Arbeid er bra så lenge man ikke glemmer å leve.

Delvis frihet finnes ikke.

Den som ikke vil ta imot råd, lærer når motgangen innhenter ham.

Det er kjærligheten som setter solen og de andre stjerne i bevegelse.

Det mest beundringsverdige ved å leve, er ikke aldri å falle, men å reise oss hver gang vi faller.

Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn.

Det virker alltid umulig før det er gjort.

Et godt hode og et godt hjerte er alltid en formidabel kombinasjon.

Forvirring overvinner den sterke.

For å komme til kilden må du gå mot strømmen.

Fra en oldings munn kommer bedrevet ånde, men ikke bedervede ord.

Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.

Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da blir han din partner.

Kjærligheten velger ikke gresstrået den faller på.