Aldri i all evighet vil det vi gjør forsvinne.
Alt modner og blir frukt når rette tid er inne.

Bare den uvitende blir sint. Den vise forstår.
Den som har en god venn, trenger intet speil.

Den som har en liten sjel,
veier alle hindringer;
full av frykt våger han ike gå til verket.
Hindringer får gjennomsnittsmennesket
til å avbryte alt det har begynt på.
Men den som er virkelig stor,
avslutter ikke det han har begynt på,
før verket er fullført selv om tusen hindringer dukker opp.

En god hest behøver bare ett piskeslag, en god mann bare ett ord.

En ren og sterk vilje er allmektig.

En sjel som er fylt av sannhet, må innrette sine gjerninger mot det endelige målet.

En stein blir våt i vann, men den oppløses ikke; hvis du snakker til en tåpe, føler han seg smigret, men han forstår ingenting.


Ett avslag avverger hundre bebreidelser.

Gjennom mildhet beseirer man den vrede,
gjennom godhet den onde,
gjennom gavmildhet den gjerrige,
gjennom sannhet den løgnaktige.


Handle ikke i vrede! Hvorfor gå ombord nettopp mens en rasende storm opprører havet?

Hell er nyttig av og til. Arbeid er alltid nyttig.
Lar du være å bekymre deg for en ulykke i tre år,
blir den deg til velsignelse.


Hva er blind?
Den som ikke kan se en annen verden.
Hvem er stum?
Den som ikke kan si noe godt i rette tid.
Hvem er fattig?
Den som kveles av sine overdrevne krav.
Hvem er rik?
Den som har et tilfreds hjerte.


Hvorfor virrer du, hjerte, forgjeves omkring?
Finn deg et sted å hvile!
Siden alt vokser av sin egen rot,
blir ingenting annerledes.
Du skal ikke tenke på det som er forbi,
og heller ikke oppholde deg ved det som ligger foran.
Ta med takk imot gledene som kommer og går,
uten at du venter dem.

Høsting av fred begynner med et frø av tilfredshet.

Ingen blir en god lege før han har tatt livet av ett par stykker.

Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene.
Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde.

Misunn aldri noens hans tilsynelatende lykke. Du kjenner ikke hans hemmelige sorger.

Nyt gleden som blir deg til del, og bær lidelsen som blir deg til del. Vent rolig på det som tiden bringer, slik bonden venter på grøden.

Når tre kvinner blir enige, vil stjernene skinne ved høylys dag.

Og om og om igjen sår man ut sitt såkorn.
Og om og om igjen vanner himlens skyer.
Og om og om igjen pløyer man sitt jorde.
Og om og om igjen skifter jordet eier.
Og om og om igjen vil tiggere begjære.
Og om og om igjen vil givere forære.
Og om og om igjen vil nye gaver skjenkes.
Og om og om igjen blir nye himler funnet.


Penger som skaper ubehag, besvær, forblindelse og søvnløshet, er ikke penger, men en sykdom i hjertet.
Begjæret stilles like lite av penger som tørsten stilles av saltvann.

Selv en avhugget gren vokser ut igjen,
og månen som svinner hen,
tiltar på ny.
De kloke som grunner på slikt,
gremmer seg ikke over alskens viderverdigheter.


Smilet du sender ut, vender tilbake til deg.


Som solen og månen ikke kan gjenspeiles i grumsete vann, kan heller ikke den almektige gjenspeiles i et hjerte som er grumset til av tanken på "meg" og "mitt."

Storhet er ikke å overgå andre. Sann storhet er å overgå sitt tidligere jeg.

Tell ulempene først, så fordelene.

Tusen grunner til ergrelse.
Tusen grunner til frykt,
griper daglig fatt i dåren,
men fanger aldri den kloke.

Ved mildhet viser den sterke sin makt.

Vi er det vi tenker. Alt det vi er, oppstår gjennom tankene våre. Med tankene våre skaper vi verden.