Årets alder

Året regner sin tid i måneder, men også i årstider.
Årstidene må kanskje være årets humørsvingninger.