Alle er vi blitt mennesker bare i den grad vi har elsket mennesker, eller har fått sjansen til å elske.Alt ender godt for den som kan vente.Alt går over, ikke gi deg!
Kanskje følger du en sti
dit hvor gledene vil fri deg
fra den sorg du lever i.
Verken sorger eller gleder
er i ro med seg og sitt;
de blir båret alle steder på de vinger Gud har gitt.Bare en, bare en eneste virkelig oppgave har vi: Å leve i kjærlighet med våre søsken, med alle.Det moderne mennesket tror på teknikkens og maskinenes makt, og ofte ser det ut til at maskiner og teknikk er det eneste det tror på. Veien til menneskets endegyldige befrielse og endegyldige fullførelse av livsoppgaven, er veien inn i Guds rike. Det er ikke bare himmelens rike, men også den herliggjorte jordens og det forvandlede universets rike.Egentlig burde man ikke ha medlidenhet med et menneske. Det er bedre å hjelpe det.En evig feil gjør all de mennesker som i lykkerus tror at deres ønsker er oppfylt.Forstanden blir opplyst av sannheten. Hjertet varmes av kjærligheten.Hele livets mangfoldighet, alt det som betar oss, og all skjønnhet er satt sammen av lys og skygge.Kjærligheten er sterkere enn døden og dødsangsten. Ved den alene, ved kjærligheten alene, fortsetter livet å bestå.Lidenskaper er ikke annet enn ideer på første utviklingstrinn. De er noe som hører det unge hjertet til, og bare en narr tror at de kan holdes varme hele livet. Mange rolige elver begynner som brusende vannfall, men ingen skvetter og skummer helt frem til havet.Likegyldigheten er en lammelse av sjelen, en fremskyndet død.Linjen som skiller godt og vondt, løper ikke mellom klasser og ikke mellompartier, men tvers gjennom hvert eneste menneskehjerte. Denne linjen er bevegelig, den svinger i årenes løp. Selv et hjerte som er besatt av ondskap, holder det gode, et brohode. Selv i det edleste hjerte har det onde et uinntakelig smutthull.Nøkkelen til livet er å ta livet som det er. Mitt liv er ikke sønderknust så lenge jeg ikke selv slår det i stykker. Har jeg krefter og helse, trenger jeg ikke å fortvile.Sann kjærlighet ligner en ring. Ringen har ingen ende.