Tirsdag 30. juni

En som er villig til å stjele for deg, er også villig til å stjele fra deg.

Theodore Roosevelt

Mandag 29. juni

Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne.

Fridtjof Nansen

Søndag 28. juni

Å være forberedt på alt - er alt.

William Shakespeare

Lørdag 27. juni

Du skal ikke jage i hvileløs ring,
men lære deg å elske de nære ting.

Arne Paasche Aasen

Fredag 26. juni

Man eier bare den tanken man har uttrykt og den sannheten man har kjempet seg til.

Ernst von Feuchtersleben

Torsdag 25. juni

Det er ikke genialitet, heller ikke berømmelse eller kjærlighet, som gjenspeiler menneskesjelens storhet; det er vennlighet.

Henri Dominique Lacordaire

Onsdag 24. juni

Livskunst er å vite hvilke impulser vi skal gi etter for og hvilke vi skal holde i tømme.

Sydney Harris

Tirsdag 23. juni

Det er ikke enkelt å finne lykken i oss selv, og det er ikke mulig å finne den andre steder.

Agnes Repplier

Mandag 22. juni

Håpløse situasjoner finnes ikke, men det finnes mennesker som lever uten håp på grunn av den situasjonen de befinner seg i.

Clare Boothe Luce

Søndag 21. juni

En venn sier deg imot og får deg til å tenke etter.

Halldor Skard

Lørdag 20. juni

Drømmen løp alltid foran meg. Å nå den igjen og leve sammen med den, om så bare for et øyeblikk, var som et mirakel.

Anaïs Nin

Fredag 19. juni

Kjærligheten er ikke anstendig. Kjærligheten er herlig og uten skam.

Elizabeth von Arnim

Torsdag 18. juni

Man kan sørge alene, men for å glede seg, må man være to.

Elizabeth Hubbard

Onsdag 17. juni

Håpet er lengselens blomst, troen er visshetens frukt.

Honoré de Balzac

Tirsdag 16. juni

Platonisk kjærlighet er en fornærmelse mot naturen.

Ellen Key

Mandag 15. juni

Livet skal ikke være en roman vi har fått som gave, men som en roman vi selv har skrevet.

Novalis

Søndag 14. juni

Forståelse av hva som er mulig og hva som er umulig, er det som skiller helten fra eventyreren.

Theodor Mommsen

Lørdag 13. juni

Det som er helt naturlig i oss, er helt usynlig. Det som er helt naturlig for oss, er blitt oss ganske likegyldig.

Stein Mehren

Fredag 12. juni

Av all orden oppstår det til slutt pedanteri.

Johann Wolfgang von Goethe

Torsdag 11. juni

Du kan ikke være fornøyd med egen innsats så lenge laget ikke vinner noe.

Ole Gunnar Solskjær

Onsdag 10. juni

Den vise samler ikke i lader. Jo mer han lever for andre, desto mer oppnår han for seg selv.

Lao-Tse

Tirsdag 9. juni

Det aller mest fordelaktige er å ha en enkel livsstil; den største av alle gleder ligger i tilfredshet.

Han Fei

Mandag 8. juni

Ut av enhver krise kommer muligheten til en ny start, til å gjenskape oss selv som individer, til å velge den slags forvandling som hjelper oss til å vokse og leve livet enda mer til det fulle.

Nena O'Neill

Søndag 7. juni

Den som forsømmer sine venner, mister en bardun.

Halldor Skard

Lørdag 6. juni

Bare en vei fører til lykke, og det er å holde opp å bekymre seg over ting som vi ikke kan beherske med vår vilje.

Epiktetos

Fredag 5. juni

Entusiaster forstår hverandre fort.

Washington Irving

Torsdag 4. juni

Vennskap er ikke noe vi må ha, ei heller filosofi og kunst. Det har ingen overlevelsesverdi; men det er heller noe som gir verdi til vår overlevelse.

C.S. Lewis

Onsdag 3. juni

Først av alt må vi ha denne deilige, ubeskrivelige tilstanden som kalles å slappe av sammen med sin kompanjong, den ene mannen, den ene kvinnen ut av den store mengden som interesserer deg, som gir gjensvar på dine tanker og din smak.

Julia Duhring

Tirsdag 2. juni

Skjønn og varig sinnsro er menneskets mest dyrebare skatt!

Thomas Parnell

Mandag 1. juni

Hvor ville livet vært, hvis vi ikke hadde mot til å forsøke noe?

Vincent van Gogh

Søndag 31. mai

Jeg har alltid følt at vennskapets største privilegium, lettelse og trøst er at man ikke trenger å forklare noe.

Katherine Mansfield

Lørdag 30. mai

Borte fra bøker, borte fra kunst, dagen er visket bort, leksen er lært. Da først kan du til fulle, stille og dypsindig, fundere på de emner du elsker mest.

Walt Whitman

Fredag 29. mai

Når man en gang virkelig har kommet inn på kjærlighetens område, blir verden - uansett hvor ufullkommen den er - rik og vakker, for den består utelukkende av muligheter til å elske.

Søren Kierkegaard

Torsdag 28. mai

Å ha omsorg for deg selv senker stressnivået. Uansett hvem som ellers er på din side, kan du i det minste være det selv.

Tom McGrath

Onsdag 27. mai

Jeg ville trodd at det var tårene som bandt oss sammen, men nei - det var smilene og latteren.

Katharine Hepburn

Tirsdag 26. mai

Jo, det finnes en fullkommen lykke; det er å føre dine får til grønne beiter, legge ditt barn til å sove og skrive den siste linjen i et dikt.

Kahlil Gibran

Mandag 25. mai

Kjærligheten kommer til uttrykk i de alminnelige ting; små vennlige handlinger, en hånd på skulderen, et kyss idet du går forbi. En skål med jordbær.

Charlotte Gray

Søndag 24. mai

Den freden jeg kjenner, hviler i den naturlige verden, i å kjenne meg selv som en del av den, om enn på en ringe måte.

May Sarton

Lørdag 23. mai

Sann glede er rolig og fattet.

Seneca

Fredag 22. mai

Ilden gir varme og lys; det samme gjør en venn.

G. Laenen

Torsdag 21. mai

Det skal jeg si deg, at jo mer jeg tenker på det, jo sterkere føler jeg at det ikke finnes noe mer kunstnerisk enn å elske mennesker.

Vincent van Gogh

Onsdag 20. mai

Legg ikke små planer. De gir ingen inspirasjon. Legg store planer, sett deg høye mål når det gjelder både håp og arbeid.

Daniel H. Burnham

Tirsdag 19. mai

Vær takknemlig. Lag en liste over alle dine gleder og velsignelser. Det setter bekymringene i det rette perspektiv. Det er ikke lett å stresse når hjertet er fylt av takk.

Tom McGrath

Mandag 18. mai

En stein som ligger stille, dreper gresset under seg.

Maxim Gorkij

Søndag 17. mai

Friheten er som luften. Først når en ikke har den, merker en hva den betyr.

Giacomo Matteotti

Lørdag 16. mai

Granittblokken som var en hindring på den svakes vei, blir et springbrett i den sterkes.

Thomas Carlyle

Fredag 15. mai

En som reiser uten å observere er som en fugl uten vinger.

Saadi

Torsdag 14. mai

Å se at du inspirerer andre styrker selvfølelsen og livslysten.

Ukjent

Onsdag 13. mai

Undervurder ikke tiden det tar å komme seg etter en krise, et personlig tap eller annen belastende hendelse. Gi deg tid til å sørge, hvile og komme deg til hektene igjen.

Tom McGrath

Tirsdag 12. mai

Tomhet her. Tomhet der, men det uendelige universet er alltid for våre øyne.

Seng T'San

Mandag 11. mai

Kjærligheten burde løpe ut og møte kjærligheten med åpne armer.

Robert Louis Stevenson

Søndag 10. mai

Nøkkelen til fremgang er oppriktighet. Har du først lært deg å spille oppriktig, er din lykke gjort.

Jean Giraudoux

Lørdag 9. mai

Folk pleier å spotte det de ikke skjønner.

Johann Wolfgang von Goethe

Fredag 8. mai

Frihet er den kilde hvorfra all mening og ale verdier oppstår.

Simone de Beauvoir

Torsdag 7. mai

For hver person som takler medgang, finnes det hundre som takler motgang.

Ukjent

Onsdag 6. mai

Det er godt å elske så mye du bare kan, for i det ligger sann styrke, og de som elsker mye, gjør mye og oppnår mye, og det som gjøres i kjærlighet, gjøres godt. Kjærligheten er det edleste som finnes i et menneskes hjerte, særlig når den blir prøvd av livet selv.

Vincent van Gogh

Tirsdag 5. mai

Vis hvem du er i stedet for hva du har.

Halldor Skard

Mandag 4. mai

Først når det virkelig går opp for oss at vi bare har en begrenset tid på jorden, begynner vi å leve hver eneste dag til full - som om den var det eneste vi hadde.

Elisabeth Kübler-Ross

Søndag 3. mai

Det fins hender. Det fins venner.

Halldor Skard

Lørdag 2. mai

Det er to slags mennesker her i verden, de snille og de uskikkelige. De snille sover bedre, men det virker som om de uskikkelige har det morsommere i våken tilstand.

Woody Allen

Fredag 1. mai

Fred begynner med et smil.

Mor Teresa