som bukker dypt, viser baken frem.

Den som elsker  faren, omkommer i den.

Den som er lutter honning, blir spist av biene.

Den som føder opp en annens sønn, bærer et stykke glødende kull ved sitt bryst.

Den som går i seng med barn, står våt opp.

Den som går med lånt tøy, blir kledd av på gaten.

Den som ikke faller, kan ikke reise seg.

Den som ikke får barn av Gud, får søskenbarn av djeveln.

Den som ikke vil se sår, skal ikke gå i krig.

Den som kjøper hva han ikke har råd til, må selge hva han har bruk for.

Den som lever på illusjoner, dør av skuffelse.

Den som låner noe ut, får det ikke igjen; og hvis han får det igjen, får han ikke det hele; og hvis han får det hele, får han også en dødsfiende.

Den som slenger vannet i krukken, mister mer enn han samler.

Den som sover godt, merker ikke loppene.

Den som tjener det som er felles, tjener ingen.

Den som vil ha noe fra havet, må gjøre sin ende våt.

Den som vil tjene to herre, må lyve for den ene.

De penger den fattige tjener, tar han imot med den ene hånden og bruker med den andre.

Der er ingen bedre lærere enn nød og fattigdom.

Der er ingen kile som den fra samme tre.

Der hvor man minst venter det, springer haren opp.

De som idag er menn, har før vært gutter.

Det aller verste får en til å glemme det verste.

Det du vil ingen skal vite, skal du ikke fortelle.

Det er ikke noe som er så vondt at det ikke kommer noe godt ut av det.

Det er ikke nok å vite hvordan man skal ri, man må også kunne falle.

Det er ondt å synde, men det er djevelsk å fortsette med det.

Det får som breker, går glipp av sin munnfull.

Det kull som har vært glødende, tennes lett igjen.

Det vannet du ikke vil drikke, skal du bare la renne.

Du må ikke gi så meget til St. Peter at du blir fattig.

En far for hundre sønner og ikke hundre sønner for én far.

En gammel potetåker blir aldri fri for poteter.

En god hane vil gale på hver gjødselhaug. (Mexico)

En god trette gir en god fred.

Én hane er nok til ti høner, men ikke ti menn til én kvinne.

En hest og en venn må man ikke jage med.

En hummer som sover, skylles vekk med strømmen.

Enhver klør seg med sine egne negler.

En kvinne og en melon er vanskelige å gjennomskue.

En mann uten venner er som en venstre hånd uten den høyre.

Et barns kjærlighet er som vann i en kurv.

Ethvert hode er en verden.

Etter midnatt går djevelen løs.

Faren kjøpmann, sønnen en fin herre, sønnesønnen tigger.

For at en kile skal være god, må den være av samme slag som treet selv.

For å kunne lyve må man ha en god hukommelse.

Fra det opphøyde til det lattelige er det kun ett skritt.

Før du gifter deg, skal du ha et hus å bo i, jord å arbeide i og en vingård å høste i.

God er vinen når vinen er god; selv om vannet er klart og smaker godt - vil jeg drikke vinen og la vannet stå.

Gråspurven og munken er to dårliger fugler.

Gud passer på de fulle.

Halve verden ler av den andre halve, og jeg ler av den hele.

Han som er elsket av Gud, får grisunger når hans hund føder.

Han som har full mave, preker om faste.

Heller godt ugift enn dårlig gift.

Heller gå i seng uten mat enn stå opp med gjeld.

Hunden er min venn, min kone er min fiende, og min sønn er min herre.

Hvem gir fra seg sitt før han er død?

Hver skog sin ulv.

Hvis du vil betjenes godt, så re selv sengen.

Hvor det er sjalusi, er det kjærlighet.

Hvor nøden kommer inn av døren, går kjærligheten ut av vinduet.

I de blindes land er den enøyde konge.

I kjærlighet forakter sønnen faren; i forretning forakter faren sønnen.

Ikke alle kokosnøtter gir søt melk.

Imorgen er den dovnes omkved.

Ingenting er bare galde eller bare honning.

Intet tre uten skygge.

I spillemannens hus kan alle danse.

Jeg hersker over hunden; hunden over sin hale.

Jeg sier det til deg, min datter, forat du skal forstå det, min svigerdatter.

Kapellanens penger kommer med sang og går med sang.

Kjærligheten er som utøy; når den stikker, er der intet råd - selv ikke på apoteket.

Kjærlighet og penger - aldri var de reisefeller.

Kratt har øyne og vegger ører.

Kuren kan være verre enn sykdommen.

La oss gå sammen, men ikke rotte oss sammen.

Liten landsby - stort helvete.

Litt etter litt kommer man langt.

Livet er kort, men et smil er bare et øyeblikks umak.

Luddere og munker går parvis.

Luddere, munker, nonner og pasjer sier alltid at de er av fornem ætt.

Løgnere snubler fortere enn den halte.

Man bygger ikke kirker med ønsker.

Mange kammerpiker bringer uorden i brudekjolen.

Man går bare bort for å se på en fikenkaktus når den bærer frukt.

Man høster ikke det man ikke sår.

Man kan gjøre en dyd av nødvendighet.

Man kan ikke vente annet enn et spark av et muldyr.

Mannen og bjørnen; jo styggere, jo flottere.

Man skal alltid kalle brød og vin for brød.

Man tar ikke kjærlighet i gryten, men kjøtt og løk.

Mennesket kysser hender som det helst så brent.

Mitt er mitt, og ditt er vårt.

Munnens ord er meget verd og koster intet.

Naboens penger lager ingen støy, men de gir heller ikke nattero.

Nålen kler på alle mennesker, men er selv splitter naken.

Når det er bruk for Maria; kom Maria! Når det ikke er brukt for Maria; ut Maria!

Når han ikke har hode, hvorfor ønsker han seg så en hatt?

Når jeg spiser, kjenner jeg ingen, men når jeg er ferdig med å spise, begynner jeg å kjenne dem igjen.

Når kapteinen gir ordrer, kan ikke matrosen gjøre det.

Når man går nedover, følger selv stenene med.

Når rapphønen gråter, varsler den regn - men det beste varsel er at det regner.

Når reven begynner å preke så pass på din høne.

Når solen står opp, står den opp for alle.

Når torner bryter frem, har de spissen forrest.

Når vognmannen selger muldyret sitt, har det ikke lenge igjen.

Ord fører til ord.

På bunnen av sekken finner man smulene.

På den som er født uten hell, regner det skitt fra himmelen.

På en annens skuldre er byrden lett.

På en gammel gårdsplass er det ikke mangel på gjødsel.

Ravnen kan vaske seg, men den kan ikke bli hvit.

Selv om apen kler seg i silke, er den fremdeles en ape.

Slekninger og solen; jo lenger vekk, jo bedre.

Slå døren opp for den gode skjebne og gjør front mot den onde.

Snakk aldri om rep i den hengtes familie.

Som indianeren er, slik er hans koffert.

Som kjæresten er også redet.

Spar på dine besøk, og du er velkommen.

Spørrende, spørrende kommer man til Roma.

Stor sult kjenner ikke hardt brød.

Suppe og kjærlighet er best første gang.

Så lenge der er fikener, er der venner; når fikenene slipper opp, slipper vennene også opp.

Så lenge livet varer, har man tid til overs.

Så mange hoder, så mange luer.

Tiggere kan ikke velge.

Til dumme ord; døve ører.

Til å lyve og spise fisk kreves stor omhu.

Tredve nonner og en munk kan ikke få et esel til å skite mot sin vilje.

Trist er det hus hvor høna galer og hanen tier.

Vi er alle barn av Adam og Eva; det er silken som gjør oss forskjellige.

Vi skal gjøre noe for å leve, døden kommer av seg selv.

Vokt deg for forsonet venn.

Våre maver er våre herrer.

Å ha klør er ikke det samme som å være løve.
 

Storbritannia

Allting har en ende, en pølse har to.

Alt er godt som ender godt.

Alt å begjære, alt å miste.

Bedre med åpent fiendskap enn falskt vennskap.

Beklag den mann som drukner i uværet, for etter regn kommer solskinn.

Bekymringer er trinn på den stigen som fører til himmelen.

Berg høyet mens solen skinner.

Bit ikke den hånden som gir deg mat.

Bit ikke mer av enn du kan tygge.

Bring din ku til slottet, og de vil fore den i stallen.

Bruk ikke sporene på en villig hest.

De fleste som dreper fugler, koker ikke selv suppe på dem.

De liker virkelig å danse, som danser mellom torner.

Den fugl som kommer langveis fra, har vakre fjær.

Den kvinne spinner lite som speiler seg ofte.

Den late sauen synes at ullen er tung.

Den mann som alltid går ut med sitt nett, vil til slutt fange fugler.

Den mørkeste time er den før daggry.

Den roligste kalven drikker mest melk.

Den sanne kjærlighets strøm rant aldri rolig.

Den som aldri klatrer, faller aldri.

Den som fanger mest, har mest.

Den som får en god mann til sin datter, vinner en sønn; men den som får en dårlig svigersønn mister en datter.

Den som stjeler egget, vil stjele hønen.

Der er sorte får i hver flokk.

Der har aldri vært en eventyrforteller som ikke fortalte løgner.

Det er andre enn djevelen som går med sort kappe.

Det er bare ett vakkert barn i verden, og hver eneste mor har det.

Det er en dårlig hund som ikke er verd en fløyte.
(Irsk)

Det er en lang vei som ikke har noen svinger.

Det er et klokt barn som kjenner sin egen far.

Det er forsent å spare når bunnen er bar.

Det er håp om at mannen kan vende tilbake fra et krigstokt; men det er intet håp om at en mann kan vende tilbake fra graven.

Det er ikke den som har lite, som er fattig, men den som begjærer meget.

Det er ikke godt å se der hvor djevelen holder lyset.

Det er ikke hver sterk mann som kan spille harpe.

Det er lettere å si "fjell" enn å bestige det.

Det er lett å såre den syke.

Det er like galt å stole på alle som ikke å stole på noen.

Du er herre over det ord som ikke er sagt. Det talte ord er herre over deg.

Det er vanskelig å drive en hare ut av en busk hvor den ikke er.
(Irsk)

Du kan ikke bederve et råttent egg.

Døde menn sladrer ikke.

Døp ditt eget barn først.
(Irsk)

Eieren øye gjør hesten fet.

Elendighet elsker fellesskap.

En blind manns kone behøver ikke å male seg.

En druknende mann vil gripe etter et strå.

En dårlig familie er bedre enn en tom svinesti.

En fattig mann er glad for det han får.
(Irsk)

En gang bitt, to ganger sky.

En gift ung mann er en merket ung mann.

En god sakfører kan være en dårlig nabo.

En laks fra dammen, en kjepp fra skogen og en hjort fra fjellet er tyvegods ingen mann noensinne har skammet seg over å eie.

En løs geit vet ikke hvordan en bundet geit føler det, men en bundet geit vet hvordan en løs geit har det.

En mann kan lede en hest til vannet, men tolv kan ikke få den til å drikke.

En manns feil vil være enorm som et fjell før han selv oppfatter den.

En meis i hånden er bedre enn en and i luften.

En rullende sten samler ingen mose.

En skilling i pungen er bedre enn en daler man har gitt ut.

Ens løfte er ens gjeld.

En stor sko passer ikke en liten fot.

En tosk og pengene hans skiller snart lag.

En tåpe kan tjene penger, men bare en klok mann kan holde på dem.

Et eple om dagen holder doktoren borte.

Et får som skaper seg, smitter hele flokken.

Et godt ord varmer mer enn en god dram.

Et godt rykte er lettere å miste enn å få.

Et stort hull kan fylles med småsten.

Etter glede kommer ergrelse.

Etter middag ta en hvil, og etter aftens gå en mil.

Ett sting i tide sparer ni.

Falske folk trenger mange vitner.

Falskhetens føde er gull og sølv.

Fare opp som en løve og dette ned som en skinnfell.

Fattigdom er ingen forbrytelse.

Fingre ble skapt før gafler og hender før kniver.

Fint folk som blir sendt på torget, vil ikke kjøpe én skjeppe korn.

Flytt et gammelt tre, og det vil snart visne.

For mange kokker ødelegger suppen.

For meget pudding vil kvele en hund.

Fortell en kvinne at hun er vakker, og djevelen gjentar det for henne ti ganger.

Fortrolighet skaper forakt.

For å kjenne en mann må man bo i hus med ham.
(Irsk)

Få hva du kan og behold hva du har, det er den måten man blir rik på.

Gamle menn og bereiste folk kan lyve med autoritet.

Gi en tigger en seng, og han vil betale deg med en lus.

Gode svømmere drukner til slutt.

Godhet er som såkorn; det vokser først når det blir sådd.

Grådige øyne kveler hvalpen.

Gud hjelper de rike, de fattige kan tigge.

Gud mildner vinden for det nyklipte lam.

Gåsen plukkes fjær for fjær.

Han er som en sekkepipe; man hører ham aldri før maven er full.

Han må ha en lang skje, som spiser middag med djevelen.

Han må ha negler av jern, som klorer en bjørn.

Heller bli misunt enn ynket.

Heller ett sant ord enn hundre vakre ord.

Heller gå i seng uten mat enn stå opp med gjeld.

Hunden for mannen, katten for kvinnen.

Hund eter ikke hund.

Hva du ikke hører idag, gjentar du ikke imorgen.

Hva hjelper oppdragelse når han mangler fornuft?

Hva skulle en ung katt gjøre, om den ikke skulle drepe mus?
(Irsk)

Hva øyet ikke ser, har hjertet ikke ondt av.

Hver bøtte må stå på sin egen bunn.

Hvis allting skulle gjøres to ganger, ville alle være kloke.

Hvis du ikke kan bite, så vis ikke tenner.

Hvis du vil nyte livet, så nipp langsomt til det.

Hvis natten plutselig ble til dag, ville man få se guvernøren omfavne en av soldatenes koner under trærne.

Hvis tosken ikke gikk til torvs, ville det ikke bli solgt dårlige varer.

Hvor uvitenhet er lykksalighet, er det tåpelig å være vis.

Hvor åtslet enn er, der vil ørnene samles.

Hønen vil ikke beklage at høken er syk.

Ikke alt gult er gull.

Ingen er så døv som den som ikke vil høre.

Ingen sjalusi, ingen kjærlighet.

Ingen tåpe som den gamle tåpe.

Intet er så sikkert som det uventede.

Intet nytt er godt nytt.

Jo bedre spiller, desto verre menneske.

Jo nærmere benet, desto søtere er kjøttet.

Kast et ben i en gal hunds munn.

Klokskap er bedre enn rent gull.

Kua vet ikke at den har mistet halen før fluene kommer.

Kvinnen og katten har ni liv.

Kyss ikke piken hvis du har mulighet til å kysse fruen.

La enhver fugl ruge ut sine egne egg.

La hver båt stå på sin egen kjøl.

La hvert svin grave for seg selv.

La ikke tungen være i pungen.

Luftslott er dyre å holde.

Lykken favoriserer tåper.

Man er som en katt fra Man: Han tar med seg alt, unntatt halen.

Mangen en ting blir gjort for penger.

Mangen god ku har en dårlig kalv.

Man kan ikke både selge kua og drikke dens melk.

Mars kommer inn som en løve og ut som et lam.

Mitt hjem er min festning.

Når din nabos hus brenner, pass da på ditt eget.

Når du er i Roma, gjør som Roma gjør.

Når en fattig hjelper en annen fattig, fryder det Gud.

Omeletter kan ikke lages uten å slå istykker egg.

Omsorg drepte katten.

Penger i pungen er alltid moderne.

Presten døper sitt eget barn først.

Putt to penny-stykker i en pung, og de vil krype sammen.

Rotten feirer ikke jul hvor der er katter.

Sannhet og olje er alltid ovenpå.

Se deg for før du hopper.

Selv om egget er lite, kommer det en fugl ut av det.

Selv om eselet reiser, kommer det aldri hjem som hest.

Selv om ørene blir aldri så store, kan de ikke vokse over hodet.

Sett en liten fisk på spill for å fange en stor.

Sett en tyv til å fange en tyv.

Skittent vann, såvel som rent, kan slukke heftig ild.

Slakt ikke den gåsa som legger gulleggene.

Slå døren opp for den gode skjebne og gjør front mot den onde.

Snakk om en engel og du vil høre dens vinger.

Solen skinner ikke samtidig på begge sider av hekken.

Som den gamle hanen galer, så galer den unge.

Som du rer din seng, må du ligge i den.

Spar kjeppen og ødelegg barnet.

Spillere og veddløpshester holder aldri lenge.

Sult bryter stenmurer.

Sultne maver har ingen ører.

Søk råd i vinen, men fatt beslutning i vann.

Tell ikke dine kyllinger før de er ruget ut.

Tid er penger.

Tidlig til sengs, tidlig opp, gjør deg frisk, rik og vis.

Tiggere kan ikke velge.

Tigger som tigger fra tigger, blir aldri rik.

To knipper ved brenner bedre enn ett.

Tomme tønner skramler mest.

Trange sko klemmer føttene.

Trengende folk er glad for kjernemelk.
(Irsk)

Tro øret mindre enn øyet.

Tungen bryter ben og har selv ingen.

Ukrutt gror fort.

Vakre kvinner treffer flere elskere enn friere.

Velg ditt selskap før d setter deg ned.
(Irsk)

Øksen bør være i tømmersnekkerens hånd.

Å være i seng er ikke alltid det samme som å sove.
 

Frankrike

All mat er god å spise, men ikke alle ord er gode å si.

Appetitten kommer mens man spiser.

Av hjertets fylde taler munnen.

Avslutningen kroner verket.

Bare skoen vet om strømpene har huller.

Begjæret sprenger sekken.

De døde har urett.

De kvinnene som er engler i kirken, er djevler hjemme.

De misunnelige dør, men aldri misunnelsen.

Den fulle mave kjenner ikke den tomme.

Den geitekilling som ikke er dristig, er ikke fet.

Den som dør for kjærligheten, elsker for høyt.

Den som er herre over sin tørst, er herre over sin helbred.

Den som gifter seg eller bygger, skraper sin pung ren.

Den som går sakte, går langt.

Den som ikke våger noe, hverken taper eller vinner.

Den som intet våger, har intet.

Den som ler til å begynne med, gråter til slutt.

Den som lever, får se.

Der er ike verre vann enn det stillestående.

Der er ingen annen rikdom enn sunnhet.

De som ligner hverandre, finner hverandre.

Det er bare det første skritt som koster.

Det er bedre å være liten skogsfugl i lunden enn en stor fugl i bur.

Det er først om aftenen man gjør bruk av de gamles fornuft.

Det er i et trangt pass man skal fange en vill hest.

Det er ikke mangel på tunge som gjør at kua ikke kan snakke.

Det er ikke verre vann enn det stillestående.

Det er ingen lykke for den som binder seg til kvinner.

Det er tåpelig å flytte seg når man har det godt.

Det er tåpelig å spise kirsebær med de store, for de tar alltid de mest modne.

Det finnes ingen bonde som ikke oppfører seg bondsk.

Det går så lenge det kan.

Det kommer ingen fluer i den munn som er lukket.

Det som er gjort, er gjort.

Det som skader den ene, gavner den andre.

Dør dyret, dør dets galde.

Ekteskapet har tenner.

Elskerinnen er dronninge, hustruen slavinnen.

En baby er en engel, hvis vinger krymper i takt med at bena vokser.

En dårlig herre skaper en dårlige tjenere.

En god hund jager som sin rase.

Enhver har sin smak.

En slange som ønsker å leve, reiser ikke landeveien.

En stygg katt har en pen unge.

En sulten mave har ingen ører.

Erfaring overgår vitenskap.

Eselet fra fjellet bærer vinen og drikker vannet.

Et dårlig liv og en vakker død stemmer aldri overens.

Et egg i fredstid er bedre enn en okse i krigstid.

Et måltid uten vin er som en dag uten sol.

For dyrt kjøper den honning, som slikker den av torner.

Friskt mel og varmt brød bringer huset i fordervelse.

Før du tenker på å gifte deg, må du ha et hus med jord omkring.

Gammel gryte gir god suppe.

Gammel lege og ung barber bør man prise og skatte.

Gammelt tre lar seg ikke rive opp med ett rykk.

Gjør hva som skal gjøres, komme hva som komme vil.

Gode herrer skaper gode tjenere.

Gommene ble til før tennene.

Gud er den som helbreder, doktoren får betalingen.

Haren vender alltid tilbake til sitt leie.

Husene hindrer utsynet til byen.

Hva nytter det å ha en god ku, når den sparker melkespannet overende?

Hver passer sitt, og kyrne vil bli godt voktet.

Hvert menneske har i sitt hjerte et svin som sover.

Hvis firfislen var verd å spise, ville den ikke være så alminnelig.

Hvis kvinnene dør og hestene lever, blir det rikdom i huset.

Høna skal ikke gale der hvor det er en hane.

I en felle fører turtelduen ikke samme språk som når den sitter på en gren. (Fransk Guayana)

Ikke hver dag er søndag.

Ikke hver høne som kakler, legger egg.

Korset er stigen til himmelen.

Kua i det fjerne har rikelig med melk.

Kvinnene er alltid bedre i året som kommer.

Lediggangen er alle lasters mor.

Lykkens hjul er ikke alltid det samme.

Mangen har brød når han ikke har flere tenner.

Man kan ikke kle av et nakent menneske.

Man må overlate noe til tilfeldigheten.

Man skal ikke hinke foran de lamme.

Mauren følger fettet, fluen faller i sirupen. (Antillene)

Mauren har sin vrede.

Med kjærlighet: Glede; med ridom: Sorger.

Natten bringer råd.

Nær kirken, fjernt fra den kjære Gud.

Når hjertet er tilfreds, er veien ikke lang.

Når nesen får et slag, står vannet i øynene.

Når svinene er mette, vender de bunnen på troa i været.

Når treet er falt, løper allverden etter grener.

Pass på ikke å fornærme alligatorens mor før du er over elven.

Punktlighet er kongens høflighet.

Rikdommer kommer, rikdommer går; kjærligheten forlater oss aldri.

Røyk, regn og ufornuftig kvinne driver mannen ut av huset.

Selg ikke noe til en venn, og kjøp ikke noe av en rik mann.

Skjæren er en vakker fugl, men når man ser den hver dag, blir man lei den.

Skåldet katt skyr det kalde vann.

Slett fole kan bli god hest.

Solen går ned, ulykken aldri.

Spedalskheten foregir å elske deg for å ete dine fingre opp.

Spøk med apen som du vil, men lek ikke med dens hale.

Stjålet gods bringer aldri fordel.

Sulten titter inn gjennom døren til den arbeidsomme, men den våger ikke å gå inn.

Sult kan få en ape til å ete pepper.

Tid, vind, kvinner og lykke skifter som månen.

Til gjerrig far, ødsel sønn.

Tålmodigheten er de fattiges rikdom.

Ulykker truer ikke som regn.

Unge leger gjør kirkegårdene humpete.

Vakre fjær skaper vakre fugler.

Vanen er også en natur.

Ved tålmod lyktes det elefanten å voldta mauren.

Ved å smi flittig blir man smed.

Velg alltid lett brød og tung ost, hvis du er klok.

Vinen er trukket opp, den må drikkes.

Ørnen jager ikke fluer.
 

Nord - Amerika

Agn kroken godt og fisken vil bite.

Alder fremfor skjønnhet; perler for svin.

Alkohol skader aldri en billig kar.

All er skjebne-arkitekter som jobber innenfor disse tids-veggene.

Alle dører kan låses utenom dødsdøra.

Alle foretrekker sine egne.

Alle gartnere vet bedre enn andre gartnere.

Alle havner får duge i storm.

Alle hunder synes deres egne hvalper er søtest.

Alle klager over dårlig minne, men ikke over mangel på dømmekraft.

Alle rovfugler er tause.

Alle skal dø.

Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det.

Alle tror fiendene deres er syke mennesker.

Alle vet hvor egen sko klemmer.

Alligatoren legger egg, allikevel er den ikke en fugl.(Jamaica)

Alt er ikke bare fersken og fløte.

Alt kommer til en ende.

Alt verdifullt er gjerdet inn, men det finnes nok en port og en nøkkel.

Ambolten frykter ingen slag.

Av kvinner og sardiner foretrekker man de minste.

Av penger og hellighet er det alltid meget mindre enn det halve.

Av beverne skulle biene lære å bli bedre; en bie arbeider; en bever både arbeider og leker.

Avstand er beste hjelpemiddel mot en med vondt i sinne.

Avstand planter fortrylling.

Bank ikke på død manns dør og vent å få svar.

Barndommen skulle være lykkelig og sorgløs.

Barndommen varsler mennesket som morgenen varsler hvordan dagen blir.

Be ikke noen om en tjeneste før han har spist sin lunsj.

Bedrag er en løgn som slit på smilet.

Bare arbeid og ikke lek gjør gutten sløv.

Bare de er skikka til å leve som ikke er redde for å dø.

Bare de kloke bruker fritiden bra.

Bare en tosk gir seg ut i krangel med kokken.

Bare levende fisk svømmer mot strømmen.

Beste måten å beholde en venn på er å være venner.

Betal gjelden din eller mist dine venner.

Bedre at folk misunner deg enn synes synd på deg.

Bedre en gang i himmelen enn ti ganger ved himmelporten.

Bedre med et esel som bærer meg enn en hest som kaster meg av.

Bedre med en liten fisk enn et tomt fat.

Bedre med et lite bål som varmer oss enn et stort et som brenner oss.

Bedre om folk lyver om deg enn selv å lyve.

Bedre å dø ung hjemme enn gammel på sykehus.

Bedre å ha rett enn å være i flertall.

Bedre å kjøpe enn å låne.

Bedre å la være å fortelle en vits enn å miste en venn.

Bedre å snitte i skoen enn at foten blir klemt og skadd.

Bedre å spørre to ganger enn gå feil en gang.

Bedre å være alene enn i dårlig selskap.

Bedre å være en stor frosk i en liten dam enn liten frosk i en stor dam.

Betro deg ikke til noen som har sveket deg.

Bit ikke hånden som gir deg mat.

Bland deg ikke i andres saker med mindre du vil ha nesen skrapt litt.

Bli ikke ledet av smiger.

Blind sjanse feier verden videre.

Blodet er arvet, men dykighet har man skaffet seg selv.

Brenn ikke lyset på begge ender.

Brødre er som hender og føtter.

Dagen til en vis mann er verd hele livet til en dåre.

De døde blir snart glemt.

De dør bra som lever bra.

De fineste edelstenene ligger dypest.

De fleste menn får så kone kone som de fortjener.

De fleste som dreper fugler, koker ikke selv suppe på dem.

Den beste anstand en pike kan ha, er å være forelsket i en annen.

Den beste delen av en bok er ikke tankene som står der, men tankene den vekker.

Den beste måten å slå ihjel tiden på er å drive den til døde.

Den beste måten å beholde venner på er å ikke svike eller utlevere dem.

Den beste måten å få utrettet noe er å gjøre det selv.

Den ene tidsalderen sine guder blir nevnt bare i forbifarten i den neste.

Den er død som er uten feil.

Den kloke lærer av andres erfaringer, en vanlig mann lærer av egen erfaring, og en dåre lærer ikke noe av sine erfaringer.

Den korteste avstanden mellom to punkter er en rett linje.

Den letteste måten å få skillsmisse på, er å gifte seg.

Den mest destruktive kritikken er likegyldighet.

Den reiser raskest som reiser alene.

Den som aldri har lært noe, glemmer aldri noe av det.

Den som eier Roma, må fø Roma.

Den som er født tosk blir aldri helt kurert.

Den som glir av hellighet, stanser ikke før han havner i helvete.

Den som går i seng med barn, står våt opp.

Den som ingen laster har, er ingen mann.

Den som lager bål av halm får mye røyk og lite varme.

Den som ler sist, var sen til å fatte poenget.

Den som lever på håp har en slank diett.

Den som liker å krangle kan ende venneløs.

Den som lytter ved veggen, hører sin egen skam.

Den som sier sannheten, synder ikke, men han skaper besvær.

Den som sladrer meget, lyver meget.

Den som stjeler en geitebukk, er ingen fåretyv.

Den som synder uskyldig, henter djevelen uskyldig.

De som aldri har hatt en pute, treng den heller ikke.

De som danser må betale spillemannen.

De som leker med skarpt redskap må vente å bli skåret.

De som prøver å svindle bør vente å få igjen med samme mynt.

De som sviker sine venner skal ikke vente at andre har tillit til dem.

De som tar fortjenesten bør også bære utgiftene.

De som tror de ikke kan, har vanligvis rett.

De største gjerningene gjør vi uten å vite at de er det.

Det beste rådet jeg vet her i livet er å ikke gi for mye.

Det ene esel kaller det andre for langøre.

Det er andre måter å drepe en hund på enn å kvele den i smør.

Det er bedre å dø sparkende enn å bli sparket døende.

Det er den rastløse bien som smaler honningen.

Det er dårlige ben som vil stå og se på når kroppen blir overfalt.

Det er en dårlig hund som ikke kan logre med sin egen hale.

Det er ikke noe som er så vondt at det ikke kommer noe godt ut av det.

Det er lite rust på et nyttig redskap.

Det er menneskelig å feile, og å dekke over det også.

Det hurtigste geværet eksisterer ikke.

Det regner, og hver mann merker det en dag.

Det som gjøres om natten, avsløres om morgenen.

De tre kaldeste ting i verden; en smeds ambolt, en hunds snute og en kvinnes bakdel.

Det som jorden dekker, skal man glemme.

Det vakreste syn på jorden er en mann som snakker fornuft, og hans kone som hører på ham.

De unge kan dø; de gamle må det.

Din første ulykke kan bli din siste.

Djevelen finner en pute som fylliken kan falle på.

Du kan fange flere fluer med honning enn med eddik.

Du kan sende en gutt på skolen, men du kan ikke få ham til å tenke.

Du kan skjule ilden, men hva med røken?

Én byge gir ingen høst.

En dødsens farlig, men ærlig klapperslange er mindre å frykte enn en selvgod mann.

En finger fanger ingen lopper.

En god flukt er bedre enn en dårlig motstand.

En gående fot får alltid noe, om ikke annet så en torn.

En hest og en venn må man ikke jage med.

Enhver hund vet bedre enn å tygge en barberkniv.

En mann er ikke mer enn en mann.

En ny kost feier rent, men en gammel kost kjenner krokene.

En ren krok tåler å bli undersøkt.

En smule og en smule gir en full skål.

En ting som ikke er verd å søke, er ikke verd å ta.

En tom vogn skrangler mest.

En vred mann åpner munnen og lukker øynene.

En ødsel kone kan kaste ut husets forråd med en skje hurtigere enn mannen kan kaste det inn med en skuffe.

Et eple om dagen holder doktoren borte. En løk om dagen holder alle borte. 

Et fjols vil henge en hestesko på en død manns dør for å sikre ham lykke.

Et hakk i øksen sees på flisen.

Et lite får er snart klippet.

Et slag med en stokk kan selv Gud ikke gjøre ugjort.

Etter midnatt går djevelen løs.

Fattigdom er en hård sengekamerat.

Feiltagelser er ikke høystakker, ellers ville det være flere fete hester enn det er.

Fire vegger skaper ikke et hjem.

Fortiden er en bøtte med aske.

Få lysene tent før du blåser ut fyrstikken.

Gale gjess, gale gåsunger.

Gi en kalv langt nok rep, og den vil kvele seg selv.

Gi menn mat, og de vil adlyde.

Gode våpen er halve slaget.

Godt kvesset er halvt meiet.

Graver du en grav for meg, graver du en for deg selv.

Gud skapte Vest-Texas da han var liten og ønsket seg en sandkasse.

Ha ikke salt på sår.

Hanen og hesten ble enige om ikke å tråkke hverandre på tærne.

Heller bære kval i hjertet enn skam for mennesker.

Heller et egg idag enn en okse imorgen.

Heller et esel som vil bære oss enn en hest som vil kaste oss av.

Helvete er fullt av utakknemlige.

Hengemyrer setter ikke opp skilter.
 
Hold begge øyne åpne før bryllupet; lukk det ene etterpå.

Hos den som aldri har stjålet noe, vokser det en hårlokk i håndflaten.

Hva gavner meg et gyllent beger, når det er fullt av tårer?

Hver mann for seg, og fanden ta den siste.

Hvis din vanskelighet kan overvinnes, hvorfor bekymre deg? Hvis den ikke kan overvinnes, hvorfor bekymre deg?

Hvis du vil at drømmen din skal bli virkelighet, så våkn opp!

Hvis det er så hett at naboens skjegg tar fyr, bør du hente vann og fukte ditt eget.

Hvor der er nok, har man pepper også i hundens suppe.

Hvorfor tok døden den fattige manns ku og den rike manns barn?

Håndter kvinner og glass med varsomhet.
 
Ingen fred på jorden med kvinnfolk, intet liv noe sted uten dem.

Jeg sier det til deg, min datter, forat du skal forstå det, min svigersønn.

Jo steilere du er i din stolthet, desto bitrere når den knekkes.

Kan du ikke være snill, så vær forsiktig.

Katten er uhyre fornem, inntil hunden kommer forbi.

Kjærligheten er en tåke; der er ikke det fjell den ikke vil klynge seg til.

Kjør aldri inn hvor du ikke kan snu.
 
Kunstnere fødes, vismenn skapes.

Kvinner og glass skal behandles med varsomhet.

Lev, lær, dø, og glem det hele.

Man bygger ikke kirker med ønsker.

Man kan lede en hest til vannet - hvis man har en hest.

Man kan vel ikke leve av løfter?

Med spekk fanger man mus.

Meningen med kjærligheten lærer man først når man deler livet med hverandre.

Mennesket er det eneste dyr som kan bli flådd mer enn én gang.

Mennesket er noen ganger sterkere enn jern og noen ganger svakere enn en flue.

Mennesket har ikke røtter i jorden.

Naboens penger lager ingen støy, men de gir deg heller ikke nattero.

Nød gir fart.

Når alle taler, hører ingen.

Når djevelen blir sulten, eter han avfall.

Når fattigdommen banker på døren, flyr kjærligheten ut gjennom vinduet.

Når kapteinen gir ordrer, kan ikke matrosen gjøre det.

Når musa er mett , er melet bittert.

Når rapphønen gråter, varsler den regn - men det beste varsel er at det regner.

Når vognmannen selger muldyret sitt, har det ikke lenge igjen.

Ormen synes ikke at rødstrupens sang er vakker.

Overse ikke din egen mark for å plante på din nabos.

Passer du ikke på deg selv, gjør ikke andre det heller.

Penger er som gjødning - de er bare av det gode når de blir spredt.

Ros en annen manns kone og sett ditt eget liv i fare.

Selv en ynkelig kjøter har sine heldige dager.

Selvros stinker.

Selv små fisker får munnen til å løpe i vann.

Si meg hvem du reiser med, og jeg vil si deg hvem du er.

Sjusket arbeide med hendene bringer sjusket mat til munnen.

Skaff deg venner når du ikke har bruk for dem.

Skjær ikke av nesen for å ergre ansiktet.

Skjønnhet fikk aldri kjelen til å koke.

Spar kjeppen og ødelegg barnet.

Stål kan ikke bøyes, men det kan brekkes.

Sultent øye ser langt.

Så lenge livet varer, har man tid tilovers.

Ta ingen sjanser; når en busk beveger seg, stikk av.

Tell dine skillinger, og skatten vil sørge for seg selv.

Tidlig i seng, tidlig opp, mens din pike går ut med andre.

Til dumme ord, døve ører.

To ører betyr ikke at du hører to ganger.

Tusener drikker seg ihjel for hver som dør av tørst.

Tørre grener avsløres når løvet springer ut.

Uten penger, ingen verden.

Vanskeligheter følger synd like sikkert som feber følger kuldegysninger.

Venner er venner. Forrentninger er noe helt annet.

Verden er stor, himmelen er blå, det som gjelder én, vil en annen forsmå.

Verden vil forgå, men musikk og kjærlighet vil bestå.

Ønsk ingen ondt, selv ikke hundene på gaten.

Øst eller vest, hjemme best.

Å skrape bunnen på gryten gir svært dårlig musikk.

Å være forsiktig er bedre enn å be om unnskyldning. 


 

Mellom- og Sør - Amerika

Alligatoren legger egg, allikevel er den ikke en figl.
(Jamaica)

All mat er god å spise, men ikke alle ord er gode å si.
(Haiti)

Alt i kjærlighet er trist, men til tross for sin tristhet er den det beste som fins.
(Den dominikanske republikk)

Aper med lange haler skal ikke hoppe over ild.
(Fransk Guayana)

Av et fallent tre lager alle brensel.
(Colombia)

Av innbilskhet og vievann tar enhver så meget han har lyst til.
(Brasil)

Av en sjalu elsker blir det en likeglad ektemann.
(Mexico)

Bak hundens rygg er det "Hund"; ansikt til ansikt er det "Hr. Hund".
(Jamaica)

Bare skoene vet om strømpene har huller.
(Haiti)

Bedre en levende vennn enn hundre døde.
(Den dominikaske republikk)

Betaling idag, kreditt imorgen; kreditt idag, betaling imorgen.
(Britisk Honduras)

Bevar meg for vennene, for fiendene bevarer jeg meg selv.
(Den dominikanske replublikk)

Den er godt gift, som hverken har svigermor eller svigerinne.
(Colombia)

Den fattige lukter av død.
(Chile)

Den fulle mave kjenner ikke den tomme.
(Antillene)

Den første slurk skal være lang, og de neste.....
(Chile)

Den geitekilling som ikke er dristig, er ikke fet.
(Fransk Guayana)

Den onde gjerning blir hos ham som utøver den.
(Brasil)

Den roligste kalven drikker mest melk.
(Britisk Honduras)

Den som aldri går fremover, går bakover.
(Brasil)

Den som blir bitt av en slange, flykter for en firfisle.
(Jamaica)

Den som blir sint, har dobbelt besvær; å bli sint og å bli glad igjen.
(Chile)

Den som bukker dypt, viser baken frem.
(Colombia)

Den som er sen til å love, er mann for å holde ord.
(Jamaica)

Den som føder opp et annens sønn, bærer et stykke glødende kull ved sitt bryst.
(Argentina)

Den som gir sin nabos hund brød, mister brødet og får ikke hunden.
(Den dominikanske republikk)

Den som gjemmer til neste dag, mangler tillit til Gud.
(Chile)

Den som går med lånt tøy, blir kledd av på gaten.
(Den dominikanske republikk)

Den som har vennet seg til det onde, støtes av det gode.
(Mexico)

Den som ikke faller, kan ikke reise seg.
(Den dominikanske republikk)

Den som ikke får barn av Gud, får søskenbarn av djevelen.
(Colombia)

Den som ikke taler, blir ikke hørt av Gud.
(Mexico)

Den som ler til å begynne med, gråter til slutt.
(Antillene)

Den som lever på illusjoner, dør av skuffelser.
(Den dominikanske republikk)

Den som slenger vannet i krukken, mister mer enn han samler.
(Argentina)

Den som straffer én, refser hundre.
(Argentina)

Den som taler, sår, og den som lytter, høster.
(Argentina)

Den som utsetter seg for kjærlighet, utsetter seg for lidelse.
(Brasil)

Den som vil ha noe fra havet, må gjøre sin ende våt.
(Den dominikanske republikk)

Den som vil spise stekte bananer, får finne seg i å brenne fingrene.
(Surinam)

Den stokk som slår en sort hund, kan også slå en hvit hund.
(Antillene)

De penger den fattige tjener, tar han imot med den ene hånden og bruker med den andre.
(Chile)

Der er ingen kile som den fra samme tre.
(Mexico)

Det du vil at ingen skal vite, skal du ikke fortelle.
(Den dominikanske republikk)

Det er bedre å ha enn å ha hatt.
(Den dominikanske republikk)

Det er først om aftenen man gjør bruk av de gamles fornuft.
(Fransk Guayana)

Det er i et trangt pass man skal fange en vill hest.
(Haiti)

Det er ikke mangel på tunge som gjør at kua ikke kan snakke.
(Antillene)

Det er ikke nok å vite hvordan man skal ri, man må også kunne falle.
(Mexico)

Det er lettere å rive klærne i stykker enn å sy dem.
(Brasil)

Det er like god grunn til å steke egg som til å koke dem. (Jamaica)

Det gode behager en, det onde beskjeftiger en.
(Chile)

Det kommer ingen fluer i den munn som er lukket.
(Antillene)

Det kull som har vært glødende, tennes lett igjen.
(Mexico)

Det onde varer evig, og intet gode er uten ende.
(Brasil)

Det skal stokk til både en ond og en god kvinne.
(Argentina)

Det vannet du ikke vil drikke, skal du bare la renne.
(Colombia)

Djevelen frister, men han tvinger ikke.
(Britisk Guayana)

Du ser aldri en tom gryte koke over.
(Antillene)

Edderkopp og flue kommer ikke overens.
(Jamaica)

Eder og forbannelser lager ingen sår.
(Jamaica)

Ekteskapet har tenner.
(Antillene)

En dåre lærer på sin egen bekostning, en vismann på tåpens bekostning.
(Brasil)

En dårlig familie er bedre enn en tom svinesti.
(antillene)

En dårlig samvittighet behøver ingen anklager.
(Britisk Honduras)

En gammel far og revne ermer har aldri vanæret noen.
(Brasil)

En gammel potetåker blir aldri fri for poteter.
(Mexico)

En gang, en feiltagelse; to ganger, med vilje.
(Jamaica)

En god hane vil gale på hver gjødselhaug.
(Mexico)

En god vilje gjør veien kort.
(Brasil)

En hummer som sover, skylles vekk med strømmen.
(Peru)

Enhver for seg selv, Gud for alle.
(Antillene)

Enhver i sitt hjem, og Gud i alles hjem.
(Colombia)

Enhver klør seg med sine egne negler.
(Mexico)

En høne vasker aldri sine kyllinger for hardt.
(Jamaica)

En kakerlakk får aldri rett overfor en fugl.
(Jamaica)

En kujon beholder knoklene hele.
(Jamaica)

En løs geit vet ikke hvordan en bundet geit føler det, men en bundet geit vet hvordan en løs geit har det.
(Bahamas)

En mann halvt advart er en mann halvt reddet.
(Brasil)

En skrythals og en løgnhals er fettere.
(Bahamas)

En slange som ønsker å leve, reiser ikke landeveien.
(Haiti)

En sulten mave har ingen ører.
(Antillene)

En sulten ulv kommer ut fra skogene.
(Antillene)

En ting kan lukte godt og allikevel smake avskyelig.
(Surinam)

Et barns kjærlighet er som vann i en kurv.
(Argentina)

Et blad som er falt i vannet, råtner ikke samme dag.
(Fransk Guayana)

Ethvert hode er en verden.
(Cuba)

Et løvrikt tre gir ikke alltid saftig frukt.
(Brasil)

Faren kjøpmann, sønnen en fin herre, sønnesønnen tigger.
(Peru)

Fattigdom er ingen forbrytelse.
(Antillene)

Fattigdom er ingen last, men det er best å skjule den.
(Brasil)

Flere penger, mer synd.
(Britisk Guayana)

For at en kile skal være god, må den være av samme slag som treet selv.
(Argentina)

Fra det opphøyde til det latterlige er det kun ett skritt.
(Colombia)

Før den ble moden, var appelsinen grønn.
(Surinam)

Gammel gryte gir god suppe.
(Haiti)

God er vinen når vinen er god; selv om vannet er klart og smaker godt - vil jeg drikke vinen og la vannet stå.
(Chile)

Gommene ble til før tennene.
(Fransk Guayana)

Grådige øyne kveler hvalpen.
(Bahamas)

Gud gi oss en sønn, selv om han blir en tyv.
(Colombia)

Gud lønner ikke mennesket hver dag, eller hver uke, eller hver måned, eller hvert kvartal, eller hvert år, men når han lønner deg, blir du vel lønnet.
(Antillene)

Gud passer på de fulle.
(Colombia)

Halve verden ler av den andre halve, og jeg ler av den hele.
(Cuba)

Har du penger, har du venner.
(Jamaica)

Hat folk, men gi dem ikke kurver til å hente vann i.
(Haiti)

Heller godt ugift enn dårlig gift.
(Chile)

Heng ikke hatten høyere enn du kan nå den.
(Jamaica)

Heng ikke kurven høyere enn du kan nå den.
(Bahamas)

Hestens død gjør kua fetere.
(Surinam)

Hunden er min venn, min kone er min fiende, og min sønn er min herre.
(Argentina)

Hunden flykter på grunn av sin natur, svinet flykter for å redde livet.
(Jamaica)

Hund eter ikke hund.
(Britisk Guayana)

Hva hjelper oppdragelse når han mangler fornuft?
(Jamaica)

Hvis du vil høre hvordan saken forholder seg, så vent til det blir krangel.
(Jamaica)

Hvis du ikke liker landeveien, hvilken vei vil du så gå?
(Haiti)

Hvis firfislen var verd å spise, ville den ikke være så alminnelig.
(Haiti)

Hvis fruktbar mark ikke får hvile, blir den gold.
(Argentina)

Hvis fuglen flyr for høyt, kan den ikke finne igjen sitt rede.(Surinam)

Hvis krabben ikke kryper rundt omkring, får den ingenting, og hvis den går for mye omkring, havner den i gryta.
(Trinidad)

Hvis natten plutselig ble til dag, ville man få se guvernøren omfavne en av soldatens koner under trærne.
(Surinam)

Hvor blod er utgydt, kan glemselens tre ikke blomstre.
(Brasil)

Hvor det er sjalusi, er det kjærlighet.
(Colombia)

Hør etter hva de sier om andre, og du vil vite hva de sier om deg.
(Cuba)

I en felle fører turtelduen ikke samme språk som når den sitter på en gren.
(Fransk Guayana)

I kjærlighet forakter sønnen faren; i forretning forakter faren sønnen.
(Peru)

Ikke alle kokosnøtter gir søt melk.
(Den dominikanske republikk)

Ikke hver dag er søndag.
(Haiti)

Ikke hver høne som kakler, legger egg.
(Antillene)

Ingen sjalusi, ingen kjærlighet.
(Britisk Honduras)

Ingenting er bare galde eller bare honning.
(Argentina)

Jeg er sort, det nekter jeg ikke, men jeg vil ikke sove på et sted som er sort av røyk.
(Surinam)

Kjærligheten er som utøy; når den stikker, er der intet råd - selv ikke på apoteket.
(Den dominikanske republikk)

Kjærlighet og penger - aldri var de reisefeller.
(Den dominikanske republikk)

Komplott er sterkere enn trolldom.
(Haiti)

Korn for korn fyller hønens mave.
(Den dominikanske republikk)

Kua vet ikke at den har mistet halen før fluene kommer.
(Britisk Guayana)

Kuren kan være verre enn sykdommen.
(Colombia)

La oss gå sammen, men ikke rotte oss sammen.
(Colombia)

Liten landsby - stort helvete.
(Colombia)

Livet er kort, men et smil er bare et øyeblikks umak.
(Cuba)

Lov aldri en fattig mann noe, og skyld aldri en rik mann noe.
(Brasil)

Man går bare bort for å se  på en fikenkaktus når den bærer frukt.
(Mexico)

Man kan ikke vente annet enn et spark av et muldyr.
(Colombia)

Man må ha forstand på tre ting; å være neger, å være gammel, og å gifte seg.
(Den dominikanske republikk)

Mannen og bjørnen: Jo styggere, desto flottere.
Den dominikanske republikk)

Man tar ikke kjærlighet i gryten, men kjøtt og løk.
(Colombia)

Mauren følger fettet, fluen faller i sirupen.
(Antillene)

Mett fugl og sulten fugl kan ikke fly sammen.
(Britisk Guayana)

Munnen spiser, ryggen betaler.
(Britisk Guayana)

Noen brenner hendene når de bare vil varme dem.
(Bahamas)

Når du går til en venns hus, la din mave bli hjemme.
(Britisk Guayana)

Når du leker med en hvalp, slikker den deg på munnen. (Antillene)

Når en mann er full, sjangler han; når en kvinne er full, legger hun seg.
(Bahamas)

Når Gud ikke vil, kan helgenene ikke.
(Colombia)

Når han ikke har hode, hvorfor ønsker han seg så en hatt?
(Chile)

Når hjertet er tilfreds, er veien ikke lang.
(Antillene)

Når jeg spiser, kjenner jeg ingen, men når jeg er ferdig med å spise, begynner jeg å kjenne dem igjen.
(Colombia)

Når kakerlakken har fest, inviterer den ikke fugler.
(Jamaica)

Når man er død, er man ikke redd for å råtne.
(Jamaica)

Når man går nedover, følger selv stenene med.
(Peru)

Når nesen får et slag, står vannet i øynene.
(Haiti)

Når perlehønens vinge er såret, holder den seg til hønsene; men når vingen er frisk, holder den seg i luften.
(Trinidad)

Når romen er inne, er forstanden ute. (Jamaica)

Når solen står opp, står den opp for alle.
(Cuba)

Ord fører til ord.
(Peru)

Ord krydrer ikke suppen.
(Brasil)

Ord og fjær tas av vinden.
(Den dominikanske republikk)

Pass på, det er en djevel bar korset.
(Colombia)

Pass på ikke å fornærme alligatorens mor før du er over elven.
(Haiti)

Presten døper sitt eget barn først.
(Britisk Honduras)

På bekostning av de dumme lever de kvikke.
(Colombia)

På den som er født uten hell, regner det skitt fra himmelen.
(Colombia)

På en gammel gårdsplass er det ikke mangel på gjødsel.
(Peru)

Rik mann syk, fattig mann full.
(Britisk Guayana)

Rotten feirer ikke jul hvor der er katter.
(Bahamas)

Selv den mest årvåkne hund faller i søvn.
(Antillene)

Selv om eselet reiser, kommer det aldri hjem som hest.
(Antillene)

Selv om tigeren ikke rører seg, så tro ikke at den er død. (Surinam)

Selv om ørene blir aldri så store, kan de ikke vokse over hodet.
(Jamaica)

Sett lås på din tunge, ellers låser den deg inne.
(Britisk Guayana)

Skilpadden avskyr krangel, det er derfor den går rundt med sitt hus på ryggen.
(Surinam)

Slektninger og solen; jo lenger vekk, jo bedre.
(Mexico)

Solen går ned, ulykken aldri.
(Haiti)

Som indianeren er, slik er hans koffert.
(Colombia)

Sover du med en hund, får du dens lopper.
(Jamaica)

Spar på dine besøk, og du er velkommen.
(Peru)

Spedalskheten foregir å elske deg for å ete dine fingre opp.
(Haiti)

Spøk med apen som du vil, men lek ikke med dens hale.
(Haiti)

Stenen på elvebunnen kjenner ikke solens varme.
(Jamaica)

Sult kan få en ape til å ete pepper.
(Haiti)

Så lenge der er fikener, er der venner; når fikenene slipper opp, slipper vennene også opp.
(Chile)

Så lenge jeg er godvenner med Gud, skiter jeg i helgenene.
(Chile)

Tiden respekterer aldri det som er utrettet med dens hjelp.
(Brasil)

Tigger som tigger fra tigger, blir aldri rik.
(Antillene)

Til den flyktende fiende en sølvbro.
(Colombia)

Til å lyve og spise fisk kreves stor omhu.
(Cuba)

Trange sko klemmer føttene.
(Bahamas)

Tro bare halvparten av hva du ser og intet av hva du hører.
(Cuba)

Ulykker truer ikke som regn.
(Haiti)

Ved tålmod lyktes det elefanten å voldta mauren.
(Fransk Guayana)

Vil du ha et godt rykte, så møt ikke solen i din seng.
(Brasil)

Vi skal  gjøre noe for å leve, døden kommer av seg selv.
(Chile)

Å følge moten slår apen ihjel.
(Bahamas)
 
Å lære er bittert, men frukten er søt.
(Colombia)

Å vise tenner er ikke alltid det samme som å le.
(Surinam)

Å være i seng er ikke alltid det samme som å sove.
(Surinam)

Hellas

De ba dåren om å gjøre opp ild, og han brente sine klær.

Den gjerrige kan gi mer enn den nakne.

Den lukkede hånd fanger ingen fluer.

Den skallete har ingen lus.

Den som er glad i honning, må finne seg i bistikk.

Den som koker løgner i sitt kjøkken, finner dem på sin tallerken.

Den, som ordet ikke irettesetter, ham irettesetter ikke stavn.

Der er ingen himmel uten skyer.

Det er bedre å binde eselet enn å lete etter det.

Det er bedre å falle i søvn edru enn å våkne med gjeld.

Du skal ikke velge din hustru ved lampelys og en hest om våren.

Et forgylt esel er og blir et esel.

Feigingen frykter selv sin rett.

For å redde seg griper den fortvilte fatt i selv det nakne sverd.

God vin - dårlig hode.

Hvis den fornuftige gjør en feil, gjør han en stor feil.

Hvis du har en albaner til venn, så hold allikevel en kjepp i hånden.

Ingen får uten ull, ingen ung mann uten kjæreste.

Kjærligheten er blind, men den fanger de seende.

Kjærligheten krever omtanke, den krever ydmykhet, og den krever harens trinn og fuglens flukt.

Løgneren tror man ikke på, selv når han sier sannheten.

Når kvinnen skjeller ut, kommer sannheten frem.
 

Italia

Aldri er fangenskap vakkert eller frihet stygg.

Alt kommer fra Gud - unntagen kvinnene.

Begervenn lar deg i stikken.

Bonde er den som handler bondsk.

Den griskes pung sier aldri: "nok".

Den hund som blir gammel, pisser reven på ryggen.

Den som aldri får begynt, blir aldri ferdig.

Den som bestiller noe, fristes av én djevel; den som intet bestiller, fristes av tusen.

Den som går sammen med den halte, lærer å hinke.

Den som har frihet og sunnhet, er rik og vet det ikke.

Den som ikke har barn, forstår ikke kjærligheten.

Den som ikke har mot, må ha ben.

Den som ikke kan slå hesten, slår sadelen.

Den som kler seg i andres klær, blir kledd av på gaten.

Den som kommer for sent, får gnage bena.

Den som kommer vakker til verden, kommer ikke fattig til verden.

Den som kommer for sent, får gnage bena.

Den som ler på lørdagen, gråter om søndagen.

Den som rider på hesterygg i sin ungdom, går til fots i sin alderdom.

Den som snakker italiensk, kommer til Roma.

Der hvor man kan nå med hendene, har man ikke bruk for en stige.

Det går ut på ett om man dør av sykdom eller av elskov.

Drikk vin, og la vannet gå til møllen.

Elskere og bier lever et søtt liv.

En bonde er alltid svart under neglene.

England er et fengsel for menn, et paradis for kvinner, en skjærsild for tjenestefolk og et helvete for hester.

Enhver blomst mister sin duft til slutt.

En spisende hund og en sovende mann, la dem være.

En tro venn er en skatt verdt.

En vakker kvinnes smil er pungens tårer.

En velfortalt løgn er mer verd enn en tåpelig kjensgjerning.

Ergrer din nabos nærvær deg? Lån ham penger!

Er hunden blitt skåldet av kokende vann, blir den også redd for det kalde.

Et fat vin gjør flere mirakler enn en kirke full av helgener.

Et ord har hundre hoder.

Fortell en kvinne at hun er vakker, og djevelen vil gjenta det for henne ti ganger.

For å reise trygt gjennom verden må en mann han en falks øye, et esels ører, en apes ansikt, en kjøpmanns ord, en kamels rygg, et svins munn og en hjorts ben.

Fra vinduet er det lett å skremme tyren.

Fruktbart land skaper mange vagabonder.

Før man velger sin venn, må man ha spist salt med ham i syv år.

Gammel venn og nytt hus.

Gi hverken råd eller salt før du blir bedt om det.

Gi kirken en hånd, og den vil kreve en arm.

Hvis hustruen synder, er mannen ikke uskyldig.

Hvis pasienten dør, er det legen som har drept ham. Blir han frisk igjen, er det helgenene som har kurert ham.

Håpet er den fattige manns brød.

I de høyere kretser gifter man seg med én kvinne, lever sammen med en annen, men elsker bare seg selv.

I kjærlighetens krig seirer den som flykter.

Kvinner, esler og nøtter krever sterke hender.

Kvinner som elsker, sier alltid sannheten, men ikke hele sannheten.

La enhver holde fluene vekk med sin egen hale.

Lykken er en ku som viser sitt hode til noen og sin hale til andre.

Man behøver ikke lære katter å klatre.

Man får drikke eller drukne.

Mangler man okser, pløyer man med esler.

Man kan ikke dø skjult for Gud.

Mens doktoren tenker, dør pasienten.

Munken forkynte at man ikke måtte stjele, han hadde gåsen gjemt i sin kappe.

Nytt nett fanger ikke gammel fugl.

Nøden er oppfinnsomhetens mor.

Når du har lykken, hold den fast.

Når gleden er i huset, står ulykken bak døren.

Når man er full, vil alle skjenke.

Når man er tilfreds, dør man.

Penger får blinde til å synge.

Ord er kvinnelige og handlinger er mannlige.

Ord lager ikke mel.

Selv frosken ville bite hvis den hadde tenner.

Si ikke "Legg deg!" til en gammel hund, for den vet mer enn du.

Skarpe tenner til hårdt brød.

Skjønnhet og tåpelighet går ofte sammen.

Slangen ligger mellom blomstene og gresset.

Snakk er snakk, penger er penger.

Snakk ikke om rase i bastardens hus.

Ta den tiden du får.

Tungen søker dit hvor tannen verker.
 

Vann er vann, vin er vin.

Vann som er rent forbi, driver ikke møllen.

Verden tilhører den tålmodige.

Vokt deg for et menneske som ikke snakker og for en hund som ikke gjør.

Å vite alt er å vite intet.
 

Polen

Andre byer, andre viser; andre land, andre skikker.

Blekk som ikke brukes, tørker inn.

De fattige kureres av arbeide, de rike av doktoren.

Den rike mann har bare to huller i nesen, akkurat som den fattige.

Den som holder et sverd, kan holde fred.

Den som ikke forbedrer seg idag, er verre imorgen.

Den som ikke har sett en kirke, bøyer seg for ildstedet.

Den som lar vognen trekkes av håp, har fattigdommen til kusk.

Den som venter på en annens støvler, må lenge gå barføtt.

Den som vil sitte godt, kan sitte hjemme.

Der er søndag i hver uke, men også en fredag (dvs fastedag)

Der var to brødre som var kloke, og en tredje som var gift.

Det beste ølet finnes der hvor prestene og kuskene går for å drikke.

Det er fred i det hjem hvor mannen er døv og kona blind.

Det er naboene som vet hvordan man sitter i det.

Det gror ikke gress på slagmarken.

Det jages mange harer som ikke har spist kål.

Djevelen slukte en kvinne, men kunne ikke fordøye henne.

Doktoren forlanger sitt honorar enten han har drept sykdommen eller pasienten.

En gullnøkkel passer til alle dører.

Enhver geit kan hoppe over et lavt gjerde.

En løgner kan gå over hele verden, men han kan ikke komme tilbake.

En ungkar og en hund kan finne på hva som helst.

For en dårlig danserinne er serken til besvær.

For sent blir polakken klok: Først når hesten er stjålet, låser han stallen.

Frykt og håp går hånd i hånd.

Gud kan barbere uten såpe.

Heller en pølse i hånden enn en skinke hos slkteren.

Heller ikke i Paris lager man ris av havre.

Heller ingen doktor enn tre.

Herren kjenner man på støvlene.

Hver landsby har sin kro.

Hvis alle feiet foran huset sitt, ville hele byen være ren.

Hvis det ikke er noen vind, så ro.

Hvis du elsker, er du slaven; hvis du elskes, er du herren.

Hvis du har det godt, vær stille.

Hvis du har råd til øl, drikk vann; hvis du har råd til vin, drikk øl.

Hvis kokken skulle koke en flue, ville han beholde en vinge selv.

Hvor bonden er fattig, er hele landet fattig.

Hvor der er en ungarer, er der sinne; hvor der er en slovak, er der sang.

I den fattiges hus er det alltid etter middag.

I kirken, i en kro og i en kiste er alle menn like.

I Russland som man skal, i Polen som man vil.

Jo ferre kvinner, desto mindre vrøvl.

Man må la folk tale, siden fisk ikke kan.

Med en flaske og en pike teller man ikke timene.

Med en jomfru som du vil; med en enke som hun vil.

Med sannheten kan man komme alle steder, selv i fengsel.

Når man har presset sitronen, kaster man den vekk.

Når ulykken banker på døren, sover vennene.

Også frosken piper når man trår på den.

Polakken bedras av tyskeren, tyskeren av italieneren, italieneren av spanjeren, spanjeren av jøden, og jøden av djevelen.

Som man spiller, så danser man.

Tre kvinner, tre gjess og tre frosker gjør et marked.

Tyven tar bare litt, men flammene tar alt.

Verden er som et dampbad: Jo høyere oppe man er, desto mer svetter man.
 

Portugal

Angst får gammel kvinne til å gå i trav.

De er rike, som har venner.

Den som ikke arbeider, har ikke engang brødsmuler.

Den som skal fange en spurv, må ikke skremme den vekk.

Den tistel som skal stikke, har torner allerede som liten.

En kvinne uten en mann er som en gitar uten strenger.

Én løgn fører den annen med.

En mann uten hustru er en vase uten blomster.

En mjauende katt er en dårlig jeger.

En vakker kone, et vinberg og en fikenhave er det vondt å vokte.

Et skip for anker får ingen frakt.

Fjell ser, vegger hører.

For de nye helgener glemmer vi de gamle.

Gud gir den nøtter, som ingen tenner har.

Gå aldri i bryllup eller barnedåp uten å være innbudt.

Hjemmelagede helgener gjør ingen mirakler.

I mangel av brød er kaker godt.

Intet speil er bedre enn en gammel venn.

Kjærlighet betales med kjærlighet.

Man kan ikke leve uten venner.

Når den ene onde går ut av vår dør, kommer den andre og trøster oss.

Når den gamle hunden gjør, gir den råd.

Når elven går fra fjell til fjell, fører alle veier over broen.

Snart blir den rotten fanget, som bare kjenner ett hull.
 

Romania

Bare Gud forstår den stumme.

Den forreste fingeren kommer først i munnen.

Den mann som går til domstolen, mister ofte en okse når han vil vinne en katt.

Den slette kommer fort, den gode langsomt.

Der det er honning, er det også fluer.

Det finne ikke bitrere frukt enn fremmede i ens land.

Du kan bære din kone på din rygg hele livet, men sett henne ned én gang, og hun vil vende seg mot deg og si: "Jeg er trett."

En nabo er god når han er rik.

Ens hjem er både et paradis og et helvete.

Ett dårlig eple ødelegger også de andre.

Graven gjør den krumme rett.

Hat og kjærlighet er et ektepar.

Heller en hest uten sadel enn en sadel uten hest.

Hvis du ønsker å dø tidlig, så sett din apoteker til arving.

Hvis narrene går til torgs, får jødene et godt marked.

Ingen kaster sten opp i et tre uten frukter.

Kjærligheten er sjelens tannpine.

Kjærlighet uten penger er en ku uten melk.

Langsomt kryper lusen, selv om den har seks føtter.

Latter drar tårer etter seg.

Løven snur seg ikke når en liten hund gjør mot den.

Menneskets liv er som et egg i hendene på et barn.

Når et brød smaker godt, spør man ikke om det er bakt av en jøde eller tyrker.

Når man ingen hest har, rider man på geitebukken.

Når nonnene danser, gråter ikke djevelen.

Også en blind hane galer, også et lamt esel slår bakut.

Rettferdighet er hva herskerne gjør den til.

Selg ikke pelsen på reven i skogen.

Trapper feies nedover, ikke oppover.

Treet sa til øksen: "Du kunne ikke felle meg, hvis du ikke hadde fått et skaft av meg."

Ulven skifter pels, men ikke vaner.

Vokt deg for en ny bojar og en gammel tigger.

Vår tids tyver lurer ikke i skogene, men i kontorene.

Korea

Den som sluker maten hel, kveles.

Den som står vendt mot en mur, kan ikke se annet.

Det er lett å støte seg på en sten med skarpe hjørner.

En blomst som står i flor om morgenen, visner ved middag.

En daggammel hvalp frykter ikke tigeren.

En mann er god når han er gammel - en gjenstand er god når den er ny.

God kritiker, dårlig arbeider.

Hvis du graver en kilde, så grav bare ett sted.

Hvis jeg vil fallby salt, regner det; hvis jeg vil fallby mel, blåser det.

Hvis kilden er mudret, blir hele elven mudret.

Man kan male tigerens pels, men ikke dens knokler.

Når man spiser pærer, får man også renset tennene.

Tar du fast på det, går det istykker; løsner du ditt tak, flyr det vekk.

Thailand

Det tre som gror utenfor skogen, blir større.

Du skal ikke fostre ormer som kan gnage dine egne innvoller.

En liten fugl bygger sitt rede akkurat stort nok.

En nål med et lite øye må tres langsomt.

En pen pike er lett å finne, men tapre menn er sjeldne.

Er du glad i din ku, så bind den. Er du glad i ditt barn, så slå det.

Er du i et land hvor folk blunker med øynene, så prøv å blunke igjen.

Et tre uten fugler? - Et goldt tre.

Fell ikke treet så det faller over deg selv.

Gå ikke inn i en gift kvinnes hus mens hennes mann er borte.

Hvis en okse ikke vil gresse, så tving den ikke.

Hvis et esel skruter til deg, skal du ikke skryte igjen.

Hør på kjøpmannens smiger; du har ennå ti tusen år å leve; lytt til prestens preken; du dør av synd tusen ganger hver dag.

Kvinnehjertet er like ustadig som vanndråpen som triller på lotusbladet.

Lidenskap er blind.

Man kan måle vannets dybde, men menneskets hjerte er umålbart.

Mette kyr gresser ikke.

Når du arbeider på rismarkene, så glem ikke vanningskanalen; når du er i byen, så forsøm ikke de høytstående.

Når katten er borte, danser rottene.

Selv det minste pepperkorn smaker skarpt.

Selv et firfbent dyr kan snuble, og en lærd mann likeså.

Slektskapet røper standen, oppførselen røper personen.

Stol ikke for meget på voksne elefanter, giftslanger, gamle tjenestefolk og en elsket hustru.

Sykdommer kommer i haugevis og forsvinner i dråpevis.

Ti munner som forsikrer, kan ikke måle seg med ett øye som ser; og ti øyne som ser, kan ikke måle seg med én hånd som føler.

Vil du kjenne en pike, må du iaktta hennes mor; vil du kjenne henne godt, må du også iaktta hennes mormor.

Vær vennlig mot andre, og de vil være vennlige mot deg.

Vietnam

Den som forstår å lyve, kan bli heksedoktor; den som forstår å klare seg, kan skaffe seg en kone.

Elefanten dør og etterlater sine spor; muslingen dør og etterlater sitt skall.

Et tre uten fugler? Et goldt tre.

Går man i jungelen, møter man tigre; bestiger man fjellene, møter man bjørner.

Hanen aktes for sin sang, mennesket foraktes for sitt snakk.

Hvis din verdighet er liten, så sett deg ikke høyt.

Man skal belære sine barn mens de er små, og sine tjenestefolk mens de er nye.

Man skal ikke pleie en tigerunge, fore en oterunge eller ta til seg en slangeunge.

Mennesket blir med årene gammelt; vinen mister etter hvert sin smak.

Mister man sitt gods, kan man lete etter det; mister man motet, er det vanskelig å lete.

Moskitoene stikker bøffelens horn, men trenger ikke gjennom.

Når bøfler slåss blir gresset tråkket ned; når to neshorn slåss, blir lianene revet ned.

Når katten er borte, danser rottene.

Når man leker med en kniv, risikerer man å skjære seg på hendene.

Også heksedoktoren dør, selv om han kjenner urtene.

Sannhet er anstøtelig før ørene; løgn er anstøtelig for sed og skikk.

Selv om du er fortrolig med en elefant, skal du ikke røre dens støttenner; selv om du er fortrolig med en hund, skal du ikke røre dens tenner.

Vannet tørker bort, og mauren spiser fisk; vannet stiger, og fisken spiser maur.

Veien ut er knudret, veien hjem er jevn.
 

Tyrkia

Ble en hunds bønner hørt, ville det regne med ben fra himmelen.

Brett ikke opp buksene før du kommer til elven.

Den som taler hurtig, biter seg i tungen.

Baktalelse er tyngere å bære enn et fjell.

Den som drikker på kreditt, blir dobbelt drukken.

Det er lettere å få en kamel til å hoppe over en grøft enn å få en dåre til å lytte til fornuft.

Det er lett å fange en slange med en annens hånd.

Det er på en regnværsdag man verdsetter en regnfrakk.

Enhver Farao har sin Moses.

En sulten bjørn danser ikke.

En tom sekk kan ikke stå oppreist.

En tung kjele koker senere. 

Et esel er et esel, selv om dets sadeldekke er av atlask.

Et knivsår heles, men et sår på tungen hovner.

Et lys skinner ikke på sin egen fot.

Et vennlig ord holder en mann varm i tre vintre.

For den som er gått vill, er det kjærere når hunden gjør enn når nattergalen synger.

For en tåpe er hver dag en fest.

For mange haner sinker daggryet.

Gud finner en lav gren til den fugl som ikke kan fly.

Gud har skapt oss som brødre, men har gitt oss hver vår pengepung.

Heller en søvnløs natt enn et mareritt.

Hundene gjør, men karavnen fortsetter.

Hvis du er en ambolt, vær tålmodig; hvis du er en hammer, vær sterk.

Hvor du enn går, vil din skjebne følge deg.

Hvor hodet går, følger føttene.

I et flatt land tror en tue at den er et fjell.

Ingen vil gi bryst  til et barn som ikke gråter.

Lytt hundre ganger, tenk tusen ganger, tal én gang.

Med tålmodighet blir morbærtreets blader til atlask.

Naboens høne er så stor som en gås, og hans kone så ung som en pike.

Når en katt vil ete sine unger, sier den at de ligner mus.

Røken vil stige rett opp, selv om skorstenen er skjev.

Selv ved roten av det høyeste tre venter en øks.

Spør aldri en krovert om veien.

Stol på Gud, men bind først din kamel.

Strekk dine føtter som du har teppe til.

Torner og roser vokser på samme tre.

Trapper går man opp ad, trinn for trinn.

Tusen venner er for få, en fiende er en for meget.

Ulver foretrekker tåke.

Vennlige ord kan lokke selv en slange ut av sitt hull.

Å tale er å så, å lytte er å høste.
 

Pakistan

Behager hun sin manns hjerte, er selv en enøyet kvinne dronning.

Da huset var ferdig, ble byggmesteren glemt.

Den mann som veier sin mat før han koker den og tenker før han taler, handler aldri galt.

Den som arbeider som en slave, spiser som en konge.

Der finnes intet tre som ikke er blitt rusket av vinden.

Det beste arbeidet er å dyrke jorden, middels godt er å handle, ringest av alt er å tjene; derunder står det å tigge fra dør til dør.

En bonde, en okse, en bukk og en kvinne er snille når de er sultne; er de mette, gjør de ugagn.

En haug med korn - og et esel til å vokte den!

En kråke, en kjøpmann og en hund kan man ikke stole på, selv når de sover.

En skredder har ikke tid til å lappe sitt eget tøy.

For det første er han tigger, for det annet forlanger han syltetøy som almisse.

Fremmede trekker en ut i solen, slektninger bringer en inn i skyggen.

Hans hest er halt, og han snakker om å reise til Lahore.

Hjemmets skitt skal bare måles hjemme.

Hvis det er en diamant i maven, stråler den ut av ansiktet.

Hvis folk ikke forsoner seg etter en trette, og ikke gjør istand etter å ha revet i stykker, hvordan kan så landet bebos?

Hvis kalver hadde kunnet pløye, ville noen da ha ønsket seg okser?

Håndens styrke avhenger av håndleddets styrke.

I svigerfarens hus er svigersønnen likestilt med hunden.
 

Kråkene gikk for å lære åkerhønsenes gang; de vendte tilbake og kunne ikke engang huske sin egen.

Melk ikke en fremmed ku, den sparker ut og brekker armen på deg.

Melonene er visnet, hva gavner så regnet?

Når byggen er grønn, kommer der ingen; når den er moden, kommer din familie på besøk.

Når hjertet er ondt, er unnskyldningene tallrike.

"Rikdom" og "misnøye" går hånd i hånd.

Selv om ens uvenn er hundre mil borte, skal man handle som om han sto ved ens seng.

Sykdommer kommer så fort som hester og forsvinner så sent som lus.

Tjeneren arbeider, herren spiser.

Tre ting er unyttige: Danse for en blind, tale til en døv og sende budskap med en stum.
 

Ungarn

Bare luddere og jordmødre går på gaten om natten.

Betro ikke presten din sjel.

Da Gud skapte harer, sørget han også for busker.

Den som har et ludder til datter, har mange svigersønner.

Den som ikke behersker en sak, forfusker den.

Den stumme kan selv ikke en mor forstå.

Det er feigt å løpe sin vei, men nyttig.

Det finnes så mange tåper fordi alle regner seg for kloke.

Det tapreste menneske er det som første gang spiste en krabbe.

Du skal ikke lære din far hvordan man avler barn.

En hund kjennes på pelsen, en fugl på fjærene og et menneske på vennen.

Ethvert menneske er et menneske, men ikke ethvert menneske er menneskelig.

Gifter du deg tidlig, angrer du det tidlig.

God vin trenger ingen etikett.

Kongens ansikt er på myntene, og likevel stjeler man dem.

Lus trives også i purpurkåper.

Med en ende kan man ikke sitte på to hester.

Mens hunden skiter, løper haren vekk.

Nådens brød er bittert brød.

Selv en gammel geit slikker gjerne salt.

Selv mellom apostlene fantes det en Judas.

Spurver kan ikke fanges med trommer.

Sultent svin drømmer om ekenøtter.

Ved møller og kvinner kan man alltid finne feil.

 Vil du ha fred, så si ingen imot.

Bulgaria

Den som har brent seg på et skålhett gresskar, vil stønne bare han ser et gresskar på marken.

Den som lever i synd, er levende begravet.

Den som vil ha en kjæreste uten feil, vil forbli ugift.

Den stille gutten spiste hele kaken.

Døde hester sparker ikke.

En fremmeds sadel er aldri bløt nok.

En god kvinne er mer verd enn en gård.

Fremmede tilgir, foreldre glemmer.

Han vet ikke hvordan man vanner esler, men han vil skrive en bok.

Hvis du besøker landsbyen, må du delta i dansen.

Hvis du lar alle tråkke på deg, blir du til et teppe.

Kjøp ikke et hus uten naboer.

Selv om vi er brødre, er pungene våre ikke søstre.

Skjønt nøden ikke er av jern, bryter den sten.

Solen skinner også på skitt, men blir ikke skitten.

Søk ikke råd hos dem som er gamle, men hos dem som har lidd.

Så snart kledet er ferdig, settes veven vekk i det mørkeste rom.
 

Burma

Bank ikke lerpipe mot en sten, og sett ikke en trepipe nær ilden.

Det er ikke den store stubben, men den lille man snubler over.

Det har ingen hensikt å si om en mann at han er god, når han er død.

Det kan ikke bli senere enn midnatt.

En doven mann er flink til å snakke.

En god mann taler gode ord; en dyktig snekker skjærer rette kanter.

En lege skal helst være gammel, en sakfører ung.

En mann fra helvete er ikke redd for glødende aske.

Flere penger vinner alltid saken.

Hjertets tanker er en manns rikdom.

Hvis du bedrar en mann på fremveien, hvordan kan du da se ham i øynene på hjemveien?

Hvis en torn setter seg fast, skal det en skarp torn til å få den ut.

Hvis folk skjeller deg ut, så svar dem ikke; hvir de er ugjestfri, så bemerk det ikke.

Hvor nålen går, må tråden følge etter.

Kveg har tigre, slaver herrer.

Kvinners appetitt er dobbelt så stor som menns, deres forstand fire ganger så stor og deres lidenskap åtte ganger så stor.

Man hører ikke etter en hund som alltid gjør.

Man kan først bedømme en elefant når man har ridd på den.

Med krig er det som med egg: Man kan ikke vite om en hane eller høne kommer ut av egget, og om seier eller nederlag kommer av krigen.

Når du skjærer av spanskrør, så glem ikke tornene; når du dreper faren, så skån ikke barna.

Når en fiende dukker opp, får du vite om du er tapper; når du løfter en byrde, får du vite om du er sterk.

Smerte er vennskapets prøvesten.

Spis langsomt, så får du ikke mavepine.

Stoler vi på andres rikdom, sulter vi ihjel; stoler vi på andres mot, omkommer vi.

Torden uten regn er som ord uten handling.

Vi kan krysse berg og dal, men våre foreldres ord bør vi ikke krysse.

Vil du reise hurtig, så reis den gamle veien.
 

Mongolia

Alle elver løper ut i havet.

Alt som er skapt, er under ødeleggelsens lov.

Den som har et tilfreds sinn, overgår den som har stor rikdom.

Et menneske som hele sitt liv ikke studerer, ligner den som vandrer i en belgmørk natt.

Folket tjener til å beskytte kongen; kongens lover tjener til å beskytte folket.

Fordi han er gavmild, kan han ikke bli rik; fordi han er rik, kan han ikke bli gavmild.

Gjør ikke mot dine underordnede hva du avskyr hos din foresatte.

Gode gjerninger forblir ukjente; onde gjerninger iler gjennom alle gatene.

Hvis du tar en stokk for å kalle på en hund, kommer den ikke.

Hvis man vil vise medfølelse, kan man ikke forbli rik, og hvis man vil være rik, kan man ikke forbli medfølende.

Man bør hverken motsi sin far eller sin konge.

Man kan kjøpe slaver, men ikke brødre.

Når man er syk, tenker man på sitt liv; når man er frisk, tenker man på sine penger.

Selv om du lytter meget, så skjenk tvilen et øyeblikk.

Afghanistan

Bøy deg for den som har bøyd seg for deg, til ditt hode berører jorden.

Den som ikke vet hvordan han skal smelle med pisken, vil treffe seg selv enten i hodet eller på ryggen.

Den sten man har bruk for, er ikke tung.

Den utakknemlige sønn er en vorte på sin fars nese; å la den være skjemmer, å fjerne den gjør vondt.

Det er enten en sterk mann eller et fjols som sier sannheten.

Erverv din rikdom som en slave, bruk den som en herre.

Frykt og skam er far og sønn.

Hjelp ikke en uduelig mann før han er kommet til forstand og fornuft.

Hva du gir, blir kanskje til en rose; hva du spiser, kanskje til en lort.

Hvis du og jeg er enige, hva skal vi så med en advokat?

Løgnerens løp er kort.

Man kan ikke flykte fra sin skjebne, man kan ikke dele den med andre.

Menn er fjell, og kvinner er løftestrenger som flytter dem.

Noen forundrer seg over Guds herligheter, andre over en drakts broderier.

Når Gud vil tlintetgjøre en maur, gir han den vinger.

Pathanen eter sin fiende, hinduen sin venn.

Selv om kua er sort, er melken hvit.

Vannene vil flyte forbi, men stenene vil bli liggende.

Vær steil ovenfor den som har vært steil ovenfor deg, til ditt hode berører himmelen.

Albania

Blad ved blad - en skog.

Den som ikke er full om søndagen, er ikke verd å hilse på om mandagen.

En haleløs hund kan ikke uttrykke sin glede.

En hares hale blir aldri lenger enn morens.

For muse er katten en løve.

Gratis eddik smaker bedre enn kjøpt honning.

Heller et egg idag enn en høne imorgen.

Når du har tatt en greker i hånden, tell da dine fingre.

Plant ikke hvitløk med de store.

Selv en høne ser mot himmelen når hun drikker vann.

Spis med hundene, hyl med ulvene.

Svinet skåner ikke selv den vakreste frukt.
 

Armenia

Bestikkelser lyser opp mørke stier.

Den ene liker roser, den andre liker syriner.

Den som faller i vannet, behøver ikke være redd for regnet.

En djevel man kjenner, er bedre enn en engel man ikke kjenner.

En tyv bestjal en annen, og Gud undret seg i sin himmel.

Eselet kjenner syv måter å svømme på, men når det ser vannet, glemmer det alle sammen.

Georgieren har sin forstand i øyet, armenieren i hodet.

Gud har skapt mann og kvinne, hvem har så skapt munken?

Hvis du går inn et sted, så tenk først på hvordan du skal komme ut igjen.

Tal lite, og du vil høre meget.

Vannet skal nok finne vei.
 

Malaysia

Be en tørket fisk om blod!

Den som ikke kan danse, skylder på det ujevne gulvet.

Der hvor det er et åtsel, vil det også være en gribb.

De sovende er de årvåknes bytte.

Det er bedre å dø med et godt rykte enn å leve med et dårlig.

Det hender at tennene biter tungen.

Dverghjorten glemmer snaren, men snaren glemmer ikke dverghjorten.

Elsker du dine barn, slår du dem somme tider; elsker du din hustru, forlater du henne somme tider.

En båt som har seilt for langt, kan vende om, men det er ingen vei tilbake for det ord som er sagt.

En eneste dråpe indigo ødelegger all melken i glasset.

En kvinne er mer enn en mann kan holde styr på.

Et blad faller av og bæres vekk av vinden, men frukten faller ved treets rot.

Et spann vann som er helt fullt, skvulper ikke, men et halvfullt spann skvulper.

Han kan se en lus så langt borte som i China, men merker ikke elefanten på sin nese.

Han lå i strid med kilden, derfor døde han til slutt av tørst.

Heller fiendeskap med den kloke enn vennskap med den dumme.

Hvis du sår gress, kan du ikke høste ris.

Hvis læreren oppfører seg utekkelig, vil elevene oppføre seg meget verre.

Hvordan kan man komme til sagoen, hvis man ikke kløver sagopalmens stamme?

Hvordan kan man skille det sorte på øynene fra det hvite?

Hvor der er hav, er der pirater.

Hvor der er sukker, er der maur.

Hvor mye man enn stryker en hunds hale, får man den aldri rett.

Kan solen skjules av en sil?

Lær ikke en tigerunge å spise kjøtt.

Man kan hugge i vann, men ikke skille det.

Når du bader, bli våt!

Når en landsby brenner, ser man røk, men et hjerte kan være i brann uten at noen vet om det.

Når katten går forbi, holder musene opp med å pipe.

Når man er ung, bæres man i mors liv; når man er voksen, er man innhyllet i skikk og bruk; når man er død, omgis man av jord.

Selv om det regner gull og sølv i et fremmed land, og sverd og spyd hjemme, er det allikevel bedre å være hjemme.

Selv om en edelsten faller i sumpen, mister den ikke sin glans.

Selv om vannet er stille, skal man ikke tro at det ikke kan være alligatorer i det.

Selv om verden er stor, treffer jeg den aldri når jeg slår etter den.

Skilpaden legger tusenvis av egg uten at noen hører om det, men straks høna legger et eneste, skal hele byen ha beskjed.

Skipets mark er havet, hjertets mark er ettertanken.

Slipp ikke en utemmet fugl løs og lytt ikke til umulige historier.

Spis det, og din mor dør; forkast det, og din far dør.

Spisser man torner?

Styrter et fjell sammen, fodi om en hund gjør?

Å klappe bare med høyre hånd gir ingen lyd.

Å stole på sine barn er å være blind på det ene øyet; å stole på en fremmed er å være blind på begge.
 

Tidl. Jugoslavia

Alt skyller vannet vekk, bare ikke skammen.

Barn snakker om hva de gjør; gamle mennesker om hva de pleier å gjøre; tåper om hva de burde gjøre; dristige folk om hva de ønsker å gjøre; den kloke om hva som er passende å gjøre.

Den ene hånden vasker den andre, og begge ansiktet.

Den pukkelryggede ser den fremmedes pukkel, men ikke sin egen.

Den som dreper en uskyldig mann, er en helt; den som dreper en kjeltring er en morder.

Den som har æresfølelse, har også en sjel.

Den som unnskylder seg uten grunn, anklager seg selv.

Det er bedre å miste hodet enn å belaste sjelen med synder.

Det er lett å kaste en sten i Donau, men vanskelig å hente den opp igjen.

Det man ikke forstår, beundrer man.

Ditt eget egg er mer verd enn din nabos høne.

Enhver sigøyner priser sin hest.

Enhver som kommer forbi et falleferdig gjerde, sparker til det.

Er din fiende så liten som en maur, vokt deg for ham som om han var en løve.

Fanger du ikke hesten ved manken, nytter det ikke å prøve å fange den ved halen.

Fire ting er mer tallrike enn vi tror: Våre år, vår gjeld, våre fiender og våre feil.

Fluer setter seg aldri på en kokende gryte.

Gi presten hva presten er og herren hva herren er - og flykt!

Gud er en gammel giver.

Hva de unge ikke vet, det forteller de gamle dem.

Hvis det ikke fantes "hvis"er og "men"er, ville vi alle være lykkelige.

Hvor det er overflod, er det også overmot.

Hvor løgnen spiser middag, der spiser den ikke aftens.

Hvor vil eplet falle, om ikke under treet?

Korn på korn et brød, sten på sten et slott.

Langt fra øynene - langt fra hjertet.

Man kan komme ut av slaveriet - aldri ut av graven.

Mens de vise filosoferer, lever dårene.

Når kjernen frister deg, bit skallet istyker.

Penger og slipt kniv kan være til nytte og til skade.

Selv en hund sier nei til et tørt ben.

Skoger har øyne - enger ører.

Som moren spinner, så vever datteren.

To soldater, ni kapteiner.

Ungt blod sier: "La oss danse!" - gammelt blod: "La oss sette oss!"

Uten penger kan man ingen steder gå, ikke engang i kirken.

Uten sunnhet er ingen rik.

Uten svette ingen honning.

Vennen lærer man å kjenne i ulykken, som gullet i ilden.

Vinen får også en olding til å danse.
 

Tsjekkia

Alle elvene gjør hva de kan for havet.

Den som utsetter, er verre enn den dovne.

Der er ingen kirke hvor det ikke prekes.

Der hvor man ikke har sauer, æres geitene.

Det er tiden, ikke kammen, som gjør menn skallet.

Et bryllup varer en dag eller to, men elendigheten varer evig.

For megen visdom fremmer ikke mot.

Hei, alt simpelt, gå til side - kujonen kommer kjørende forbi.

Høflighet behager selv en katt.

Intet synes dyrt på kreditt.

Lev med fornuft, og du kan leve uten leger.

Når en kvinne er doven i sitt hus, arbeider tjenestefolkene med sine munner.

Så lenge sproget lever, er nasjonen ikke død.

Slovakia

Alle veier fører ikke hjem.

Blant to kuer er tyren dommer.

Den som er våt, er ikke redd for regnet.

Den som puster til ilden, får røk i øynene.

Den som vil leve i fred, må ha ild i den ene hånden og vann i den andre.

Drep din vrede mens den er liten.

En dårlig øks blir ikke stjålet fra huggestabben.

Enhver fører vannet til egen mølle.

Etter dårlig selskap får man gjerne hodepine.

Hunder er klokere enn mange kvinner, de gjør ikke mot sine herrer.

Hurtig moden - hurtig råtten.

Len deg ikke mot en vaklende mur.

Man behøver ikke å bry seg med hvor katten sover, når den bare fanger mus.

Mangen bonde er flink på dansegulvet, men dum bak plogen.

Man kan bare lære å svømme i vann.

Se ikke etter epler under en poppel.

Søvnen er dødens bror.

Tre av husets hjørner hviler på kvinnen, det fjerde på mannen.

Ungdom er ingen dyd.