De som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt.

Det er svært nedslående å leve i en tid da det er lettere å sprenge et atom enn en fordom.

Det fins to måter å leve på. Den ene er som om ingenting var et mirakel. Den andre er som om alt var et mikakel.

Det går ikke an å skylde på tyngdekraften når folk faller for hverandre.

Det som virkelig interesserer meg, er om Gud hadde noe valg da han skapte verden.

Enhver virkelig vitenskapsmann må nødvendigvis ha en religiøs trang.

Fantasi er vel så viktig som kunnskaper.

Forsvinner biene vil vi bare ha fire år igjen å leve.

Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnåes ved forståelse.

Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere.

Gud spiller ikke med terninger!

Hvis all utvikling var overlatt til ingeniørene, ville vi hatt perfekte parafinlamper, men ingen elektrisitet.

I ungdommen dreier alle tanker seg om kjærlighet. Med årene går all kjærlighet over til tanker.

Jeg tenker aldri på fremtiden. Den kommer tidsnok.

Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber.

Matematikken handler utelukkende om begrepenes forhold til hverandre, uten hensyn til deres forhold til erfaringen.

Prøv ikke å bli vellykket, prøv heller å bli et verdifullt menneske.

Skal De beskrive sannheten, må De overlate elegansen til skredderen.

Skatt er noe av det vanskeligste å forstå.

Sunn fornuft er summen av fordommer samlet i en alder av atten.

Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem.

Vitenskap uten religion er lam, religion uten vitenskap er blind.