Allment forstått er moral læren om kunsten å lede menneskenes handlinger slik at de frembringer den størst mulige sum av lykke.

Eksempelet er ikke bare den vanlige veien til å øve innflytelse over andre. Det er den eneste veien.

Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste.

Finn veien til deg selv, vær deg selv. Tenk selv – fritt og ubundet. Se virkeligheten åpent og uredd i øynene, innrøm ærlig egen svakhet, men gi ikke opp. Gi aldri opp troen på livsverdier som skal være ukrenkelige. Sett all din kraft inn på å leve ditt eget liv i ånd og sannhet og i godhet mot alle.

Kampen mot det onde i mennesket skal vi ikke føre ved å dømme andre, bare ved å dømme oss selv.
Lykke er det samme som å ha god helse og dårlig hukommelse.

Optimisten ser grønt lys overalt, mens pessimisten bare får øye på det røde stopplyset. Den virkelig kloke er fargeblind.