La ikke bekymringer lukke øynene for skjønnheten som finnes rundt deg.

Ketil

Engasjement og handling

I de fleste sammenhenger blir man bedømt etter engasjement og handling.
Jo mindre engasjement man viser, jo flere ord uten handling man sier,
desto mindre blir man tatt på alvor og sett på som seriøs;
og til slutt vil både mennesker og muligheter forsvinne ut i det blå.
Ketil

Livet slår tilbake

Av og til slår livet tilbake
og får deg til å vakle;
og noen ganger til å falle.
Men et levd liv er et levd liv,
og kan ikke endres.
Det er et faktum!!!
Men uansett hvilke begrensninger
og store hindringer et levd liv har skapt,
er det ingen grunn til å la seg stoppe.
Nei, da er det bare å komme seg på beina,
gjenvinne balansen, justere målene
og fortsette med ny optimisme.
Ketil