De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukt i morgen.


Det er ingen vei til fred. Fred er veien.


Det er mange formål jeg ville ha dødd for. Det er ingen formål jeg ville ha drept for.


Det som oppnås med vold kan bare beholdes med vold.


Du må være de endringene du ønsker å se i verden.


En manns rikdom er det gode han har gjort for sine medmennesker.


En nasjons storhet og dens moralske framskritt kan måles etter hvordan den behandler sine dyr.


Fattigdom er den verste av all vold.


Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så slåss de med deg og så vinner du.


Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er.

 
Hvis jeg bare hadde valget mellom feighet og vold, ville jeg tilråde vold.


Jeg godtar bare en tyrann her i verden, og det er den lille stillferdige stemmen inne i meg selv.


Jorden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet.


Livet består av mer enn å øke farten på det.


Lykke er når det er harmoni mellom det du tenker, det du sier og det du gjør.


Lær som om du skulle leve evig, lev som om du skulle dø i morgen.


Mist ikke troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skitten.


Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det.


Når det gjelder samvittigheten, er ikke flertallet ansvarlig.


Verden kan dekke menneskenes behov, men ikke deres begjær.


Vi må bli forandringen vi ønsker å se.