Enhver av oss er på utkikk etter et enneske som kan oppmuntre oss til å satse på livet.
Martin Buber

Om du følger en venn tusen mil på vei, må du likevel en gang ta avskjed.
Kinesisk
En venn er et menneske som man kan tenke høyt om.
Ralph Waldo Emerson
En strid mellom sanne venner som virkelig holder av hverandre, betyr lite. Farlig er bare stridigheter mellom mennesker som ikke fullt forstår hverandre.
Maria von Ebner-Eschenbach
Vi må ha en liten omgangskrets for å være store. Vi blir små når vi vil favne hele verden.
Theodor Fontane
Samme hvor nær mennesker er bundet til hverandre, blir det alltid en åpen avgrunn mellom dem. Over den kan bare kjærligheten bygge bro, i det minste en liten nødspassasje.
Hermann Hesse
Det er ikke tenkningen som frelser verden, men kjærligheten.
Mannfred Kyber
Nettopp i nødens og sorgens stund gir det trøst og hjelp å vite at en har fellesskap med andre.
Otto Heuschele
Et gram av virkelig vennskap er mye mer verd enn et helt vognlass med beundring.
Carl Hilty
Når alt kommer til alt, er det feleesskapet mellom mennesker som gir livet dets verdi.
Wilhelm von Humboldt
Å gi er å slå en bro over din ensomhets avgrunn.
Antoine de Saint-Exupery
Lykke er å føle seg forstått av de mennesker man elsker.
Zenta Maurina
I vennskap som i kjærlighet, vender vi helst tilbake til slike følgesvenner som vi helt og fullt tør være oss selv sammen med.
André Maurois
Hvert menneske trenger et annet hjerte hvor det trygt kan legge fra seg sine vonde tanker, et hjerte det kan fortelle hva som gjør det oppløftet og glad i lykkelige stunder.
Aelred von Rieval
Ingen eiendom skaper glede hvis gleden mangler.
Seneca
Når vennskapets lampe lyser kraftig, må du ikke la være å etterfylle olje, ellers vil den snart være utbrent.
F.I. Romay
Ikke let etter mennesker med lykt, men med hjertet. For bare kjærligheten kan åpne menneskehjerter.
Peter Rosegger
En ekte og oppriktig venn er det største gode et menneske kan ha på denne jord. Det er vennskapet som får lykkens ring til å sluttes.
Adalbert Stifter
Den som dømmer sin neste, kan alltid ta feil. Den som tilgir ham, feiler aldri.
Karl Heinrich Waggerl
I kjærlighet blir den stikkende tistel skjønn,
og mairegn vanner det tørre land,
og en rose dufter, en eng blir grønn midt i ørkenens brennende sand.
Dan Andersson
Ingenting får jorden til å virke så vidstrakt som når man har venner i det fjerne.
Henry David Thoreau