En god forståelse mellom mennesker avhenger av respekt, åpenhet og ærlighet.....og, ikke minst, god kommunikasjon både verbalt og ikke-verbalt. Disse to bør stemme overens for å gjøre forståelsen troverdig!

Ketil